close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

004! - Завдання охорона прац

код для вставкиСкачать
 Завдання
На розробку розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у дипломній роботі магістра студента Бондаренко Дмитро Анатолійовича
Групи_ВБ-081м_ факультету (інституту)_ФІБ_________________________________
Дата отримання завдання_____________________________________________________
Консультації__________________________________________________________________
Дата закінчення розробки_____________________________________________________
Тема дипломного проекту "Розробка концепції моделі захисту об'єкта інформаційної діяльності"
Розділ розробляється на основі "Методичних вказівок по виконанню розділу "Охорона праці" у дипломних проектах для студентів радіотехнічних спеціальностей" із використанням рекомендованих літературних джерел.
Розділ "Охорона праці" у залежності від профілю дипломного проекту (дослідницький, технологічний, конструкторський або виробничий) повинен включати такі підрозділи:
1. Стисла характеристика об'єкта дослідження з питань охорони праці.
2. Виявлення та аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних і психофізіологічних), що утворюються об'єктом дослідження, або в аналізованій робочій зоні відповідно до ГОСТ 12.0.003-74.
3. Розробка заходів , спрямованих на усунення або зниження шкідливого впливу виявлених факторів та забезпечення пожежної та вибухопожежної безпеки, що засновані на нормативних документах (ГОСТ ССБТ, ДНАОП, ДСТУ, СНиП, СН, ГН, СанПиН, ДСанПіН, РД, і ін.. у першу чергу ГОСТ 12.4.011-75).
4. Індивідуальне завдання, що подає собою детальну розробку одного-двох конкретних заходів, що забезпечують запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і захист навколишнього середовища. Розділ закінчується розрахунком економічної ефективності заходів щодо охорони праці.
Завдання видається керівником дипломного проекту і узгоджується з консультантом кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності.
Тема індивідуального завдання з охорони праці: _Розрахунок штучного освітлення__________________________________________________________________________
5. Література, що рекомендується: _______________________________________ _____________________________________________________________________________________
6. Розділ "Охорона праці" оформлюється окремою главою (розділом)із зазначенням назви підрозділів відповідно з п. 1,2,3.
Керівник проекту Консультант з охорони праці
_______________В.С. Дмитренко _________________О.Т. Озернюк
"____"_____________ 2013 р. "____" _____________2013 р.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
51
Размер файла
34 Кб
Теги
завдання, праці, охорона, 004
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа