close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Контрольна робота Тіла обертання

код для вставкиСкачать
Контрольна робота
з теми "Тіла обертання"
І варіант
1. (1 бал) Якщо осьовий переріз циліндра - квадрат, площа якого дорівнює 100 см², то площа основи циліндра дорівнює:
А) 50 см²; Б) 50π см²; В) 25 см²; Г) 25 π см²;
2. (1 бал ) Якщо радіус основи конуса дорівнює R, твірна дорівнює n, то висота конуса дорівнює :
А) √n²+R² ; Б) √n²-R² ; В) √n²-4R²; Г) √n²+4R².
3. ( 1 бал) Якщо радіус кулі дорівнює 15 см, а точка А знаходиться від центра кулі на відстані 20 см, то точка А лежить:
А) всередині кулі; Б) на поверхні кулі; В) поза кулею; Г) визначити неможливо.
4. (1 бал) Якщо кулю радіуса 5 см перетнути площиною, яка знаходиться на відстані 3 см від центра кулі, то площа круга перерізу дорівнюватиме:
А) 25π см²; Б) 9π см²; В) 16 см²; Г) 16 π см²;
5. (2 бали) Площа основи конуса дорівнює 36π см², а його твірна --- 10 см. Знайдіть висоту конуса.
6. (3 бали) Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює k і утворює з площиною основи кут α. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра.
7. (3 бали) Вершини трикутника лежать на сфері радіуса 13 см. Знайдіть відстань від центра сфери до площини трикутника , якщо сторони трикутника дорівнюють 6 см, 8 см, 10 см.
ІІ варіант
1. (1 бал) Якщо осьовий переріз циліндра - квадрат, периметр якого дорівнює 16 см, то площа основи циліндра дорівнює:
А) 8 см²; Б) 8π см²; В) 4 см²; Г) 4 π см²;
2. (1 бал ) Якщо радіус основи конуса дорівнює R, висота дорівнює H, то твірна конуса дорівнює :
А) √H²+R² ; Б) √H²-R² ; В) √H²-4R²; Г) √H²+4R².
3. ( 1 бал) Якщо радіус кулі дорівнює 15 см, а точка А знаходиться від центра кулі на відстані 10 см, то точка А лежить:
А) всередині кулі; Б) на поверхні кулі; В) поза кулею; Г) визначити неможливо.
4. (1 бал) Якщо кулю радіуса 5 см перетнути площиною, яка знаходиться на відстані 4 см від центра кулі, то площа круга перерізу дорівнюватиме:
А) 25π см²; Б) 9π см²; В) 16 см²; Г) 16 π см²;
5. (2 бали) Довжина кола основи конуса дорівнює 8π см², а його висота --- 3см. Знайдіть твірну конуса.
6. (3 бали) Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює d і утворює з твірною кут β. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра.
7. (3 бали) Сторони трикутника13 см, 14 см, 15см.Знайдіть радіус кулі, яка дотикається до всіх сторін трикутника, якщо відомо, що відстань від площини трикутника до центра кулі дорівнює 3 см.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6 684
Размер файла
29 Кб
Теги
обертання, робота, контрольная, тіла
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа