close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо

код для вставкиСкачать
Портфол
іо
д
иректора Прилуцької
загальноосвітньої
школи
І –
ІІІ ступенів
№ 14
Ященко Людмили Володимирівни
МОЇ ДОСЯГНЕННЯ
«Господи! Ти, хто вчив нас прости, що я вчу, що ношу звання вчителя, я
ке Ти носив на землі! Дай мені єдину любов –
до моєї школи»
Заслужений учитель України (2009), Учитель
-
методист, Відмінник освіти України (2000), Лауреат щорічної обласної Премії ім. Софії Русової
(2007), Член
-
кор. Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоро
`
я «МАКБЕЗ» (2008), Нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота фортуна» (2009)
Офіційні документи
Сертифікат учасника майстер
-
класу академіка Російської академії освіти, доктора педагогічних наук, професора М. М. Поташкіна
«Управління якістю освіти в школі як управління за результатами» (2007)
Сертифікат Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров
`
я виданий член
-
кору Академії (2008)
Офіційні документи
Сертифікат Міжнародної академії розвитку людини виданий дійсному члену Академії (2010)
Сертифікат учасника Всеукраїнського науково
-
практичного семінару «Координація науково
-
методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно
-
культурного середовища» (2011)
Життєвий досвід
Народилася Людмила Володимирівна 14 вересня 1957р. в м. Прилуки Чернігівської області. Має вищу освіту за спеціальністю «Російська мова та література». Трудова діяльність розпочалася у 1978 р. з посади вчителя російської мови та літератури у Варвинській
середній школі.
З 1989 р. працює директором Прилуцької загальноосвітньої школи І –
ІІІ ступенів № 14.
Життєвий досвід
Трудова діяльність
:
з 1978 по 1979 рр. працювала за направленням у середній школі смт.Варва
Чернігівської області.
З 1979 по 1981 рр. -
секретар Варвинського
райкому комсомолу.
З 1981 по 1989 рр. працювала вчителем Прилуцької восьмирічної школи № 14.
З 1989 року по сьогоднішній день -
займаю посаду директораПрилуцької
загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів № 14.
Навчання у вузі
У
1974 році вступила до Ніжинського ордена Трудового Червоного Прапора державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя і в 1978 році закінчила повний курс названого інституту за спеціальністю російська мова і література.
Наукова діяльність
Стаття в журналі «Основи здоров
`
я та фізична культура» «
Здоров
`
язберігаючі
технології» (2007)
У посібнику «Як створити Школу сприяння здоров
`
ю» опублікована комплексна програма «Крок за кроком до здоров
`
я» (2008)
Наукова діяльність
У матеріалах Всеукраїнської науково
-
пошукової конференції «Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12
-
річної школи» опублікована стаття «Формування компетенції у сфері здоров
`
я в процесі реалізації цільової комплексної програми «Крок за кроком до здоров
`
я
» (2008)
У збірці «Кращі практики місцевого самоврядування» представлена шкільна програма «Крок за кроком до здоров
`
я
» (2013)
Т
ворчі роботи
Розробка цільової комплексної програми «Крок за кроком до здоров
`
я»
Набуті компетенції: впровадження здоров
`
язбережувальних
технологій у навчальновиховний
процес
Відгуки науковців
Дубогай
О.Д. доктор педагогічних наук, професор: «До переваг програми слід віднести те, що навчання, виховання та фізичне вдосконалення здійснюється на основі впровадження здоров
`
язберігаючих
технологій в певній системі і поетапно».
В
ідгуки науковців
Ващенко О.М
.
кандидат педагогічних наук: «Результати роботи по реалізації програми демонструють, наскільки ефективним може стати використання наявних ресурсів завдяки застосуванню сучасних аналітичних технологій у процесі планування та прийняття організаційних рішень на рівні колективу педагогічних та медичних працівників учбового закладу». Творчі роботи
Розробка цільової творчої програми виховання особистості «Особистісне зростання»
Набуті компетенції: створення умов для творчого розвитку особистості шляхом формування інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання, саморозвитку, самовиховання.
Я у світі людей
Участь у суспільному житті
Голова Прилуцької організації Спілки жінок України
П
озаштатний радник міського голови з гендерних питань Член Президії громадської ради м
. Прилуки Депутат Прилуцької міської ради (
з 2010)
Хобі, інтереси
Люблю читати художню літературу філософсько
-
психологічного змісту, подорожувати,
з
ахоплююся спортом (волейболом, настільним тенісом).
Погляд
на себе і майбутнє
«Нова людина може бути вихована тільки новою людиною»
Мої цінності й ідеали
Прагну:
вдосконалюватися і пізнавати радість творчості, б
о творчість –
це боротьба за істину.
Поважаю порядних, чесних, справедливих і добрих людей.
Мої життєві плани
Місія:
-
реалізація себе й свого призначення; -
втілювати своє вміння у обране ремесло, робити свій вклад у те, що ціную й у що вірю;
-
служити обраній справі, школі, дітям, тому, заради чого всемогутній послав мене на цю землю.
Стратегія:
розбудова начального закладу в напрямку створення належних умов для навчання і виховання школярів.
Мої життєві плани
Плани
:
створення нового закладу європейського рівня з відповідною матеріально
-
технічною базою і налагодженими партнерськими зв
`
язками
з є
вропейськими освітніми інституціями.
Способи досягнення:
перетворення навчального закладу в центр культури, здоров
`
я, здорового способу життя із сформованими моральними та життєвими орієнтирами учнів.
Мій девіз:
«Освіта впродовж життя!»
СВЯТО РУХУ
Якість
знань
учнів
4
3
,70%
42,50%
48,30%
52,80%
50,60%
55,40%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
20
07
-
2008
20
08
-
2009
2
009
-
2010
2010
-
2011
2011
-
2012
2012
-
2013
якість знань учнів
Результати
педагогічної
діяльності
Всього
хворих
; 304
Всього
хворих
; 217
Всього
хворих
; 204
Всього
здорових
; 137
Всього
здорових
; 223
Всього
здорових
; 236
0
50
100
150
200
250
300
350
2007
2011
2013
Порівняльна
діагностика
медичних
оглядів
2007 -
201
3
н.р
РЕЗУЛЬТАТИ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ Всього хворих
РЕЗУЛЬТАТИ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ Всього здорових
27.11.2013
Рівень мотивації до навчальної діяльності
70%
70%
80%
90%
90%
40%
45%
55%
65%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
2011 рік
позитивний
високий
Науково
-
методична діяльність
Науково
-
методична діяльність
З 2001 року за ініціативи директора в навчальному закладі впроваджена технологія семестрово
-
блочно
-
залікової системи навчання, а з 2003 року цільова комплексна програма «Крок за кроком до здоров
`
я», які направлені на забезпечення комфортних психологічних і фізіологічних умов, формування в учнів цілісної системи знань з усіх предметів, збереження та зміцнення здоров
`
я учнів.
Науково
-
методична діяльність
У 2011 –
2012 н.р
. –
учасник науково
-
практичного семінару «Впровадження здоров
`
язбережувальних
технологій у навчально
-
виховний процес загальноосвітнього навчального закладу» (м. Київ, ліцей № 144)
2013 р. -
Міжнародна науково
-
практична конференція «Аспекти формування здорового способу життя учнівської молоді: проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Київ)
Науково
-
методична діяльність
2012 –
2013 н.р
. -
учасник Всеукраїнського семінару
-
тренінгу «Формування готовності педпрацівників до впровадження методики здоров
`
язбережувальних
технологій серед учасників навчально
-
виховного процесу» (
м. Київ
)
У 2012 –
2013 н.р
. школа взяла участь у Національному проекті «Відкритий світ», 80% педагогів школи пройшли навчання за програмою «
Intel
»
15
-
16. 11. 2013 р. –
взяла участь у Міжнародній науково
-
практичній конференції «Актуальні проблеми здоров
`
язбереження
у молодіжному середовищі» (м. Київ, Інститут людини Київського університету ім. Б. Грінченка)
Науково
-
методична діяльність
Очолюю опорну школу з управлінської діяльності в м. Прилуки;
о
порну школу з проблеми формування здорового способу життя школярів загальноосвітнього навчального закладу в Чернігівській області
.
Науково
-
методична діяльність
Приймала участь у Всеукаїнському
конкурсі
-
захисті сучасної моделі навчального закладу –
Школи сприяння здоров
`
ю.
Переможець ІІІ етапу(2003, 2006, 2011р.р.)
Навчально
-
матеріальна база
Навчально
-
матеріальна база
Автор
msip35neo
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
61
Размер файла
18 996 Кб
Теги
портфоліо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа