close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL153783B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
RAI Al/ Ł
POLSKA
#
URZĄD
PATENTOWY
RP
OPIS PATENTOWY 153 783
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
86 10 20
Int. Cl.5 E04C 2/26
/P. 261948/
Pierwszeństwo.
Zgłoszenie ogłoszono: 88 06 09
<»
Opis patentowy opublikowano: 1991 10 31
Twórcy wynalazku: Marian Węglarz, Zbigniew Rydz, Ryszard Kaftański
Uprawniony z patentu: Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa /Polska/
włókno-cementowe cienkościenne elementy budowlane
Przedmiotem wynalazku sę włókno-cementowe cienkościenne elementy budowlane, wykonywa¬
ne w formie płyt na pokrycia dachowe płaskie i faliste, wykładziny ścian wewnętrznych i
zewnętrznych oraz w postaci rur i innych kształtek budowlanych.
Znane cienkościenne elementy budowlane pokryciowe wytwarzane sę przede wszystkim na
bazie cementu i azbestu jako azbestowo-cementowe* Znane sę również inne cienkościenne elementy
budowlane wykonywane na bazie cementu i kruszywa, zbrojone siatkę stalowe - siatko-betonowe*
Włókno-cementowe cienkościenne elementy budowlane wykonane na bazie spoiwa mineral¬
nego według wynalazku charakteryzuję się tym, że posiadaję zbrojenie jednej lub więcej warstw
z siatki z tworzywa sztucznego, korzystnie polipropylenowego i/lub z włókna ciętego z
tworzywa sztucznego, korzystnie polipropylenowego, rozproszonego w masie elementu* Długości
włókien dochodzę do 25 mm* Natomiast dodatkowe wzmocnienie obrzeży cienkościennego elementu
budowlanego stanowię pasy siatki z tworzywa sztucznego, korzystnie polipropylenowego* Cienko¬
ścienne elementy budowlane wykonywane sę o grubości od 6 do 40 mm*
Włókno-cementowe cienkościenne elementy budowlane według wynalazku opisano w poda¬
nych niżej przykładach oraz pokazano na rysunku, na którym fig.l przedstawia widok z boku
cienkościennego elementu budowlanego w przekroju, z wywinięte siatkę zbrojeniowe tak, że tworzy
ona dwie jej warstwy na pewnej długości elementu, fig*2 - widok z boku elementu w przekroju,
z wywinięte siatkę zbrojeniowe tak, że tworzy ona dwie warstwy zbrojenia na całej jego długości
oraz fig*3 - widok z boku elementu w przekroju z dodatkowymi wzmocnieniami jego obrzeży*
Przykład
I* Przygotowano mieszankę cementowe, wymieszane z ciętym włóknem
z tworzywa polipropylenowego, przy czym rozprowadzone w mieszance włókno cięte ma długość
do 20 mm* Ilość włókna ciętego rozproszonego w masie wynosi około 5% ciężaru cementu*
153 783
153 783
2
Następnie uformowano cienkościenny element budowlany 1 zbrojony siatkę 2, przy czym
uzyskano dodatkowe wzmocnienie elementu 1 wywinięciem 3 siatki 2 w ten sposób, że tworzy
ona podwójne warstwę zbrojenia elementu 1 tylko na pewnej jego długości*
Przykład
II.
Przygotowano mieszankę cementowe jak w przykładzie I i
następnie uformowano cienkościenny element budowlany 1 zbrojony siatkę 2, przy czym
uzyskano dodatkowe wzmocnienie elementu 1 wywinięciem 3 siatki 2 tak, że tworzy ona dwie
warstwy zbrojenia na całej jego długości*
Przykład
III*
Przygotowano mieszankę cementowe jak w przykładzie I i
następnie* informowano cienkościenny element budowlany 1 zbrojony siatkę 2 z jej wywinięciem 3,
przy czypi^wzmocłiienie obrzeży elementu 1 uzyskano układajęc w nim pasy 4 siatki z tworzywa
polipropyle1iow|bo.
Produkcja włókno-cementowych cienkościennych elementów budowlanych może odbywać się
poprzez prasowanie, formowanie ręczne, przy samoczynnym /naturalnym/ odsęczaniu wody, użyciu
podciśnienia lub siły odśrodkowej.
Wyroby przeznaczone na pokrycia dachowe i wykładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych
mogę być barwione powierzchniowo lub w masie przez dodanie barwnika do zaczynu* Zaczyn cemen¬
towy może być uzupełniony wypełniaczem mineralnym lub np. mineralizowanymi trocinami, męczkę
drzewne celulozowe, pyłem włókienniczym w celu uzyskania lepszej obrabialności wyrobów tj •
cięcie, wiercenie otworów itp.
Elementy budowlane według wynalazku nie maję negatywnego wpływu na zdrowie człowieka,
jak na przykład azbesto-cement.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Włókno-cementowe cienkościenne elementy budowlane wykonywane na bazie spoiwa
mineralnego, znamienne
tym, że posiadaję zbrojenie jednej
lub więcej warstw z
siatki /2/ z tworzywa sztucznego, korzystnie polipropylenowego i/lub z włókna ciętego z
tworzywa sztucznego, korzystnie polipropylenowego, rozproszonego w masie o długości włókien
do 25 mm, przy czym dodatkowe wzmocnienie cienkościennych elementów budowlanych /l/ stanowi
wywinięcie /3/ siatki /2/, tworzęce dwie jej warstwy.
2. Włókno-cementowe cienkościenne elementy budowlane według zastrz.l,
znamienne
tym, że dodatkowe wzmocnienie obrzeży cienkościennego elementu budowla¬
nego /!/ stanowię pasy /4/ siatki z tworzywa sztucznego, korzystnie polipropylenowego.
153 783
fig. 3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
196 Кб
Теги
pl153783b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа