close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL167300B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
292863
(21) N u m er zgłoszenia:
(
5
1
)
(11) 167300
(13) B1
IntC l6:
B 66C 1 3/40
U rząd P atentow y
R zeczyp osp olitej Polskiej
(5 4 )
(22) D a ta zgłoszenia:
Zgłoszenie ogłoszono:
28.06.1993 BUP 13/93
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.08.1995 WUP 08/95
PL 167300 B1
G05D 7/00
Układ sterowania rozdzielaczami głównymi w hydraulicznych układach roboczych
(43)
(57)
18.12.1991
Układ sterowania rozdzielaczami głównymi w hydraulicznych układach roboczych,
składający się z pompy połączonej ze sterownikami rozdzielacza głównego i zasilającej
hydrauliczny element napędzający odbiornik
pomocniczy oraz zwierający zawory przelewowe, znamienny tym, że hydrauliczny element
napędzający odbiornik pomocniczy (4) i sterowniki (3) rozdzielaczy głównych są zasilane
szeregowo.
(73)
Uprawniony z patentu:
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobyłka, PL
(72)
Twórcy wynalazku:
Cezary Szmidt, Warszawa, PL
Stanisław Duchliński, Warszawa, PL
F 15B 1
Układ sterowania rozdzielaczami głównymi
w hydraulicznych układach roboczych
Zastrzeżenie
patentowe
Układ sterowania rozdzielaczami głównymi w hydraulicznych układach roboczych, składający się z pompy połączonej ze sterownikami rozdzielacza głównego i zasilającej hydrauliczny
element napędzający odbiornik pomocniczy oraz zwierający zawory przelewowe, znamienny tym,
że hydrauliczny element napędzający odbiornik pomocniczy (4) i sterowniki (3) rozdzielaczy
głównych są zasilane szeregowo.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania rozdzielaczami głównymi w hydraulicznych
układach roboczych, zwłaszcza maszyn roboczych na przykład żurawi hydraulicznych.
W znanych rozwiązaniach odległościowego sterowania hydraulicznymi rozdzielaczami głównymi układów roboczych obwód sterujący wykorzystywany jest do napędzania odbiorników o
małym poborze mocy na przykład silnika wentylatora chłodnicy oleju lub prądnicy ogrzewania
elektrycznego.
Znany tego typu układ sterowania rozdzielaczami głównymi żurawia zawiera pompę, która
zasila równolegle zespół sterowników rozdzielaczy oraz silnik hydrauliczny służący do napędzania
odbiornika pomocniczego.
Wadę tego układu stanowi konieczność zastosowania co najmniej trzech zaworów regulujących ciśnienie lub dwóch takich zaworów i dławika. W obu wersjach znanego układu stosuje się
również rozdzielacz służący do załączania i wyłączania silnika hydraulicznego odbiornika pomocniczego. Wersja układu z dwoma zaworami regulacji ciśnienia odznacza się dużą prostotą, wykazuje jednak wadę polegającą na tym, że część oleju podawanego przez pompę jest tracona z powodu
stałego przecieku przez dławik, co ogranicza obroty silnika hydrulicznego, a więc i moc odbiornika
pomocniczego.
Celem wynalazku jest opracowanie takiegoukładu sterowania rozdzielaczami głównymi, który
zachowując maksymalną prostotę budowy spełniałby wszystkie wymagane funkcje eliminując
wady znanych układów.
Istota wynalazku polega na tym, że w układzie składającym się z pompy połączonej ze
sterownikami rozdzielacza głównego i zasilającej hydrauliczny element napędzający odbiornik
pomocniczy oraz zawierającym zawory przelewowe, hydrauliczny element napędzający odbiornik
pomocniczy i sterowniki rozdzielaczy głównych zasilane są szeregowo.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia uproszczony schemat układu sterowania rodzielaczami głównymi. Hydrauliczny układ
sterowania zawiera pompę 1 zasilającą rozdzielacz elektrohydrauliczny 2, który łączy pompę 1 ze
sterownikami 3 rodzielaczy głównych. Otwory robocze rozdzielacza 2 połączone są również z
silnikiem hydraulicznym 4 napędu odbiornika pomocniczego. Przy nie przesterowanym rozdzielaczu 2 olej przepływa z pompy 1 przez rozdzielacz 2 do sterowników 3. Przy przesterowanym
rozdzielaczu 2 olej płynie z pompy 1, przez rozdzielacz 2, silnik hydrauliczny 4 do sterowników, a
zatem przy przesterowanym rozdzielaczu 2 sterowniki 3 zasilane są olejem wypływającym z silnika 4.
Zawór przelewowy 5 umieszczony za rozdzielaczem elektrohydraulicznym 2 ustala ciśnienie
Ps pracy sterowników 3, natomiast zawór przelewowy 6, umieszczony przed rodzielaczem 2,
ogranicza maksymalne ciśnienie pracy pompy 1. Różnica nastaw zaworów przelewowych 5 i 6 daje
różnicę ciśnień P 2-P 1 możliwą do wykorzystania przez silnik hydrauliczny 4.
167 300
167 300
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
290 Кб
Теги
pl167300b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа