close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1 Rozd material do PZ-1 Lit-ra ris 1-3(1)

код для вставкиСкачать

Перелік основної літератури з навчальної дисципліни "Цивільний захист і охорона праці в галузі"
1. Цивільний захист і охорона праці в галузі: Навч. посібник / С.О. Ковжога, С.А. Тузіков, Є.В. Карманний, А.П. Зенін. - Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого", 2012. - 192 с.
2. Кодекс Цивільного захисту : Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VI // Офіційний вісник України. - 2012. - № 89. - Стаття 3589, стор. 9.
3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 4-е вид./ За ред. М.П.Гандзюка. - К.: Каравела, 2007. - 384 с.
4. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.
5. Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: Підручник. - Харків: Вид-во Націон. ун-ту внутр. справ, 2003. - 288 с.
6. Паньонко І.М. Охорона праці: Навчальний посібник. - Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. - 148 с.
7. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 49. - Ст. 668.
8. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : затв. постановою Каб. Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 94. - Стаття 3426, стор. 64.
Рис. 1. Організаційний склад єдиної державної системи цивільного захисту.
- оповіщення і зв'язку;
- розвідувальна група; - оперативно диспетчерського
- група зв'язку; чергування;
- протипожежна група; - протипожежна;
- ланка видачі ЗІЗ і СП; - енергетична;
- медична група; - медична;
- група утримання захисних споруд; - інженерно-технічна;
- група протирадіаційного - комунально-технічна;
і хімічного захисту; - матеріального забезпечення;
- група охорони громадського порядку; - транспортного забезпечення.
- автомобільна колона.
Рис. 2. Організаційний склад сил і засобів ЦЗ університету.
Штаб ЦЗ Начальник ЦЗ Рис. 3. Алгоритм роботи начальника ЦЗ і штабу ЦЗ об'єкта
при загрозі чи виникненні надзвичайної ситуації.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
36
Размер файла
80 Кб
Теги
rozd, lit, material, ris
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа