close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПР№ 2

код для вставкиСкачать
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Тема. Розв'язання елементарних вправ з трансляції
Мета: навчитись моделювати процес реалізації спадкової інформації.
Хід роботи
І. Теоретична частина
1. Реалізація спадкової інформації.
Загальна схема
Транскрипція Трансляція
ДНК і-РНК білок
РНК-полімераза синтетази
Транскрипція - ___________________________________________________
_________________________________________________________________.
Де відбувається: __________________________________________________.
Результат:________________________________________________________.
Трансляція - _____________________________________________________
_________________________________________________________________.
Де відбувається: __________________________________________________.
Результат:________________________________________________________.
2. Які процеси зображені на малюнках?
а) _______________________________________________________________.
Таблиця генетичного коду
УЦАГУУУУ
УУЦ
УУА
УУГУЦУ
УЦЦ
УЦА
УЦГУАУ
УАЦ
УАА
УАГУГУ
УГЦ
УГА
УГГУ
Ц
А
ГЦЦУУ
ЦУЦ
ЦУА
ЦУГЦЦУ
ЦЦЦ
ЦЦА
ЦЦГЦАУ
ЦАЦ
ЦАА
ЦАГЦГУ
ЦГЦ
ЦГА
ЦГГУ
Ц
А
ГААУУ
АУЦ
АУА
АУГ
АЦУ
АЦЦ
АЦА
АЦГААУ
ААЦ
ААА
ААГАГУ
АГЦ
АГА
АГГУ
Ц
А
ГГГУУ
ГУЦ
ГУА
ГУГГЦУ
ГЦЦ
ГЦА
ГЦГГАУ
ГАЦ
ГАА
ГАГГГУ
ГГЦ
ГГА
ГГГУ
Ц
А
Г
ІІ. Практична частина
Задача 1. Напишіть первинну структуру білка, який закодовано в молекулі ДНК, що має такий нуклеотидний склад: (2 бали)
а) АТГ - ТГЦ - ГАГ - ТАЦ - ЦАТ - ГГА - АЦГ
_________________________________________________________________
б) AAA - ATA - ТГТ - ГТЦ - ГЦГ - АТГ - АЦТ
_________________________________________________________________
в) АЦТ - АГЦ - ЦЦЦ - ГГЦ - ГАТ - ТТА
_________________________________________________________________
Задача 2. (6 балів)
а) Фрагмент ланцюга білка нормального гемоглобіну А складається з 7 амінокислот: Вал - Лей - Лей - Тре - Про - Глн - Ліз. Визначте будову фрагмента ДНК, що кодує цей білок, його молекулярну масу.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
б) Фрагмент одного з поліпептидних ланцюгів ферменту підшлункової залози (рибонуклеази) складається з 9 амінокислот: Глі - Асп - Про - Тир - Вал - Про - Вал - Гіс - Фен. Визначте будову фрагмента ДНК, що кодує цей поліпептид, його довжину.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
в) До складу білка входять амінокислоти: аргінін - лейцин - серин - аргінін - глутамінова кислота - аланін. Визначте будову фрагмента ДНК, що кодує цей білок, його довжину та масу.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тестові завдання:( за кожну правильну відповідь - 1 бал).
1. Хімічний зв'язок, за допомогою якого амінокислоти з'єднані в молекули білка, - це: а) водневий; б) пептидний; в) дисульфідний; г) іонний; д) ковалентний.
2. Первинна структура білка - це а) ланцюг залишків амінокислот, розташованих у певній послідовності; б) ланцюг залишків амінокислот, розташованих у будь-якій послідовності; д) спіраль; г) глобула.
3. Частина молекул амінокислот, яка відрізняє їх одна від одної, - це: а) карбоксильна група; б) радикал; д) аміногрупа.
4. Молекули, що утворилися внаслідок поєднання від 10 до 50 амінокислот, називають: а) поліпептид;б) олігопептид; в) дипептид; г) трипептид.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Арк.Практична робота № 22Зм.Арк.№ докум.ПідписДата
Практична робота №1 Арк.3Зм.Арк.№ докум.ПідписДата
Практична робота №2Зм.Арк.№ докум.ПідписДатаРозроб.Розв'язання елементарних вправ із трансляціїЛітераАркушАркушівПеревір.Заболотна12______________________________________Н.контр.Затв.
Арк.Практична робота № 24Зм.Арк.№ докум.ПідписДата
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
455
Размер файла
292 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа