close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 порядок захисту

код для вставкиСкачать
 4 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РОБОТИ
Пояснювальну записку до КР здають на кафедру в строки, які визначені у листі завдання на КР, але не пізніше, чим за три дні до дати захисту. Записка на перевірку можна здавати без диска. Напередодні захисту студент отримує записку від викладача. Якщо у ПЗ викладач надав запитання, то студент має на них відповісти письмово (від руки). Для відповідей можна використовувати чисті зворотні частини листів. Якщо КР не має принципових зауважень, то в призначений день студент здійснює її захист. Якщо КР отримала незначні зауваження, то студент до захисту має їх виправити. В цьому випадку за узгодженням з викладачем захист може бути перенесено на 1-2 дні. Якщо при перевірці КР виявлені значні принципові помилки стосовно основ дисципліни, то викладач повертає ПЗ студенту. Такий КП здається повторно на перевірку тільки після переробки та виправлення помилок. При захисті КР студент проводить демонстрацію працездатності компонентів КП, які були розроблені під час виконання КР. Далі провадиться захист КР, під час якого студент протягом 5-10 хвилин демонструє основні моменти своєї роботи викладачу, відповідає на запитання та виконує додаткове завдання по розробці запиту, форми чи звіту. Результати виконання додаткового завдання письмово відображаються у ПЗ.
При оцінці КР враховується повнота та якість її виконання, досягнення намічених у завданні цілей, якість оформлення ПЗ, результати контрольного тестування та виконання додаткового завдання під час захисту. Критерії оцінки КП викладачі доводять до студентів на першій загальній консультації.
15
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
18
Размер файла
28 Кб
Теги
захист, порядок
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа