close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL179367B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z PO SPO LITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
312761
(51) IntCl7:
H01H 9/18
H01H 13/14
09.02.1996
Przycisk sterowniczy podświetlany
(73)
(43)
(11)179367
(13) B1
Uprawniony z patentu:
Spółdzielnia Niewidomych "PROMET",
Sosnowiec, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
18.08.1997 BUP 17/97
(72)
Twórca wynalazku:
Wiesław Iwanowicz, Dąbrowa Górnicza, PL
(45)
PL 179367
B1
(57)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.08.2000 WUP 08/00
(74)
Pełnomocnik:
Pańczyk Wiesław, Biuro Usług Technicznych, Kancelari Patentowa
1. Przycisk sterowniczy podświetlany,
złożony z korpusu, tulei mieszczącej wewnątrz źródło światła i guzika, znamienny
tym, że wewnątrz korpusu (1) w kształcie
wydrążonego walca zakończonego od góry
wystającym kołnierzem w kształcie prostopadłościanu umieszczona jest tuleja (2) podparta zwrotną sprężyną (3), zakończona od
dołu nóżką (9), natomiast od góry zakończona wkładką (5) rozpraszającą strumień
światła, uszczelnioną pierścieniem (6) i guzikiem (7) przycisku, natomiast w dolnej
części korpusu (1) jest zaopatrzony w
uszczelniający mieszek (4).
Fi g. 1
Przycisk sterowniczy podświetlany
Zastrzeżenia patentowe
1. Przycisk sterowniczy podświetlany, złożony z korpusu, tulei mieszczącej wewnątrz
źródło światła i guzika, znamienny tym, że wewnątrz korpusu (1) w kształcie wydrążonego
walca zakończonego od góry wystającym kołnierzem w kształcie prostopadłościanu umieszczona jest tuleja (2) podparta zwrotną sprężyną (3), zakończona od dołu nóżką (9), natomiast od
góry zakończona wkładką (5) rozpraszającą strumień światła, uszczelnioną pierścieniem (6)
i guzikiem (7) przycisku, natomiast w dolnej części korpusu (1) jest zaopatrzony w uszczelniający mieszek (4).
2. Przycisk według zastrz. 1, znamienny tym, że guzik (7) przycisku stanowi prostopadłościan o górnej powierzchni w kształcie kwadratu, wystający od góry poza obrys
kołnierza korpusu (1).
3. Przycisk według zastrz. 1, znamienny tym, że guzik (7) przycisku stanowi prostopadłościan o górnej powierzchni w kształcie kwadratu, umieszczony wewnątrz obrysu
kołnierza korpusu (1).
4. Przycisk według zastrz. 1, znamienny tym, że guzik (7) przycisku stanowi bryłę
mającą w przekroju podłużnym kształt grzyba o górnej powierzchni w kształcie kwadratu
i sfazowanych bokach, wystającą poza obrys kołnierza korpusu (1) od góry.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest przycisk sterowniczy podświetlany znajdujący zastosowanie zwłaszcza w układach sterowania, automatyki lub sygnalizacji do montowania w pulpitach, tablicach lub szafkach sterowniczych.
Znany jest z opisu polskiego zgłoszenia patentowego nr P. 298671 przycisk podświetlony złożony z korpusu cylindrycznego wykonanego z tworzywa przezroczystego i nakrętki
ustalającej korpus na płycie wspornikowej oraz guzika z tworzywa nieprzezroczystego, zamontowanego osiowo i ślizgowo w korpusie zaopatrzonym w pierścieniowy kołnierz. W korpusie jest ponadto umieszczona płytka z zainstalowanymi na jej powierzchni źródłami światła.
Guzik, pierścieniowy kołnierz i nakrętka, których powierzchnie odbijają światło, umożliwiają
przesyłanie na zewnątrz trzech, zachodzących wzajemnie na siebie wiązek świetlnych.
Wadą znanych rozwiązań jest brak właściwego uszczelnienia pomiędzy źródłem światła
i częścią elektryczną a guzikiem przycisku, co jest istotne w przypadkach pulpitów i tablic
zawierających przyciski sterownicze, narażonych na działania czynników zewnętrznych takich
jak woda, wilgoć, różnice temperatur, mogących powodować zwarcia i uszkodzenia instalacji
elektrycznych.
Przycisk sterowniczy podświetlany złożony z korpusu, tulei mieszczącej wewnątrz źródło światła i guzika według wynalazku ma korpus wykonany w kształcie wydrążonego walca
zakończonego od góry wystającym kołnierzem w kształcie prostopadłościanu, wewnątrz którego jest umieszczona tuleja. Tuleja podparta jest zwrotną sprężyną i zakończona od dołu
nóżką. Od góry tuleja jest zakończona wkładką rozpraszającą strumień światła uszczelnioną
pierścieniem oraz guzikiem przycisku. W dolnej części korpus jest zaopatrzony w uszczelniający mieszek. Guzik przycisku stanowi prostopadłościan o górnej powierzchni w kształcie
kwadratu, wystający od góry poza obrys kołnierza korpusu. W innym rozwiązaniu guzik
przycisku stanowi prostopadłościan o górnej powierzchni w kształcie kwadratu, umieszczony
wewnątrz obrysu kołnierza korpusu. W jeszcze innym rozwiązaniu guzik przycisku stanowi
bryłę mającą w przekroju podłużnym kształt grzyba o górnej powierzchni w kształcie kwadratu i sfazowanych bokach, wystającą od góry poza obrys kołnierza korpusu.
179 367
3
Zaletą rozwiązania jest wysoka szczelność połączenia guzika przycisku z częścią elektryczną uniemożliwiającą w praktyce przedostanie się wody i wilgoci, prostota budowy oraz
łatwość montażu i demontażu.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przycisk sterowniczy podświetlany z wystającym guzikiem dłoniowym
w półprzekroju podłużnym, fig. 2 - przycisk z krytym guzikiem dłoniowym w półprzekroju
podłużnym, a fig. 3 - przycisk z wystającym guzikiem dłoniowym w kształcie grzyba
w półprzekroju podłużnym.
Przycisk sterowniczy podświetlany (fig. 1) złożony jest z elektroizolacyjnego korpusu 1
wykonanego w kształcie wydrążonego walca, zakończonego od góry wystającym na zewnątrz
kołnierzem w kształcie prostopadłościanu. Wewnątrz korpusu 1 jest umieszczona tuleja 2
mieszcząca wewnątrz źródło światła 8, podparte zwrotną sprężyną 3, zakończona od dołu
nóżką 9. Od góry, tuleja 2 jest zakończona wkładką 5 rozpraszającą strumień światła,
uszczelnioną pierścieniem 6 oraz guzikiem 7 przycisku sterowniczego.
W dolnej części korpus 1 jest zaopatrzony w uszczelniający mieszek 4. Dłoniowy guzik 7
przycisku stanowi prostopadłościan o górnej powierzchni w kształcie kwadratu, wystający od
góry poza obrys kołnierza korpusu 1.
W innym rozwiązaniu, przycisk sterowniczy podświetlany (fig. 2) ma guzik 7 dłoniowy,
który stanowi prostopadłościan o górnej powierzchni w kształcie kwadratu, umieszczony wewnątrz obrysu kołnierza korpusu 1.
W jeszcze innym rozwiązaniu, przycisk sterowniczy podświetlany (fig. 3) ma guzik 7
dłoniowy, który stanowi bryła mająca w przekroju podłużnym kształt grzyba o górnej powierzchni w kształcie kwadratu i sfazowanych bokach, wystającą od góry poza obrys
kołnierza korpusu 1.
179 367
Fig.2
179 367
Fig.3
179 367
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
394 Кб
Теги
pl179367b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа