close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL179807B1

код для вставкиСкачать
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
2( 1) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
(22) Data zgłoszenia:
309937
(11)179807
(13)B1
(51)Int.Cl.7:
A61K 7/48
09.08.1995
Preparaty kosmetyczne do oczyszczania i peelingu skóry
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
17.02.1997 BUP 04/97
(45)
O udzieleniu patentu oroszono:
31.10.2000 WUP 10/00
Uprawniony z patentu:
Instytut Chemii Przemysłowej im.Prof.lgnacego Mościckiego, Warszawa, PL
( 7 2 ) Twórcy wynalazku:
Anna Szulc, Warszawa, PL
Aleksandra Szczucińska, Warszawa, PL
Wiesława Walisiewicz-Niedbalska,
Warszawa, PL
Bożenna Baranowska, Warszawa, PL
Andrzej Lipkowski, Warszawa, PL
Ewa Marczak, Piastów, PL
Irmina Makulec, Milanówek, PL
Hanna Rybak, Warszawa, PL
Joanna Pastuszak, Piastów, PL
Zofia Grabska, Warszawa, PL
(74)
Pełnomocnik:
Królikowska Anna, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
PL 179807
B1
(57)1. Preparaty kosmetyczne do oczyszczania i peelingu skóry w postaci emulsji lub żelu,
zawierające odpowiednie emulgatory, środki natłuszczające, substancje trące, środki zagęszczające, substancje nawilżające, substancje uszlachetniające oraz ewentualnie kompozycje
zapachowe i środki konserwujące, znamienne tym, że jako środek trący o działaniu oczyszczającym i usuwającym wierzchnią warstwę naskórka zawierają rozdrobniony, częściowo
zhydrolizowany surowiec keratynowy uzyskany z włosów, szczeciny lub włosia końskiego
przez wstępną hydrolizę w roztworze kwasu lub zasady a następnie hydrolizę enzymatyczną z
użyciem trawiennych enzymów proteolitycznych ssaków, następnie wypłukanie, wysuszenie, rozdrobnienie produktu na cząstki o rozmiarach od 0,01 do 0,70 mm i jego neutralizację
lub nadanie odczynu słabo kwaśnego.
Preparaty kosmetyczne do oczyszczania i peelingu skóry
Zastrzeżenia
patentowe
1. Preparaty kosmetyczne do oczyszczania i peelingu skóry w postaci emulsji lub żelu, zawierające odpowiednie emulgatory, środki natłuszczające, substancje trące, środki zagęszczające, substancje nawilżające, substancje uszlachetniające oraz ewentualnie kompozycje
zapachowe i środki konserwujące, znamienne tym, że jako środek trący o działaniu oczyszczającym i usuwającym wierzchnią warstwę naskórka zawierają rozdrobniony, częściowo zhydrolizowany surowiec keratynowy uzyskany z włosów, szczeciny lub włosia końskiego przez
wstępną hydrolizę w roztworze kwasu lub zasady a następnie hydrolizę enzymatyczną z użyciem
trawiennych enzymów proteolitycznych ssaków, następnie wypłukanie, wysuszenie, rozdrobnienie produktu na cząstki o rozmiarach od 0,01 do 0,70 mm i jego neutralizację lub nadanie odczynu słabo kwaśnego.
2. Preparaty kosmetyczne do oczyszczania i peelingu skóry według zastrz. 1, znamienne
tym, że zawierają środek trący w ilości 1 do 15% wagowych, zwłaszcza od 2 do 10% wagowych
*
*
*
Przedmiotem wynalazku są preparaty kosmetyczne do oczyszczania i peelingu skóry zawierające w swym składzie środek ścierny pochodzenia zwierzęcego.
Kosmetyczne preparaty do oczyszczania skóry mają za zadanie usunięcie z porów skórnych zabrudzeń mechanicznych i tłuszczowych. Efekt taki można uzyskać poprzez stosowanie
typowych wyrobów kosmetycznych zmywających, zawierających odpowiednie ilości detergentów, jak też przy pomocy kosmetyków z dodatkiem składników ściernych. Powodują one usunięcie wierzchniej, zrogowaciałej warstwy naskórka w połączeniu z masażem skóry, dzięki czemu
staje się ona bardziej gładka i świeża.
Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry z dodatkiem substancji ściernych podzielić
można na dwa rodzaje.
Do pierwszych należą kosmetyki o łagodniejszym działaniu zawierające środki zwiększające nieznacznie tarcie na powierzchni skóry w trakcie ich rozprowadzania lub usuwania.
Będą to np. maseczki kosmetyczne, środki zmywające typu pianek lub emulsje z dodatkiem talku, kaolinu, tlenku glinowego, uwodornionych olei roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych a także niekiedy odpowiednio spreparowanej siarki w kształcie drobnych sferycznych granulek.
W kosmetykach takich mogą być również stosowane bardzo drobne kuleczki z polietylenu.
Preparaty te wykazują działanie oczyszczające i kondycjonujące.
Drugi rodzaj wyrobów stanowią kosmetyki do oczyszczania i peelingu skóry o silniejszym, głębszym i złuszczającym działaniu, zawierające środki trące pochodzenia syntetycznego, takie jak granulki polietylenowe, nylonowe i poliwinylowe lub pochodzenia naturalnego
jak zmielone pestki moreli, migdałów, nasiona słonecznika, kukurydzy, skorupy z krabów lub
skorupy jaj.
Preparaty kosmetyczne zawierające środki ścierne są opisane w literaturze fachowej i patentowej. Preparaty kosmetyczne z dodatkiem środków pochodzenia naturalnego, w tym zwierzęcego, takich jak rozdrobnione skorupy krabów, skorupy jaj zostały opisane przez badaczy
japońskich w czasopiśmie Cosmetics and Toiletries 101 (7), 41, 1986. Wyniki badań przez nich
przeprowadzonych świadczą o wpływie wielkości i twardości użytych granulek środka trącego
na odczucie na skórze w czasie aplikacji. Ilość środka trącego w preparatach kosmetycznych wynosi zazwyczaj 1 - 6% wagowych, maksymalnie o 20% wagowych. W większości przypadków
wielkość ziarna składnika ściernego wynosi od 100 do 1000 μm . Jeżeli są one większe, dają nieprzyjemne uczucie szorstkości, gdy są mniejsze - efekt oczyszczający jest niewystarczający.
179 807
3
Niektóre kosmetyki o działaniu ściernym zawierają w swym składzie kilka substancji
trących różniących się średnicą ich granulek i twardością. Dobre działanie uzyskuje się łącząc
miękkie substancje pochodzenia roślinnego o większej średnicy, jak uwodorniony olej z oliwek
czy olej jojoba, ze składnikami syntetycznymi, twardymi o małej średnicy Najczęściej do oczyszczania i peelingu stosuje się emulsyjne preparaty kosmetyczne typu nawilżającego, stanowiące
emulsje typu olej/woda. Emulsyjne preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry suchej są
przedmiotem opisu patentowego europejskiego EP 336 900. Przedstawione w tym opisie emulsje zawierają między innymi substancje zagęszczające i substancje zmniejszające poślizg na powierzchni skóry, takie jak krzemionka, bentonit, pochodne celulozy lub guma arabska.
Dodatkowo niektóre z nich zawierają typowy środek trący w postaci granulek polietylenowych.
Ich zawartość w wyrobie wynosi około 5% wagowych. Opisane preparaty, jako emulsje typu
olej/woda charakteryzują się ponadto dużą zawartością substancji hydrofobowych wnoszącą
ponad 70% wagowych, powodującą powtórne natłuszczenie suchej skóry po jej oczyszczeniu.
W trakcie badań nad preparatami kosmetycznymi do oczyszczania i peelingu skóry nieoczekiwanie okazało się, że możliwe jest uzyskanie preparatów kosmetycznych emulsyjnych lub
typu żeli o bardzo dobrych właściwościach oczyszczających a nawet ścierających zrogowaciały
naskórek, w których jako środek trący zastosowano odpowiednio rozdrobniony o średnicy od
0,01 do 0,70 mm, częściowo zhydrolizowany surowiec kreatynowy uzyskany ze szczeciny,
włosów lub włosia końskiego. Środek ten otrzymuje się poprzez wstępną hydrolizę surowca
keratynowego w roztworze kwasu lub zasady a następnie hydrolizę enzymatyczną z użyciem trawiennych enzymów proteolitycznych ssaków, po czym płucze się, suszy, rozdrabnia na cząstki o
średnicy od 0,01 do 0,70 mm i neutralizuje lub doprowadza do odczynu słabo kwaśnego. Sposób
otrzymywania środka ściernego do preparatów do oczyszczania i peelingu skóry został przedstawiony w polskim zgłoszeniu patentowym P-308938 (BUP 25/96).
Zawartość częściowo zhydrolizowanego surowca keratynowego jako środka ściernego
wynosi w preparatach kosmetycznych od 1 do 15% wagowych, korzystnie od 2 do 10% wagowych. W zależności od stopnia rozdrobnienia tego środka i jego zawartości w wyrobie gotowym
uzyskuje się poza typowym działaniem nawilżającym, zróżnicowany pod względem ściernym
efekt działania. Wprowadzona do emulsji lub żelu kosmetycznego frakcja o rozmiarach 0,1 0,15 mm intensyfikuje masaż skóry, wykazuje działanie oczyszczające i łagodne powierzchniowe usuwanie naskórka, nie wywołując przy tym podrażnień. W przypadku zastosowania frakcji
o wymiarach 0,15 - 0,20 mm uzyskuje się kosmetyk oczyszczający skórę i pory skórne, o
działaniu ścierającym zarówno zanieczyszczenia jak i usuwającym zrogowaciałą część naskórka. Preparat jest łagodny w użyciu i me wywołuje podrażnień skóry.
Po wprowadzeniu frakcji o rozmiarach 0,3 - 0,55 mm wyrób wykazuje silniejsze działanie
złuszczające. Dzięki temu może być on stosowany do dokładnego oczyszczania i usuwania zgrubiałego i zrogowaciałego naskórka, szczególnie na łokciach, kolanach i piętach. Poza środkiem
ściernym preparaty te zawierają typowe składniki dla danego rodzaju wyrobu. W przypadku
emulsji są to: emulgatory takie jak estry kwasów tłuszczowych i gliceryny lub glikolu propylenowego i/lub sorbitolu oraz ich pochodne oksyetylenowane, mieszanina oksyetylenowanych i nieoksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, środki natłuszczające takie jak oleje mineralne i/lub
roślinne, estry kwasów tłuszczowych i alkoholi alifatycznych krótko-lub długo łańcuchowych,
woski naturalne i syntetyczne, fosfolipidy i/lub alkohole tłuszczowe, środki nawilżające takie jak
gliceryna i/lub glikol propylenowy, ewentualnie mocznik, środki uszlachetniające takie jak
ekstrakty roślinne, pochodne białkowe, witaminy oraz ewentualnie środki konserwujące i kompozycje zapachowe.
W przypadku żeli kosmetycznych są to środki zagęszczające takie jak pochodne celulozy
lub polimery kwasu akrylowego, środki neutralizujące takie jak wodorotlenek sodowy lub pochodne aminowe, środki nawilżające takie jak gliceryna i/lub glikol propylenowy, środki uszlachetniające i łagodzące podrażnienia skóry takie jak aminokwasy, pochodne białkowe np.
kolagen lub elastyna, wyciągi roślinne oraz ewentualnie środki konserwujące i kompozycje
4
179 807
zapachowe. Otrzymane kosmetyki do oczyszczania i peelingu skóry z dodatkiem wyżej wymienionych frakcji posiadają dobre właściwości użytkowe i nie dają odczynów alergicznych.
P r z y k ł a d I. Nawilżający krem oczyszczający
Estry kwasów tłuszczowych
i glikolu propylenowego
5,5% wagowych
Stearynian gliceryny
2,0% wagowych
Stearynian oksyetylenowanego
alkoholu tłuszczowego
2,0% wagowych
Alkohol stearylowy
2,5% wagowych
Stearynian izopropylu
8,0% wagowych
Olej parafinowy
17,0% wagowych
Gliceryna
3,0% wagowych
Mieszanina aminokwasów
2,0% wagowych
Keratynowy środek ścierny otrzymany
przez częściową hydrolizę włosów,
o rozmiarach cząstek 0,05 - 0,15 mm
3,0% wagowych
Środek konserwujący
0,1 % wagowych
Woda
do 100% wagowych
Emulsja o działaniu nawilżającym, oczyszczającym i wygładzającym. Po zastosowaniu
skóra staje się świeża i elastyczna.
P r z y k ł a d II. Emulsja ścierająca do twarzy
Woda demineralizowana
71,9% wagowych
Polimer kwasu akrylowego Carbopol 940 (3% roztwór wodny)
10,0% wagowych
Konserwant
0,2% wagowych
Gliceryna
1,2% wagowych
Kwas stearynowy
7,0% wagowych
Olej z kiełków pszenicy
0,3% wagowych
Trójetanoloamina (10% roztwór wodny)
7,0% wagowych
Keratynowy środek ścierny otrzymany
przez częściową hydrolizę ze szczeciny świńskiej,
o rozmiarach cząstek 0,05 - 0,15 mm
2,5% wagowych
Preparat o działaniu nawilżającym i zmiękczającym skórę i łagodnie usuwającym powierzchniowo naskórek. Po zastosowaniu skóra staje się świeża, gładka i elastyczna.
P r z y k ł a d III. Nawilżający krem do oczyszczania i peelingu
Stearynian gliceryny
4,0% wagowych
Alkohol cetylowy
2,5% wagowych
Olej z oliwek
2,0% wagowych
Olej jojoba
0,5% wagowych
Mirystynian izopropylu
3,0% wagowych
Gliceryna
4,5% wagowych
Woda destylowana
11,9% wagowych
Keratynowy środek ścierny otrzymywany
przez częściową hydrolizę włosów,
o rozmiarach 0,15 - 0,20 mm
5,0% wagowych
Środki konserwujące
0,3% wagowych
Kompozycja zapachowa
do 100% wagowych
Krem o działaniu oczyszczającym i łagodnie złuszczającym martwą warstwę naskórka.
Po zastosowaniu skóra staje się czysta, gładka, elastyczna i świeża bez jakichkolwiek oznak
podrażnienia. Krem polepsza j ędrność skóry.
179 807
5
P r z y k ł a d IV. Krem do intensywnego peelingu
Mieszanina oksyetylenowanych
i nieoksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych
8,0% wagowych
Oksyetylenowane alkohole lanolinowe
0,5% wagowych
Alkohol cetylowy
2,0% wagowych
Olej wazelinowy
7,5% wagowych
Glikol propylenowy
5,0% wagowych
Oksyetylenowany laurynian sorbitanu
0,3% wagowych
Woda
68,0%) wagowych
Keratynowy środek ścierny otrzymany
przez częściową hydrolizę włosia końskiego,
o rozmiarach cząstek 0,3 - 0,5 mm
8,0% wagowych
Konserwanty
0,3% wagowych
Kompozycja zapachowa
do 100% wagowych
Emulsja oczyszczająca i złuszczająca zrogowaciały naskórek szczególnie z pięt, łokci i
kolan. Powoduje, że po jej zastosowaniu skora jest czysta, gładka i bardziej elastyczna. W wyniku zintensyfikowanego masażu w trakcie aplikacji zapobiega również ewentualnym pękaniom skóry.
P r z y k ł a d V. Żel do oczyszczania i peelingu skóry
Polimer kwasu akrylowego Carbopol 940
1,5% wagowych
Woda demineralizowana
80,5% wagowych
Trójetanoloamina
2,1% wagowych
Ekstrakt ziołowy z aloesu
5,0% wagowych
Glikol propylenowy
4,5% wagowych
Keratynowy środek ścierny
o rozmiarach cząstek 0,2 - 0,35 mm
uzyskany ze szczeciny
6,0% wagowych
Środki konserwujące
0,3% wagowych
Kompozycja zapachowa
do 100% wagowych
Preparat o dobrych właściwościach nawilżających i uelastyczniających. Oczyszcza skórę i
pory skórne intensywnie masując i usuwając wierzchnią warstwę naskórka. Po zastosowaniu
skóra staje się czysta, świeża i gładka.
P r z y k ł a d VI. Żel do oczyszczania i dezynfekcji skóry
Amidowa pochodna kwasów tłuszczowych
typu betainy (Dehyton)
10,0% wagowych
Chlorek dwustearylodwumetyloamoniowy
0,2% wagowych
Hydroksyceluloza (2% roztwór wodny)
60,0% wagowych
Keratynowy środek ścierny otrzymany
z włosia końskiego, o rozmiarach
cząstek 0,05 - 0,15 mm
4,0% wagowych
Środek konserwujący
0,2% wagowych
Kompozycja zapachowa
0,5% wagowych
Woda do 100% wagowych
Preparat o doskonałych właściwościach nawilżających, oczyszczających i dezynfekujących skórę. Po użyciu skóra staje się gładka, świeża i elastyczna.
179 807
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
518 Кб
Теги
pl179807b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа