close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL185311B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185311
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
330730
( 22) Data zgłoszenia:
10.06.1997
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
10.06.1997, PCT/EP97/03061
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
(51)
IntCl7
C11D9/36
C11D 9/26
C11D9/38
31.12.1997, W097/49793,
PCT Gazette nr 57/97
Kompozycja kostki mydła
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
UNILEVER N.V., Rotterdam, NL
26.06.1996,BR,9602897-1
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
o udzieleniu patentu ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/03
PL 185311
B1
(57)
Twórcy wynalazku:
Marcia de Ferrari, Sao Paulo, BR
Adolfo Gutmann, Sao Paulo, BR
Sergio R. Leopoldino, Sao Paulo, BR
24.05.1999 BUP 11/99
(45)
Uprawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
Hawrylak Jolanta, PATPOL Spółka z 0.0.
1. Kompozycja kostki mydła zawierająca konwencjonalne mydło, znamienna tym,że
obok typowych składników zawiera:
(i) od 0,5% do 5% wagowych silikonu;
(ii) od 0,5% do 5% wagowych pierwszego środka zmiękczającego skórę wybranego
z polioli, wybranych z gliceryny, sorbitolu lub ich mieszanin;
(iii) do 5% wagowych drugiego środka zmiękczającego skórę wybranego z roślinnych,
zwierzęcych lub mineralnych olejów, albo wolnych kwasów tłuszczowych, albo ich mieszanin,
(iv) mydło kwasu tłuszczowego, przy czym kompozycja kostki mydła zawiera od 65 do
85% wagowych wszystkich kwasów tłuszczowych.
Kompozycja kostki mydła
Zastrzeżenia
patentowe
1. Kompozycja kostki mydła zawierająca konwencjonalne mydło, znamienna tym, że
obok typowych składników zawiera:
(i) od 0,5% do 5% wagowych silikonu;
(ii) od 0,5% do 5% wagowych pierwszego środka zmiękczającego skórę wybranego z polioli, wybranych z gliceryny, sorbitolu lub ich mieszanin;
(iii) do 5% wagowych drugiego środka zmiękczającego skórę wybranego z roślinnych,
zwierzęcych lub mineralnych olejów, albo wolnych kwasów tłuszczowych, albo ich mieszanin,
(iv) mydło kwasu tłuszczowego, przy czym kompozycja kostki mydła zawiera od 65 do
85% wagowych wszystkich kwasów tłuszczowych.
2. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera silikon wybrany z liniowych,
cyklicznych, podstawionych silikonów, albo ich mieszanin.
3. Kompozycja według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że zawiera wolne kwasy tłuszczowe wybrane z kwasu tłuszczowego z rośliny babassu albo kwasu laurynowego.
4. Kompozycja według dowolnego zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że zawiera olej roślinny wybrany z oleju słonecznikowego, oleju kukurydzianego i oleju migdałowego, albo ich
mieszanin.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest nowa kompozycja mydła, w szczególności kostki mydła toaletowego do mycia ciała, o polepszonej łagodności.
Ogólnym problemem formułowania kostek mydła jest znalezienie równowagi pomiędzy
zapewnianiem struktury, przy zarówno utrzymywaniu właściwości pieniących, jak i nadawaniu
korzystnej dla skóry łagodności, w realnych kosztach całkowitych.
Konwencjonalne sposoby wytwarzania mydła są dobrze udokumentowane w literaturze.
Zgłoszenie patentowe WO 92/0844 ujawnia kostkę do mycia skóry, która może być oparta na
mydle i zawiera 0,5-20% żywicy silikonowej/płynnego silikonu. Korzystne sąpolialkilosiloksany. Ta kompozycja polepsza stan skóry i jej nawilżenie, oraz zmniejsza zarówno podrażnienia jak
i suchość skóry. Ewentualne składniki obejmują kwas tłuszczowy jako plastyfikator, glicerynę
jako nawilżacz i cały zakres olejów roślinnych jako okluzyjnych nawilżaczy.
Zgłoszenie patentowe EP-578481 ujawnia stałe mydło zawierające 0,5-7% nierozpuszczalnego w wodzie silikonu
i ewentualnie składniki takie jak gliceryna. Ten produkt ma w zamierzeniu zmniejszać pękanie i łuszczenie skóry oraz polepszać zatrzymywanie wody.
Zgłoszenie patentowe GB-2058822 ujawnia kompozycję mydła zawierającą 0,01-6%
polidiorganosiloksanu o ciężarze cząsteczkowym 2000 lub wyższym, zawierającego azot, dającą
po zastosowaniu polepszone odczucia na skórze.
Zgłoszenie patentowe G B -2143250 ujawnia połączenie oleju roślinnego i oleju silikonowego stosowane w kompozycjach do mycia ciała.
185311
3
Zgłoszenie patentowe WO 94/17172 (Unilever) ujawnia kompozycje kostki oparte na
detergentach syntetycznych (syndetach) zawierające 0,1-9% silikonu i od 0-25% mydła i 0-35%
wolnego kwasu tłuszczowego.
Zgłoszenie patentowe JP-01294797 ujawnia mieszaniny olejów silikonowych i ewentualnie polioli (na przykład glicerolu), które są stosowane w mydłach opartych na przeciwjonach pochodzących ze słabych zasad.
Zgłoszenie patentowe JP-01060696 ujawnia mieszaniny olejów silikonowych i ewentualnie polioli (na przykład glicerolu), które są stosowane w przezroczystych mydłach.
Zakres wynalazku
Ze względu na właściwości środków powierzchniowo czynnych występujących w konwencjonalnych mydłach toaletowych, chociaż takie mydła są wyjątkowo wydajne w czyszczeniu
skóry, ich wysoka skuteczność może pozbawiać skórę ochrony bezpośrednio po umyciu, w ten
sposób prowokując odczucia rozciągania/suchości.
W celu uniknięcia tych niedogodności niniejszy wynalazek dostarcza nowej kompozycji
mydła zawierającej mydło kwasu tłuszczowego o łagodnej aktywności.
Nieoczekiwanie, testy laboratoryjne wykazały, że gdy silikony i inne środki nawilżające są
zmieszane razem, to kostki mydła toaletowego dają dodatkowe korzystne efekty dla skóry, obok
i poza ich jakością czyszczenia. Obejmuje to dopuszczalne odczucia nasmarowania, nawilżenia
i jedwabistości skóry.
Wyniki zostały potwierdzone w wewnętrznych badaniach przeprowadzonych przez przeszkolony zespół osób oceniających odczucia.
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja kostki mydła zawierająca konwencjonalne
mydło, która obok typowych składników zawiera:
(i) od 0,5% do 5% wagowych silikonu;
(ii) od 0,5% do 5% wagowych pierwszego środka zmiękczającego wybranego z polioli,
wybranych z gliceryny, sorbitolu lub ich mieszanin;
(iii) do 5% wagowych drugiego środka zmiękczającego wybranego z roślinnych, zwierzęcych lub mineralnych olejów, albo wolnych kwasów tłuszczowych, albo ich mieszanin,
(iv) mydło kwasu tłuszczowego, przy czym kompozycja kostki mydła zawiera od 65 do
85% wagowych wszystkich substancji tłuszczowych.
Korzystnie kompozycja zawiera silikon wybrany z liniowych, cyklicznych, podstawionych silikonów, albo ich mieszanin.
Korzystnie kompozycja zawiera wolne kwasy tłuszczowe wybrane z kwasu tłuszczowego
z rośliny babassu albo kwasu laurynowego.
Również korzystnie kompozycja zawiera olej roślinny wybrany z oleju słonecznikowego,
oleju kukurydzianego i oleju migdałowego, albo ich mieszanin.
Spośród silikonów, które mogą być stosowane na skórę, należy podkreślić następujące
właściwości: jest to hydrofobowa substancja, a zatem wodoodporna, która pozostaje po procesie
płukania; jest to smar dla skóry i włosów. Jednocześnie zapewnia on polepszone dotykowe odczucia i nie zatyka porów skóry.
Te względne cechy są optymalizowane, jeżeli silikon jest połączony z innymi środkami
zmiękczającymi. Podstawowym mechanizmem dla otrzymania takiego stanu jest adsorpcja tych
środków zmiękczających na cząsteczce silikonu.
Dodatkowo, stwierdzono, że mydło sporządzone zgodnie z wynalazkiem daje bardziej
kremową gęstą pianę, w porównaniu ze znanymi mydłami toaletowymi.
Niniejszy wynalazek odnosi się do kompozycji mydła opartej na konwencjonalnym mydle,
o 65% do 85% wagowych całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych, do których dodano od
1% do 15% wagowych połączenia silikonów i innych środków zmiękczających. Na suchej skórze takie mydło daje odczucia miękkości, jedwabistości skóry, w większym stopniu niż inne
mydła.
W kompozycjach według wynalazku mogą być stosowane różnego rodzaju silikony, takie
jak liniowe, cykliczne, podstawione silikony oraz ich połączenia.
4
185 311
Środki zmiękczające, które są odpowiednie do mydeł toaletowych według wynalazku,
mogą być wybrane z polioli, kwasów tłuszczowych, olejów roślinnych, mineralnych i zwierzęcych, oraz innych środków zmiękczających, które są podobne albo które mogą być zaadsorbowane na silikonowym łańcuchu.
Korzystnymi poliolami są gliceryna i sorbitol.
Korzystne wolne kwasy tłuszczowe to kwas tłuszczowy z rośliny babassu i kwas laurynowy.
Z olejów roślinnych, między innymi, mogą być stosowane olej słonecznikowy, olej kukurydziany i olej migdałowy.
Kompozycja kostki mydła toaletowego, wytworzona zgodnie z wynalazkiem może również zawierać określony procent odpowiednich i pożądanych substancji zapachowych, dodanych
do mieszanki mydła.
Kompozycja kostki mydła toaletowego według wynalazku, może również zawierać określony procent odpowiedniego barwnika lub środka koloryzującego, dodany do mieszanki mydła
dla zwiększenia pożądanego koloru kostki mydła.
Ilości substancji zapachowej i środka barwiącego dodawane do mieszanki mydła według
wynalazku, nie są krytyczne, i powinny być takie, że dają pożądane zabarwienie i aromatyzowanie.
Nowa kompozycja mydła według wynalazku została poniżej przedstawiona w formie
przykładu.
Ten przykład służy jedynie zilustrowaniu i nie ogranicza zakresu ochrony wynalazku.
Przykład
W przykładzie do wytwarzania kostek mydła stosowano metodę prasowania zimnymi
walcami.
Wcześniej przygotowaną mieszankę do wytwarzania mydła toaletowego według wynalazku, zawierającą 65% do 85% wagowych soli kwasów tłuszczowych, liczone na całkowitą ilość
kwasów tłuszczowych, umieszczono w mieszarce (na przykład Sigma). Dodano glicerynę i/lub
poliole, silikon i inne środki zmiękczające w proporcji wagowej od 1% do 15%. Zawartość wilgoci w mieszance ustalono między 8% a 20% wagowych.
Na koniec dodano określoną ilość odpowiedniego środka barwiącego (na przykład: pasta
Red Iragon PS i/lub Orange Iragon II DC), razem z określoną ilością kompatybilnej z mydłem
substancji zapachowej, takiej jak Gemini 699.
Podczas całego procesu dodawania składników kompozycję dokładnie mieszano odpowiednim mieszadłem. Po otrzymaniu homogennnej mieszanki prowadzono konwencjonalne
etapy wytwarzania mydła lub mydła toaletowego, czyli walcowanie (Buehler/Mazzoni Roller),
prasowanie i wytłaczanie (stosując wytłaczarkę Bonot), cięcie wytłoczonego pręta, tłoczenie kostek i owijanie (stosując urządzenie Sigma lub Acma).
Tym sposobem otrzymano mydło zawierające kompozycję według wynalazku mającą wyżej opisane właściwości.
Departament W ydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
373 Кб
Теги
pl185311b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа