close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ZRAZOK ZAOChNE Zavdannya na diplomny proekt(2)

код для вставкиСкачать

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
Інститут, факультет ____Інститут економіки та фінансів (заочна форма навчання)___
Кафедра __________________________фінансів і кредиту_______________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень______________магістр_________________________
Напрям підготовки_________________________________________________________
Спеціальність _______8.03050801 "Фінанси і кредит" _________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. завідувача кафедри_____________
______________доц. Черкасова С.В.
"____" _________________2013 року
З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ
____________________________________________Феджора Галина Григорівна__________________________
1. Тема проекту (роботи)___Антикризове регулювання діяльності комерційного банку __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
керівник проекту (роботи)__к.е.н., професор Єлейко Василь Іванович ____________,
затверджені наказом вищого навчального закладу від " " ________ 2013 року № _____
2. Строк подання студентом проекту (роботи)_ травень 2014 р._____________________
3. Вихідні дані до проекту (роботи)________ Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, положення, інструктивно-нормативний матеріал за темою, економічна і спеціальна література ___________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
__Теоретичні основи антикризового регулювання діяльності комерційного банку __
__Аналіз і оцінка механізмів антикризового регулювання діяльності комерційного банку _____________________________________________________________________
__Шляхи покращення антикризового регулювання діяльності комерційного банку___
__Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях____________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
__таблиці - _____
__рисунки - ____
___додатки - ____(кількість сторінок)
6. Консультанти розділів проекту (роботи)
РозділПрізвище, ініціали та посада консультантаПідпис, датазавдання видавзавдання прийнявІ. Теоретико-методичні аспекти дослідження страхового ринкук.е.н., доц. Сороківська М.В.10 жовтня
2013 р.10 жовтня
2013 р.ІІ. Аналіз і оцінка страхового ринку Україник.е.н., доц. Сороківська М.В.10 жовтня
2013 р.10 жовтня
2013 р.ІІІ. Шляхи підвищення ефективності розвитку страхового ринку в Українік.е.н., доц. Сороківська М.В.10 жовтня
2013 р.10 жовтня
2013 р.IV. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціяхк.е.н., доц. Сороківська М.В.10 жовтня
2013 р.10 жовтня
2013 р.
7. Дата видачі завдання_______10 жовтня 2013 р.________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
з/пНазва етапів дипломного проекту (роботи)Строк виконання етапів проекту (роботи)Примітка1.Визначення напряму дослідженнядо 2 жовтня 2013 р.2.Вибір і затвердження тем та завдання для дипломної роботидо 2 жовтня 2013 р.3.Складання плану дипломної роботидо 2 жовтня 2013 р.4.Проведення досліджень і написання роботи:-вибір інформаційних джерел та їх опрацюваннядо 13 листопада
2013 р.-опрацювання фактичного матеріалудо 15 лютого 2014 р.-апробація матеріалів дослідження (для магістрів)до 15 березня 2014 р.-робота над матеріалами з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціяхдо 20 квітня 2014 р.-оформлення дипломної роботи і подання керівнику для одержання відгукудо 25 травня 2014 р.5.Зовнішнє рецензування роботидо 5 червня 2014 р.6.Підготовка до публічного захисту та захист дипломної роботидо 10 червня 2014 р.
Студент _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник проекту (роботи) _____________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
97
Размер файла
56 Кб
Теги
zaochne, proekt, diplomny, zavdannya, zrazok
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа