close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1 порядок виконання

код для вставкиСкачать
 1 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Тема КР є індивідуальною для кожного студента. Перелік тем для КР включає завдання з обробки сигналів, заданих аналітично та графічно, з обробки звукових файлів, з обробки графічної інформації у різних форматах, з конвертування файлів.
Загальний перелік рекомендованих тем надається студентам у друкованому вигляді. Студент може запропонувати свою тему КР. Основою для вибору теми КР та її виконання може бути комплекс контрольних та лабораторних робіт, який студент виконав під час вивчення дисципліни. Тему КР студент узгоджує з викладачем - основним керівником під час консультацій на першому-другому навчальному тижні відповідного семестру навчання. Попередньо студент готує лист індивідуального завдання на КР. Зразок листа наведено у додатку А до даних вказівок.
До переліку питань, що підлягають розробці у КР, включають основні розділи пояснювальної записки (ПЗ). Студент самостійно вибирає засоби розробки програмного забезпечення з рекомендованих. Таблиця 1.1 Графік виконання КР
№Найменування етапуТермін виконання
(навчальний тиждень)1
2
3
4
5
6
7Узгодження завдання
Розробка постановки задачі
Розробка алгоритмів методів Реалізація введення даних
Реалізація алгоритмів методів
Оформлення ПЗ
Захист1-2
3
6
9
12
14
16 При виборі засобу розробки студент має чітко оцінювати свої набуті знання та враховувати як свої можливості доступу до ПК, так і можливості ПК у тій навчальній лабораторії, де передбачається виконання та захист КР.
Дата подання КР на перевірку та дата її захисту визначаються за графіком, який складається на початку семестру.
Після узгодження з керівником всіх організаційних питань студент остаточно формулює тему, уточнює конкретні дати подання КР та її захисту, заповнює лист завдання, підписує цей лист як виконавець, та надає його на підпис викладачу-керівнику КР. Після підпису листа викладачем вважається, що студент отримав завдання на КР та може приступати до її виконання. КР виконують відповідно графіка, наведеного табл.1.1. Для повного представлення КР до захисту студент оформлює ПЗ. Рекомендовані зміст та обсяг основної частини ПЗ наведені у табл. 1.2.
У додатках до ПЗ рекомендується навести такі ілюстраційні матеріали:
- фрагменти лістингу програмного додатку; - опис форматів вхідних та вихідних файлів;
- опис структури графічних чи звукових файлів;
- інструкція користувачу;
- результати роботи програмного додатку;
- алгоритми реалізації методів КІТ.
План навчального процесу визначає, що студент виконує КР під час своєї самостійної роботи. В процесі виконання проекту студент консультується з керівниками, представляє та узгоджує виконані частини КР. Таблиця 1.2 Зміст та обсяг основної частини ПЗ Розділи та підрозділиОбсяг,
сторінкиВступ
1 Постановка задачі
2. Опис математичних методів представлення та обробки сигналів(графічних зображень)
2.1 Опис..
2.2
3 Реалізація методів у вигляді алгоритмів
3.1 Алгоритм ..
3.2
4 Опис розробленого програмного додатку
4.1 Опис основних модулів 4.2 Опис основних класів 4.3 Опис основних функцій чи методів
4.4 Опис основних змінних чи атрибутів
4.3 Результати тестування додатку
Висновок Перелік посилань
Додаток А Текст програми..
Додаток В...1
2
10
5
10
1
1
...
... Усього без додатків, рисунків, таблиць
30 8
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
36
Размер файла
48 Кб
Теги
виконання, порядок
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа