close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL164095B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)164095
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 290396
(51) IntCl5:
F16H 15/04
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia: 24.05.1991
(54)
(43)
Przekładnia cierna
Zgłoszenie ogłoszono:
30.11.1992 BUP 24/92
(76)
Uprawniony i twórca wynalazku:
Michał Głogowski, Łódź, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 164095
B1
30.06.1994 WUP 06/94
1. Przekładnia cierna umożliwiająca bezstopniową zmianę obrotów, znamienna tym,
że jest wyposażona w dwie tarcze (1 i 2) osadzone suwliwie na wspólnym wale (3) współpracująca z dwoma rolkami (4 i 5), z których
każda jest osadzona obrotowo na oddzielonej
osi (6 i 7), przy czym jeden z końców osi (6 i 7)
jest za pomocą przegubów (8 i 9) połączony z
obejmą (10) osadzoną obrotowo w korpusie
(11) o osi geometrycznej wspólnej z osią geometryczną wału (3) z tarczami (1 i 2), nadto z
rolkami (4 i 5) współpracują dodatkowo dwie
tarcze (12 i 13) połączone z korpusem (11)
przekładni, także o osi geometrycznej wspólnej
z osią geometryczną tarcz (1 i 2) osadzonych na
wale (3).
Przekładnia cierna
Zastrzeżenia
patentowe
1. Przekładnia cierna umożliwiająca bezstopniową zmianę obrotów, znamienna tym, że
jest wyposażona w dwie tarcze (1 i 2) osadzone suwliwie na wspólnym wale (3) współpracująca
z dwoma rolkami (4 i 5), z których każda jest osadzona obrotowo na oddzielonej osi (6 i 7), przy
czym jeden z końców osi (6 i 7) jest za pomocą przegubów (8 i 9) połączony z obejmą (10)
osadzoną obrotowo w korpusie (11) o osi geometrycznej wspólnej z osią geometryczną wału (3)
z tarczami (1 i 2), nadto z rolkami (4 i 5) współpracują dodatkowo dwie tarcze (12 i 13) połączone
z korpusem (11) przekładni, także o osi geometrycznej wspólnej z osią geometryczną tarcz (1 i
2) osadzonych na wale (3).
2. Przekładnia według zastrz. 1, znamienna tym, że między tarczami (1 i 2) osadzonymi
na wale (3) są umieszczone elementy dociskające.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest przekładnia cierna umożliwiająca bezstopniową zmianę
obrotów.
Znane są przekładnie cierne umożliwiające bezstopniową zmianę obrotów, w których
zmianę położenia uzyskuje się przez zmianę względnego położenia kół ciernych. Znane przekładnie są wyposażone w tarczę i napędzający ją krążek. Przełożenie przekładni zmienia się
przez przesuwanie krążka w kierunku tarczy.
Przekładnia cierna według wynalazku jest wyposażona w dwie tarcze osadzone suwliwie
na wspólnym wale współpracujące z dwoma rolkami, z których każda jest osadzona obrotowo
na oddzielnej osi. Jeden z końców każdej z osi jest za pomocą przegubów połączony z obejmą
osadzoną obrotowo w korpusie, o osi geometrycznej wspólnej z osią geometryczną wału z
tarczami. Nadto z rolkami współpracują dodatkowo dwie tarcze połączone z korpusem przekładni, także o osi geometrycznej wspólnej z osią geometryczną tarcz osadzonych na wale. Między
ścianami korpusu a złączonymi zeń tarczami oraz między tarczami osadzonymi na wale są
umieszczone elementy dociskające tarcze do rolek.
Zmianę przełożenia uzyskuje się przez obrót osi, na których są umieszczone rolki, w ich
przegubach przy jednoczesnym przesunięciu lub rozsunięciu współpracujących z nimi tarcz.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania został uwidoczniony na rys., na którym
uwidoczniono schemat kinetyczny przekładni.
Przekładnia jest wyposażona w dwie tarcze 1 i 2, osadzone suwlilwie na wale 3, współpracujące z dwoma rolkami 4 i 5, z których każda jest osadzona obrotowo na oddzielnej osi 6 i
7. Jeden z końców osi 6 i 7 jest za pomocą przegubów 8 i 9 połączony z obejmą 10 osadzoną
obrotowo w korpusie 11. Nadto z rolkami 4 i 5 współpracują dwie tarcze 12 i 13 połączone z
korpusem przekładni 11. Między ścianami korpusu 11, a złączonymi zeń tarczami 12 i 13 oraz
między tarczami osadzonymi na wale 3 są umieszczone elementy dociskające tarcze 1,2, 12 i
13 do rolek 4 i 5.
Zmianę przełożenia przekładni uzyskuje się przez obrót osi 6 i 7, na których są umieszczone rolki 4 i 5, w ich przegubach 8 i 9 przy jednoczesnym przesunięciu lub rozsunięciu
współpracujących z nimi tarcz 1,2,12 i 13.
Przy różnych przełożeniach współpracują z sobą różne wycinki rolek 4 i 5 oraz tarcz 1,2,
12 i 13 a to znacznie wydłuża żywotność przekładni.
Przekładnia według wynalazku charakteryzuje się zwartą budową i jest łatwa do sterowania i umożliwia uzyskanie wyższych zakresów przełożeń w porównaniu z przekładniami
znanymi.
164 095
164095
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
317 Кб
Теги
pl164095b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа