close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Додаток Б

код для вставкиСкачать
Додаток А
Звіт про фінансові результати за I півріччя 2010 р. (тис. грн.)
I. Фінансові результати
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0104963-Податок на додану вартість015827-Акцизний збір020--025--Інші вирахування з доходу030--Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0354136-Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)0403808-Валовий прибуток050328-збиток055--Інші операційні доходи0605-Дохід від первісного визнання активів і сільськогосподарської продукції061--Адміністративні витрати070104-Витрати на збут080172-Інші операційні витрати0905-Витрати від первісного визнання активів і сільськогосподарської продукції091--Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток10052-збиток105--Дохід від участі в капіталі110--Інші фінансові доходи1201-Інші доходи130--Фінансові витрати140--Витрати від участі в капіталі150--Інші витрати160--Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті165--Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток17053-збиток175--Від вибуття активів і погашення зобов'язань у наслідок припинення діяльності:
прибуток176--збиток177--Податок на прибуток від звичайної діяльності18020-Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185--
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
22
Размер файла
52 Кб
Теги
додаток
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа