close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

АЛГЕБРА 9

код для вставки
 АЛГЕБРА 9 В КЛАС Ісеместр: 32 год.( 2 год. / тижд.)
ІІ семестр :57 год. ( 3 год. / тижд.)
За рік :89 год.Дата проведення уроку
Учні повинні
Домашне завдання
Повторення
знати
вмітиТЕМА 1. НЕРІВНОСТІ (16 год.)І.Числові нерівності. (8 год)1Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей02.09Наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною, подвійних нерівностей.
Формулює: означення: розв'язку лінійної нерівності з однією змінною; рівносильних нерівностей;
властивості числових нерівностей.
Обґрунтовує властивості числових нерівностей.
Обчислює значення функції в точці.
Описує: перетворення графіків функцій: f(x) f(x) + а; f(x)  f(x + а); f(x)  kf(x), f(x)  -f(x);
алгоритм побудови графіка квадратичної функції.
Характеризує функцію за її графіком.
Зображує на числовій прямій: задані нерівностями числові проміжки, виконує обернене завдання; переріз, об'єднання числових множин.
Записує розв'язки нерівностей та їх систем у вигляді об'єднання, перерізу числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей.
Розв'язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи двох лінійних нерівностей з однією змінною.
Розв'язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; побудову графіків функцій з використанням зазначених перетворень графіків; Розв'язує вправи, що передбачають: використання графіка квадратичної функції для розв'язування квадратних нерівностей; знаходження розв'язків систем двох рівнянь другого степеня з двома змінними; складання і розв'язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей текстових задач.ФСМ2Основні властивості числових нерівностей. Доведення нерівностей04.09ФСМ3Почленне додавання і множення нерівностей09.09ФСМ4Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу 11.09ФСМ5Нерівності зі Змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв'язок нерівності16.09ФСМ6Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків 18.09ФСМ7Розв'язування типових вправ23.09ФСМ8Контрольна робота № 125.09ФСМ
II. Лінійні нерівності з однією змінною. (8 год)9Корекція знань учнів. Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності 30.09ФСМ10Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною02.10ФСМ11Система лінійних нерівностей з однією змінною07.10ФСМ12Система лінійних нерівностей з однією змінною09.10Властивості степенів13Система лінійних нерівностей з однією змінною14.10Властивості степенів14Розв'язування подвійних нерівностей та нерівностей з модулем16.10Властивості степенів15Розв'язування типових вправ21.10Властивості степенів16Контрольна робота № 223.10Властивості степенівТЕМА 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ
(22 год.)І. Властивості Квадратичної функції (12 год)17Корекція знань учнів. Функція. Властивості функції04.11Властивості рівнянь18Функція. Властивості функції06.11Властивості рівнянь19Функція. Властивості функції11.11Властивості рівнянь20Найпростіші перетворення графіків функцій13.11Властивості рівнянь21Найпростіші перетворення графіків функцій18.11ЛФ, графік і властивості22Найпростіші перетворення графіків функцій20.11ЛФ, графік і властивості23Функція у= ах² + bх+ с(а ≠0) її графік та властивості25.11ЛФ, графік і властивості24Функція у= ах² + bх+ с(а ≠0) її графік та властивості27.11ЛФ, графік і властивості25Функція у= ах² + bх+ с(а ≠0) її графік та властивості02.12ЛФ, графік і властивості26Функція у= ах² + bх+ с(а ≠0) її графік та властивості04.12ЛФ, графік і властивості27Розв'язування типових вправ09.12Раціональні вирази28Контрольна робота № З11.12Раціональні виразиІІ. Квадратичні нерівності. Системи рівнянь другого степеня.(17год)29Корекція знань учнів. Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей16.12Раціональні вирази30Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівностей18.12Раціональні вирази31Розв'язування квадратних нерівностей. Самостійна робота23.12Раціональні вирази32Узагальнення матеріалу, вивченого за І семестр25.12Раціональні 33вирази33Розв'язування квадратних нерівностей методом інтервалів34Розв'язування квадратних нерівностей методом інтервалів35Розв'язування квадратних нерівностей методом інтервалів36Розв'язування квадратних нерівностей. Самостійна робота37Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома зміннимиКвадратні корені.38Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома зміннимиКвадратні корені.39Розв'язування вправ40Розв'язування вправ41Розв'язування текстових задач за допомогою системи рівнянь Квадратні корені.42Розв'язування текстових задач за допомогою системи рівнянь Квадратні корені.43Розв'язування вправ44Розв'язування типових вправКвадратні корені.45Контрольна робота № 4Квадратні корені.ТЕМА 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ (10 год.)
46Корекція знань учнів. Математичне моделюванняКвадратні корені.47Математичне моделювання48Відсоткові розрахункиКвадратні корені.49Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотківКвадратні корені.50Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків51Випадкова подія. Ймовірність випадкової події Квадратні корені.52Статистичні дані. Способи подання данихНаводить приклади: математичних моделей реальних ситуацій, випадкових подій; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків.Розв'язує задачі, що передбачають: виконання відсоткових розрахунків; знаходження ймовірності випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків; знаходження середнього значенняВластивості та графіки функцій53Частота. Середнє значення 54Розв'язування типових вправВластивості та графіки функцій55Контрольна робота № 5
Властивості та графіки функційТЕМА 4.ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (18 год.)56Корекція знань учнів. Числові послідовності Системи рівнянь57Розв'язування вправ58Арифметична прогресія, її властивостіРозпізнає арифметичну, геометричну прогресії серед даних послідовностей.
Наводить приклади арифметичної, геометричної прогресій.
Формулює означення і властивості арифметичної й геометричної прогресій
Записує і пояснює формули: загального члена арифметичної та геометричної прогресій; суми перших n членів цих прогресій, суми нескінченної геометричної прогресії (  1).
Розв'язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; запис періодичного десяткового дробу у вигляді звичайного; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій.Системи рівнянь59Формула n-го члена арифметичної прогресіїСистеми рівнянь60Розв'язування вправ61Сума перших п членів арифметичної прогресіїСистеми рівнянь62Геометрична прогресія, її властивостіСистеми рівнянь63Розв'язування вправ64Формула n-го члена геометричної прогресіїСистеми рівнянь65Сума перших п членів геометричної прогресіїСистеми рівнянь66Розв'язування вправ67Нескінченна геометрична прогресія (| q|<1) та її сумаНерівності68Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змістуНерівності69Розв'язування вправ70Розв'язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змістуНерівності71Розв'язування типових вправНерівності72Розв'язування вправ73Контрольна робота № 6НерівностіТЕМА 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (15 год.)74Формули скороченого множення та їх застосування75Розв'язування вправ76Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв'язування раціональних рівнянь77Розв'язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних78Розв'язування вправ79Функції. Властивості та графіки функцій80Нерівності. Розв'язування лінійних нерівностей та їх систем. Розв'язування квадратних нерівностей 81Розв'язування вправ82Відсотки. Відсоткові розрахунки83Підсумкова контрольна робота №784Розв'язування вправ85Узагальнення вивченого матеріалу
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Образование
Просмотров
625
Размер файла
184 Кб
Теги
алгебра
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа