close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Zapiska DP(2)

код для вставкиСкачать
Анотація
Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічної частини.
Пояснювальна записка має чотири основних розділи.
В першому розділі проведено аналіз стану технологічної бази підприємства, виявлені основні недоліки в організації праці та дано основні рекомендації щодо усунення основних несправностей.
В другому розділі проведено розрахунок виробничої програми по обслуговуванню та ремонту облікового рухомого складу підприємства. Визначено річний обсяг робіт ТО і ПР для СТО.
Крім цього, в даному розділі виконано поглиблена розробка технології проведення робіт на СТО, підібрано необхідне технологічне обладнання та оснастка.
В кінці даного розділу розроблено технологічний процес промивання форсунок системи живлення двигуна. Виконано необхідні технологічні карти основних операцій.
В третьому розділі виконано розрахунок та аналіз економічних показників проекту.
П'ятий розділ - заключний призначений питанням безпеки життєдіяльності працівників СТО. Розроблено ряд заходів щодо створення безпечних та комфортних умов праці робітників.
Про результати проведених розрахунково-аналітичних робіт зроблено відповідний висновок.
ANNOTATION
A diploma project consists of explanatory message and graphic part.
An explanatory message has four basic divisions.
In the first division the analysis of the state of technological base is conducted enterprises, educed basic defects in organization of labour and basic recommendations are given in relation to the removal of basic disrepairs.
In the second division the calculation of the productive program is conducted on service and repair of registration rolling stock of enterprise. The annual volume of works of technical service and permanent repair is certain for the technical service of cars station.
Except it, in this division it is executed deep development of technology of realization of works at the technical service of cars station, a technological equipment and rigging are neat needed.
At the end of this division the technological process of washing of sprayers of the system of feed of engine is worked out. The necessary flowsheets of basic operations are executed.
A calculation and analysis of economic indicators of project are executed in the third division.
Fifth division - the final is appointed to the questions of safety of vital functions of workers of the technical service of cars station. The row of measures is worked out in relation to creation of safe and comfort terms of labour of workers.
About the results of the conducted calculation-analytical works a corresponding conclusion is done.
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ПНВТ- паливний носос високого тиску
ГРМ- ремень газорозподільчого механізму
 коефіцієнт щільності;
 пояснювальна записка;
 ремонт;
 рухомий склад;
 технічне обслуговування;
 фонд робочого часу явочного і штатного працівників;
 сумарна площа виробничого обладнання;
 число постів;
- поточний ремонт;
- станція технічного обслуговування;
- коефіцієнти корегування трудомісткості ПР, які залежать від категорії умов експлуатації, від природно кліматичної зони;
- відповідно скореговане значення річної трудомісткості постових робіт по ТО і ПР; нормативне значення річної трудомісткості постових робіт по ТО і ПР; річна трудомісткість ТО і ПР одного автомобіля і-ої групи на СТОА;
- відповідно річна трудомісткість постових робіт по ТО і ПР автомобілів і-ої групи на СТОА; загальна трудомісткість ТО і ПР і-ої групи автомобілів за рік; загальна трудомісткість постових робіт по ТО і ПР, які виконуються на СТОА; річна трудомісткість ТО або ПР на і-ій дільниці; розрахункова трудомісткість окремого виду робіт на окремій дільниці;
- річний пробіг автомобіля;
- відповідно число робочих на одному посту; явочна та штатна кількість працюючих;
- коефіцієнт часу використання робочого посту СТОА;
- коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на пости;
- відповідно площа дільниці в якій розташовані пости для встановлення автомобілів і площа спеціалізованої дільниці по ПР агрегатів;
ВСТУП
Автомобільний транспорт - найбільш поширений вид транспорту, який отримав розповсюдження у всіх галузях народного господарства. Рухомий склад має ряд переваг відносно інших видів транспорту. Він забезпечує порівняно високу маневреність при перевезенні, виконує ряд послуг по механізації окремих вантажно-розвантажувальних робіт, більше 80% вантажів, що перевозяться усіма видами транспорту, доставляється автомобілями.
Автомобільний транспорт в основному концентрується на автотранспортних підприємствах, які обслуговують і ремонтують рухомий склад. Автомобіль - це динамічний механізм, який працює в агресивному середовищі і при цьому кожна його деталь та вузол знаходиться під постійною дією динамічних та статичних навантажень, які виникають при перевезенні вантажів та пасажирів. На сьогоднішній день деталі автомобіля з різноманітних марок металу, які мають неоднакові механічні характеристики, а тому зношування їх нерівномірне і строк служби неоднаковий. Ось чому навіть невеликий ремонт завжди економічно виправданий. В зв'язку з економічною кризою в Україні автотранспорт знаходиться в критичному стані, для виходу з якого потрібно реформувати організацію автомобільних перевезень, вивчення ринкових умов праці, жорсткий економічний розрахунок, вдосконалення технічного обслуговування і ремонту. Своєчасне і високоякісне технічне обслуговування дозволить знизити витрати на ремонт, збільшити строк служби рухомого складу і є одним з шляхів підвищення продуктивності автомобілів і зниження собівартості перевезень. Удосконалення роботи автотранспорту залежить від механізації, автоматизації процесів технічного обслуговування та ремонту автомобілів, підготовки висококваліфікованих кадрів, які забезпечуватимуть належну охорону праці, техніку безпеки та продуктивність і якість праці.
1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ
1.1 Характеристика об'єкту проектування
1.1.1 Загальна характеристика підприємства
Станція технічного обслуговування автомобілів СТО "Годлевський" знаходиться в с. Ксаверівка
Вона розрахована на 6 постів на яких проводяться такі види робіт:
а) діагностика, обслуговування та поточний ремонт автомобілів;
б) ремонт агрегатів;
в) ремонт ходової;
г) діагностика та ремонт систем електрообладнання автомобілів.
На територіїї СТОА знаходяться:
а) відкрита і закрита стоянки для зберігання автомобілів;
б) контрольно-пропускний пункт;
в) виробничо-побутове приміщення.
Виробничо-побутове приміщення являє собою одноповерхову будівлю. В першій половині знаходяться ремонтні зони та дільниці, а в друга половина відведено для адміністрації та побутових цілей.
Виробничий поверх поділений на дві частини: безпосередньо для виконання робіт та залу очікування. В залі очікування замовник може спостерігати за процесом ремонту або обслуговування свого автомобіля.
В виробничій зоні працює п'ять робітників.
1.1.2 Виробнича потужність СТО
Станція технічного обслуговування автомобілів працює 6 днів на тиждень. Крім того станція працює неповний робочий день по великим державним святам. Пропускна спроможність станції 5-10 автомобілів за день. Річна - лежить в межах 2000 автомобілів іноземного виробництва.
1.1.3 Призначення об'єкту проектування та організація виробництва ТО і ПР
Зона ТО і ПР СТОА призначена для проведення технічного обслуговування автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам, а також для проведення демонтажно-монтажних робіт агрегатів автомобіля, мілких зварювальних робіт.
Поточні ремонти агрегатів і вузлів проводяться методом заміни частин. Регенерація частин не проводиться.
Демонтаж і монтаж агрегатів та вузлів відбувається на постах, що обладнані підлоговими електромеханічними підіймачами.
За основу для розробки даного проекту був прийнятий процес ремонту автомобілів, розроблений керівництвом виробництва СТО "Годлевський". Автомобілі, що поступають на станцію з метою ремонту, проходять попереднє очищення від бруду та миття, потім вони направляються в приміщення зони ТО і ПР, де визначається об'єм ремонту. Після визначення обсягів робіт автомобіль встановлюють на пост. На постах проводять часткове або повне розбирання автомобіля на частини чи агрегати. Зняті частини, агрегати і механізми передаються у відповідні відділення на ремонт.
Автомобіль після ремонту, змазки і регулювання направляють на пост остаточної перевірки і видачі замовнику.
1.1.4 Аналіз забезпечення технологічним обладнанням, інструментом, технологічною та нормативною документацією
Зона ТО і ПР обладнана оглядовими ямами, примусовою вентиляцією, є подача стисненого повітря, а також необхідними інструментами. Необхідним інструментом працівники забезпечені задовільно. Так, як станція є приватною власністю, то централізовано необхідне обладнання не постачається, а закуповується за готівку або по безготівковому принципу. Все вище сказане заставляє власника економити гроші з однієї сторони, а з іншої мати необхідне обладнання для проведення якісного ремонту, тому деякі пристосування виготовлені власноруч. Якість такого інструменту не завжди відповідає необхідним вимогам, тому користування ним може призвести до травмування працюючих.
Таблиця 1.1 - Перелік обладнання та оснастки, що знаходиться в зоні ТО і ПР СТО
№№Найменування обладнанняКількість,
(шт.)Габаритні розміри, (мм.)Площа, (м2.)11Шафи інструментальні з набором слюсарного інструменту51000х6003,012Столи слюсарні41400х6003,3613Пристрій для зарядки акумуляторів1800х6000,4814Заточувальний верстат1300х20015Свердлильний верстат1400х60016Зварювальний напівавтомат11200х10001,217Стенд шиномонтажний11000х8000,818Пристрій для регулювання фар1500х5000,25110Пневмогайковерт 4111Аптечка2200х150Всього9,09
Робочі пости задовільно забезпечені нормативною та технічною документацією. Під час виконання робітнику надаються основні технологічні карти робочих процесів. Всі роботи виконуються на основі досвіду праці робітників. При необхідності робітники користуються технічною документацією фірми виробника яку вони ремонтують. 1.1.5 Аналіз стану охорони праці на об'єкті проектування
Питання по охороні праці на підприємстві є одне з найважливіших.
Технічне обслуговування обов'язково проводитися у призначених для цього місцях. На робочих місцях створені необхідні умови для безпечного проведення робіт. Обладнання, інструменти та прилади відповідають вимогам правил техніки безпеки, що зменшує можливість отримання травм під час користування ними. На робочих місцях (постах) є основні протипожежні засоби: пожежна сигналізація, порошкові вогнегасники. При вході в виробниче приміщення знаходиться укомплектований пожежний щит та ящик з піском.
Усі працівники перед прийняттям на роботу проходять ввідний інструктаж з техніки безпеки на даному підприємстві, після чого на проводиться інструктаж на робочому місці. Про проходження відповідного інструктажу робиться запис в спеціальному журналі.
На кожному робочому місці висить табличка з правилами техніки безпеки, де обов'язково вказаний відповідальний за техніку безпеки. Біля кожної розетки висять таблички, які вказують номінальну напругу (220, 36, 12 В) в розетці для запобігання включення в 220-ти вольтову розетку пристрою на 36 чи 12 вольт.
Після закінчення зміни робиться вологе прибирання підлоги, столів, верстаків та інструменту. Освітлення та вентиляція встановлені згідно всіх санітарних вимог. На підприємстві крім охорони праці слідкують за станом навколишнього середовища. Зливають паливо, масла, експлуатаційні рідини та електроліт у спеціально відведені цистерни. З цистерн, після заповнення їх, дані відходи відправляються на централізовану утилізацію. Вода після миття автомобіля, перед тим як потрапити в каналізацію, проходить спеціальну очистку у водоочисних спорудах. Тверді відходи сортуються і збираються в металевих ящиках окремо по їхньому виду: метал чорний, метал кольоровий, пластик.
1.2 Основні висновки та постановка завдань проектування Одним з головних недоліків в організації праці на дільниці є обладнання, що вже тривалий час експлуатується. нестача інструменту та оснащення для проведення якісного обслуговування та ремонту сучасних моделей автомобілів, відсутня мала механізація проведення ремонтних робіт.
В холодну пору року в приміщенні температура нижче за рекомендовану робочу температуру, за рахунок чого робітники часто хворіють і знижується якість виконаних робіт.
Кількість працюючих на ділянці не відповідає оптимальному для якісного та завчасного виконання програми ремонту.
Згідно вимог техніки безпеки необхідно поновити інструкції на всіх робочих місцях, довести до рекомендованих норм загальне та місцеве освітлення робочих місць, перерахувати і при необхідності довести до рекомендованих норм витяжну вентиляцію.
2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ
2.1. Розрахунок виробничої програми ТО і Р
2.1.1 Вибір і обґрунтування вихідних даних
Згідно статистичних даних за минулі роки на СТО"Годлевський" обслуговувалось в середньому 2000 автомобілів за рік:
- автомобілі особливо малого класу - 10 %; - автомобілі малого класу - 55 %; - автомобілі середнього класу - 35 %. Враховуючи тенденції зростання кількості автомобільного транспорту на душу населення для розрахунків беремо річну кількість автомобілів, що будуть обслуговуватись на даному СТО 2000 одиниць. Середньорічний пробіг автомобілів приймаємо L_(с-р)=15000 (км), як для регіону в якому середньорічна кількість днів із плюсовою температурою становить 230 днів. Вихідні дані до розрахунку виробничої зводимо в таблицю 2.1.
Таблиця 2.1 - Вихідні дані до розрахунку виробничої програми СТО
ПараметрУм. позн.Од. вим.ЗначенняКількість автомобілів, що обслуговуються на СТО:А_автавт.2000в тому числі:авт.(%)- автомобілів І групи:А_авт^І200 (10%)- автомобілів ІІ групи:А_авт^ІІ1100 (55%)- автомобілів ІІІ групи:А_авт^ІІІ700 (35%)Середньорічний пробіг автомобілівL_(с-р)Км15000Кількість робочих днів СТОД_рдні305Кількість робочих змінсод.1Тривалість зміниτзмгод.7Природно-кліматична зонаПКЗПомірно-тепла
2.1.2 Вибір і корегування нормативів ТО і ПР автомобілів
Нормативи ТО і ПР та інших видів робіт для СТО вибираємо згідно ОНТП-01-91.
Нормативи питомої трудомісткості ТО і ПР необхідно скоректувати за допомогою коефіцієнтів корегування: - в залежності від кількості робочих постів СТО. На СТО 6 робочих постів. К_п = 1; - в залежності від природно-кліматичних умов. СТО знаходиться в помірно-теплій кліматичній зоні К_п = 0,9.
Питома трудомісткість ТО і ПР корегується з використанням коефіцієнтів корегування за формулою: t_(ТО і ПР)= t_(ТО і ПР)^н∙К_п∙К_з,(1.1)
де К_п - коефіцієнт корегування в залежності від кількості робочих постів (потужності) СТО. При проектуванні нового СТО кількість робочих постів приймається орієнтовно - на основі планової потужності СТО; К_з - коефіцієнт корегування в залежності від природно-кліматичних умов. для 1 групи:t_(ТО і ПР)^І=2∙1∙0,9=1,8 (люд·год/1000);
для 2 групи:t_(ТО і ПР)^І=2,3∙1∙0,9=2,07 (люд·год/1000);
для 3 групи:t_(ТО і ПР)^І=2,7∙1∙0,9=2,43 (люд·год/1000).
Результати розрахунків трудомісткості ТО і ПР зводимо в таблицю 2.2. Таблиця 2.2 - Нормативи трудомісткості ТО і ПР для СТО Норматив трудомісткостіУм. позн.Один.вим.Для автомобілів:1
групи2
групи3
групиПитома ТО і ПР на 1000 км пробігу (нормативна)t_(ТО і ПР)^нлюд·год/100022,32,7Питома ТО і ПР на 1000 км пробігу (скорегована)t_(ТО і ПР)^ люд·год/10001,82,072,43Разова на один заїздмиття і прибиранняt_(п-м)люд·год0,150,20,25приймання і видачіt_(п-в)люд·год0,150,20,25передпродажної підготовкиt_(п-п)люд·год3,53,53,5антикорозійної обробкиt_(а-к)люд·год3,03,03,0
2.1.3 Розрахунок виробничої програми
Річний обсяг робіт, що виконуються на СТО, визначається окремо для кожної групи легкових автомобілів і складається з таких видів робіт: Т_(ТО і ПР) - роботи ТО і ПР автомобілів; Т_(п-м(ТО)) - роботи прибирання і миття автомобілів перед виконанням ТО і ПР; Т_(п-м) - роботи косметичного прибирання і миття автомобілів, як окремої послуги; Т_(п-в) - роботи приймання і видачі автомобілів; Т_доп - допоміжні роботи. Річний обсяг робіт ТО і ПР для однієї групи автомобілів визначається по питомій трудомісткості ТО і ПР автомобілів цієї групи на 1000 км пробігу: Т_(ТО і ПР)^і= (А_авт^і∙L_ср∙t_(ТО і ПР)^і)/1000 , (2.1)
де А_авт^і - кількість автомобілів даної групи; L_ср - середньорічний пробіг автомобілів, км; t_(ТО і ПР)^і - скоректована питома трудомісткість ТО і ПР автомобілів даної групи, люд∙год/1000. Т_(ТО і ПР)^І= (200∙15000∙1,8)/1000=5400(люд∙год);
Т_(ТО і ПР)^ІІ= (1100∙15000∙2,07)/1000=34155(люд∙год);
Т_(ТО і ПР)^ІІІ= (700∙15000∙2,43)/1000=25515(люд∙год).
Річний обсяг прибирально-мийних робіт для однієї групи визначається на основі разової трудомісткості цього виду робіт за один заїзд на СТО. Прибирання і миття автомобілів обов'язково виконуються перед проведенням робіт ТО і ПР, тому, при розрахунку річної трудомісткості, необхідно врахувати кількість заїздів автомобілів на ТО і ПР. Крім цього, СТО надає окремі послуги косметичного прибирання і миття автомобілів. В такому випадку враховується кількість заїздів на прибирально-мийні роботи. Отже, трудомісткість прибирально-мийних робіт перед виконанням ТО і ПР (Т_(п-м(ТО) )), та трудомісткість косметичного прибирання і миття автомобілів Т_(п-м) визначається за формулами: Т_(п-м(ТО))^і= А_авт^і∙n_(ТО і ПР)^р∙t_(п-м)^і, (2.2)
Т_(п-м)^і= А_авт^і∙n_(п-м)^р∙t_(п-м)^і,
де n_(ТО і ПР)^р,n_(п-м)^р - частота заїздів одного автомобіля, що обслуговується на СТО, відповідно для виконання робіт ТО і ПР та прибирально-мийних робіт протягом року; t_(п-м)^і - разова трудомісткість прибирально-мийних робіт одного автомобіля даної групи, люд∙год. Т_(п-м(ТО))^І= 200∙2∙0,15=60(люд∙год);
Т_(п-м(ТО))^ІІ= 1320∙2∙0,2=528(люд∙год);
Т_(п-м(ТО))^ІІІ= 700∙2∙0,25=350(люд∙год).
Т_(п-м)^І= 200∙5∙0,15=150(люд∙год);
Т_(п-м)^ІІ= 1100∙5∙0,2=1100(люд∙год);
Т_(п-м)^ІІІ= 700∙5∙0,25=875(люд∙год).
Річний обсяг робіт приймання і видачі для однієї групи визначається на основі загальної кількості заїздів автомобілів на СТО для виконання різних видів робіт: Т_(п-в)^і= А_авт^і∙〖(n〗_(ТО і ПР)^р+n_(а-к)^р)∙t_(п-в)^і,(2.4)
де t_(п-в)^і - разова трудомісткість робіт приймання-видачі одного автомобіля даної групи, люд∙год. Т_(п-в)^І= 200∙2∙0,15=60(люд∙год);
Т_(п-в)^ІІ= 1100∙2∙0,2=528(люд∙год);
Т_(п-в)^ІІІ= 700∙2∙0,25=350(люд∙год).
Річна трудомісткість робіт Т_і кожного виду для всіх груп автомобілів, що обслуговуються на СТО, визначається як сума трудомісткості робіт кожної окремої групи: Т_і= Т_і^І+Т_і^ІІ+Т_і^ІІІ(2.6)
Т_(ТО і ПР)=5400+34155+25515=65070(люд∙год);
Т_(п-м(ТО) )=60+528+350=938(люд∙год);
Т_(п-м)=150+1100+875=2125(люд∙год);
Т_(п-в)=60+528+350=938(люд∙год).
Річний обсяг допоміжних робіт на СТО визначається як частина від загального обсягу робіт на СТО: Т_доп=(Т_(ТО і ПР)+Т_(п-м(ТО) )+Т_(п-м)+Т_(а-к)+Т_(п-в)+Т_(п-п))∙С_доп/100,(2.7)
де С_доп - доля (%) допоміжних робіт від загальної трудомісткості (приймається рівним 15...20); Т_(ТО і ПР),Т_(п-м(ТО) ),Т_(п-м),Т_(а-к),Т_(п-в),Т_(п-п) - річна трудомісткість відповідно робіт ТО і ПР, прибирально-мийних робіт перед ТО і ПР, косметичних робіт прибирання і миття, робіт антикорозійної обробки, приймання-видачі та передпродажної підготовки автомобілів; Т_доп=(65070+938+2125+938)∙20/100=13814,2(люд∙год);
Результати розрахунків зводимо в таблиці 2.3. Таблиця 2.3 - Річна трудомісткість робіт на СТО Вид робіт на СТОУм. позн.Один. вим.ЗначенняРоботи ТО і ПРТ_(ТО і ПР)люд·год65070Роботи прибирання і миття автомобілівТ_(п-м(ТО) )люд·год938Т_(п-м)люд·год2125Роботи приймання і видачі автомобілівТ_(п-в)люд·год938Допоміжні роботиТ_доплюд·год14814,2Всього робітТ_Σлюд·год83885,2
Всі роботи по обслуговуванню автомобілів на СТО поділяються за місцем їх виконання: постові роботи - виконуються на постах ТО і ПР безпосередньо біля автомобіля. До таких робіт відносяться: - всі роботи ТО і частина робіт ПР; - роботи прибирання і миття автомобілів; - роботи антикорозійної обробки автомобілів; - роботи приймання і видачі автомобілів; - роботи передпродажної підготовки автомобілів. дільничні роботи - виконуються у виробничих дільницях для ремонту агрегатів і вузлів, знятих з автомобіля. До таких робіт відноситься частина робіт ПР. Основну частину загальної трудомісткості робіт на СТО займають роботи ТО і ПР автомобілів Т_(ТО і ПР), які можуть виконуватись як на постах ТО і ПР так і на виробничих дільницях. Річний обсяг цих робіт необхідно додатково розділити за видами робіт ТО і ПР. Розподіл трудомісткості ТО і ПР виконується згідно ОНТП-01-91 в відсотковому відношенні: Т_(в.р)=Т_(ТО і ПР)∙С_вр/100(2.8)
де Т_(в.р) - розрахункова трудомісткість окремого виду робіт, люд∙год; Т_(ТО і ПР)- річна трудомісткість робіт ТО і ПР, люд∙год; С_вр - відсоткова доля окремого виду робіт від річної трудомісткості робіт ТО і ПР, %. Результати розподілу зводимо в таблицю 2.4. Таблиця 2.4 - Розподіл трудомісткості ТО і ПР Вид робіт ТО і ПРРозподіл за видами робітРозподіл за місцем виконанняпостовідільничні%люд·год%люд·год%люд·год1234567Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткування, аналіз вихлопних газів)53253,51003253,5--Технічне обслуговування в повному обсязі2516267,510016267,5--Мастильні роботи42602,81002602,8--Регулювання кутів керованих коліс53253,51003253,5--Ремонт і регулювання гальм53253,51003253,5--Електротехнічні роботи53253,5802602,820650,7Роботи по системі живлення53253,5702277,4530976,05Акумуляторні роботи21301,410130,14901171,26Шинні роботи53253,530976,05702277,45Ремонт вузлів, систем і агрегатів106507503253,5503253,5Продовження таблиці 2.4
1234567Кузовні і арматурні роботи (жерстяницькі, мідницькі, зварювальні)106507754880,25251626,75Фарбувальні роботи1065071006507--Оббивальні роботи1650,750325,3550325,35Слюсарно-механічні роботи85205,6--1005205,6Всього робіт ТО і ПР1006507076,249583,2423,815486,76
За результатами розподілу річного обсягу робіт ТО і ПР: - трудомісткість постових робіт ТО і ПР: Т_ПР^пост=49583,24(люд∙год);
- трудомісткість дільничних робіт ПР: Т_ПР^дільн=15486,76(люд∙год).
2.2 Розрахунок чисельності робітників Явочна і штатна чисельність ремонтно-обслуговуючих робітників залежить від обсягу робіт в зоні ТО і ПР і фонду робочого часу: Р_я=Т_і/Ф_(р.м.) ; Р_ш=Т_і/Ф_(в.р.) ,(2.9)
де Ті - річний обсяг робіт в зоні ТО і ПР, люд-год; Фр.м. - річний фонд часу робочого місця ремонтно-обслуговуючих робітників, год; Фв.р. - річний ефективний фонд часу робітника з урахуванням трудових втрат, спричинених хворобою, виконанням державних обов'язків, відпусткою тощо, год. Фонд часу робочого місця Фр.м. залежить від кількості вихідних і святкових днів в році і визначається за формулою при 6-ти денному робочому тижню: Фр.м. = (Дк-Двих-Дсв) ·tзм - Дпс·1- Дпв·2,(2.10)
де Дк- кількість календарних днів; Двих - кількість вихідних днів; Дсв - кількість святкових днів; tзм - тривалість робочої зміни, год; Дпс - кількість передсвяткових днів, в які тривалість робочої зміни скорочується на одну годину; Дпв - кількість передвихідних днів, в яких тривалість робочої зміни скорочується на дві години (для 6-ти денного робочого тижня). При виконанні дипломного проекту приймається: tзм = 7 год при 6-денному робочому тижню; Д_від^осн= 18 днів;
Д_від^дод - (відповідно до КЗіП та Галузевої угоди приймається 7 днів) Д_пов= 6 днів. Фр.м. = (365 - 52 - 8) · 7 - 8 · 1 - 52 · 2 = 2023 (год);
Річний ефективний фонд часу робітника Фв.р. залежить від кількості днів основної та додаткової відпусток та кількості пропусків за хворобою та інших поважних причинах. Фв.р. може бути взятий з додатку 7 або розрахований за формулою: Ф_(в.р.)= Ф_(р.м. )-(Д_від^осн+Д_від^дод+Д_пов)∙t_зм , (2.11)
де Д_від^осн, Д_від^дод - кількість днів основної та додаткової відпусток; Д_пов - кількість пропусків за хворобою та інших поважних причинах. Фв.р. = 2023 - (18 + 7 + 6) · 7 = 1806 (год).
Необхідна кількість робітників в зоні ТО і ПР: Р_я=49583,24/2023=24, 1 (чол.); Р_ш=49583,24/1806=27,5(чол.).
В зоні ТО і ПР приймаємо двадцять чотири явочних і двадцять вісім штатних робітників. Цю кількість робітників необхідно розбити на дві зміни по чотирнадцять явочних чоловік в зміні.
Розрахунок чисельності допоміжних робітників залежить від чисельності виробничих робітників та нормативу і розраховується за формулою: Рдоп = Рш · ,(2.12)
де Сдоп - норматив співвідношення допоміжних та виробничих робітників, %. Рдоп = 28 · = 8.4 ≈ 8 чоловік.
2.3 Розрахунок числа постів
Для розрахунку кількості постів на СТО та конкретно в зоні ТО і ПР СТО, яка залежить від трудомісткості постових робіт, необхідно скористатись формулою: Х_п^СТО=(Т^пост∙К_н)/(Д_р∙с∙τ_зм∙Р_п∙η_п ) (1.13)
де Т^пост - річна трудомісткість постових робіт на відповідному об'єкті, люд-год; К_н - коефіцієнт нерівномірності завантаження постів (приймається рівним 1,15); Д_р - число днів роботи СТО; с - число робочих змін протягом доби; τ_зм - тривалість робочої зміни, год; Р_п - середнє число робітників, одночасно працюючих на посту; η_п - коефіцієнт використання робочого часу поста (приймається рівним: при однозмінній роботі - 0,95; при двохзмінній - 0,94). Для зони ТО і ПР необхідно прийняти кількість робітників, що одночасно працюють на посту Р_п=2. Тоді отримуємо:
Х_п^ТОіПР=(49583,24∙1,15)/(305∙1∙7∙2∙0,95)=14,1≈14(постів).
Згідно розрахунку кількість постів зони ТО і ПР СТО значно перевищує наявні пости, тому пропонується збільшити змінність роботи. Робітники будуть працювати в дві зміни. Тоді кількість постів буде дорівнювати: Х_п^ТОіПР=(49583,24∙1,15)/(305∙2∙7∙2∙0,94)=7,1≈7 (постів).
Для виконання виробничої програми СТО необхідно мати 7 постів при двозмінній роботі зони ТО і ПР.
2.4 Розробка технології проведення робіт в зоні ТО і ПР
2.4.1 Вибір і обґрунтування методу організації технологічного процесу в зоні
Приймаємо в зоні універсальні пости, на яких проводиться весь спектр робіт по обслуговуванню та ремонту автомобілів комплексною бригадою.
Бригада складається з двадцяти восьми працівників, сімнадцять з яких прац з яких працюють у першу зміну і десять у другу, майстер цеху працють тільки у першу зміну. В склад бригади входять слюсарі-авторемонтники та один електрик, що також може працювати і як слюсар-авторемонтник. Така бригада виконує всі види постових робіт по обслуговуванню або ремонту автомобілів.
2.4.2 Описання загально-технологічного процесу
Приймаємо в зоні універсальні пости, на яких проводиться весь спектр робіт по обслуговуванню та ремонту автомобілів комплексною бригадою.
В зоні ТО і ПР СТОА працює дві універсальні бригади, одна у першу друга у другу зиіни. Бригада складається з десяти чоловік, в склад якої входять слюсарі-авторемонтники та один електрик, що також може працювати і як слюсар-авторемонтник. Така бригада виконує всі види постових робіт по обслуговуванню або ремонту автомобілів.
2.5 Вибір технологічного обладнання
Технологічне обладнання зони вибирається згідно загального переліку робіт по табелях, довідниках технологічного обладнання автотранспортних підприємств та прайсах фірм, що постачають обладнання.
Табель виробничого обладнання для зони приведений в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 - Табель технологічного обладнання та оснастки зони ТО і ПР СТО
Найменування, модель обладнання та оснасткиРозміри в плані, ммКількістьПлоща, м2Потужність, кВтВартість, грн.1234561. Технологічне обладнання
Підіймач двостійковий електромеханічний П-1034-8,820000*Пристрій для регулювання фар500×50010,251,02000Стенд для перевірки паливної апаратури-1*0,54,410000*Стенд для перевірки форсунок-1*0,365,02500*Стенд шиномонтажний800×100010,83,02450Заточувальний верстат300×20010,23,0800Свердлильний верстат400×60010,241,09002. Технологічна оснастка
Стіл слюсарний1400×60043,36500Шафа для інструменту1000×60053750Продовження таблиці 2.6
123456Ящик для обтирочних матеріалів4006001*0,48-140Ящик для вибракованих деталей600×4001*0,48-140Пристрій для зарядки акумуляторів800х60010,484,0500Зварювальний напівавтомат1200х100011,25,01200Всього4,1932,232500*+5680
Примітка: * - нове обладнання.
Площа обладнання 4,19 м2.
Вартість залишеного обладнання 5680 грн.
Вартість нового обладнання 32500 грн.
2.6 Технологічне планування об'єкту проектування
2.6.1 Розрахунок площі виробничого приміщення
Площа виробничого приміщення визначається орієнтовно по питомій площі, яку займає технологічне обладнання або по питомій площі на одного робочого.
Площу визначаємо за формулою:
Fд = КЩ (Fоб + Fа·Хп), ( м2),(2.16)
де; КЩ - коефіцієнт щільності розташування обладнання,
Fоб - сумарна площа виробничого обладнання, м2,
Fа - площа, що її займає автомобіль, м2;
Хп - кількість постів в зоні ТО і ПР.
Fд = 3,5∙(4,19+7,2∙7) = 191,1(м2)
Згідно розрахунку для розташування семи постів в зоні ТО і ПР необхідно мати площу приміщення не менше 191 м2. Так як приміщення СТО має розміри в плані 12×18 м це складає площу 216 м2. Це свідчить про те, що відпадає необхідність в зміні розмірів виробничої дільниці, тобто, відсутні капітальні затрати на будівництво.
2.6.2 Описання планувальних рішень
Зона по ремонту та обслуговуванню знаходиться в окремому приміщенні. Інші виробничі ділянки розташовані через простінки.
Згідно з рекомендаціями вибираємо товщину зовнішніх стін для нашого кліматичного поясу 380 мм, простінків - 250 мм. Розмір колон - 400400 мм.
Розміри вікон: ширина 2450мм; висота 2450 мм.
Ворота: 30003000 мм.
Висоту приміщення приймаємо 5000 мм.
Внутрішнє планування дільниці з розміщенням всього виробничого обладнання проводимо, враховуючи загальний технологічний процес на дільниці (послідовність переміщення шин під час ремонту). Крім того основні робочі місця необхідно розташовувати таким чином, щоб вони якомога більше отримували природного освітлення.
Також для вільного переміщення між обладнанням, зручності в роботі необхідно дотримуватись норм та правил розміщення обладнання в приміщеннях, що переобладнуються.
2.7 Розробка технології проведення робіт
2.7.1 Аналіз конструктивних та функціональних особливостей систем живлення дизельних автомобілів
Система живлення двигуна паливом призначена для розміщення запасу палива на автомобілі, очистки, розпилення палива і рівномірного розподілу його по циліндрам у відповідності з порядком роботи двигуна.
На даний час відомі такі види систем живлення дизельних двигунів:
Система складається з:
паливного насосу високого тиску з регулятором частоти обертання і автоматичною муфтою випередження подачі палива;
форсунок;
фільтрів грубої і тонкої очистки;
паливного насоса низького тиску;
ручного паливопідкачувального насоса;
паливопроводів високого і низького тиску;
паливних баків;
електромагнітного клапана;
факельних свічок електрофакельного пускового пристрою;
контрольно-вимірювальних приладів.
Призначення, будова і робота паливного насоса високого тиску
ПНВТ призначений для подачі дозованих порцій палива під високим тиском в циліндри двигуна у відповідності з порядком їх роботи.
Насос багатоплунжерний, з золотниковим керуванням і з гідравлічно розвантаженими плунжерами, з V-подібним розміщенням секцій (кут розвалу 75°).
Діаметр плунжера - 9 мм, хід плунжера - 10 мм.
Номінальна передача 78,5 - 80,0 мм з/цикл.
Нерівномірність подачі палива - не більше 5%.
Величина пускової подачі - 195-200 мм3/цикл.
Насос встановлений в розвалі блока циліндрів і приводиться в дію від шестерні розподільного вала через шестерню привода насоса.
Напрямок обертання кулачкового вала з боку привода - правий.
Насос складається із:
корпуса;
кулачкового вала;
восьми насосних секцій;
всережимного регулятора частоти обертання;
муфти випередження впорскування палива;
привода паливного насоса.
Корпус ПНВТ призначений для розміщення насосних секцій, кулачкового вала і регулятора частоти обертання. Відлитий із алюмінієвого сплаву.
Кулачковий вал призначений для надання руху плунжерам насосних секцій і забезпечення своєчасної подачі палива в циліндри двигуна.
Насосна секція - частина паливного насоса високого тиску, що здійснює дозування і подачу палива до форсунок.
Всережимний регулятор частоти обертання призначений для підтримання заданої водієм частоти обертання колінчастого вала шляхом автоматичної зміни циклової подачі палива в залежності від навантаження.
Регулятор має наступні елементи:
задаючий пристрій;
чутливий елемент;
порівняльний пристрій;
виконуючий механізм;
привод регулятора.
Заданий швидкісний режим роботи двигуна встановлюється важілем керування регулятором, який повертається і через важіль пружини збільшує її натяг. Під дією цієї пружини важіль через коректор діє на важіль муфти, який переміщує рейку, зв"язану з поворотними втулками плунжерів в бік збільшення подачі палива. Частота обертання кулачкового вала збільшується.
Муфта випередження впорску палива призначена для зміни моменту початку подачі палива в залежності від частоти обертання колінвала двигуна.
На КамАЗ-740 застосовується муфта відцентрового типу прямої дії. Діапазон регулювання кута випередження впорску палива 18-28о. Муфта встановлена на конічному кінці кулачкового вала ПНВТ на сегментній шпонці і кріпиться кільцевою гайкою з пружинною шайбою.
Складається із:
корпуса;
ведучої півмуфти з пальцями;
веденої півмуфти з осями тягарців;
проставок;
стаканів пружин;
пружин;
регулювальних прокладок і упорних шайб.
При збільшенні частоти обертання колінвала тягарці під дією відцентрових сил розходяться, в результаті чого ведена півмуфта повертається відносно ведучої у напрямі обертання кулачкового вала, що збільшує куnвипередження впорску палива. При зменшенні частоти обертання колінвала тягарці під дією пружини сходяться. Ведена півмуфта повертається разом із валом паливного насоса у бік, що зменшує кут випередження впорскування палива
Рисунок1.1 ПНВТ з електронним керуванням
2.7.2 Особливості будови, функціонування та умови роботи системи живлення з електронним керуванням
При русі плунжера вниз (під дією пружини) у порожнині втулки виникає розрідження, при цьому порожнина заповнюватиметься паливом, коли відкриється впускне вікно. При русі плунжера вгору (під дією кулачка) у надплунжерному просторі різко підвищується тиск при перекритому впускному вікні, і паливо через нагнітальний клапан, що відкрився, подаватиметься у паливопровід високого тиску. Коли коса кромка плунжера відкриває відсічне вікно, тиск палива у втулці плунжера різко знизиться і нагнітальний клапан під дією пружини швидко закриється, подача палива припиниться. Оскільки в цей момент плунжер ще рухається вгору, то витіснюване ним паливо через осьову і радіальну просвердлини в плунжері перетікає у відсічне вікно, минаючи виточку на плунжері.
Кількість палива, що подається секцією ПНВТ до форсунки, регулюється поворотом плунжера за допомогою зубчастої рейки, втулки і звязуючого їх поводка. Обидві зубчасті рейки переміщуються уздовж корпусу насоса під дією педалі керування подачею палива або регулятора частоти обертання колінвала.
Залежно від кута повороту плунжера змінюється відстань, яку проходить плунжер від моменту перекриття впускного вікна до моменту відкриття косою кромкою відсічного вікна. В результаті змінюється тривалість впорскування і, отже, порція палива, що подається в циліндр
Рисунок1.2 ПНВТ з механічним керуванням
2.7.3 Основні відмови та несправності системи під час експлуатації
В електронних системах використовується електронний блок керування який керує роботою ПНВТ і моментом відкривання форсунок. Також на таких системах встановлюється електромеханічний педаль акселератора який збільшує або зменшує подачу на ПНВТ.
Несправності:
1. Двигун не запускається:
пустий паливний бак;
повітря в паливній системі;
порушено регулювання кута випередження впорску палива;
замерзла вода, яка потрапила в паливопроводи з паливом або на сітку забірника паливного бака.
2. Двигун не розвиває необхідної потужності, димить:
недостатня подача палива;
забруднились форсунки або порушилось їх регулювання;
зламалась пружина штовхача ПНВТ;
потрапила грязь між сідлом і клапаном паливопідкачувального насоса або зламалась пружина;
заклинило плунжер секції паливного насоса;
загустіло паливо;
забруднився повітряний фільтр або ковпак повітрозбірника
4. Переваги і недоліки механічних систем живлення дизельних двигунів перед електронними :
Більша точність електронної системи і низька точність механічної
Більша економічність електронної системи живлення
Простота будови механічної і навпаки тяжкість електронної
Тяжкість обслуговування електронної і простота механічної
2.7.4 Розробка технологічного процесу промивання форсунок
Технологічна карта
Зміст роботи: Заміна механічних систем впорскування дизельного палива електронними
Зона ( ділянка, пост): зона ТО і ПР
Виконавці (к-сть , спеціальність, розряд): 1 механік 4-го розряду.
Номер і назва операції та переходуТехнологічне обладнання та інструментТехнічні умови та вказівки1231.Встановити автомобіль на постЗабезпечити нерухомість автомобіля, поставити на ручний тормоз, ввімкнути нейтральну передачу, під єднати до вихлопної труби витяжку.Продовження технологічної карти
1232.Відєднати патрубок подачі палива від бакаВикруткаВідкрутити викруткою гвинт хомута і роз'єднати шланги.3.Зняти обліцовку автомобіляНабір головок4. Зняти крильчаткуЗйомник, набір головокПотрібний спеціальний зйомнік5.Зняти передній кожухНабір головок6.Зняти ремень ГРМНабір головок7.Відєднати паливні шлангиНабір головок8 . Зняття ПНВТНабір головокЗняти ПНВТ9.Демонтувати педаль акселератораНабір головокВідєднати тросік від ПНВТ а потім знімати10.Випресувати форсункиЗйомник11.Встановити електронний ПНВТ
Набір головокЕлектронний ПНВТ встановлюється на місце механічногоНомер і назва операції та переходуТехнологічне обладнання та інструментТехнічні умови та вказівки12.Встановити електромеханічний педаль акселератораНабір головокВстановлюється на місце демонтованого педалі акселератора13.Встановити електронні форсункиНабір головокПеревірити герметичність зєднання14.Встановити електронний блок керуванняНабір головок15.Підєднати дроти до розємів ЕБК, форсунок, ПНВТ та педалі акселератораЗвернути увагу на правильність підєднання розємівПідєднати шланги живлення паливаВикруткаПеревірити герметичність зєднання16.Підєднати діагностуючий компютерКомп'ютер17.Запустити двигун автомобіля
Попередньо видалити повітря з системи
Продовження технологічної карти
12318.Продіагностувати роботу двигуна на всіх режимахКомп'ютерВ разі виявлення помилок в роботі - усунути їх і повторити діагностування19.Зупинити двигун20Відєднати діагностуючий комп'ютер21.Відєднати димовідсмоктувач22.Зняти автомобіль з постаЧас роботи без димовідсмоктувача не більше 2 хв.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
224
Размер файла
636 Кб
Теги
zapiska, диплом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа