close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL162701B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162701
(13) B1
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
21) Numer zgłoszenia: 284612
51) IntCl5:
D06M 15/19
22) Data zgłoszenia: 04.04.1990
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
Środek zmiękczający o właściwościach hydrofilnych
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle, PL
07.10.1991 BUP 20/91
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1993 WUP 12/93
162701
L
P
B1
(57)
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Kazimierz Poreda, Kędzierzyn-Koźle, PL
Krystyna Makowska, Kędzierzyn-Koźle, PL
Witold Haas, Kędzierzyn-Koźle, PL
Zbigniew Krasnodębski, Kędzierzyn-Koźle,
PL
Irmgarda Joszko, Kędzierzyn-Koźle, PL
Środek zmiękczający o właściwościach hydrofilnych, zawierający emulsję polietylenową, emulsję mieszaniny kopoliestru tereftalanu glikolu etylenowego modyfikowanego
gliceryną, poliglikolem i ftalanu glikolu etylenowego, emulsję eteru metylowego kondensatu
formaldehydowomelaminowego estryfikowanego bezwodnikiem octowym, modyfikowanej
alkoholem tłuszczowym i produktem addycji tlenku etylenu do aminy tłuszczowej, znamienny tym, że zawiera 12-36 części wagowych emulsji polietylenowej, 1-6 części wagowych
wodnej emulsji mieszaniny kopoliestru tereftalanu glikolu etylenowego, modyfikowanego
gliceryną, poliglikolem i ftalanu glikolu etylenowego, 2-8 części wagowych produktu addycji
tlenku etylenu do nonylofenolu, 5-25 części wagowych wodnego roztworu produktu addycji
tlenku etylenu do kwaternizowanej aminy tłuszczowej, 5-25 części wagowych fosforanu
chloroalkilowego, 12- 36 części wagowych emulsji eteru metylowego kondensatu formaldehydowomelaminowego estryfikowanego bezwodnikiem kwasu octowego, modyfikowanej
alkoholem tłuszczowym i produktem addycji tlenku etylenu do aminy tłuszczowej i 0-20
części wagowych produktu, addycji tlenku etylenu do etanolu.
ŚRODEK ZMIĘKCZAJĄCY O WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROFILNYCH
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
Środek zmiękczający o właściwościach hydrofilnych, zawierający emulsję polietylenową, emulsję mieszaniny kopoliestru tereftalanu glikolu etylenowego modyfikowanego gliceryną, poliglikolem i ftalanu glikolu etylenowego, emulsją eteru
metylowego
kondensatu
formaldehydowomelaminowego estryfikowanego bezwodnikiem octowym, modyfikowanej alkoholem
tłuszczowym i produktem addycji tlenku etylenu do aminy tłuszczowej, z n a m i e n n y
tym,
że zawiera 12-36 części wagowych emulsji polietylenowej, 1-6 części wagowych
wodnej
emulsji
mieszaniny
kopoliestru
tereftalanu
glikolu
etylenowego,
modyfikowanego
gliceryną, poliglikolem i ftalanu glikolu etylenowego, 2-8 części wagowych produktu
addycji tlenku etylenu do nonylofenolu, 5-25 części wagowych wodnego roztworu produktu
addycji
fosforanu
tlenku
etylenu
do
chloroalkilowego,
kwaternizowanej
12-36
części
aminy
wagowych
tłuszczowej,
emulsji
eteru
5-25
części
wagowych
metylowego kondensatu
formaldehydowomelaminowego estryfikowanego bezwodnikiem kwasu octowego, modyfikowanej
alkoholem tłuszczowym i produktem addycji tlenku etylenu do aminy tłuszczowej i 0-20
części wagowych produktu addycji tlenku etylenu do etanolu.
*
Przedmiotem
wynalazku
stosowany we włókiennictwie
rodzajów włókien.
jest
do
środek
*
*
zmiękczający
zmiękczania
przędzy,
o
właściwościach
tkanin
i dzianin
hydrofilnych,
ze
wszystkich
Znany jest środek o działaniu zmiękczającym wyroby włókiennicze z opisu patentowego
PRL nr 90 133, zawierający 100 części wagowych glikolu etylenowego i gliceryny, 1-15 części
wagowych produktu addycji tlenku etylenu do alkilofenolu lub alkoholu tłuszczowego, 5-10
części wagowych soli słabych zasad i mocnych kwasów. Z opisu patentowego PRL nr 86 613
znany
jest
siarczanu
środek
zawierający
dwuwodorokarbonylowego
drugorzędowe
lub
związki alkiloamoniowe
fosforanu
lub
alkiloaminowe
trójwodorokarbonylowego.
Z
opisu
patentowego PRL nr 141 634 znany jest środek,zawierający 36-60 części wagowych kopoliestru
kwasu
tereftalowego modyfikowanego gliceryną i poliglikolem, 5-25 części wagowych
mieszaniny parafiny,
tłuszczowego,
tłuszczowej.
Jakkolwiek
wyroby
alkoholu tłuszczowego i produktu addycji tlenku etylenu do alkoholu
30-50 części wagowych produktu addycji tlenku etylenu do I rzędowej aminy
środki
te wykazują
włókiennicze w postaci
właściwości zmiękczające,
przędzy,
to
jednakzmiękczone nim
tkanin i dzianin mają charakter hydrofobowy o
bardzo niskiej hydrofilności, co wpływa niekorzystnie na komfort użytkowy wyrobu.
Celem wynalazku było opracowanie środka o właściwościach hydrofilnych,
naniesiony
nadawał
jej
na
wyroby
włókiennicze,
będzie miękki,
zwilżających.
Istota wynalazku
polega
szczególnie
przyjemny
na
chwyt
opracowaniu
przędzę
przeznaczoną
o dobrych właściwościach
środka
zmiękczającego
na
który
wyroby frotte
wodochłonnych
o
i
właściwościach
hydrofilnych, zawierającego 12-36 części wagowych wodnej emulsji polietylenowej, 1-6 części
wagowych
wodnej
emulsji
mieszaniny
kopoliestru
tereftalanu
glikolu
etylenowego
modyfikowanego gliceryną, poliglikolem i ftalanu glikolu etylenowego, 2-9 części wagowych
produktu addycji tlenku etylenu do nonylofenolu, 5-25 części wagowych wodnego roztworu
produktu addycji tlenku etylenu do kwaternizowanej aminy tłuszczowej,5-25 części wagowych
fosforanu
chloroalkilowego,
12-36 części wagowych emulsji eteru metylowego
kondensatu
formaldehydowomelaminowego estryfikowanego bezwodnikiem octowym, modyfikowanego alkoholem
tłuszczowym i produktem addycji tlenku etylenu do aminy tłuszczowej i 0-20części wagowych
produktu addycji tlenku etylenu do etanolu.
162 701
W
środku według wynalazku
emulsja
3
polietylenowa,
produkt
addycji
tlenku etylenu
do nonylofenylu i eter metylowy kondensatu formaldehydowomelaminowego estryfikowany
bezwodnikiem octowym, modyfikowany alkoholem tłuszczowym i produktem addycji tlenku
etylenu do aminy tłuszczowej, po naniesieniu na wyroby włókiennicze nadają im miękkość,
poślizg i smarność, dodatek emulsji kopoliestru tereftalanu glikolu etylenowego, produktu
addycji tlenku
tlenku etylenu
etylenu do nonylofenolu, fosforanu chloroalkilowego i produktu addycji
do kwaternizowanej aminy tłuszczowej naniesione na wyroby włókiennicze
poprawiają miękkość, puszystość oraz nadają wyrobom
gromadzeniu się ładunków elektryczności statycznej.
Środek
zmiękczający
o
własnościach
biało-kremową emulsje o wysokiej
stosunku, jest odporny na niskie
korzystnie na
żywość
miękki, puszysty chwyt.
P r z y k ł a d
dobrą hydrofilność
hydrofilnych
według
i
zapobiegają
wynalazku
stanowi
lepkości, dobrze mieszającą się z wodą w dowolnym
temperatury nie tracąc własności użytkowych, wpływa
i czystość barw, powoduje spęcznienie włókien nadając im przyjemny,
I.
Do
mieszalnika
zaopatrzonego
w
mieszadło
wprowadza
temperaturze
otoczenia przy ciągłym mieszaniu 240 kg emulsji polietylenowej
poliglikolem
i
się
w
(A) , 35 kg
emulsji mieszaniny kopoliestru tereftalanu glikolu etylenowego, modyfikowanego gliceryną,
do
nonylofenolu
tłuszczowej
ftalanu
glikolu etylenowego
(C) , 150
(D), 150 kg
kg produktu
fosforanu
(B) , 50 kg produktu addycji tlenku etylenu
addycji
tlenku etylenu do kwaternizowanej aminy
chloroalkilowego
(E) i 240 kg wodnej emulsji eteru
metylowego kondensatu formaldehydowomelaminowego estryfikowanego bezwodnikiem octowym,
modyfikowanej
alkoholem tłuszczowym
i produktem addycji tlenku etylenu do aminy
tłuszczowej (F).
Zawartość reaktora miesza się 2 godziny do ujednolicenia produktu. Otrzymany produkt
posiada konsystencję pasty, barwy biało-kremowej , dobrze emulguje się z wodą. Zmiękczone
nim wyroby włókiennicze otrzymują miękki, przyjemny "chwyt" o właściwościach hydrofilnych.
Nr przykładu
II
III
IV
V
A
120
360
C
D
80
300
20
200
20
100
180
50
F
360
120
Nazwa surowca
B
E
10
100
60
200
30
120
180
300
40
180
120
180
Otrzymywanie środka odbywa się identycznie jak w przykładzie I. Własności produktu są
również identyczne jak w przykładzie I.
162 701
D epartam ent W ydaw nictw U P RP. N akład 90 egz.
C ena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
323 Кб
Теги
pl162701b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа