close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL170706B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
PO LSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(21 ) N umer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(5 4 )
(43)
299698
B1
PL 170706
B07B 1/42
B07B 1/18
Przesiewacz
(7
)Uprawniony z patentu:
3
Zgłoszenie ogłoszono:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.1997 WUP 01/97
(57)
(13) B1
(51) IntCl6:
14.07.1993
Zakład Badawczy Przemysłu Piekarniczego, Oddział Bydgoszcz, Bydgoszcz, PL
23.01.1995 BUP 02/95
( 45 )
(11) 170706
Przesiewacz materiałów sypkich,
zwłaszcza mąki zaopatrzony w sito w postaci
bryły obrotowej połączone z zespołem napędowym za pomocą przekładni zębatej, znamienny tym, ze linia podziałow a kół
zębatych przekładni (7) ma kształt różny od
okręgu, korzystnie kształt elipsy.
(72)
Twórcy w ynalazku:
Kazimierz Sadkiewicz, Bydgoszcz, PL
Robert Żemło, Bydgoszcz, PL
Przesiewacz
Zastrzeżenie
patentowe
Przesiewacz materiałów sypkich, zwłaszcza mąki zaopatrzony w sito w postaci bryły
obrotowej połączone z zespołem napędowym za pomocą przekładni zębatej, znamienny tym,
że linia podziałowa kół zębatych przekładni (7) ma kształt różny od okręgu, korzystnie kształt
elipsy.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest przesiewacz służący do przesiewania materiałów sypkich,
szczególnie mąki.
Znane przesiewacze stosowane w piekarniach do oczyszczania mąki mają sito, w postaci
obrotowej bryły, wewnątrz którego umieszczony jest przepychacz w kształcie łapy. W zależności
od konstrukcji ruch obrotowy wykonuje sito lub przepychacz. Element ten połączony jest z
zespołem napędowym poprzez przekładnię zębatą. Dzięki ruchowi względnemu sita i przepychacza mąka przeciskana jest przez otwory sita na zewnątrz. Po operacji tej mąka powinna być
czysta. Praktycznie jednak przy takiej konstrukcji przesiewacza przez sito przeciskane są również
zanieczyszczenia.
Znany jest również przesiewacz bez przepychacza, w którym wyeliminowano powyższe
wady. W przesiewaczu tym sito napędzane jest przy pomocy krzyża maltańskiego. Przesiewacz
w takim rozwiązaniu jest przesiewaczem sprawnym, lecz o znacznych gabarytach co ogranicza
jego zastosowanie, zwłaszcza w małych piekarniach. Nadto wadą jest głośna, a nawet hałaśliwa
praca.
Zgodnie z wynalazkiem linia podziałowa kół przekładni zębatej napędzającej sito ma
kształt różny od okręgu, korzystnie kształt elipsy.
Zastosowanie do napędu sita przekładni z kołami eliptycznymi sprawia, że cyklicznie
zmienia się prędkość obrotowa sita, a przez to zwiększa się skuteczność pracy przesiewacza.
Wynalazek w przykładowym wykonaniu pokazano na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematycznie przesiewacz w przekroju pionowym, a fig. 2 przedstawia w widoku z góry
eliptyczną przekładnię zębatą.
Przesiewacz składa się z obudowy 1 z lejem 2. Wewnątrz obudowy 1 pod lejem 2
umieszczone jest obrotowe sito 3 mające w pobocznicy otwory 4, a na dnie stożek 5. Sito 3
połączone jest poprzez przekładnię eliptyczną 7 z zespołem napędowym 9. Sito 3 połączone jest
trwale z osią 6 na której osadzone jest jedno z kół zębatych przekładni 7, a oś 8 drugiego koła
zębatego tej przekładni 7 połączona jest z zespołem napędowym 9. Na osi 6 zamocowany jest
na stałe przegarniacz 10.
Przeznaczoną do oczyszczenia makę wsypuje się poprzez lej 2 do sita 3. Obracające się
sito 3 siłą odśrodkową przeciska mąkę poprzez otwory 4 do wnętrza obudowy 1. Zanieczyszczenia pozostają we wnętrzu sita. Stożek 5 kieruje mąkę w stronę pobocznicy sita 3. Oczyszczoną
mąkę przegarniacz 10 przesuwa w stronę otworu 11 w obudowie 1, przez który w znany sposób
na przykład za pomocą przenośnika ślimakowego zabierana jest na zewnątrz.
170 706
Fi g. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP Nakład 90 egz
Cena 2,00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
262 Кб
Теги
pl170706b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа