close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Біас

код для вставкиСкачать
"Біас-тест"
Інструкція: на цьому аркуші ви бачите п'ять незакінчених висловлювань. Під кожним з них надруковано чотири варіанти закінчення. Вам пропонують оцінити кожне з них за 4-х бальною системою залежно від того, наскільки воно подобається. Результати записати в таблицю. Найбільшим балом - "4" - позначити те закінчення, яке найбільше подобається, а найменшим - "1" - те, яке зовсім не подобається. Бали від 4до 1 треба проставляти в колонці під відповідною літерою та в кожному рядку відповідно до номера запитання.
Перший етап: дайте відповіді на запитання.
1. Коли я приймаю важливі рішення, я спираюсь на:
* свої емоції та почуття (К); * те, як інші розв'язують схожі проблеми (А); * те розв'язання проблеми, яке здається мені найкращим (В);
* досконале вивчення проблеми та фактів (Д).
2. Коли я обговорюю будь-що з іншими людьми, то помічаю, що на мене найбільше впливає:
* інтонація розмови, голос співрозмовника (А);
* ті картини, перспективи, які описує мій співрозмовник (В); * логіка доказів співрозмовника (Д); * те, чи щирий зі мною співрозмовник (К). 3. Мені набагато легше спілкуватися з людьми, якщо мені подобається в партнері: * його манера одягатися (В); * його емоційність, почуття, які я розділяю (К); * аргументи, які він використовує для доказу своїх суджень і які теж використовую в розмові (Д);
* інтонація, темп розмови, тональність голосу (А).
4. З нижче переліченого мені найлегше: * знайти ідеальну для мене гучність звучання магнітофона, телевізора (А); * дібрати найпереконливіші аргументи щодо предмета, який мене зацікавив (Д);
* вибрати найзручніші меблі (К);
* дібрати комбінацію кольорів для одягу та інтер'єру (В).
5. Що найбільше впливає на мій настрій та самопочуття: * я дуже чутливий до звуків, шуму, інтонації голосів людей (А); * почуваюся впевнено, коли треба. довести істинність певного положення, з'ясувати причину якоїсь події, побудувати ланцюжок логічних умовиводів (Д); * я дуже чутливий до того, наскільки зручний мій одяг, чи комфортно мені в ньому (К); * на мене дуже сильно впливає освітлення й загальний вигляд приміщення (В). ВКААД12345Всього: Другий етап: перенесіть відповіді на бланк.
Вік ______ Дата__________ Третій етап: порівняйте суму в кожному стовпчику, це дасть уявлення про відповідний ранжир названих сенсорних систем. Умовні позначення: В - візуальний тип; К - кінестетичний; А- аудіальний; АД - аудіально-дискретний. Провідною сенсорною системою є та, до якої записано найбільше балів. 
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
64
Размер файла
17 Кб
Теги
біас
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа