close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL188991B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188991
(21) Numer zgłoszenia:
(13) B1
331503
(51) IntCl7:
G05D 23/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) Data zgłoszenia:
Układ regulacji temperatury, zwłaszcza do generatorów typu OCXO
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/05
PL
188991
B1
(57)
Uprawniony z patentu:
Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa, PL
28.08.2000 BUP 17/00
(45)
H03L 7/00
H03B 1/02
15.02.1999
Twórcy wynalazku:
Lucjan Nafalski, Chełm, PL
Antoni Masiukiewicz, Warszawa, PL
Barbara Gmewińska, Warszawa, PL
Układ regulacji temperatury zwłaszcza do generatorów typu OCXO wykorzystujących jako termostat płytkę ceramiczną, zawierający rezonator (3) posiadający kontakt termiczny z płytką, grzejniki
i czujniki temperatury, znamienny tym, że
co najmniej jeden grzejnik (1 lub 2) i jeden
czujnik (4 lub 5) znajdują się naprzeciw siebie po obu stronach płytki ceramicznej (6).
Fig. 1
2
188 991
Układ regulacji temperatury,
zwłaszcza do generatorów typu OCXO
Zastrzeżenie
patentowe
Układ regulacji temperatury, zwłaszcza do generatorów typu OCXO wykorzystujących
jako termostat płytkę ceramiczną, zawierający rezonator (3) posiadający kontakt termiczny
z płytką grzejniki i czujniki temperatury, znamienny tym, że co najmniej jeden grzejnik (1 lub 2)
i jeden czujnik (4 lub 5) znajdują się naprzeciw siebie po obu stronach płytki ceramicznej (6).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ regulacji temperatury, zwłaszcza do generatorów typu OCXO wykorzystujących płytkę ceramiczną jako termostat.
Znane układy regulacji temperatury posiadają tranzystor grzejny i czujnik temperatury
umieszczone w korpusie termostatu wykonanego z metalu, w którym umieszcza się elementy
termostabilizowane. Czujnik i tranzystor grzejny są przyklejone do bloku metalowego za pomocą klejów termoprzewodzących.
W innym rozwiązaniu czujnik i tranzystor są przyklejone bezpośrednio do obudowy rezonatora kwarcowego będącego elementem termostabilizowanym.
Znany jest również układ stabilizacji generatora wykorzystujący płytkę z ceramiki wysoko korundowej o dużej przewodności cieplnej z naniesionymi na niej elementami układów
elektronicznych, grzejnikami i symetrycznie rozmieszczonymi czujnikami oraz rezonatorem
kwarcowym. Elementy układu regulacji temperatury czyli grzejniki i czujniki oraz rezonator
umieszczone są po jednej stronie płytki, zaś pozostałe elementy elektroniczne po drugiej stronie płytki ceramicznej. W tym układzie pomimo dobrej przewodności cieplnej płytki ceramicznej duża rezystancja termiczna pomiędzy czujnikiem i grzejnikiem, ogranicza dobroć
termostatu.
Ze względu na brak dobrego kontaktu cieplnego układ ten jest niestabilny, co powoduje
ograniczenie stałości częstotliwości generatora w zakresie niskich częstotliwości Fouriera.
W układzie według wynalazku wykorzystującym jako termostat płytkę ceramiczną, zawierającym rezonator posiadający kontakt termiczny z płytką, grzejniki i czujniki temperatury,
co najmniej jeden grzejnik i jeden czujnik znajdują się naprzeciw siebie po obu stronach płytki ceramicznej.
Zaletą wynalazku jest uzyskanie znacznie większej dobroci termostatu wykonanego
w postaci płytki ceramicznej, ze względu na znacznie lepsze sprzężenie termiczne grzejnika
i czujnika, uzyskuje się dobroci termostatu wynoszące ponad 100. Jednocześnie zachowuje się
w pełni technologię montażu powierzchniowego.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku którym, fig. 1
pokazuje pierwszą stronę płytki ceramicznej, a fig. 2 - widok od krawędzi płytki ceramicznej.
Układ zawiera dwa grzejniki 1 i 2, rezonator 3 i dwa czujniki temperatury 4 i 5. Grzejniki
1 i 2 oraz rezonator 3 są umieszczone na pierwszej stronie płytki ceramicznej, a czujniki 4 i 5 na
drugiej stronie płytki ceramicznej naprzeciwko grzejników 1 i 2.
188 991
4
188 991
Fig. 1
Fig.2
Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
307 Кб
Теги
pl188991b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа