close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL150694B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA _T Ł ™™Tr^«^
150 694
OPIS PATENTOWY
POLSKA
Patent dodatkowy
_
_ 5 ^^ „ /A,
Int. Cl.
B62D 33/06
do patentu nr
Zgłoszono:
87 10 20 (P.268325)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
Zgłoszenie ogłoszono:
^^lEl\
88 09 29
RP Opis patentowy opublikowano: 1992 06 30
Twórcywynalazku: Adam Dubowski, Piotr Błaszczyk
Uprawniony z patentu: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań (Polska)
Podest do nabudowy szczelnej kabiny ochronnej,
zwłaszcza do ciągników rolniczych
Przedmiotem wynalazku jest podest do nabudowy szczelnej kabiny ochronnej, zwłaszcza do
ciągników rolniczych.
W znanych i dotychczas stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych podestów uszczelnianie
wszystkich elementów służących do przemieszczenia ruchów z elementów sterujących do elemen¬
tów sterowania następuje pomiędzy górną a dolną płytą podestu. Jest ono uzyskiwane przez
zastosowanie elementów uszczelniających ukształtowanych odpowiednio do konstrukcji i kształtu
danego elementu to jest pedału, dźwigiri, cięgna lub cięgła. Wymaga to skomplikowanych i
różnorodnych uszczelnień oraz bardzo starannego i pracochłonnego montażu.
Podest według wynalazku, charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch części - górnej
stanowiącej właściwy podest ciągnika z dźwigniami, pedałami, cięgłami i wszystkimi elementami
sterowania oraz z części dolnej stanowiącej keson ściśle, poprzez uszczelnienie przylegający i
mocowany do części górnej, z którą tworzy zamkniętą skrzynkę a w ściankach tej skrzynki
wykonane są otwory wyposażone w przelotowe elementy uszczelniające, przez które przechodzą
tylko proste ruchome cięgła oraz cięgna i przewody przenoszące ruchy i energię z elementów
sterujących do elementów sterowanych, natomiast pozostałe elementy sterownicze znajdują się
wenątrz skrzynki i nad górną częścią podestu.
Zaletą podestu, według wynalazku, jest jego całkowita szczelność a konstrukcja przy małej
materiałochłonności zapewnia dużą sztywność i wytrzymałość.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest schematycznie w przykładzie wykonania na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia podest w widoku z boku, a fig. 2 - podest w widoku od czoła.
Część górna 1 stanowiąca właściwy podest oraz ściśle, poprzez uszczelnienie 2 przylegająca do
niej część dolna 3 są połączone za pomocą śrub 4. Część górna 1 i część dolna 3 tworzą szczelną
skrzynkę 5, z której tylko proste cięgła oraz cięgna i przewody 7 wyprowadzone są otworami 6
wyposażonymi w standardowe, przelotowe elementy uszczelniające 8, natomiast wszystkie
pozostałeelementyukładówsterującychznajdująsięzarównowuszczelnionejprzestrzeniwskrzynce5
2
150 694
jak i nad powierzchnią części górnej 1, która stanowi przestrzeń szczelnej kabiny. Elementy
sterowania mocowane do podestu albo znajdują się ponad górną powierzchnią górnej części 1
podestu i tym samym po nabudowaniu kabiny znajdują się w jej uszczelnionej przestrzeni, albo
znajdują się pomiędzy górną częścią 1 a dolną częścią 3 i wskutek szczelnego połączenia obu tych
części podestu również znajdują się w uszczelnionej przestrzeni kabiny. Na zewnątrz tej przestrzeni
uszczelnionej przez ściany skrzynki 5 przenoszą ruch lub energię elementów sterujących tylko
cięgna i przewody 7, które w sposób tani, skuteczny i niezawodny są uszczelnione w otworach 6 za
pomocą standardowych przelotów uszczelek 8.
Zastrzeżenie patentowe
Podest do nabudowy szczelnej kabiny ochronnej, zwłaszcza do ciągników rolniczych, zna¬
mienny tym, że składa się z dwóch części - części górnej (1) i części dolnej (3) stanowiącej keson ściśle
poprzez uszczelnienie (2) przylegający i mocowany śrubami (4) do części góźrnej (1), z którą tworzy
zamkniętą skrzynkę (5), aw ściankach tej skrzynki (5) wykonane są otwory (6) wyposażone w
przelotowe elementy uszczelniające (8), przez które przechodzą proste ruchome cięgła oraz cięgna i
przewody (7) przenoszące do elementów sterowanych ruch i energię z elementów sterujących (9)
znajdujących się wewnątrz skrzynki (5) i nad górną częścią (1).
14
3
Fig. 2
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 3000 zł
4
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
213 Кб
Теги
pl150694b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа