close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL189538B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189538
(2 1) Numer zgłoszenia:
334589
(13)B1
( 51) IntCl7
H05B 3/56
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 22) Data zgłoszenia:
(54)
(43)
22.07.1999
Elektryczny przewód grzejny
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii
i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego,
Wrocław, PL
29.01.2001 BUP 02/01
(4 5)
o udzieleniu patentu ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/05
PL
189538
B1
(57)
Elektryczny przewód grzejny, wykonany w postaci żyły roboczej, na której
umieszczona jest warstwa izolacyjna
i ewentualnie ekran przeciwzakłóceniowy
z powłoką zewnętrzną, znamienny tym,
że żyłę roboczą stanowią półprzewodzące
włókna węglowe.
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Bolesław Zych, Wrocław, PL
Leszek Moroń, Wrocław, PL
2
189 538
Elektryczny przewód grzejny
Zastrzeżenie
patentowe
Elektryczny przewód grzejny, wykonany w postaci żyły roboczej, na której umieszczona
jest warstwa izolacyjna i ewentualnie ekran przeciwzakłóceniowy z powłoką zewnętrzną,
znamienny tym, że żyłę roboczą stanowią półprzewodzące włókna węglowe.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest elektryczny przewód grzejny, znajdujący szerokie i różnorodne zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, a zwłaszcza w hydraulice do ogrzewania
zaworów, siłowników i innego osprzętu.
Znany ze stosowania elektryczny przewód grzejny stanowi żyła robocza, wykonana
w postaci skręconych drutów oporowych, i otoczona warstwą izolacji, najczęściej z gumy
silikonowej, oraz powłoką zewnętrzną odporną na ciepło. W niektórych rozwiązaniach, ze
względu na przeznaczenie przewodu, między warstwą izolacji a powłoką zewnętrzną jest
umieszczony ekran przeciwzakłóceniowy.
Wynalazek dotyczy elektrycznego przewodu grzejnego, wykonanego w postaci żyły roboczej, otoczonej warstwą izolacyjną i ewentualnie ekranem przeciwzakłóceniowym oraz
powłoką zewnętrzną. Istota wynalazku polega na wykonaniu żyły roboczej z półprzewodzących włókien węglowych.
Elektryczny przewód grzejny według wynalazku, w porównaniu z przewodem znanym,
charakteryzuje niewspółmiernie większa elastyczność i odporność na wielokrotne przeginanie.
Ponadto możliwe jest znaczne zmniejszenie średnicy zewnętrznej przewodu i ciężaru jednostkowego. Efektem tych właściwości oraz dzięki możliwości doboru parametrów, takich jak
ciężar jednostkowy i rezystancja jednostkowa włókien węglowych oraz średnica przewodu,
praktycznie nieograniczenie zwiększa się zakres zastosowań przewodu według wynalazku.
Szczególnie przydatny jest on przy ogrzewaniu elementów o skomplikowanych kształtach
oraz elementów ruchomych.
Wynalazek jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia
elektryczny przewód grzejny, przeznaczony do stosowania w matach grzejnych, w widoku
ogólnym.
Przykładowy elektryczny przewód grzejny stanowi robocza żyła 1, na której jest
umieszczona izolacyjna warstwa 2, na izolacyjnej warstwie 2 znajduje się przeciwzakłóceniowy ekran 3, a nim zewnętrzna powłoka 4. Robocza żyła 1 jest wykonana z półprzewodzących włókien węglowych w postaci rovingu o ciężarze jednostkowym 0,2 g/m i rezystancji
jednostkowej 140 Ω Jm. Izolacyjna warstwa 2 jest wykonana z gumy silikonowej o twardości
50 Sh° A. Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 1,5 mm. Przewód nadaje się do długotrwałej pracy w temperaturze 180°C, dopuszczalne przeciążenie termiczne wynosi 250°C przez
10 minut.
189 538
3
4
189 538
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
263 Кб
Теги
pl189538b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа