close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL184757B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 184757
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
333285
(22) Data zgłoszenia:
10.10.1997
(51) IntCl7
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
10.10.1997, PCT/NL97/00566
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
B08B 3/02
B0 1F 3/04
30.04.1998, WO98/17408,
PCT Gazette nr 17/98
(54)
(30)
Sposób i urządzenie do mycia zanieczyszczonych powierzchni
Pierwszeństwo:
24.10.1996,NL,1004462
17.07.1997,NL,1006604
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
HT ID EE B.V., Amstelveen, NL
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.2002 WUP 12/02
PL
184757
B1
(57 )
1. Sposób mycia zanieczyszczonych
powierzchni polegający na tym, że wodę
poddaje się w komorze mieszania zespołu
dyszy mieszaniu z powietrzem, po czym,
po wyjściu z dyszy, strumień rozpylonych
kropelek wody natryskuje się pod ciśnieniem na zanieczyszczoną powierzchnię,
przy czym zanieczyszczenia usunięte przez
działanie tego strumienia spływają wraz
z wodą, znamienny tym, że mieszanina
wody i sprężonego powietrza, uzyskana
w komorze mieszania, ma ciśnienie większe od ciśnienia otoczenia, przy czym stosunek ciśnienia powietrza doprowadzonego do
komory mieszania do ciśnienia doprowadzonej
do niej wody, wynosi od 18:1 do 1:2.
Twórcy wynalazku:
Antonius P. L. M. Winters, Ens, NL
22.11.1999 BUP 24/99
(45)
Uprawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
Kamiński Zbigniew, Kancelaria Patentowa
FIG. 1
Sposób i urządzenie do mycia zanieczyszczonych powierzchni
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób mycia zanieczyszczonych powierzchni polegający na tym, że wodę poddaje
się w komorze mieszania zespołu dyszy mieszaniu z powietrzem, po czym, po wyjściu z dyszy, strumień rozpylonych kropelek wody natryskuje się pod ciśnieniem na zanieczyszczoną
powierzchnię, przy czym zanieczyszczenia usunięte przez działanie tego strumienia spływają
wraz z wodą, znamienny tym, że mieszanina wody i sprężonego powietrza, uzyskana w komorze mieszania, ma ciśnienie większe od ciśnienia otoczenia, przy czym stosunek ciśnienia
powietrza doprowadzonego do komory mieszania do ciśnienia doprowadzonej do niej wody,
wynosi od 18:1 do 1:2.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że powietrze doprowadza się do komory
mieszania zespołu dyszy pod ciśnieniem wynoszącym przynajmniej 1,5 x 105Pa.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ciśnienie doprowadzanego do komory
mieszania sprężonego powietrza reguluje się korzystnie bezstopniowo.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ciśnienie wody doprowadzanej do komory mieszania reguluje się korzystnie bezstopniowo.
5. Sposób według zastrz. 3 albo 4, znamienny tym, że ciśnienie doprowadzanej do komory mieszania wody reguluje się niezależnie od regulacji ciśnienia doprowadzanego do niej
sprężonego powietrza.
6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że z zespołu dyszy wytryskuje się strumień rozpylonej wody w kierunku zanieczyszczonej powierzchni z odległości mniejszej od tej
odległości, przy której strumień ten staje się burzliwy.
7. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia cebulek kwiatowych, bulw kwiatowych albo bylin całorocznych stosuje się wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
8 x 105Pa do 8,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 1,5 x 105Pa do 3,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
7,5 x 105Pa do 8,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 2,8 x 105Pa do 4,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
5,5 x 105Pa do 6,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 4,0 x 105Pa do 6,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
5,0 x 105Pa do 5,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
3,5 x 105Pa do 6,5 x 105Pa.
8. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia owoców miękkich, zwłaszcza poziomek, truskawek, winogron, śliwek, porzeczek, czarnych jagód
albo brzoskwiń, stosuje się wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy
ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,1 x 105Pa do 0,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
1 ,5 x 1 05Pa do 2,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
1,5 x 105Pa do 2,5 x 105Pa.
9. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia upraw
średnio twardych, zwłaszcza porów, szparagów, fasoli, pestek, papryki, korniszonów, ogórków,
różnych rodzajów kapusty (kalafior, biała kapusta, zielona kapusta, czerwona kapusta itp.) albo
pomidorów, stosuje się wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 2,8 x 105Pa do 4,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa;
184 757
3
ciśnienie wody od 4,0 x 105Pa do 6,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa.
10. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia
upraw twardych, zwłaszcza marchwi, skorzonery, korzeni oraz ewentualnie drzewek owocowych, gałązek oraz ewentualnie korzeni do rozsadzania, łodyg cebuli, cebuli białej, stosuje się
wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 2,8 x 105Pa do 4,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
9,5 x 105Pa do 20,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 4,0 x 10 Pa do 6,2 x 10 Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
9,5 x 105Pa do 20,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
9,5 x 105Pa do 20,0 x 105Pa.
11. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia buraków cukrowych, buraków pastewnych, ziemniaków albo produktów z nich wytworzonych,
zwłaszcza chipsów, miąższu, paszy bydlęcej, stosuje się wymienione niżej, graniczne wartości
ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
4,0 x 105Pa do 20,0 x 105Pa.
12. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia nawierzchni drogowych, zwłaszcza asfaltu porowatego, stosuje się wymienione niżej, graniczne
wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x l 105Pa, nadwyżka ciśnienia powietrza od
7,0 x 105Pa do 20,0 x 105Pa.
13. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych, pociągów, autobusów albo samochodów ciężarowych, w przeznaczonych do tego celu myjniach stosuje się wymienione niżej, graniczne
wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
2,5 x 105Pa do 6,0 x 105Pa.
14. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia naczyń i sztućców w zmywarce do naczyń oraz mycia maszyn i narzędzi w myjni przemysłowej
stosuje się wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza
oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
4,0 x 105Pa do 8,0 x 105Pa.
15. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do prysznica
kąpielowego stosuje się wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
1,5 x 105Pa do 5,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 1,5 x 105Pa do 3,0 x 105Pa, nadwyżka ciśnienia powietrza od
1,5 x 105Pa do 5,0 x 105Pa.
16. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia powierzchni twardych, zwłaszcza fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych i handlowych,
szkła, tworzyw sztucznych i metalu, stosuje się wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
9,5 x 105Pa do 20,0 x 105Pa.
17. Sposób według zastrz. 1 albo 6, znamienny tym, że w zastosowaniu do mycia powierzchni miękkich, zwłaszcza wełny, materiałów włóknistych, przykładowo bawełny, lnu,
4
184 757
innych tkanin, jedwabiu albo papieru, stosuje się wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 2,8 x 105Pa do 4,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 4,0 x 105Pa do 6,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105P a do 9,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa.
18. Urządzenie do mycia zanieczyszczonych powierzchni wyposażone przynajmniej
w jeden zespół dyszy, złożony z właściwej dyszy ciśnieniowej z otworem wylotowym połączonym z komorą mieszania, do której doprowadzony jest kanał wodny i jeden lub kilka kanałów doprowadzających sprężone powietrze, znamienne tym, że w korpusie (5, 16) dyszy
kanał wodny (6, 17) usytuowany jest wzdłuż osi i swą zwężoną częścią łączy się z komorą
mieszania (12, 20) zespołu dyszy (1, 14), zaś kanały sprężonego powietrza (7, 18) są usytuowane wokół kanału wodnego (6, 17), przy czym osie tych kanałów (7, 18) sprężonego powietrza są korzystnie nachylone pod kątem ostrym do osi kanału wodnego ( 6 , 17).
19. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że komora mieszania (12, 20) zespołu dyszy ( 1 , 14) zwęża się w kierunku otworu wylotowego (13) dyszy ciśnieniowej (11).
20. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że jego zespół dyszy (14) jest zaopatrzony w nasadę uchwytową (23), przy czym w komorze (22), utworzonej wewnątrz tej
nasady, połączonej z komorą mieszania (20) za pośrednictwem otworu (21), jest osadzony
obrotowo, za pośrednictwem elementu łożyskowego (25) - obrotowy człon (24), zaopatrzony
w kanał natryskowy (28), połączony z otworem wylotowym dyszy ciśnieniowej i zaopatrzony
na zewnętrznej powierzchni swej dolnej części w łopatki (29), ślizgające się po wewnętrznej
powierzchni nasady uchwytowej (23).
21. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że przynajmniej kilka zespołów
dysz (31) jest osadzonych na obrotowym ramieniu (30), ułożyskowanym za pośrednictwem
łożyska obrotowego (32) w łączniku (2), połączonym króćcem powietrznym (3) oraz króćcem
wodnym (4) i zaopatrzonym we wnętrzu w komorę mieszania (33), która jest połączona wnętrzem ramienia (30) z układem dysz (31).
22. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że jest dodatkowo wyposażone
w zbiornik (35) czystej wody, połączony przez pompę wodną (37) i zawór sterujący (38)
z komorą mieszania (39) zespołu dysz ciśnieniowych (42) oraz w zbiornik (36) sprężonego
powietrza, połączony przez sprężarkę (40) i zawór sterujący (41) z tą komorą mieszania.
23. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że jest wyposażone w szczelną obudowę (43), osłaniającą zespół dysz (42) i połączoną dolnym przewodem wylotowym ze zbiornikiem (35) wody oraz górnym przewodem - ze zbiornikiem (36) powietrza.
24. Urządzenie według zastrz. 22, znamienne tym, że jest wyposażone w niezależnie
działający regulator ciśnienia sprężonego powietrza, sterujący zaworem (41) oraz w niezależnie działający regulator ciśnienia wody, sterujący zaworem (38).
25. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że dostosowane do mycia cebulek
kwiatowych albo bulw kwiatowych, albo bylin całorocznych, jest wyposażone w przenośnik
z taśm ą siatkową (45), zaopatrzony w zespół napędowy z regulowaną w sposób ciągły prędkością oraz w umieszczone nad tym przenośnikiem, w pobliżu jego wlotu - ramię obrotowe (30)
z układem dysz ciśnieniowych (31), jak również w umieszczone wzdłuż tego przenośnika zespoły dysz ciśnieniowych (1), a ponadto w zawór regulacyjny (54) do nastawiania ciśnienia
sprężonego powietrza oraz w niezależnie działający zawór regulacyjny do nastawiania ciśnienia wody, doprowadzanych do zespołu dysz (3 1 , 1).
26. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że dostosowane do mycia porów
jest wyposażone w przenośnik z taśmą (62), zaopatrzoną w występy, oraz z umieszczoną nad
tą taśm ą (62) - węższą taśmą dociskową (64), a ponadto w umieszczony nad tym przenośnikiem - zespół dysz ciśnieniowych (1), połączonych przewodem (65) z zasilaniem sprężonym
powietrzem oraz przewodem (66) z zasilaniem wodą.
184 757
5
27. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że dostosowane do mycia samochodów jest zaopatrzone w otaczającą poruszający się samochód bramę z usytuowanymi pod różnymi kątami natrysku zespołami dysz ciśnieniowych (1).
28. Urządzenie według zastrz 18, znamienne tym, że dostosowane do mycia naczyń
jest wyposażone w komorę mycia (72), zaopatrzoną w swej dolnej części w obracające się
ramię obrotowe (30), zaopatrzone w dysze ciśnieniowe (31), zaś w górnej części - w zespół
dysz ciśnieniowych (1).
29. Urządzenie według zastrz. 28, znamienne tym, że w dolnej części komory mycia (72)
znajduje się otwór (77), połączony przez filtr siatkowy z pompą wodną natomiast w górnej
części - w kanał odpowietrzający (78), połączony przewodem ssącym sprężarki z przewodami
(74 i 76) sprężonego powietrza.
30. Urządzenie według zastrz. 18, znamienne tym, że w dostosowaniu do prania bielizny w pralce bębnowej jest wyposażone w zespół dysz ciśnieniowych (1), usytuowanych we
wnętrzu bębna (83) i połączonych przewodami wodnymi (88, 90) z pompą w odną (91) oraz
przewodami (92 i 93) ze sprężarką (94) powietrza.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób mycia zanieczyszczonych powierzchni polegający
na tym, że wodę poddaje się w komorze mieszania zespołu dyszy mieszaniu z powietrzem, po
czym, po wyjściu z dyszy, strumień rozpylonych kropelek wody natryskuje się pod ciśnieniem
na zanieczyszczoną powierzchnię, przy czym zanieczyszczenia usunięte przez działanie tego
strumienia spływają wraz z wodą.
Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do mycia zanieczyszczonych powierzchni wyposażone przynajmniej w jeden zespół dyszy, złożony z właściwej dyszy ciśnieniowej z otworem wylotowym połączonym z komorą mieszania, do której doprowadzony jest
kanał wodny i jeden lub kilka kanałów doprowadzających sprężone powietrze.
Sposób mycia zanieczyszczonych powierzchni polegający na tym, ze wytryskujący z dyszy bardzo silny strumień wody natryskuje się na zanieczyszczoną powierzchnię, usuwając
zanieczyszczenia, które spływają wraz z w o d ą-jest ogólnie znany.
Z opisu zgłoszeniowego PCT, opublikowanego za nr WO 96/33817, znany jest generator roztworu mydła, w którym woda pod wysokim ciśnieniem wpływa w obiegu niskociśnieniowym do komory mieszania, do której doprowadzany jest roztwór mydła. Następnie do komory mieszania doprowadzane jest przez dziurkowaną rurę powietrze, zaś strumień roztworu
mydła spienionego powietrzem jest odprowadzany z komory mieszania przez przewód i dyszę
niskociśnieniową i natryskiwany na zanieczyszczoną powierzchnię.
Z europejskiego opisu patentowego nr EP 0 294 690 znany jest iniektorowy rozpylacz
cieczy myjącej, działający na zasadzie rozpylenia tej cieczy przez zasysanie cząsteczek cieczy
przez rozpędzone do prędkości dźwięku cząsteczki powietrza. Cząsteczki cieczy czyszczącej
są doprowadzane z prędkością równą około połowie prędkości dźwięku do wylotu rozpylacza,
powodując skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z mytej powierzchni. Warunkiem działania
urządzenia jest jednak umieszczenie końca wylotu rozpylacza w odległości mniejszej od czterokrotnej średnicy tego wylotu, a więc rzędu około 2 mm od czyszczonej powierzchni.
Z francuskiego opisu patentowego nr FR 2 530 967 znane jest urządzenie do wytwarzania gęstej emulsji, na przykład w postaci piany lub śniegu, utworzonej z powietrza i wody
z dodatkiem substancji myjącej. Urządzenie to jest wyposażone w komorę mieszania, do której jednym przewodem jest doprowadzona woda, drugim zaś - sprężone powietrze, przy czym
przewód powietrzny jest zaopatrzony w układ otworków kierujących powietrze w różne strony, w celu zwiększenia intensywności mieszania. Komora mieszania jest połączona przewodem z umieszczoną na jego końcu, poza urządzeniem - dyszą. Gęsta emulsja wytwarzana
przez to urządzenie umożliwia zmniejszenie czasu czyszczenia i nie powoduje, jak w przypadku wody, dużego rozprysku, szkodliwego zarówno z uwagi na straty środka czyszczącego
i wody, jak i zalewanie stanowiska pracy i obsługi urządzenia.
6
184 757
Niedogodnością wszystkich znanych sposobów mycia zanieczyszczonych powierzchni
jest niezbędne dla uzyskania satysfakcjonującego efektu mycia - bardzo wysokie zużycie wody, jak również fakt, ze przepisy poszczególnych krajów zabraniają bezpośredniego odpływu
zanieczyszczonej wody z urządzeń myjących i piorących do wód powierzchniowych.
Konsumenci żądają często od producentów żywności, aby dostarczone przez nich do
handlu produkty były czyste i miały estetyczny wygląd. Z tego powodu na przykład holenderscy producenci porów musieli zużyć w roku 1996 około 30 000 litrów czystej wody na godzinę w celu dokładnego wymycia wyprodukowanych w tymże roku porów. Ponieważ czysta
woda jest coraz trudniej dostępna i coraz droższa - duże zużycie wody przez urządzenia myjące stwarza bardzo poważne problemy, również z socjalnego punktu widzenia. Holenderskim
producentom porów prawnie zabroniono odpływu zanieczyszczonej wody, pochodzącej
z mycia porów, do wód powierzchniowych, wskutek czego zostali oni zmuszeni do indywidualnego oczyszczania brudnej wody odpływającej z myjni. Zastosowano w tym celu „oczyszczanie basenowe” wody, polegające na osadzaniu się zanieczyszczeń na dnie basenu i odprowadzaniu częściowo oczyszczonej, górnej warstwy wody z basenu. Zastosowane baseny musiały być jednak bardzo duże, ponieważ proces swobodnej sedymentacji przebiega odpowiednio wolno.
Istotny dylemat mycia owoców i warzyw polega więc na konieczności pogodzenia ze
sobą dwóch sprzecznych wymagań, a mianowicie: z jednej strony produkty spożywcze
w handlu muszą być czyste, z drugiej zaś należy maksymalnie zmniejszyć zużycie wody, którą po oczyszczeniu odprowadza się do wód powierzchniowych.
Badania, które doprowadziły do wynalazku, wykazały, że efekty mycia zanieczyszczonych powierzchni strumieniem rozpylonej wody, emitowanej z dyszy, uzyskanej po zmieszaniu jej z powietrzem, jak również ilość zużywanej przy tym wody, w istotnej mierze zależy od
stosunku ciśnienia doprowadzonego do komory mieszania powietrza do ciśnienia doprowadzonej do niej wody, a ponadto od wartości tych ciśnień. Okazało się przy tym, że w zależności od rodzaju mytego przedmiotu i rodzaju zanieczyszczeń, wartości ciśnienia doprowadzanego do komory mieszania sprężonego powietrza oraz ciśnienia doprowadzanej do niej wody
m ają najistotniejszy wpływ zarówno na efekt mycia, jak i na wielkość zużycia wody. Ponadto
okazało się, że istotne znaczenie ma również rodzaj wytryskiwanego z dyszy strumienia rozpylonej wody i odległość wylotu dyszy od zanieczyszczonej powierzchni. Stwierdzono przy
tym, że efekt mycia przez laminamy strumień wody, w tych samych warunkach ciśnienia, jest
wyraźnie większy w przypadku, gdy przepływ strumienia wody ma charakter laminamy niż
w przypadku, gdy strumień ten staje się turbulentny.
Celem wynalazku jest opracowanie takiego prostego i skutecznego sposobu mycia zanieczyszczonych powierzchni, który wyeliminuje niedogodności znanych dotychczas sposobów
i umożliwi znaczne zmniejszenie zużycia wody, bez pogorszenia skuteczności tego mycia.
Cel ten zrealizowano w sposobie mycia zanieczyszczonych powierzchni według wynalazku, który charakteryzuje się tym, że mieszanina wody i sprężonego powietrza, uzyskana
w komorze mieszania, ma ciśnienie większe od ciśnienia otoczenia, przy czym stosunek ciśnienia powietrza doprowadzonego do komory mieszania do ciśnienia doprowadzonej do niej
wody, wynosi od 18:1 do 1:2.
Powietrze doprowadza się do komory mieszania zespołu dyszy korzystnie pod ciśnieniem wynoszącym przynajmniej 1,5 x 105Pa, przy czym ciśnienie to reguluje się korzystnie
bezstopniowo.
Również ciśnienie wody doprowadzanej do komory mieszania reguluje się korzystnie
bezstopniowo, a ponadto niezależnie od regulacji ciśnienia doprowadzanego do niej sprężonego powietrza.
Z zespołu dyszy wytryskuje się strumień rozpylonej wody w kierunku zanieczyszczonej powierzchni z odległości mniejszej od tej odległości, przy której strumień ten staje się burzliwy.
W zastosowaniu do mycia cebulek kwiatowych, bulw kwiatowych albo bylin całorocznych stosuje się korzystnie wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy
ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
184 757
7
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
x 105Pa do 8,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 1,5 x 10 Pa do 3,0 x 10 Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
7,5 x 105Pa do 8,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 2,8 x 105Pa do 4,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
5,5 x 105Pa do 6,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 4,0 x 105Pa do 6,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
5,0 x 105Pa do 5,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
3,5 x 105Pa do 6,5 x 105Pa.
W zastosowaniu do mycia owoców miękkich, zwłaszcza poziomek, truskawek, winogron, śliwek, porzeczek, czarnych jagód albo brzoskwiń, stosuje się korzystnie wymienione
niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,1 x 105Pa do 0,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
1,5 x 103Pa do 2,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
1,5 x 105Pa do 2,5 x 105Pa.
W zastosowaniu do mycia upraw średnio twardych, zwłaszcza porów, szparagów, fasoli, pestek, papryki, korniszonów, ogórków, różnych rodzajów kapusty (kalafior, biała kapusta,
zielona kapusta, czerwona kapusta itp.) albo pomidorów, stosuje się korzystnie wymienione
niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 2,8 x 105Pa do 4,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 4,0 x 105Pa do 6,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa.
W zastosowaniu do mycia upraw twardych, zwłaszcza marchwi, skorzonery, korzeni
oraz ewentualnie drzewek owocowych, gałązek oraz ewentualnie korzeni do rozsadzania, łodyg cebuli, cebuli białej, stosuje się korzystnie wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia
wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 2,8 x 105Pa do 4,2 x 10 Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
9,5 x 105Pa do 20,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 4,0 x 105Pa do 6,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
9,5 x 105Pa do 20,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa, nadwyżka ciśnienia powietrza od
9,5 x 105Pa do 20,0 x 105Pa.
W zastosowaniu do mycia buraków cukrowych, buraków pastewnych, ziemniaków albo
produktów z nich wytworzonych, zwłaszcza chipsów, miąższu, paszy bydlęcej, stosuje się
korzystnie wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza
oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
4,0 x 105Pa do 20,0 x 105Pa.
W zastosowaniu do mycia nawierzchni drogowych, zwłaszcza asfaltu porowatego, stosuje się korzystnie wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia
powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
7,0 x 105Pa do 20,0 x 105Pa.
W zastosowaniu do mycia pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych, pociągów,
autobusów albo samochodów ciężarowych, w przeznaczonych do tego celu myjniach stosuje
się korzystnie wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
2,5 x 105Pa do 6,0 x 105Pa.
8
8
184 757
W zastosowaniu do mycia naczyń i sztućców w zmywarce do naczyń oraz mycia maszyn i narzędzi w myjni przemysłowej stosuje się korzystnie wymienione niżej, graniczne
wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
4,0 x 105Pa do 8,0 x 105Pa.
W zastosowaniu do prysznica kąpielowego stosuje się korzystnie wymienione niżej,
graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 0,5 x 105Pa do 1,5 x 10 Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
1,5 x 105Pa do 5,0 x 105Pa;
ciśnienie wody od 1,5 x 105Pa do 3,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
1,5 x 105Pa do 5,0 x 105Pa.
W zastosowaniu do mycia powierzchni twardych, zwłaszcza fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych i handlowych, szkła, tworzyw sztucznych i metalu, stosuje się korzystnie wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz
ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 6,0 x 105Pa do 10,0 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
9,5 x 105Pa do 20,0 x 105Pa.
W zastosowaniu do mycia powierzchni miękkich, zwłaszcza wełny, materiałów włóknistych, przykładowo bawełny, lnu, innych tkanin, jedwabiu albo papieru, stosuje się korzystnie
wymienione niżej, graniczne wartości ciśnienia wody i różnicy ciśnienia powietrza oraz ciśnienia wody:
ciśnienie wody od 2,8 x 105Pa do 4,2 x 105Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 4,0 x 10 Pa do 6,2 x 10 Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa;
ciśnienie wody od 6,0 x 10 Pa do 10,0 x 10 Pa; nadwyżka ciśnienia powietrza od
6,5 x 105Pa do 9,5 x 105Pa.
Celem wynalazku jest również opracowanie takiego urządzenia do mycia zanieczyszczonych powierzchni, które wyeliminuje niedogodności znanych dotychczas urządzeń
i umożliwi znaczne zmniejszenie zużycia wody, bez pogorszenia skuteczności tego mycia.
Cel ten zrealizowano w urządzeniu do mycia zanieczyszczonych powierzchni według
wynalazku, które charakteryzuje się tym, że w korpusie dyszy kanał wodny usytuowany jest
wzdłuż osi i swą zwężoną częścią łączy się z komorą mieszania zespołu dyszy, zaś kanały
sprężonego powietrza są usytuowane wokół kanału wodnego, przy czym osie tych kanałów
sprężonego powietrza są korzystnie nachylone pod kątem ostrym do osi kanału wodnego.
Komora mieszania zespołu dyszy zwęża się korzystnie w kierunku otworu wylotowego
dyszy ciśnieniowej.
Zespół dyszy jest zaopatrzony korzystnie w nasadę uchwytową przy czym w komorze,
utworzonej wewnątrz tej nasady, połączonej z komorą mieszania za pośrednictwem otworu,
jest osadzony obrotowo, za pośrednictwem elementu łożyskowego - obrotowy człon, zaopatrzony w kanał natryskowy, połączony z otworem wylotowym dyszy ciśnieniowej i zaopatrzony na zewnętrznej powierzchni swej dolnej części w łopatki, ślizgające się po wewnętrznej powierzchni nasady uchwytowej.
Przynajmniej kilka zespołów dysz urządzenia według wynalazku jest osadzonych na obrotowym ramieniu, ułożyskowanym za pośrednictwem łożyska obrotowego w łączniku, połączonym króćcem powietrznym oraz króćcem wodnym i zaopatrzonym we wnętrzu w komorę
mieszania, która jest połączona wnętrzem ramienia z układem dysz.
Urządzenie według wynalazku jest dodatkowo korzystnie wyposażone w zbiornik czystej wody, połączony przez pompę wodną i zawór sterujący z komorą mieszania zespołu dysz
ciśnieniowych oraz w zbiornik sprężonego powietrza, połączony przez sprężarkę i zawór sterujący z tą komorą mieszania.
Urządzenie według wynalazku jest wyposażone w szczelną obudowę, osłaniającą zespół
dysz i połączoną dolnym przewodem wylotowym ze zbiornikiem wody oraz górnym przewodem - ze zbiornikiem powietrza.
184 757
9
Urządzenie według wynalazku jest korzystnie wyposażone w niezależnie działający regulator ciśnienia sprężonego powietrza, sterujący zaworem oraz w niezależnie działający regulator ciśnienia wody, sterujący zaworem.
Urządzenie według wynalazku dostosowane do mycia cebulek kwiatowych albo bulw
kwiatowych, albo bylin całorocznych, jest korzystnie wyposażone w przenośnik z taśm ą siatkową zaopatrzony w zespół napędowy z regulowaną w sposób ciągły prędkością oraz
w umieszczone nad tym przenośnikiem, w pobliżu jego wlotu - ramię obrotowe z układem
dysz ciśnieniowych, jak również w umieszczone wzdłuż tego przenośnika - zespoły dysz ciśnieniowych, a ponadto w zawór regulacyjny do nastawiania ciśnienia sprężonego powietrza
oraz w niezależnie działający zawór regulacyjny do nastawiania ciśnienia wody, doprowadzanych do zespołu dysz.
Urządzenie według wynalazku dostosowane do mycia porów jest korzystnie wyposażone w przenośnik z taśm ą zaopatrzoną w występy, oraz z umieszczoną nad tą taśm ą - węższą
taśmą dociskową, a ponadto w umieszczony nad tym przenośnikiem - zespół dysz ciśnieniowych, połączonych przewodem z zasilaniem sprężonym powietrzem oraz przewodem z zasilaniem wodą.
Urządzenie według wynalazku dostosowane do mycia samochodów jest korzystnie zaopatrzone w otaczającą poruszający się samochód bramę z usytuowanymi pod różnymi kątami
natrysku zespołami dysz ciśnieniowych.
Urządzenie według wynalazku dostosowane do mycia naczyń jest korzystnie wyposażone w komorę mycia, zaopatrzoną w swej dolnej części w obracające się ramię obrotowe, zaopatrzone w dysze ciśnieniowe, zaś w górnej części - w zespół dysz ciśnieniowych, przy czym
w dolnej części komory mycia znajduje się otwór, połączony przez filtr siatkowy z pompą
wodną natomiast w górnej części - w kanał odpowietrzający, połączony przewodem ssącym
sprężarki z przewodami sprężonego powietrza.
Urządzenie według wynalazku dostosowane do prania bielizny w pralce bębnowej jest
korzystnie wyposażone w zespół dysz ciśnieniowych, usytuowanych we wnętrzu bębna i połączonych przewodami wodnymi z pompą wodną oraz przewodami ze sprężarką powietrza.
Istota sposobu mycia zanieczyszczonych powierzchni według wynalazku polega na tym,
że wodę poddaje się, w komorze mieszania zespołu dyszy, działaniu sprężonego powietrza,
przy czym zarówno ciśnienie doprowadzanej do tej komory wody, jak i ciśnienie doprowadzanego do niej powietrza, reguluje się bezstopniowo, w zależności od rodzaju mytych
przedmiotów. Sposób ten nadaje się przy tym zarówno do mycia nawierzchni drogowych, jak
i do mycia pojazdów, do mycia naczyń i sztućców, jak i do mycia ciała człowieka lub zwierząt, a także do mycia wszelkiego rodzaju jarzyn i owoców. W zależności od rodzaju mytych
przedmiotów, oraz ewentualnie rodzaju zanieczyszczeń, należy stosować odpowiednie wartości ciśnienia wody i ciśnienia sprężonego powietrza doprowadzanych do komory mieszania
zespołu dyszy. Wartości te w zastosowaniu do różnych przedmiotów i powierzchni mytych
podane są powyżej.
Strumień wytryskującej z dyszy wody, rozpylonej w postaci drobnych kropelek, których
energia kinetyczna jest zależna od stosunku ciśnienia sprężonego powietrza do ciśnienia wody
doprowadzanych do komory mieszania, wynoszącego od 18:1 do 1:2, padając na zanieczyszczoną powierzchnię zmywa z niej zanieczyszczenia, które spływają wraz z wodą. Strumień
ten winien jednak mieć zawsze laminarny, a nie turbulentny charakter przepływu. W związku
z tym odległość mytej powierzchni od wylotu dyszy należy doświadczalnie określić w ten
sposób, aby strumień padający na mytą powierzchnię miał zawsze laminarny charakter przepływu.
Urządzenie do mycia zanieczyszczonych powierzchni według wynalazku jest uwidocznione w przykładowych rozwiązaniach konstrukcyjnych na rysunku, na którym: fig. 1 przedstawia zespół dyszy tego urządzenia - w przekroju osiowym; fig. 2 - odmianę rozwiązania
konstrukcyjnego zespołu dyszy - w przekroju osiowym; fig. 3 - zespół dysz zamocowanych na
obrotowym ramieniu - w przekroju osiowym; fig. 4 - schemat urządzenia do mycia zanieczyszczonych powierzchni; fig. 5 - schemat fragmentu urządzenia według fig. 4; fig. 6 - urządzenie według wynalazku dostosowane do mycia cebulek - w widoku z boku; fig. 7 - fragment
10
184 757
urządzenia według wynalazku dostosowanego do mycia porów - w widoku z góry; fig. 8 - fragment
urządzenia według fig. 7 - w widoku z boku; fig. 9 - urządzenie do mycia według wynalazku
w postaci myjni samochodowej - w widoku z przodu; fig. 10 - urządzenie według wynalazku
w postaci zmywarki do naczyń - w osiowym przekroju podłużnym, a fig. 11 - urządzenie według wynalazku w postaci pralki bębnowej - w osiowym przekroju podłużnym.
Figura 1 przedstawia stanowiący podstawową część urządzenia do mycia według wynalazku - zespół dyszy 1, złożony z łącznika 2 zaopatrzonego w króciec powietrzny 3 i w króciec wodny 4, z korpusu 5 wkręconego w ten łącznik 2 oraz z właściwej dyszy ciśnieniowej 11,
połączonej z korpusem 5 za pomocą pierścienia mocującego 10. Korpus 5 dyszy jest zaopatrzony w kanał wodny 6, który po wkręceniu korpusy 5 w łącznik 2 łączy się z kanałem króćca wodnego 4, oraz w trzy kanały powietrzne 7, połączone z jednej strony z pierścieniową
komorą 8 w łączniku 2, a przez nią z kanałem króćca powietrznego 3, z drugiej zaś z pierścieniową komorą mieszania 12, utworzoną między dolną powierzchnią pierścieniowej dyszy 11,
a górną powierzchnią korpusu 5. Komora mieszania 12 jest połączona, za pośrednictwem
walcowej szczeliny, z otworem wylotowym 13 wysokociśnieniowej dyszy 11.
W komorze mieszania 12 następuje dokładne wymieszanie cząsteczek wody ze sprężonym powietrzem, przy czym strumień rozpylonych w powietrzu cząsteczek wody, wypływający przez otwór wylotowy 13 wysokociśnieniowej dyszy 11, kierowany jest na oczyszczaną
powierzchnię. Doświadczenie wykazało, ze wysokociśnieniowy strumień rozpylonej wody,
wytryskujący z otworu wylotowego 13 wysokociśnieniowej dyszy 11, nadaje się doskonale do
mycia różnych powierzchni różnych przedmiotów, bowiem zanieczyszczenia łatwo oddzielają
się od powierzchni przedmiotu i zostają całkowicie wymyte. Podczas mycia kropelki rozpylonej wody o dużej energii kinetycznej penetrują całą warstwę zanieczyszczeń i równocześnie
nawilżają powierzchnię przedmiotu, gwarantując skuteczność mycia nawet przy użyciu niewielkiej ilości wody. Energię kinetyczną i natężenie przepływu strumienia rozpylonej wody,
wypływającego z otworu wylotowego 13, można regulować przez odpowiedni dobór ciśnienia
doprowadzonej do zespołu dyszy wody oraz ciśnienia doprowadzonego do niego powietrza,
przy czym wzrost ciśnienia powietrza powoduje odpowiednie zmniejszenie natężenia przepływu strumienia rozpylonej wody, a tym samym odpowiednie zmniejszenie jej zużycia.
Figura 2 przedstawia odmianę konstrukcyjną zespołu 14 dyszy, wytwarzającej wirujący
dookoła osi 15 strumień rozpylonej w sprężonym powietrzu wody. Korpus 16 ma w tym rozwiązaniu konstrukcję podobną do korpusu 5 zespołu 1 dyszy według fig. 1 i jest również zaopatrzony w kanał wodny 17 oraz w zespół kanałów powietrznych 18. N a korpus 16 dyszy
jest przy tym nakręcony pośredni pierścień mocujący 19, w którego wnętrzu, nad górną powierzchnią korpusu 16, jest utworzona komora mieszania 20, połączona za pośrednictwem
otworu 21 z komorą 22, utworzoną wewnątrz nasady uchwytowej 23.
W komorze 22 jest osadzony obrotowo w otworze czołowym nasady uchwytowej 23, za
pośrednictwem elementu łożyskowego 25, człon obrotowy 24. Człon 24 obraca się dookoła
osi 26, nachylonej pod kątem 27, względem osi 15 dyszy 14. Człon obrotowy 24 toczy się
zewnętrzną powierzchnią znajdujących się w jego dolnej części łopatek 29, po wewnętrznej
powierzchni nasady uchwytowej 23, natomiast element łożyskowy 25 opiera się o obrzeże
czołowego otworu tej nasady uchwytowej 23, zaś oś 26 członu obrotowego 24 obraca się wokół osi 15 dyszy 14, wzdłuż pobocznicy stożka o kącie wierzchołkowym równym kątowi rozprysku 27. Łopatki 29 członu obrotowego 24 służą do nadania mu ruchu obrotowego pod
działaniem strumienia wody.
Człon obrotowy 24 i element łożyskowy 25, wykonany z materiału odpornego na zużycie, są zaopatrzone w przelotowy kanał natryskowy 28. Woda wypływająca z otworu 21 górnej części pośredniego pierścienia mocującego 19 do komory 22 - uderza w łopatki 29, powodując ruch obrotowy członu obrotowego zarówno dookoła osi 15, jak i dookoła osi 26, po
czym wypływa z komory 22 przez przelotowy kanał natryskowy 28. Ilość wody potrzebna do
nadania tego ruchu obrotowego znacznie zmniejsza się w przypadku, gdy z otworu 21 wypływa nie czysta woda, lecz jej mieszanina ze sprężonym powietrzem.
Zespół dyszy 14 może być w prosty sposób wysuszony, na przykład w celu wyeliminowania zjawiska przylepiania się członu obrotowego 24 do nasady uchwytowej 23.
184 757
11
Figura 3 przedstawia obrotowy zespół dysz 31, złożony z ramienia obrotowego 30, osadzonego obrotowo w łączniku 2 za pośrednictwem łożyska obrotowego 32. Łącznik 2 jest
połączony króćcem powietrznym 3 oraz króćcem wodnym 4, połączonymi ze znajdującą się
w jego wnętrzu komorą mieszania 33, mającą połączenie - przez wnętrze ramienia obrotowego 30 - z układem dysz 31. Komora mieszania 33 zapewnia, ze względu na swe duże wymiary, doskonałe wymieszanie wody ze sprężonym powietrzem. Ramię obrotowe 30 obraca się
wokół osi 34, stanowiącej równocześnie oś łożyska obrotowego 32.
Figura 4 przedstawia schemat urządzenia do mycia według wynalazku, które składa się
ze zbiornika 35 czystej wody, ze zbiornika 36 sprężonego powietrza, z pompy wodnej 37,
sprężarki 40 powietrza oraz z łączących tę pompę 37 i sprężarkę 40 z kom orą mieszania 39 zaworów sterujących 38 i 41. Dno komory mieszania 39 jest połączone przewodem z zespołem dysz 42.
Do komory mieszania 39 doprowadzana jest przez pompę wodną 37 i zawór sterujący 38 czysta woda, a równocześnie doprowadzane jest sprężone powietrze, dostarczane przez sprężarkę 40 za pośrednictwem zaworu sterującego 41. Zespół dysz 42 jest umieszczony wewnątrz obudowy 43, tworząc obieg zamknięty, nie zanieczyszczający atmosfery kropelkami
wody, przy czym dolna część tej obudowy 43 jest połączona przewodem ze zbiornikiem 35
czystej wody.
Figura 5 przedstawia fragment urządzenia z zespołem dysz.
Figura 6 przedstawia urządzenie 44 dostosowane do mycia cebulek, na przykład cebulek
tulipanów lub hiacyntów, w celu usunięcia przywartych do tych cebulek B zanieczyszczeń
w postaci ziemi i piasku. Urządzenie według fig. 6 składa się z przenośnika taśmowego, złożonego z siatkowej taśmy nośnej 45, owijającej bębny 46, przy czym lewy bęben 46 jest napędzany za pomocą zespołu napędowego 47. Nad taśmą siatkową 45 przenośnika znajduje się
zespół dysz, złożony z trzech rzędów po dwie dysze 1 (przedstawione na fig. 1) oraz jeden
rząd ramion 30 z dyszami 31 (przedstawiony na fig. 3). Zespoły dysz są przykryte osłoną 49.
Taśma siatkowa ma szerokość około 1 m, zaś odległość wylotów dysz od taśmy siatkowej 45
wynosi od 0,2 m do 0,3 m. Pod taśm ą siatkową 45 jest umieszczone koryto 50, odprowadzające wodę wraz z zanieczyszczeniami do odpływu D.
Dysze 1 i 31 są połączone zarówno z przewodem 51, zasilającym w sprężone powietrze,
jak i z przewodem 52, zasilającym urządzenie w wodę. Przewód powietrzny 51 jest połączony, za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego 53 i zaworu redukcyjnego 54, ze zbiornikiem ciśnieniowym 55, do którego sprężone powietrze jest doprowadzane ze sprężarki 57,
przy czym ciśnienie powietrza jest regulowane za pomocą nastawnego wyłącznika ciśnieniowego 56. Zbiornik ciśnieniowy 55 jest ponadto wyposażony w manometr 58, umożliwiający
odczyt wartości ciśnienia.
Przewód 52, zasilający dyszę 1 i 31 w wodę pod ciśnieniem, jest połączony, za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego 59, z hydroforem 6, przyłączonym do zbiornika wody
lub innego źródła wody.
Działanie opisanego urządzenia do mycia cebulek jest następujące: Cebulki B dostarczane są na taśmę siatkową 45 przez zsuwnię znajdującą się nad wlotem przenośnika i przemieszczane wraz z tą taśmą siatkową 45 z prędkością regulowaną w sposób ciągły, a wynoszącą około 5 m/min. Prędkość ta jest tak dobrana, by na taśmie siatkowej 45 można było
ułożyć jedną, dwie lub trzy warstwy cebulek B, w zależności od ich rodzaju, przy czym
w celu równomiernego usuwania z cebulek zanieczyszczeń przez spryskiwanie ich mieszaniną
wody i sprężonego powietrza, grubość warstwy cebulek nie powinna być większa od 5 cm. Na
końcu taśmy siatkowej 45 przenośnika oczyszczone cebulki 48 są wrzucane do pojemnika
umieszczonego na przenośniku rolkowym.
Zapotrzebowanie wody ze zbiornika lub źródła C wynosi około 900 do 3500 l/h przy ciśnieniu powietrza wynoszącym od 4 x 105 do 8 x 105Pa i zużyciu powietrza wynoszącym od
1,5 do 2 m3/h. Odpowiadająca tym parametrom i prędkości taśmy wynoszącej 5 m/min wydajność urządzenia wynosi 10 m cebulek na godzinę.
12
184 757
Urządzenie przedstawione na fig. 6 jest sterowane za pomocą skrzynki sterowniczej 61.
Ciśnienie powietrza jest regulowane za pomocą zaworu regulacyjnego 54, a ciśnienie wody
w przewodzie wodnym 52 - za pomocą nieuwidocznionego zaworu regulacyjnego hydroforu 60.
W wyniku mieszania wody ze sprężonym powietrzem, w dyszach 1 i 31 zostaje ona rozpylona na drobne kropelki, dzięki czemu wszystkie cebulki zostają nawilżone, zaś strumień
rozpylonej wody przenika przez całą ich warstwę.
Doświadczalnie stwierdzono, że w celu wystarczającego oczyszczenia cebulek nie jest
wymagane, aby trafiał na nie cały strumień wody emitowanej przez dysze 1 i 31. Ponieważ
woda rozpylona w wytryskiwanym przez dysze strumieniu jest wymieszana z powietrzem, to
nawet w przypadku skoncentrowania na cebulkach silnego strumienia wody, nie podlegają
one uszkodzeniu, zaś drobne kropelki wody zmywają z ich powierzchni zanieczyszczenia,
które łącznie z wodą przenoszone są do koryta odprowadzającego 50.
Ciśnienie wody i sprężonego powietrza jest regulowane za pomocą zaworów, dzięki
czemu operację mycia można dostosować zarówno do rodzaju cebulek, jak i ilości i rodzaju
zanieczyszczeń. Ponadto okazało się, że możliwe jest odprowadzanie zanieczyszczonej wody
z odpływu D do odstojnika o pojemności 2 do 3 m3 i ponowne odprowadzanie wody z powierzchni zbiornika do dysz w obiegu zamkniętym. W tym przypadku zanieczyszczenia pozostają w odstojniku jako osad.
W odmiennym rozwiązaniu konstrukcyjnym urządzenia do mycia cebulek, wszystkie
dysze 1 i 31, są przymocowane do ramion obrotowych 30, umożliwiając natryskiwanie cebulek na taśmie siatkowej 45 z bliskiej odległości, co poprawia skuteczność ich mycia.
Przedstawione na fig. 6 urządzenie do mycia cebulek może być również łatwo dostosowane do mycia innych produktów rolniczych, na przykład marchwi, porów, selerów itp.
Wszystkie te produkty, przeznaczone do konsumpcji, m uszą być starannie umyte i nieuszkodzone.
Figura 7 i 8 przedstawia przykładowo fragment takiego urządzenia dostosowanego do
mycia porów, a mianowicie tej części urządzenia, w której myte są korzenie. Urządzenie to
jest wyposażone w przenośnik z taśmą 62, z występami o podziałce 5 cm, oraz z umieszczoną
nad tą taśmą 62 - węższą taśmą dociskową 64. Przenośnik transportuje pory 63, zakleszczone
między taśmą z występami 62 i taśmą dociskową 64, w kierunku V (fig. 7), przy czym pory są
dociśnięte swą częścią korzenną do taśmy 62 z występami. Korzenie, które w przypadku porów mają przeciętną długość 6 cm, są odcinane od porów 63 mechanicznie, a ponadto obcinane są również dwa do czterech liści, związanych z częścią korzenną. Wydajność myjni porów
wynosi około 1200 kg porów na godzinę, zaś prędkość taśmy - około 5 m/min.
Podczas mycia rozpyloną przez sprężone powietrze wodą wymywane są z porów zanieczyszczenia, zwłaszcza ziemia, piasek i nawozy. Woda zanieczyszczona ziemią i nawozami
nie może być odprowadzana do kanalizacji. W celu obniżenia zużycia wody w urządzeniu do
mycia porów zastosowano sześć dysz 1 według fig. 1, połączonych z przewodem 65 sprężonego powietrza i z przewodem wodnym 66 (fig. 7 i 8), utrzymując zużycie wody na poziomie
300 l/h i zużycie powietrza w granicach 1500 l/min, przy ciśnieniu powietrza wynoszącym od
4 x 105 do 8 x 10 Pa. Ponieważ strumień rozpylonej wody z dyszy 1 jest dobrze wymieszany
z powietrzem, miękko opada na powierzchnię porów nie powodując ich uszkodzenia.
Figura 9 przedstawia myjnię samochodową 67, w której samochód osobowy 68 jest
myty za pomocą układu dysz 1 według fig. 1, usytuowanych pod różnymi kątami zarówno pod
sufitem, jak i w ścianach bocznych myjni 67. W myjni samochodowej według wynalazku
winno stosować się, w celu ochrony lakieru samochodowego, wodę zmiękczoną.
Figura 10 przedstawia zmywarkę naczyń, której komora mycia 72 wraz ze stojakami
i podkładami na zmywane naczynia znajduje się wewnątrz szafki 70, zamykanej drzwiczkami 71,
i jest wyposażona, w swej dolnej części, w obracające się dookoła swej osi ramię obrotowe 30
(według fig. 3), zaopatrzone w dysze 31 lub w dysze 1 (według fig. 1), zaś u góry - wyłącznie
w układ dysz 1 (według fig. 1). Obrotowe ramię 30 jest połączone z przewodem wodnym 73
oraz z przewodem 74 sprężonego powietrza. Również dysze 1 w górnej części komory mycia 72
są połączone z przewodem wodnym 75 i przewodem 76 sprężonego powietrza. Woda zmieszana z powietrzem wytryskuje z otworów dysz 31 i 1 w postaci rozpylonych, niewielkich
184 757
13
kropelek, mających jednak stosunkowo dużą energię kinetyczną. Jak wykazało doświadczenie, zapotrzebowanie wody jest dla zmywarki 69 znacznie mniejsze od zapotrzebowania wody
w znanych dotychczas zmywarkach, bowiem stosunkowo małe kropelki w strumieniu wody
zapewniają lepsze zwilżanie mytych naczyń.
Ponadto są również możliwe rozwiązania konstrukcyjne zmywarki do naczyń, w których wszystkie dysze są nieruchome albo wszystkie dysze są przymocowane do obrotowych
ramion, oraz wszelkie rozwiązania mieszane z dyszami nieruchomymi i obrotowymi.
W dolnej części komory mycia 72 zmywarki naczyń jest umieszczony otwór 77, przyłączony do pompy z siatką oddzielającą, która przepompowuje wstępnie oczyszczoną wodę do
przewodów wodnych 73 i 75 w obiegu zamkniętym. Dzięki temu, że dysze pracują z równoczesnym doprowadzeniem do nich sprężonego powietrza, otwory wylotowe 13 dysz są stosunkowo duże i eliminują ich zatykanie, zapewniając odpowiednią „miękkość” uderzającego
w powierzchnię zmywanych naczyń strumienia wody.
W górnej części komory mycia 72 jest umieszczony kanał odpowietrzający 78 do odprowadzania powietrza, połączony z przewodem ssącym sprężarki oraz z przewodami 74 i 76
sprężonego powietrza tworząc zamknięty obieg powietrza, co ma tę zaletę, że zasilanie sprężonym powietrzem może mieć miejsce również wtedy, gdy do zmywarki nie jest dostarczana
woda. Strumień powietrza powoduje wówczas dokładne wysuszenie umytych naczyń.
W innym, nie przedstawionym na rysunku, rozwiązaniu konstrukcyjnym zmywarka do
naczyń według wynalazku może być wyposażona tylko w dysze 1 (według fig. 1), zamocowane w drzwiczkach 71 szafki 70 i połączone przewodami zasilającymi dyszę w wodę i w sprężone powietrze.
Figura 11 przedstawia pralkę bębnową 79, złożoną z obudowy 80 z drzwiczkami 81
i z umieszczonego w obudowie zbiornika 82, wewnątrz którego obraca się blaszany, perforowany bęben 83.
W zbiorniku 82 winna znajdować się taka ilość wody, aby zawartość bębna 83 była
w niej całkowicie zanurzona. Bęben 83 jest przymocowany do obrotowego wału 85, podpartego w łożyskach 86 i wyposażonego w napędzające go koło pasowe 87. Pralka bębnowa 79
jest ponadto wyposażona w znane elementy, które nie będą omawiane w dalszej części opisu.
We wnętrzu bębna 83 są ponadto zamontowane dysze 1 (według fig. 1), połączone, za
pomocą przewodu wodnego 88 klocka złącznego 89 oraz przewodu wodnego 90, z pom pą
wodną 91 oraz za pomocą przewodu 92 sprężonego powietrza, klocka złącznego 89 i przewodu 93 sprężonego powietrza - ze sprężarką 94 powietrza. Zastosowanie dysz 1, zasilanych
również sprężonym powietrzem, powoduje tworzenie się wewnątrz bębna 83 mgły wodnej,
złożonej z drobnych kropek wody, umożliwiając doskonałe nawilżenie pranych przedmiotów
i zwiększając tym skuteczność prania. Pompa wodna 91 jest połączona z odpływem 95 zbiornika 82, tworząc zamknięty obieg wody. Natomiast sprężarka 94 powietrza jest połączona
przez otwór odpowietrzający 96 z wnętrzem zbiornika 82, tworząc przez dysze 1 zamknięty
obieg sprężonego powietrza wewnątrz obudowy 80 pralki.
Możliwe są różne rozwiązania konstrukcyjne klocka złącznego 81. W jednym z możliwych rozwiązań, przedstawionym na fig. 11, przewody 92 i 88, zasilające dysze 1 w bębnie 83, są
stale połączone z przewodami 93 i 90, powodując stały wytrysk strumienia rozpylonej wody,
nawet wtedy, gdy dysze 1 są chwilowo zatkane, na przykład praną bielizną lub wodą wypełniającą bęben 83. W innym rozwiązaniu konstrukcyjnym klocka złącznego 89, nieprzedstawionym na rysunku, tylko przewody powietrze 92 i 93 są ze sobą na stałe połączone, wskutek
czego powietrze wypływające z zanurzonych w wodzie dysz 1 powoduje stałe, dodatkowe
mieszanie bielizny, podnosząc tym efekt prania oraz umożliwiając odpowiednie zmniejszenie
wydajności pompy 91.
W jeszcze innym rozwiązaniu konstrukcyjnym klocka złącznego 89, tylko przewody 92
i 88 dysz 1, usytuowanych ponad zawartością bębna 83, są połączone z przewodami 93 i 90.
W tym rozwiązaniu strumień rozpylonej wody z dysz 1 jest wytwarzany za pomocą pompy
wodnej 91, umożliwiając odpowiednie zmniejszenie wydajności sprężarki 94 powietrza.
Zastosowanie dysz 1 powoduje wytworzenie strumienia bardzo drobnych kropelek wody w komorze pralniczej 84, zwiększając przez to skuteczność prania. Jeżeli dysze są zasilane
14
184 757
sprężonym powietrzem, to drobne kropelki wody tworzą się nawet w większych otworach
dysz przy mniejszym natężeniu przepływu wody, eliminując możliwość zatykania się tych
otworów wylotowych. W celu zabezpieczenia otworów wylotowych dysz 1 przed zatykaniem
się, zespół sterowania może powodować dodatkowy przepływ sprężonego powietrza przez
dysze 1, po zakończeniu mycia, powodując ich przedmuchanie, a tym samym usunięcie z nich
zanieczyszczeń i pozostających kropelek wody.
W jeszcze innym, prostym rozwiązaniu konstrukcyjnym pralki według wynalazku, nieuwidocznionym na rysunku, dysze 1 mogą być przymocowane do drzwiczek pralki.
Podobne działanie piorące można uzyskać przez zastosowanie układu dysz 1, zasilanych
sprężonym powietrzem i umieszczonych w prysznicu, uzyskując przez to odpowiednie
zmniejszenie zużycia wody.
Dysze pracujące w obiegu zamkniętym mogą być zastosowane również w innych urządzeniach myjących, piorących itp., w których należy ograniczyć zużycie wody, na przykład
w myjniach samochodowych.
FIG. 3
184 757
184 757
FIG. 4
FIG. 5
FIG. 6
184 757
184 757
FIG. 7
FIG. 8
184 757
FIG. 9
184 757
FIG. 10
184 757
FIG. 11
184 757
FIG. 1
FIG. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
1 067 Кб
Теги
pl184757b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа