close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL28022B1

код для вставкиСкачать
Warszawa, 6 kwietnia 1939 r.
^s> PATe%Ajjj cHloŁ
^ JBIBIJOTPKA'
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS
PATENTOWY
Nr 28022.
KI. 79 b, 25.
Herbewo Herliczka - Bełdowski - Wołoszyński
Zjednoczone Fabryki Tutek i Bibułek Spółka Akcyjna
(Kraków, Polska).
Osłona do tytoniu, np. gilza lub bibułka papierosowa.
Zgłoszono 21 lipca 1937 r.
Udzielono 9 lutego 1939 r.
Jako osłony do tytoniu w postaci gilzy
lub kawałka bibułki używa się dotychczas
bibułki celulozowej. Bibułka drzewna jest
nieprzezroczysta i palacz może się zorien¬
tować co do jakości tytoniu i wyglądu te¬
goż jedynie z końca papierosa. Poza tym
popiół z bibułki papierosowej i tytoniu od¬
pada i rozsypuje się przy paleniu papiero¬
sa. Znane jest zastosowanie materiału
przezroczystego, bezbarwnego lub koloro¬
wego, stanowiącego przetwór celulozy,
zwanego celofanem, blankofanem, tomofanem itd., który służy do opakowywania,
szczególnie w obrocie handlowym, a które¬
go zaletą jest, że rzeczy
przechowywane
znakomicie konserwuje i dzięki swej prze¬
zroczystości pozwala na dokładne zobacze¬
nie zawartości.
Niniejszy wynalazek polega na tym, że
gilzy papierosowe
skręcanych
lub bibułki do ręcznie
papierosów wytwarza się z
przezroczystego, bezbarwnego
lub koloro¬
wego celofanu, blankofanu lub podobnego
produktu z pochodnej celulozy.
Zastosowanie tego materiału zamiast bi¬
bułki papierosowej ma poza powyżej za¬
znaczonymi korzyściami oraz korzyścią estetyczną jeszcze i tę korzyść, że materiał
ten ma stosunkowo większą wytrzymałość
na ciągnienie od bibułki papierosowej, spa-
la się równomiernie, daje dym bez smaku
i zapachu, zwartość zaś popiołu z tego ma¬
teriału zapobiega rozsypywaniu się popio¬
lub kolorowego celofanu, brankofanu lub
podobnego produktu z pochodnej celulozy.
Herbe wo
Herliczka - Bełdowski -
łu że^spalonego tytoniu.. >.Zastrzeżenie patentowe.
Wołoszyński
Zjednoczone Fabryki
Osłona do tytoniu, np. gilza lub bibuł¬
ka papierosowa, znamienna tym, że jest
wykonana z przezroczystego, bezbarwnego
Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawa.
Tutek i
Bibułek
Spółka Akcyjna.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
116 Кб
Теги
pl28022b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа