close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

lb17+

код для вставкиСкачать
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 17
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Мета роботи:
Навчиться розв'язувати задачі з розрахунку параметрів локальних мереж. Порядок виконання роботи (звіт):
1. Ознайомтесь з теоретичним матеріалом методичних вказівок;
2. Вирішить три задачі з методичних вказівок; 3. Оформіть звіт, зробіть висновки.
Решение задач
Задача 1. Знайдіть максимально припустиму відстань Smax між найбільш віддаленими станціями локальної мережі Ethernet, якщо відомі величини:
En,mіn = 512 біт - мінімальна довжина пакету (кадр);
VK = 10 Мбит/c - швидкість передачі даних по коаксіальному кабелю (передавальному середовищу в мережі);
Vc = 50000 км/з - швидкість поширення сигналу в передавальному середовищі;
Tn > 2Tc,max - тобто час передачі пакету (Tn) повинен бути більш ніж удвічі більше, ніж час поширення сигналу (Tc,max) між найбільш віддаленими станціями мережі.
0.5 * Vc * (En,mіn/VK) = 0.5 * 50000 * ( 512 / 10) = 1 280 000
Smax 1 280 000
Smax = Максимально допустимое расстояние между наиболее отдаленными станциями локальной сети Ethernet Задача 2. Визначить максимальний час реакції на запит користувача Tр,пол в локальній мережі з кільцевою топологією, де реалізується ППД типу "маркерне кільце" без пріоритетів, якщо задані величини:
Nрс = 25 - число робочих станцій у мережі;
Vc = 50000 км/c - швидкість поширення сигналів по коаксіальному кабелю (передавальному середовищу);
Тз = 1500 мкс - час затримки маркера з кадром в одному вузлі (робочої станції) мережі;
Sk = 12,5 км - довжина кільцевого моноканалу;
Ek = 512 байтів - загальна довжина маркеру та кадру;
Vk = 4 Мбит/c - швидкість передачі даних по моноканалу, всі абоненти мережі активні, тобто кожний з них готовий до передачі свого кадру та виконує цю операцію, коли підходить його черга.
Тоб = Sk/Vc + Ek/Vk + Nрс*Тз (мкс)
12,5 / 50000 + 512 / 4 + 25 * 1500 = 0.00025 + 128 + 37500 = 37628
максимальний час реакції на запит Tр,пол = 37628 мкс
Тоб = максимальное время реакции на запрос пользователем (микросекунды)
Завдання 3. Визначить максимальний час на передачу кадру від однієї станції до іншої в мережі зіркоподібної топології та естафетною передачею маркера по логічному кільцю (маркер переходить від однієї РС до іншої в порядку зростання їхніх мережних номерів), якщо задані величини:
Sрс = 0,5 км - відстань між двома РС мережі (для всіх РС воно приймається однаковим);
Vc =50000 км/с - швидкість поширення сигналу в передавальному середовищі (у коаксіальному кабелі);
Ek = 512 байтів - довжина кадру разом з маркером;
Vk = 4 Мбит/c - швидкість передачі даних у мережі;
Тз = 1500 мкс - час затримки кадру в одному вузлі мережі;
Nрс = 32 - число робочих станцій у мережі.
Tmax = (Sрс/Vc + Ek/Vk +Тз )*( Nрс - 1)
Tmax = ( 0,5 / 50000 + 512 / 4 + 1500 ) * ( 32 - 1 ) = 26628 * 31 = 825 468
Tmax - максимальное время на передачу кадра от одной станции к другой в сети звездно-подобной топологии
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
32
Размер файла
30 Кб
Теги
lb17
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа