close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

код для вставкиСкачать
1
1
«ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»
УРОК 1
«Основні способи захисту населення і території, оповіщення
та інформація, евакуаційні заходи»
2
1
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Законодавча база. Завдання, основні заходи захисту, права та обов’язки громадян
України у сфері захисту від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
2. Оповіщення населення про загрозу
та виникнення надзвичайних ситуацій у
мирний час.
3
1
МЕТА УРОКУ:
1.
Ознайомитися
з
основними
законодавчими
актами,
завданнями
і
заходами державної політики у сфері захисту
населення від НС.
2. Виховати в учнів готовність діяти за
сигналами
оповіщення
ЦЗ,
навчити
правильно діяти за сигналами оповіщення.
3. Розвинути увагу, пам’ять,
аналізувати та приймати рішення.
вміння
3
4
1
УЧНІ МАЮТЬ ЗНАТИ:
1. Завдання, основні заходи захисту, права та
обов’язки громадян України у сфері захисту від
НС техногенного та природного характеру.
2. Сигнали та способи оповіщення, дії
населення при подачі сигналів «УВАГА
ВСІМ!», зміст мовних інформацій при подачі
сигналів.
5
1
УЧНІ ПОВИННІ ВМІТИ:
1. Виконувати обов’язки з захисту від
наслідків аварій, катастроф, стихійних лих,
раціонально і ефективно діяти при виникненні
надзвичайних ситуацій.
2. Діяти за сигналами «УВАГА ВСІМ!» і
сигналами оповіщення ЦЗ.
6
1
ПИТАННЯ
ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ:
1. Які заходи проводяться під час загрози та
у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
2. В яких випадках проводиться оповіщення
населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій.
7
1
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
1. Кодекс Цивільного захисту:
розділу IV – захист населення і територій від НС;
стаття 21 КЦЗ – права та обов’язки громадян;
розділ VІ - оповіщення населення;
стаття 33 КЦЗ – заходи евакуації.
1
ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
8
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА.
ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ ЗАХОДИ
ЗАХИСТУ,
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН
України у сфері захисту від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного
характеру
1
ЗАКОНОДАВЧА ТА
НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА:
9
1. Конституція України
2. Кодекс Цивільного захисту України від 02. 10.2012 р.
3. Закон України «Про зв’язок» від 05. 11.2003 р .
4. Закон України «Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»
5. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про
організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від
15.02.1999 р. № 192.
6. Директива про організацію оповіщення в системі ЦЗ
України № Д-1/0400.
1
10
ЗАВДАННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ:
Основними завданнями
у
сфері
захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру є:
1) здійснення комплексу заходів щодо запобігання
та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру;
2) забезпечення готовності та контролю за станом
готовності до дій і взаємодії органів управління у цій
сфері, сил та засобів, призначених для запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного та природного
характеру і реагування на них.
1
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ В НС:
оповіщення та
інформування
населення
укриття населення у
захисних спорудах
медичний,
біологічний і
психологічний
захист
11
інженерний захист
територій,
радіаційний та
хімічний захист
навчання населення
1
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН
У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ПРАВА:
1. На отримання інформації про НС, що виникли або можуть
виникнути, та про заходи необхідної безпеки
2. На забезпечення та використання засобів колективного
та індивідуального захисту
3. На звернення з питань захисту від НС до органів влади
4. На відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та майну
5. На компенсацію за роботу у зонах НС
6. На медичну допомогу, соціально-психологічну
підтримку, медико - реабілітаційне відновлення
12
1
УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
АВАРІЙНІ СЛУЖБИ:
101 - пожежна служба
104 - служба газу
1557- служба теплопостачання
1585- аварійна ЖКГ
1567- аварійна водоканалу
13
РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ:
76-47-20 – Головне управління ДС НС
65-85-46 – станція порятунку на воді
103 – центр екстреної допомоги та
медицини катастроф
ТЕЛЕФОНИ ОРГАНІВ ВЛАДИ:
1577, 76-51-19, 76-47-10 – кризовий центр Хмельницької ОДА
65-83-67 - довідкова Хмельницького міського Голови
79-55-44, 70-37-82, 76-25-33 - відділ роботи із зверненням громадян
1
ОБОВ’ЯЗКИ:
14
- дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;
- дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не
допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної
безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;
- вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення,
надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами
захисту;
- повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних
ситуацій;
- у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних
підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;
- дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного
режимів, режимів радіаційного захисту;
- виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на
праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей
обережному поводженню з вогнем.
1
ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ
до дій у НС включає:
підготовка керівного
складу та посадових
осіб
практична
підготовка
підготовка
працівників
постійного складу
у галузі
підготовка
студентів,
курсантів та учнів
просвітницькоінформаційна
робота серед
населення
15
1
ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
16
ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ПРО ЗАГРОЗУ ТА ВИНИКНЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У МИРНИЙ ЧАС.
1
ОПОВІЩЕННЯ ЦЕ:
17
доведення сигналів і повідомлень органів цивільного захисту
про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій до
центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій і населення.
Оповіщення у мирний час про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій здійснюється за
повідомленнями:
- у разі аварії на АЕС;
- у разі аварії на хімічно-небезпечному об'єкті;
- у разі можливого землетрусу;
- у разі повені;
- у разі урагану та інших природних небезпечних явищ.
1
СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ
поділяється на:
загальнодержавну
локальну
регіональну
об’єктову
спеціальну
циркулярного
виклику
18
1
СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
19
Загальнодержавна система централізованого оповіщення створена на
випадок загрози або виникнення НС загальнодержавного рівня
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Регіональні системи централізованого оповіщення створюються на випадок загрози або виникнення НС регіонального рівня, а також у містах
віднесених до відповідних категорії цивільного захисту місцевих органів
виконавчої влади і населення.
Спеціальні системи централізованого оповіщення створюються
на атомних електростанціях, уздовж аміакопроводів, магістральних і
відвідних нафто- і газо- проводів, у разі виникнення загрози
катастрофічного затоплення внаслідок руйнування гребель на
водосховищах та інших річках за кошти їх власників
1
ЛОКАЛЬНІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ
20
Локальні системи оповіщення створюються на потенційно небезпечних
об’єктах, зона ураження від яких, у разі виникнення на них НС досягає
заселення територій або інших підприємств, установ та організацій.
Локальні системи повинні забезпечувати оповіщення:
Керівників та інших працівників потенційно небезпечного
об’єкта
Оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних органів ЦЗ, територіальних органів внутрішніх справ
по прямих телефонах.
Керівників та інших працівників підприємств, установ,
організацій і населення, що знаходиться в межах зони
можливого ураження
1
ОБ’ЄКТОВІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ
21
Об’єктові
системи оповіщення створюються
на
потенційно небезпечних підприємствах, на яких зона ураження
не виходить за їх територію.
Об’єктові системи повинні забезпечувати оповіщення:
Керівників та інших працівників підприємства
Оперативних чергових аварійних служб, відповідних
територіальних органів ЦЗта НС, територіальних органів
МВС по прямих телефонах
1
СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ
забезпечують інформування:
Чергових служб міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади по службових телефонах
Чергових служб місцевих органів виконавчої влади
Чергових аварійно-рятувальних служб
Сил цивільного захисту
Населення, яке знаходиться в зоні можливого
ураження
22
1
23
1
Схема організації управління, оповіщення, зв’язку і взаємодії ЗОШ
(в робочий час)
Управління з питань
ЦЗ міста
Черговий (секретар)
МУО
Начальник ЦЗ школи
(директор)
Черговий (секретар)
школи
Заступник начальника
ЦЗ по евакуації
Начальник
санітарного поста
(голосом )
Медичний
працівник
(голосом)
Командир ланки
видачі ЗІЗ
(голосом)
Особовий склад
школи (голосом)
через місцеві мережі
Командир ланки ОГП
(голосом)
24
Заступник начальника
ЦЗ школи
Заступник
начальника ЦЗ
по МТЗ (голосом)
Командир ланки
пожежогасіння
(голосом)
1
СПОСОБИ ДОВЕДЕННЯ
СИГНАЛІВ:
Телебачення.
Радіодинаміки.
Радіоприймачі.
Електросирени.
Гудки підприємств.
Гудки транспортних
засобів.
25
Гучномовці.
Телефони.
Посильні.
Сигнали оповіщення , інформація про дії в умовах надзвичайної
ситуації доводяться до працівників підприємств, установ і
населення всіма наявними засобами зв'язку, мовлення і оповіщення.
1
ДОВЕДЕННЯ СИГНАЛІВ ОПОВІЩЕННЯ
в сільській місцевості
на відкритому просторі дзвін колоколу
чути за 60 і більше кілометрів
26
27
ЗАВИВАННЯ СИРЕН ОЗНАЧАЄ СИГНАЛ
1
«УВАГА ВСІМ!»
ПОЧУВШИ ЗВУКИ ЕЛЕКТРОСИРЕН, ВИРОБНИЧИХ
ГУДКІВ, ІНШИХ СИГНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, КОЖНИЙ
ГРОМАДЯНИН ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
1. Відразу увімкнути радіоприймач, телевізор.
2. Уважно прослухати звернення до населення, яке
пролунає після відключення сирен, гудків, тощо.
3. Продумати і виконати всі рекомендації, що
пропонуються.
4. Знайти можливість сповістити про отриману
інформацію сусідів та знайомих.
5. Допомогти хворим та людям похилого віку.
6. Відключити електроприбори.
1
Дякую за увагу!
28
Автор
kutsurub
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 511
Размер файла
5 980 Кб
Теги
захист, населення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа