close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

DIPLOMA

код для вставкиСкачать
‫תרגום מרוסית‬
‫[סמל]‬
‫הפדרציה הרוסית‬
‫דיפלומה‬
‫על השכלה תיכונית מקצועית‬
‫ניתנה ל‪-‬מלצב קונסטנטין יעקובלביץ'‬
‫מוסד חינוכי אוטונומי להשכלה תיכונית מקצועית‬
‫ברפובליקה אודמורטיה‬
‫"מכללה לתעשייה וכלכלה בעיר איז'בסק‬
‫מס' רישום‪1515 :‬‬
‫תאריך הוצאה‪ 72 :‬ביוני ‪7155‬‬
‫‪ 1111445‬ס‪.‬פ‪.‬א‪51 .‬‬
‫__________________________________________________________‬
‫על פי החלטה של ועדת ההסמכה הממלכתית‬
‫מתאריך ‪ 77‬ביוני ‪7155‬‬
‫הוענקה להנ"ל הסמכה של "טכנאי"‬
‫במקצוע מחשבים‪ ,‬קומפלקסים‪ ,‬מערכות ורשתות‪.‬‬
‫יו"ר ועדת ההסמכה הממלכתית‬
‫מנהל המכללה‬
‫[חותמת עגולה]‬
‫מ‪.‬ו‪ .‬אוסקוב (‪ )-‬חתימה‬
‫ח‪ .‬א‪ .‬מוסאיב (‪ )-‬חתימה‬
‫[סמל]‬
‫הפדרציה הרוסית‬
‫נספח לדיפלומה‬
‫על השכלה תיכונית מקצועית‬
‫סדרה ומס' ‪ 1111445‬ס‪.‬פ‪.‬א‪51 .‬‬
‫מס' רישום‪1515 :‬‬
‫ניתן ל‪-‬מלצב קונסטנטין יעקובלביץ'‬
‫יליד ‪ 75‬ביוני ‪ ,5997‬העיר איז'בסק‪ ,‬רפובליקת אודמורטיה‬
‫מוסד חינוכי אוטונומי להשכלה תיכונית מקצועית‬
‫ברפובליקה אודמורטיה‬
‫"מכללה לתעשייה וכלכלה בעיר איז'בסק‬
‫על פי החלטה של ועדת ההסמכה הממלכתית מתאריך ‪ 77‬ביוני ‪ 7155‬הוענקה לו‬
‫הסמכה של טכנאי‬
‫במקצוע‪ :‬מחשבים‪ ,‬קומפלקסים‪ ,‬מערכות ורשתות‪.‬‬
‫תקופת לימודים נורמטיבית על פי תוכנית לימודים מלאה שנתיים ועשרה חודשים‬
‫למד על פי תוכנית לימודים חינוכית בסיסית מקצועית לקבלת השכלה תיכונית‬
‫מקצועית רמה בסיסית‪.‬‬
‫מסמך על רמת השכלה קודמת משנת ‪ 7112‬סדרה ב‪.‬ב‪ 51 .‬מס' ‪,1150001‬‬
‫תעודה על השכלה כללית בסיסית‪.‬‬
‫הנספח כולל ‪ 7‬עמודים‬
‫במשך לימודיו עמד בבחנים ובחינות במקצועות הבאים (מודולים)‪ ,‬בצע עבודות‬
‫גמר‪ ,‬עבר פרקטיקה לימודית בתעשייה וכן‪ ,‬עמד בבחינת הסמכה סופית ממלכתית‪.‬‬
‫(ללא דיפלומה אינו בר תוקף)‬
‫מס'‬
‫מקצועות‬
‫‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪.57‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪.54‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.59‬‬
‫‪.71‬‬
‫‪.75‬‬
‫‪.77‬‬
‫‪.70‬‬
‫‪.74‬‬
‫‪.71‬‬
‫‪.70‬‬
‫‪.72‬‬
‫‪.71‬‬
‫‪.79‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪.07‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.04‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪.09‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.45‬‬
‫‪.47‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.49‬‬
‫שפה רוסית‬
‫ספרות‬
‫שפה זרה‬
‫אינפורמטיקה‬
‫מתמטיקה‬
‫היסטוריה‬
‫מדעי החברה‬
‫גיאוגרפיה‬
‫פיסיקה‬
‫כימיה‬
‫ביולוגיה‬
‫אקולוגיה‬
‫חינוך גופני‬
‫יסודות בבטיחות חיים‬
‫מבוא למקצוע‬
‫יסודות בפילוסופיה‬
‫יסודות המשפט‬
‫שפה רוסית ותרבות הדיבר‬
‫שפה זרה‬
‫חינוך גופני‬
‫יסודות הכלכלה‬
‫יסודות במדעי החברה ומדעי המדינה‬
‫מדעי התרבות‬
‫מתמטיקה‬
‫יסודות אקולוגיים של משאבי טבע‬
‫טכנולוגיות מידע‬
‫מערכות וסביבות הפעלה‬
‫תורת המדידות‪ ,‬תקנים ואישורים‬
‫גרפיקה הנדסית‬
‫הנדסת חשמל‬
‫הנדסת אלקטרוניקה‬
‫מדידות בהנדסת חשמל‬
‫יסודות מתמטיים ולוגיים במחשבים‬
‫מעגלים דיגיטליים‬
‫תכנות בשפה ברמה גבוהה‬
‫תמיכה משפטית בפעילות מקצועית‬
‫כלכלת הענף‬
‫ניהול‬
‫בטיחות חיים‬
‫בטיחות בעבודה‬
‫מיקרו מחשבים ומערכות של מיקרו מחשבים‬
‫ציוד היקפי למחשבים‬
‫אספקת חשמל לציוד מחשבים‬
‫רשתות מחשבים טלקומוניקציה‬
‫תכנון‪ ,‬ייצור ותפעול של ציוד מחשבים‬
‫כלי פיתוח‪ ,‬מערכות תוכנת חומרה‬
‫בסיסי נתונים‬
‫גרפיקה ממוחשבת‬
‫יסודות התכנות‬
‫שעות‬
‫לימודים‬
‫‪515‬‬
‫‪511‬‬
‫‪515‬‬
‫‪511‬‬
‫‪757‬‬
‫‪510‬‬
‫‪515‬‬
‫‪17‬‬
‫‪757‬‬
‫‪511‬‬
‫‪515‬‬
‫‪17‬‬
‫‪754‬‬
‫‪17‬‬
‫‪49‬‬
‫‪11‬‬
‫‪49‬‬
‫‪21‬‬
‫‪715‬‬
‫‪715‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪00‬‬
‫‪711‬‬
‫‪49‬‬
‫‪21‬‬
‫‪541‬‬
‫‪40‬‬
‫‪515‬‬
‫‪541‬‬
‫‪507‬‬
‫‪21‬‬
‫‪570‬‬
‫‪541‬‬
‫‪570‬‬
‫‪07‬‬
‫‪547‬‬
‫‪40‬‬
‫‪14‬‬
‫‪40‬‬
‫‪591‬‬
‫‪502‬‬
‫‪91‬‬
‫‪500‬‬
‫‪744‬‬
‫‪91‬‬
‫‪571‬‬
‫‪90‬‬
‫‪17‬‬
‫ציונים‬
‫מספיק‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫מספיק‬
‫טוב‬
‫מספיק‬
‫מספיק‬
‫מספיק‬
‫טוב‬
‫מספיק‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫מצוין‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫טוב‬
‫מצוין‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫מספיק‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫טוב‬
‫עבר‬
‫טוב‬
‫מספיק‬
‫מספיק‬
‫עבר‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫טוב‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫מצוין‬
‫מצוין‬
‫מצוין‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫‪.11‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.0‬‬
‫תכנון‪ ,‬פריסה ואבחון טכני של מחשבים אישיים‬
‫סה"כ‬
‫כולל שעות עיוניות‬
‫עבודות גמר (פרויקטים)‬
‫תחרות ומונופול‬
‫מערכות מיקרו‪-‬מחשבים‬
‫תכנון מתקן " מייצב עם הגנה כפולה מפני לקצר בעומס"‬
‫פרקטיקה מקצועית בתעשייה‬
‫לקבלת מיומנות מקצועית ראשונית‬
‫על פי הפרופיל המקצועי‬
‫קדם דיפלומה (להסמכה)‬
‫בחינת גמר בין תחומית במקצוע‬
‫מנהל מוסד חינוכי ח‪.‬א‪ .‬מוסאייב (‪ )-‬חתימה‬
‫מזכיר‬
‫ל‪.‬ג‪ .‬פונומריובה (‪ )-‬חתימה‬
‫תאריך הוצאה‪ 72 :‬ביוני ‪7155‬‬
‫‪/‬חותמת עגולה‪/‬‬
‫‪99‬‬
‫‪1211‬‬
‫(‪)4097‬‬
‫טוב‬
‫טוב‬
‫מספיק‬
‫מצוין‬
‫‪ 51‬שבועות מצוין‬
‫‪ 55‬שבועות מצוין‬
‫‪ 1‬שבועות מצוין‬
‫מצוין‬
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
10
Размер файла
62 Кб
Теги
diplom
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа