close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4,5 Завдання на проектування

код для вставкиСкачать
Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)
(назва вищого навчального закладу)
Факультет Хімічний Кафедра ТОРП Спеціальність Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зав. кафедрою ___________________
________________________________
"____" _________________200___ р. ЗАВДАННЯ
НА БАКАЛАВРСЬКИЙ ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТА
Філімонова Івана Михайловича
(прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тема проекту (роботи) "Проект установки виробництва адіпінової кислоти
потужністю 67 тис. т/рік з розробкою стадії окислення анолону" затверджена наказом по інституту від " " 2012р. № 2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 3. Вихідні дані по проекту (роботі) Монографії, періодична та патентна література, виробничі регламенти, звіти про НДР, звіт про переддипломну практику.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити)
1. Стислий аналітичний огляд з обґрунтуванням методу виробництва 2. Характеристика сировини, напівфабрикатів, готової продукції 3. Нові технічні рішення, прийняті у проекті 4. Опис технологічної схеми 5. Матеріальні і теплові баланси 6. Вибір і розрахунок основного апарату. 7. Розрахунок техніко-економічних показників. Висновки. Список використаної літератури.
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
1. Технологічна схема - 1 лист.
2. Креслення основного обладнання - 1-2 листи.
6. Консультанти проекту, із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх
РозділКонсультантПідпис, датаЗавдання видав консультантЗавдання прийняв студент45678
7. Дата видачі завдання Керівник __________________________________________
(підпис)
Завдання прийняв до виконання ______________________
(підпис)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№Назва етапів дипломного
проекту (роботи)Термін виконання
етапів проекту
(роботи)1 Вступ2 1. Стислий аналітичний огляд з обґрунтуванням методу виробництва32. Характеристика сировини, напівфабрикатів, готової продукції4 3. Нові технічні рішення, прийняті у проекті5 4. Опис технологічної схеми6 5. Матеріальні і теплові баланси7 6. Вибір і розрахунок основного апарату 8 7. Вибір допоміжного обладнання98. Використання ЕОМ у курсовому проектуванні10 9. Ресурсозбереження і охорона навколишнього середовища11 10. Техніко-економічне обґрунтування виробництва 12Висновки13Анотація (на іноземній мові)14Література15Графічний матеріал16Нормоконтроль Студент-дипломник ___________________
(підпис)
Керівник проекту ___________________
(підпис)
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
128
Размер файла
19 Кб
Теги
завдання, проектування
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа