close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

002! - Завдання на диплом

код для вставкиСкачать

Одеський національний політехнічний університет
Факультет інформаційної безпеки
Кафедра інформаційної безпеки
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр Спеціальність 8.17010201 - "Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки"
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
___________В.Я. Чечельницкий
"____" _________________20___року
З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Бондаренко Дмитру Анатолійовичу
1. Тема роботи: Розробка концепції моделі захисту об'єкта інформаційної діяльності.
Керівник роботи: Дмитренко В.С.
затверджені наказом вищого навчального закладу від " 06 " 11 2013 року № 557-В
2. Строк подання студентом роботи28.11.13
3. Вихідні дані до роботи: за результатами аналізу існуючих рішень обґрунтувати і розібрати основні аспекти в галузі захисту периметра і відеоспостереження. Розробити курс лабораторних робіт підготовки фахівців для проектування та налагодження комплекса інженерно-технічних засобів фізичного захисту та систем відеоспостереження.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): анотація, вступ (обґрунтування актуальності роботи), аналітичний огляд, модель порушника, модель загроз, способи та засоби виявлення порушника, система охоронної сигналізації, рубіж охоронної сигналізації, практичні завдання з , техніко-економічний розрахунок, розділ з питань охорони праці.
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): модель загроз, модель порушника, специфікація обладнання, структурна схема обладнання, схематичне зображення комплексам інженерно-технічних засобів фізичного захисту.
6. Консультанти розділів роботи
РозділПрізвище, ініціали та посада консультантаПідпис, датазавдання видавзавдання
прийнявТехніко-економічний розрахунокдоц. Маковеєв А.П.Розділ з питань охорони праціОзернюк О.Т.
7. Дата видачі завдання 02.09.13 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
з/пНазва етапів дипломної роботиСтрок виконання етапів роботи Примітка1.Складання аналітичного огляду стану питань з досліджуваної проблеми1.11.13 - 11.11.132.Вибір і обґрунтування прийнятого напрямку проведення дослідження12.11.13 - 14.11.133.Розробка системи захисту периметра як складової частини комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту14.11.13 - 17.11.134.Розробка лабораторних робіт18.11.13 - 20.11.135.Проведення техніко-економічний розрахунок21.11.13 - 22.11.136.Вирішення питань з охорони праці та цивільної оборони22.11.13 - 23.11.137.Виготовлення графічних матеріалів23.11.13 - 25.11.138.Проходження нормоконтролю26.11.13 - 28.11.139.Переплетіння дипломної роботи2.12.13 - 3.12.1310.Отримання дозволу на захист ДР4.12.13 - 6.12.13
Студент _____________ Бондаренко Д.А.
( підпис ) Керівник роботи _____________ Дмитренко В.С.
( підпис ) 
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
46
Размер файла
50 Кб
Теги
завдання, 002, диплом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа