close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Format pz

код для вставкиСкачать
Зміст
1 Вступ
2 Аналіз технічного завдання
3 Розробка структурної схеми
4.Розробка та опис принципової схеми пристрою
4.1 Опис пристрою обробки інформації 4.2 Опис пристрою відображення
4.3 Опис пристрою введення інформації
5 Конструювання і розрахунок друкованої плати
5.1 Розрахунок провідного малюнка плати
5.2 Розрахунок відстані між елементами провідного малюнка 6 Розрахунок надійності модернізованого пристрою
7 Розробка програмного забезпечення 8 Економічний розділ
8.1 Матеріальні витрати
8.2 Витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи
8.3 Інші операційні витрати, собівартість продукції
8.4 Формування кінцевої ціни пристрою
8.5 Розрахунок економічної ефективності від впровадження виготовлення пристрою
9 Охорона праці
9.1 Правила охорони праці під час експлуатації електронно - обчислювальних машин
9.2 Вимоги до обладнання
9.3 Основні вимоги до розміщення устаткування та організації робочих місць
10 Наукова організація праці
10.1 Організація робочого місця електронщика
10.2 Організація робочого місця і режиму роботи оператора ЕОМ
11 Висновок
Список використаних джерел
Додаток А Лістинг програми
1 Вступ
Сучасну мікроелектроніку важко уявити без такої важливої ​​складової, як мікроконтролер. Мікроконтролер - функціонально закінчений пристрій обробки інформації, керований збереженою в пам'яті програмою. Один і той-же пристрій, який раніше збирався на традиційних елементах, будучи зібраний із застосуванням мікроконтролерів, стає простішим, не вимагає регулювання і має менший розмір. Із застосуванням мікроконтролерів з'являються практично безмежні можливості по додаванню нових споживчих функцій і можливостей до вже існуючих пристроїв. Для цього достатньо просто змінити програму.
Однокристальний (однокорпусні) мікроконтролери є приладами, конструктивно виконаними у вигляді виликої інтегральної схеми (ВІС) і включають в себе наступні складові частини: мікропроцесор, пам'ять програм і пам'ять даних, а також програмовані інтерфейсні схеми для зв'язку із зовнішнім середовищем. Світова промисловість випускає величезну номенклатуру мікроконтролерів. По області застосування їх можна розділити на два класи: спеціалізовані, призначені для застосування в якій-небудь однієї конкретної області (контролер для телевізора, контролер для модему, контролер для комп'ютерної мишки) і універсальні, які не мають конкретної спеціалізації і можуть застосовуватися в самих різних областях мікроелектроніки, за допомогою яких можна створити як будь-яке з перерахованих вище пристроїв, так і принципово новий пристрій.
Мета дипломного проекту - розробка багатофункціональної автомобільної системи "Годинник-термометр-вольтметр" на базі мікроконтролера. Мікроконтролери застосовують у різних сферах народного господарства (у керуванні технологічними процесами, інформаційних і вимірювальних комплексах, енергетиці, медицині й ін.) на базі мікроконтролерів, що випускаються, створені високопродуктивні пристрої числового програмного керування.
Можна вважати, що мікроконтролер - це комп'ютер, розташований в одній мікросхемі. Звідси і його основні якості: малі габарити, висока продуктивність, надійність і можливість бути адаптованим для виконання самих різних завдань. Його основне призначення - використання в системах автоматичного керування, вмонтованих в самих різних пристроях: кредитні картки, фотоапарати, мобільні телефони, музичні центри, телевізори, відеомагнітофони і відеокамери, системи охоронної сигналізації, системи запалювання бензинових двигунів, ядерні реактори та інше.
Вмонтовані системи керування стали настільки масовим явищем, що фактично сформувалась нова галузь економіки, що отримала назву Embedded Systems (вмонтовані системи). Сучасний рівень розвитку мікроелектроніки дозволяє будувати такі системи швидко із мінімальними витратами коштів.
2 Аналіз технічного завдання
У даному дипломному проекті виконується розробка пристрою "Автомобільні часи-термомерт-вольтметр", на базі мікроконтролеру покоління AT89C2051 фірми "Atmel". Це багато функціональний пристрій, який можна вдосконалювати в подальшому житті. Вона має такі функції:
-індикація поточного часу - будильник - таймер
-індикація температури в чотирьох точках
-звукова сигналізація при підвищенні температури
-індикація напруги в бортовій мережі автомобіля
-звукова сигналізація при падінні напруги бортової мережі
-управління режимами роботи пристрою за допомогою інфрачервоного пульта.
Система має складатися із пристрою відображення, пристрою обробки і пристрою вводу інформації. Індикація може бути як на знакових LCD індикаторах з вмонтованим контролером, так і на графічних LCD індикаторах. Для даного проекту було обрано графічний ЖКИ13-8/7-02 індикатор, з метою відображення крім текстової ще й графічну інформацію. Інформація повинна виконуватись завдяки матричній клавіатурі на 24 клавіші. Для збереження інформації треба передбачити спеціальне рознімання для підключення электрично перепрограмувальної мікросхеми постійної пам'яті, яка повинна зберігати програми для мікрокомп'ютера. 3 Розробка структурної схеми
При розробці проекту необхідно враховувати цілий ланцюг факторів та організувати між собою роботу декількох пристроїв, якими б керував мікроконтролер, узгоджував їх роботу. Структурна схема системи приведена на рисунку 3.1.
ІЧП -інфрачервоний приймач
ПДК -пульт дистанційного керування
РКІ -рідко кристалічний індикатор
Рисунок 3.1-структурна схема автомобільних -часів-термометра-вольтметра
Мікроконтролер (англ. Micro Controller Unit, MCU) - мікросхема, призначена для керування електронними пристроями. Типовий мікроконтролер поєднує в собі функції процесора і периферійних пристроїв, містить ОЗУ або ПЗУ. По суті, це однокристальний комп'ютер, здатний виконувати прості завдання. Використання в сучасному мікроконтролері "потужного" обчислювального пристрою з широкими можливостями, побудованого на одній мікросхемі замість цілого набору, значно знижує розміри, енергоспоживання і вартість побудованих на його базі: -плат керування різними пристроями та їх окремими блоками ;
в обчислювальній техніці: материнські плати, контролери дисководів жорстких і гнучких дисків, CD і DVD; електроніці та різноманітних пристроях побутової техніки, в якій використовується електронні системи управління - пральних машинах, мікрохвильових печах, посудомийних машинах, телефонах і сучасних приладах; у промисловості: пристроїв промислової автоматики - від програмованого реле та вбудованих систем до ПЛК, систем управління верстатами .
З появою однокристальних мікро-ЕОМ пов'язують початок ери масового застосування комп'ютерної автоматизації в галузі управління. Мабуть, ця обставина і визначило термін "контролер" (англ. controller - регулятор, керуючий пристрій). У зв'язку зі спадом вітчизняного виробництва і збільшенням імпорту техніки, в тому числі обчислювальної, термін "мікроконтроллер" (МК) витіснив з ужитку раніше використовувався термін "однокристальна мікро-ЕОМ". Перший патент на однокристальних мікро-ЕОМ був виданий в 1971 році інженерам М. Кочрену і Г. буну, працівникам американської Texas Instruments. Саме вони запропонували на одному кристалі розмістити не тільки процесор, але і пам'ять з пристроями введення-виведення. У 1976 році американська фірма Intel випускає мікроконтролер i8048. Трохи пізніше в цьому ж році Intel випускає наступний мікроконтролер: i8051. Вдалий набір периферійних пристроїв, можливість гнучкого вибору зовнішньої або внутрішньої програмної пам'яті і прийнятна ціна забезпечили цьому мікроконтролеру успіх на ринку. З погляду технології мікроконтролер i8051 був для свого часу дуже складним виробом - у кристалі було використано 128 тис. транзисторів, що в 4 рази перевищувало кількість транзисторів в 16-розрядному мікропроцесорі i8086. На сьогоднішній день існує більше 200 модифікацій мікроконтролерів, що сумісних з i8051, випускаються двома десятками компаній, і великої кількості мікроконтролерів інших типів. Популярністю у розробників користуються 8-бітові мікроконтролери PIC фірми Microchip Technology і AVR фірми Atmel, 16-бітові MSP430 фірми TI, а також ARM, архітектуру яких розробляє фірма ARM і продає ліцензії іншим фірмам для їх виробництва. У СРСР велися розробки оригінальних мікроконтролерів, також освоювався випуск клонів найбільш вдалих зарубіжних зразків . У 1979 році в СРСР НДІ ТТ розробили однокристальних 16-розрядну ЕОМ К1801ВЕ1, мікроархітектура якої називалася "Електроніка НЦ". Опис при проектуванні мікроконтролерів доводиться дотримувати баланс між розмірами і вартістю з одного боку і гнучкістю і продуктивністю з іншою. Для різних застосувань оптимальне співвідношення цих і інших параметрів може розрізнятися дуже сильно. Тому існує величезна кількість типів мікроконтролерів, що відрізняються архітектурою процесорного модуля, розміром і типом вбудованої пам'яті, набором периферійних пристроїв, типом корпусу і т. д. У той час як 8-розрядні процесори загального призначення повністю витиснені продуктивнішими моделями, 8-розрядні мікроконтролери продовжують широко використовуватися. Це пояснюється тим, що існує велика кількість застосувань, в яких не потрібна висока продуктивність, але важлива низька вартість. У той же час, є мікроконтролери, з більшими обчислювальними можливостями, наприклад цифрові сигнальні процесори. Обмеження за ціною і енергоспоживанням стримують також зростання тактової частоти контроллерів. Хоча виробники прагнуть забезпечити роботу своїх виробів на високих частотах, вони, в той же час, надають замовникам вибір, випускаючи модифікації, розраховані на різні частоти і напругу живлення. У багатьох моделях мікроконтролерів використовується статична пам'ять для ОЗП і внутрішніх регістрів. Це дає контролеру можливість працювати на менших частотах і навіть не втрачати дані при повній зупинці тактового генератора. Часто передбачені різні режими енергозбереження, в яких відключається частина периферійних пристроїв і обчислювальний модуль. Окрім ОЗП, мікроконтролер може мати вбудовану незалежну пам'ять для зберігання програми і даних. У багатьох контролерах взагалі немає шин для підключення зовнішньої пам'яті. Найбільш дешеві типи пам'яті допускають лише одноразовий запис. Такі пристрої підходять для масового виробництва в тих випадках, коли програма контролера не оновлюватиметься. Інші модифікації контролерів мають можливістю багатократного перезапису незалежної пам'яті. На відміну від процесорів загального призначення, в мікроконтролерах часто використовується гарвардська архітектура пам'яті, тобто роздільне зберігання даних і команд в ОЗУ і ПЗУ відповідно. Неповний список периферії, яка може бути присутнім в мікроконтролерах, включає в себе: - універсальні цифрові порти, які можна настроювати як на введення, так і на виведення -різні інтерфейси введення-виводу, такі як UART, I ² C, SPI, CAN, USB, IEEE 1394, Ethernet -аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі -компаратори -широтно-імпульсні модулятори -таймери -програмування -контролери дисплеїв і клавіатур -радіочастотні приймачі та передавачі -масиви вбудованої флеш-пам'яті -вбудований тактовий генератор і сторожовий таймер Програмування мікроконтролерів зазвичай здійснюється на асемблері або Сі, хоча існують компілятори для інших мов, наприклад, Форту. Використовуються також вбудовані інтерпретатори Бейсіка. Для відлагодження програм використовуються програмні симулятори (спеціальні програми для персональних комп'ютерів, що імітують роботу мікроконтролера), внутрішньосхемного емулятори (електронні пристрої, що імітують мікроконтролер, які можна підключити замість нього до вбудованого пристрою) і інтерфейс JTAG. 4.Розробка та опис принципової схеми системи
4.1 Опис пристрою обробки інформації.
4.1.1 Опис мікроконтролера
Основним елементом в даній мікропроцесорній системі доцільно використати мікроконтролер AT89C2051 тому, що прилади AT89C2051 є 8-розрядними CMOS мікроконтролерами з AVR удосконаленою MCS-51 архітектурою. Виконуючи більшість команд за один тактовий цикл, мікроконтролери AT89C2051 забезпечують продуктивність 1 MІPS на кожен 1МГц тактової частоти, що дозволяє розроблювачам оптимізувати споживання, яке залежить в основному від тактової частоти. Особливості даного мікроконтролера:
-Працює з приладами сімейства MCS-51 -Ємність перепрограммируемой Flash пам'яті: 2 Кбайт, 1000 циклів стирання / запис. -Діапазон робочих напруг від 2,7 В до 6 В -Повністю статичний прилад - діапазон робочих частот від 0 Гц до 24 МГц -Дворівнева блокування пам'яті програм -СОЗУ ємністю 128 байтів -15 програмованих ліній введення / виводу -216-розрядних таймера / лічильника подій -Шість джерел сигналу переривання -Виходи прямого управління СІД -Вбудований аналоговий компаратор -Пасивний (idle) і стоповий (power down) режими.
Мікроконтролер AT89C2051 розроблений за технологією КМОП. Мікроконтролер оснащений Flash програмованим і прані ПЗУ, а також сумісний за системою команд і за висновками зі стандартними приладами сімейства MCS-51. Обсяг Flash ПЗУ - 2 Кбайта, ОЗУ - 128 байтів. Має 15 ліній введення / виводу, один 16-розрядний таймера / лічильника подій, повнодуплексний порт (UART) п'ять векторних дворівневих переривань, вбудований прецизійний аналоговий компаратор, вбудовані генератор і схему формування тактовою послідовності. Напруга програмування Flash пам'яті - 12 В і її вміст може бути захищене від несанкціонованих запису / зчитування. Є можливість очищення Flash пам'яті за одну операцію і можливість зчитування вбудованого коду ідентифікації. Струм споживання в активному режимі на частоті 12 Мгц не перевищує 15 мА при 6 У і 5,5 мА при напрузі живлення 3 В. У пасивному режимі (ЦПУ зупиненого, але система переривань, ОЗУ, таймер / лічильник подій і послідовний порт залишаються активними) споживання не перевищує 5 мА та 1мА. У стоповим режимі струм споживання не перевищує 100 мкА і 20 мкА при напрузі живлення 6 В і 3 В, відповідно. Мікроконтролер AT89C2051 орієнтований на використання в якості вбудованого керуючого контороллера.
AVR ядро базується на удосконаленій MCS-51 архітектурі, з реєстровим файлом швидкого доступу. Він містить 32 регістра загального призначення, безпосередньо зв'язаних з арифметико-логічним пристроєм (ALU), має могутню систему команд. За один тактовий цикл із реєстрового файлу витягаються два операнда, виконується команда і результат записується в регістр призначення. Така високоефективна архітектура забезпечує продуктивність майже в десять разів більшу, ніж стандартні CІSC мікроконтролери. Мікроконтролер має три програмно встановлюваних режими енергозбереження. У режимі Іdle зупиняється центральний процесор, але продовжують працювати SRAM, таймери/лічильники, порт SPІ і система переривань. У режимі Power Down зберігається вміст регістрів, але зупиняється тактовий генератор і до надходження сигналу або переривання апаратного скидання забороняється виконання усіх функцій мікроконтролера. У режимі Power Save усі пристрої знаходяться в режимі "сну", але генератор таймера продовжує працювати, забезпечуючи схоронність тимчасової бази.
Прилади виготовляються за технологією енергонезалежної пам'яті фірми Atmel. Вмонтована ІSP Flash пам'ять програм може бути перепрограмована безпосередньо в системі, з використанням послідовного SPІ інтерфейсу, чи за допомогою звичайних програматорів енергонезалежної пам'яті. Графічне позначення мікроконтролера зображено на рисунку 4.1.
Особливості архітектури:
- Використана AVR розширена MCS-51 архітектура
- Могутній набір з 121 команди, більшість яких виконується за один машинний цикл
- Ємність внутрісистемної програмувальної Flash пам'яті 128 Кбайт, 1000 циклів стирання/запису
- SPІ інтерфейс внутрісистемного програмування
- Ємність вмонтованої EEPROM 4 Кбайт, 100000 циклів стирання/запису
- Вмонтована RAM ємністю 4 Кбайт
- 32 8-розрядних регістра загального призначення, набір регістрів керування периферією
- 32 програмувальні лінії І/O, 8 ліній виходу, 8 ліній входу
- Програмувальні послідовні UART і SPІ інтерфейси
- Діапазон напруг живлення від 4,0 В до 6,0 В - Діапазон тактових частот від 0 до 6 МГЦ - Продуктивність до 6 MІPS при частоті 6 МГЦ
- Вмонтована система реального часу з окремим генератором
- Два 8-розрядних таймери/лічильника з окремим предделителєм і ШИМ
- 16-розрядний таймер/лічильник з окремим предделителем, режимами захоплення/ порівняння і подвійним ШИМ з розрядністю 8, 9 чи 10 розрядів
- Програмувальний сторожовий таймер з вмонтованим генератором
- Вмонтований аналоговий компаратор
- 8-канальний 10-розрядний аналого-цифровий перетворювач
- Режими енергозбереження Іdle, Power Save і Power Down
- Програмна установка тактової частоти
- Програмне блокування захисту програмних засобів Рисунок 4.1 - мікроконтролер AT89C2051
Призначення портів мікроконтролера в мікропроцесорній системі;
Порт A (PA7..PAO) - 8-розрядний двунаправленний порт І/O. До виходів порту підключені буферні регістри адреси та формувач шини даних, тому що в системі є присутність зовнішньої пам'яті і порт А використовується в якості мультеплексуючої шини адреси/даних.
Порт С (РС7. .РС0) - 8-розрядний порт виходу. Порт С - використовуються також як виходи адреси при використанні зовнішньої пам'яті.
Порт В (РВ7. .РВ0) - 8-розрядний двунаправленний порт І/O з вмонтованими навантажувальними резисторами. В системі використовується для підключення матричної клавіатури (рядки).
Порт F (PF7..PF0) - 8-розрядний порт входу, який також використовується для підключення матричної клавіатури (стовпці).
Порт D (PD7. .PD0) - 8-розрядний двунаправленний порт І/O з убудованими навантажувальними резисторами. До виводі порту підключені буферні регістри адреси, які в системі використовуються для розширення адресної лінії.
Порт E (РЕ7..РЕ0) - 8-розрядний двунаправленний порт І/O з вмонтованими навантажувальними резисторами. Використовується для підключення контролеру LCD графічного дисплею. 4.1.2 Опис мікросхеми DS1302
В якості годинника реального часу використовується мікросхема DS1302 фірми Dallas. Дана мікросхема має роздільні входи для підключення головного та резервного блока живлення,що позбавить від проектування схем перехода на резервний блок живлення. Крім того мається вмонтована схема "капельної" зарядки резервного блока живлення,яка може бути включена програмно. Додатково мікросхема має ОЗП об'ємом 31 байт,який може бути використаний для енергонезалежного зберігання параметрів.З навісних елементів потрібен тільки кварцовий резонатор. При виборі резонатора хочеться попередити про використання дешевих неякісних резонаторів. Згідно з рекомендаціями фірми Dallas,потрібен резонатор,розрахований на ємкість навантаження 6 пФ. В іншому випадку,точність хода годинника буде не вірним або навіть з'являться проблеми з запуском кварцового генератора. Для обміну з мікросхемою DS1302 використовується спільні з драйверами РКІ лінії даних та тактування. Розділені тільки сигнали CS та RST.
4.1.3 Опис мікросхеми DS 1821
В якості датчика температури використані мікросхеми цифрових термометрів DS1821 фірми Dallas. В ланцюгах даних термометрів включені захисні ланцюги R11-R14,VD1-VD8,а в ланцюгах живлення - обмежувальний резистор R10 для захисту від короткого замикання. Незважаючи на те, що апаратно є можливість підключити чотири термометра, дана версія програми працює тільки з трьома. Це викликано недостатнім обсягом пам'яті програм. Термометри встановлюються в різних місцях автомобіля. У даному випадку вони були встановлені в салоні, на відкритому повітрі і в моторному відсіку. Завдяки наявності заданих програмно порогів, окрім індикації температури здійснюється ще й контроль її виходу за безпечні межі. Зважаючи на недостатній обсяг пам'яті програм, редагування порогів температур не підтримується. Пороги у вигляді констант внесені до тексту програми. Для першого термометра +55 градусів, а для другого і третього термометра +99 градусів. 4.2 Опис пристрою відображення
4.2.1 Опис мікросхеми управління РКІ Мікросхема КР1820ВГ1 використовується для управління 36-сегментним РКІ в режимі 3-рівневого мультиплексування. Мікросхема виготовляється по КМОП-технології і випускається в 20-виводі пластмасовому DIP-корпусі. Мікросхема містить вбудований тактовий генератор, резистивний дільник напруги і дільники частоти, за допомогою яких формуються сигнали управління рядками (загальними електродами) і стовпцями (сегментними електродами) РКІ в режимі 3-рівневого мультиплексування. Одна мікросхема має три виходи управління рядками і 12 виходів управління стовпцями. Передбачена можливість каскадування схем, що дозволяє використовувати їх для управління мультиплексний РКІ з числом сегментів більше 36. Мікросхема не вимагає ніяких навісних компонентів і працює в діапазоні напруги живлення від 3 до 6 вольт. Мікросхема КР1820ВГ1 має чотири режими роботи: одиночний, старший, молодший і тестовий. В одиночному режимі одна мікросхема управляє 36-сегментним РКІ, забезпечуючи повну синхронізацію його роботи. Старший і молодший режими призначені для організації керування ЖКИ з числом сегментів більше 36, тестовий режим - для контролю якості мікросхем в процесі виготовлення. Дані вводяться в мікросхему в послідовному коді по входу D з синхронізацією запису фронтом тактових імпульсів по входу C (рис. 4,1).
Рисунок 4.1 - Загрузка микросхеми КР1820ВГ1 по послідовній шині
Код записуваних даних визначається конкретною схемою підключення шин управління рядками і стовпцями до сегментів РКІ, а також конфігурацією РКІ.
Рисунок 4.2 -пристрій відображення інформації
Таблиця 4.2. Порядок воконання бітів в кодованій посилці
Біт ВивідСегмент РКИ БітВивідСегмент РКИD0COA1, OC/GH1 D20COB3, COC/GD3D1COB1, COBG1 D21COA3,COBC3D2COC1,COA/GF1 D22COA3, COA/GB3D3COC1, COBE1 D23COB3, COA/GA3D4COB1, COC/GD1 D24COA4, COC/GH4D5COA1,COBC1 D25COB4, COBG4D6COA1, COA/GB1 D26COC4,COA/GF4D7COB1, COA/GA1 D27COC4, COBE4D8COA2, COC/GH2 D28COB4, COC/GD4D9COB2, COBG2D29COA4,COBC4D10COC2,COA/GF2 D30COA4, COA/GB4D11COC2, COBE2 D31COB4, COA/GA4D12COB2, COC/GD2 D32COC1, COC/GP1D13COA2,COBC2 D33COC2, COC/GP2D14COA2, COA/GB2 D34COC3, COC/GP3Придовження таблиці 4.2D15COB2, COA/GA2 D35COC4, COC/GP4D16COA3, COC/GH3 D36Не використовуеться-D17COB3, COBG3 D37Q6-D18COC3,COA/GF3 D38Q7-D19COC3, COBE3 D39Q8- Біти D0 .. D7 відповідають сегментам першого розряду, біти D8 .. D15 - другого і т. д. Біти D32 .. D35 відповідають спеціальним сегментами P1 ... P4. Біт D36 може приймати будь-яке значення. Біти D37 і D38 (Q6 і Q7) керують режимом роботи схеми згідно з таблицею 3. Біт D39 (Q8) призначений для синхронізації роботи двох і більше мікросхем при каскадування. 4.3 Опис пристрою введеня інформації
4.3.1 Клавіатура
Для управління пристроєм застосовується ІЧ-пульт дистанційного управління. Конструктивно він виконаний на базі дешевого малогабаритного калькулятора. Використано тільки його корпус і клавіатура. У пульта застосована мікросхема INA3010D в корпусі SOIC. Для живлення використовуються два елементи СЦ-30. Використовуваний номер системи коду RC-5 - 1EH. Схема пульта не наводиться, так як практично повторює типову схему включення мікросхеми INA3010 (SAA3010) і залежить від конфігурації конкретної клавіатури. Коди, відповідні кнопкам, також можуть відрізнятися від заданих. Для відновлення відповідності необхідно правильно заповнити перекодування таблицю в програмі. Зробити це можна навіть не перетрансліруя програми за допомогою шестнадцятеричного редактора прямо в. Bin - файлі. Таблиця розташована за адресами 7B8H - 7E3H. Відповідність функцій управління, їх внутрішніх кодів (після перекодування) і кодів ІК ДУ (до перекодування) наведено в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4. Коди кнопок управління
Номер командиНазва командиВнутрішній код команди (після перекодування )Код ІК ДК (до перекодування)1TIMER 0CH00H2CLOCK0DH01H3ALARM0EH02H4LOCK 0FH03H5708H08H68 09H09H79 0AH0AH8LIST 10H0BH94 05H10H105 06H11H116 07H12HПродовження таблиці 4.4
12ESCAPE 11H13H13ALARM DISABLE 14H18H14TIMER CLEAR 13H1AH150 01H20H16BACKSPACE 12H22H171 02H28H182 03H29H193 04H2AH20ENTER 0BH2BH
Список команд управління: •CLOCK - вхід в режим установки поточного часу •ALARM - вхід в режим встановлення часу будильника
•ALARM DISABLE - вимкнення будильника •TIMER - включення індикації значення таймера
•TIMER CLEAR - очищення таймера •LIST - включення циклічної зміни параметрів
•LOCK - заборона зміни параметрів •0 .. 9 - кнопки для введення числових значень параметрів
•ENTER - введення відредагованого параметра
•ESCAPE - відмова від редагування параметра
•BACKSPACE - повернення на один символ при редагуванні 4.3.2 Опис мікросхеми SFH-506 інфрочервоного приймача
В якості ІЧ приймача використана інтегральна мікросхема SFH-506 фірми Siemens. Ця мікросхема дуже чутлива до перешкод по ланцюгу живлення, тому застосований RC фільтр R15 C7. Фотоприймач SFH 506 виробництва фірми Siemens призначений для прийому команд дистанційного керування в інфрачервоному діапазоні. Він являє собою фотодіод, поєднаний з інтегральною мікросхемою. Мікросхема виконує функції автоматичного регулювання рівня, посилення прийнятих ІК фотодіодів команд. Що забезпечує високу чутливість. мікросхема забезпечує і приведення рівня вихідного сигналу до рівнів ТТЛ і КМОП мікросхем. Фотодіод і мікросхема мають внутрішній екран. Корпус фотоприймача виконаний з чорної пластмаси, що представляє собою світлофільтр високої прозорості для ІК випромінювання з довжиною хвилі 950 нм. Це забезпечує захист від зовнішніх засвічень інших спектральних діапазонів. Випускаються фотоприймачі з шістьма частотами несучої. Це додатково підвищує стійкість фотоприймача до зовнішнього засвічення, що не попадають у заданий частотний діапазон несучої. Фотоприймач живиться від джерела живлення +5 В і має мале енергоспоживання. 5 Конструювання і розрахунок друкованої плати
Вибір параметрів, розрахунок , конструювання друкованої плати зроблені у відповідності до вимог к конструюванню РД 50-708-91. Підставою плати служить пластина стандартного розміру, виготовлена з ізоляційного матеріалу. На неї наноситься друкований монтаж - система друкованих провідників, що забезпечує можливість електричного з'єднання деталей елементів схеми, що згодом будуть установлені на друковану плату, отримано деталь - плата, що складається з підстави з друкованим монтажем. Крім того, нерідко наносять друковані елементи - шари металу або діелектрика виконуючі функції конденсаторів, котушок індуктивності, рознімань та ін.
З огляду на можливість виконання всіх комутаційних з'єднань техніко-економічні показники, вартість основного матеріалу, приймаємо плату друковану з двобічним монтажем, з металізацією отворів.
Відповідно до розробленої принципової схеми вибираємо третій клас точності . Тому що це клас точності використовується для друкованих плат з мікрозборками і мікросхемами, що мають штиреві і пленарні виводи, а також з без вивідними ІЕТ при середній і високій насиченості поверхні друкованої плати ІЕТ.
Матеріал підстави вибираємо х обліком фізико-механічних і електричних параметрів друкованих плат і УПК під час і після впливу механічних навантажень, кліматичних факторів і агресивних хімічних середовищ у процесі експлуатації. Таким чином, для 3-ого класу точності варто застосувати матеріал склотекстоліт СФ-2-50-1,5 ГОСТ 10316-78
Для забезпечення стабільності електричних, механічних та інших параметрів друкованих плати і ЦПК застосовуємо як металеві, так і неметалеві покриття. Конструктивні металеві покриття виби
раємо відповідно до вимог ГОСТ 9.303 і інших НТД. Товщину покриття приймаємо 0,5 мм.
Конструктивні неметалічні покриття (захисні маски) призначені для захисту:
* друкованих провідників і поверхні підстави друкованої плати від впливу припою;
* елементів провідного малюнка від замикання ИЕТ і інших конструкційних елементів.
Як захист від замикання в даній схемі будемо використовувати ізольований провід, що служить як перемичка.
Розміри, формування, а також місця кріплення друкованих плати і ЦПК вибираємо в залежності від настановних розмірів, елементної бази, експлуатаційних характеристик, пайки, контролю і техніко-економічних показників. Число типорозмірів друкованих плати в одному виробі варто обмежувати. Габаритні розміри плати повинні бути кратними:
* 2,5 мм при довжині до 100 мм;
* 5 мм при довжині до 350 мм;
* 10 мм при довжині більш 350 мм.
З умови міцності плати співвідношення сторін повинне бути не більш 1:3. Розмір друкованої плати складає 100 мм на 125 мм, що цілком відповідає цим вимогам.
Основним кроком координатної сітки вибираємо крок 1,25 мм. Зображення друкованої плати лініями координатної сітки з основним кроком 1,5 мм, нумеруючи арабськими цифрами лінії координатної сітки шрифтом 3,5 мм. У вузлах координатної сітки розташовуються контактні, і монтажні отвори креслимо у виді однакових окружностей d=1,5 мм. Їхні дійсні розміри записуємо в таблицю отворів, користуючись умовними знаками для позначення однакових отворів.
На друкованій платі (заготівлі) повинен розташовуватися елемент, що орієнтує, що забезпечує її однозначне положення в прямокутній системі координат. Як орієнтуючий елемент умовимося використовувати один з фіксуючих отворів.
Товщину друкованої плати вибираємо в залежності від конструктивних особливостей в механічних навантажень експлуатації, що впливають на них у процесі. Товщину плати за ГОСТ вибираємо з ряду:
* 0,8 мм;
* 1,0 мм;
* 1,5 мм;
* 2,0 мм;
* 3 мм.
Вибираємо 1,5 мм. Сторони прямокутної друкованої плати повинні бути рівнобіжні лініям координатної сітки.
Місце розташування маркірування на кресленні позначаємо за ГОСТ 2.314.
Маркіровані символи, виконані за провідникового матеріалу не повинні зменшувати мінімально припустимої відстані між сусідніми елементами провідного малюнка. Допускається часткове однобічне торкання контуру символу сусіднього елемента провідного малюнка.
Позначення друкованої плати наносимо шрифтом у розмір не менше 1 мм.
Припустиме токове навантаження на елементи провідного малюнка вибираємо за умови припустимого перевищення температури друкованого провідника над температурою навколишнього середовища. Для мідного друкованого провідника товщиною 35 мкм, шириною 1 мм при перегріві на 20 градусів навантажувальна здатність по струму складає приблизно 3А.
Значення припустимого токового навантаження варто зменшувати:
* на 15% для друкованих провідників, розташованих на відстані, рівному або меншому їхньої довжини;
* на 40% для друкованих провідників з гальванічно обложеної міді на тонкомерній фользі;
* у 2 рази для друкованих провідників з хімічно обложеної міді по адитивній технології.
Виходячи з цього і з огляду на параметри пристрою, приймаємо товщину друкованого провідника рівної 0,7 мм.
Значення припустимої робочої напруги між елементами провідного малюнка, розташованими в одному або шарі в сусідніх шарах друкованої плати, вибираємо за ГОСТ 23751.
Мінімально припустима відстанню між сусідніми елементами провідного малюнка, розташованими в одному або шарі в сусідніх шарах, установлюємо відповідно до робочої напруги. Тому що напруга схеми 3,3 В, приймаємо мінімальну відстань між двома провідниками відповідно до розрахованого вище параметрам 0,7 мм.
5.1 Розрахунок провідного малюнка плати
Елементи провідного малюнка необхідно розміщати з урахування м забезпечення необхідної електричної міцності ізоляції.
Ширина друкованого провідника визначається в залежності від електричних, конструктивних і технологічних вимог.
Нейменше номінальне значення ширини друкованого провідника (t), мм, розраховуємо за формулою 6.1
t = t+ |t|, (5.1)
де t- мінімально припустима ширина друкованого провідника = 5мм;
t - нижнє граничне відхилення розмірів елементів конструкції (ширини друкованого провідника) = -0,09 мм.
t = 0.5 + |- 0.09| = 0.41 мм
Друковані провідники шириною більш 3 мм, розташовані на друкованій платі з боку пайки і на внутрішніх шарах МПП, рекомендується виконувати з вирізами за правилами виконання екранів.
У схемі в зв'язку з неможливістю реалізації трасування друкованими провідниками застосовуємо об'ємні перемички.
Друковані провідники варто розташовувати рівномірно на можливо більшій відстані від інших елементів провідного малюнка по наступним напрямках:
* паралельно лініям координатної або сітки під кутам до них;
* у взаємно перпендикулярних напрямках на провідних шарах;
* по осі, перпендикулярної дотичний до контуру круглої або близький до неї форми контактної або площадки однієї зі сторін чотирикутної форми (багатокутної) контактної площадки.
Відстані між двома друкованими провідниками, друкованим провідником і контактною площадкою, не захищеною маскою, рекомендується встановлювати:
* при розташуванні уздовж напрямку або під кутом до нього менше або дорівнює 30 градусів - не менш 0,5 мм;
* при розташуванні перпендикулярно до напрямку або пайки під кутом великим 30 градусів - не менш 0,7 мм.
Контактні площадки виконуємо прямокутної, круглої або близькій до них форми. Контактні площадки використовуються для збирання на себе елементів друкованого провідники. Вони розміщаються по окружності контактних отворів, а так само у місцях приєднання друкованих провідників для кращого електричного зв'язку.
Так як при виготовленні застосовується поверхневий монтаж, контактні площадки будуть мати прямокутну форму. Шириною 1,2 і довжиною 2,5 мм, для кріплення навісних елементів і шириною 1,2 і довжиною 7 мм, для підключення до інших блоків пристрою. Для перемичок застосовуємо круглі контактні площадки діаметром 2,2 мм.
5.2 Розрахунок відстані між елементами провідного малюнка Відстань між сусідніми елементами провідного малюнка встановлюємо в залежності від електричних конструктивних і технологічних вимог.
Найменша номінальна відстань між сусідніми елементам провідного малюнка (S), мм, визначаємо за формулою:
S = S+ t+, (5.2)
де S - мінімально припустима відстань між сусідніми елементам провідного малюнка, обрана з розрахунку забезпечення електричної міцності ізоляції =0,25 мм;
t- верхнє граничне відхилення розмірів елементів конс-труктції(ширини елемента провідного малюнка) = 0,05 мм.
TI - позиційний допуск розташування елемента провідного малюнка щодо сусіднього = 0,08мм,
S = 0.25 + 0.05 + = 0.34 мм Найменше номінальне значення відстані між елементами провідного малюнка рекомендується встановлювати в залежності від класу точності. Найменша номінальна відстань (L), мм, між центрами двох не металізованих отворів діаметром до 1,5 мм без контактних площадок розраховуємо за формулою:
L = + t+ S(n-1) + TI, (5.3)
де D01 і D02 - діаметри зон навколо отворів, вільних від друкованих провідників =1,3 і 2 мм;
t - ширина провідника = 1 мм;
n - кількість отворів = 2 шт.
L = + 1+ 0,25(2-1) + 0,08 = 3 мм
6 Розрахунок надійності модернізованого пристрою
При побудові складних систем керування виробничими об'єктами та технологічними процесами на одне з перших місць висувається вимога забезпечення необхідної надійності.
По результатам розрахунків необхідно зробити обгрунтований висновок про те, що рівень надійності достатній та економічно доцільний для якісного та ефективного функціонування засобів та систем, що проектуються.
Основним критерієм надійності є вірогідність безвідмовної дії, яка розраховується за формулою
Р=е -L t, (6.1)
де Р - вірогідність безвідмовної дії пристрою за деякий проміжок часу з початку роботи
* L-інтенсивність відмов пристрою
t - час роботи пристрою, год
Інтенсивність відмов пристрою розраховується за формулою :
L = kн L i N, (6.2)
де kн- коефіцієнт навантаження елементу або групи елементів
Li - інтенсивності відмов одного елементу
N-кількість елементів одного типу в групі;
Коефіцієнт навантаження розраховується за формулою
kн=a1 a2 a3 Si, (6.3)
де а1, а2, а3 - коефіцієнт, що враховує температуру навколишнього середовища та залежить від навантаження та номіналу
Si - коефіцієнт, що враховує чутливість схеми до даного елементу для систем автоматики.
Час безвідмовної дії пристрою розраховується за формулою
* Т =1/L, (6.4)
де Т - час безвідмовної дії пристрою, год Таблиця 6.1 - Вхідні дані
Найменування елементуКількістьІнтенсивність видівКоефіцієнт навантаженняМіні.Серед.Макс.Конденсатори керамічні200,0630,10,2130,6Резистори мета лоплівкові190,0040,040,40,7Мікросхеми140,0030,0030,0030,8Діоди кремнієві10,0210,20,4520,7Кристали кварцеві високочастотні20,0250,030,60,8Вимикачі швидкодіючі650,090,48,40,7Транзистори кремневі10,270,51,440,7 Таблиця 6.2 - Вірогідність безвідмовної дії
Т,годP min,годPsr,годP max,год0,00000001,000001,000001,0000002438,59615000,384090,951230,9874444877,19230000,147520,904840,9750457315,78845000,056660,860710,9628039754,38460000,021760,818730,950714Продовження таблиці 6.2таблиці 6.212192,98070000,008360,778800,93877614631,57690000,003210,740820,92698917070,17300000,001230,704690,91535019508,76920000,000470,670320,90385621947,36530000,000180,637630,89250824385,96150000,000070,606530,88130126824,55760000,000030,576950,87023529263,15380000,000010,548810,85930931701,74990000,000000,522050,84851934140,34610000,000000,496590,83786536578,94220000,000000,472370,82734539017,53840000,000000,449330,81695741456,13450000,000000,427410,80669943894,73070000,000000,406570,796570 Рисунок 6.1 - Графік вірогідності безвідмовної дії пристрою 7. Розробка програмного забезпечення Алгоритм роботи програми показано на рисунку. 7,1. Після запуску та ініціалізації мікроконтролера програма переходить до розподільника, в якому кожну секунду послідовно вимірюється напруга, перевіряються кнопки, і виконується висновок на індикацію. Переривання від цієї послідовності відбувається кожну секунду для підрахунку часу в годинах і таймері, якщо він включений.
Після установки прапора "Одна секунда" перевіряється бортова напруга. Якщо присутній його відхилення від встановленого, то включається звуковий сигнал. Якщо відхилення немає, то виміряні значення перекодовуються для індикації в двійково-десятковий код.
Далі програма переходить до перевірки кнопок. Оскільки кнопки - багатофункціональні, то і їх перевірка кілька ускладнена. Спочатку перевіряється прапор індикації годин. Якщо індикація годин відсутній, то кнопка встановлення курсору "Розряд" не перевіряється, а відразу перевіряється кнопка "Режим". Якщо індикація годин включена і натиснута кнопка "Розряд", то до регістру курсору додається одиниця. Якщо кнопка "Режим" натиснута, то на одиницю збільшується регістр режиму. Алгоритм работи системи автомобільного годинника (рис. 7,1). При індикації напруги раніше перекодуємо значення напруги переписуються в регістри індикації. При індикації годин перевіряється, чи був раніше введений курсор в полі індикатора. Якщо значення регістра курсору - ненульовий, то виконується установка годин. Якщо при цьому натиснута кнопка "Установка", то до обраного розряду додається одиниця, а регістри індикації заповнюються новими значеннями. Якщо установка відсутня, то регістри індикації заповнюються значеннями поточного часу.
Рисунок.7.1 Алгоритм работи системи автомобільного годинника (початок)
Рисунок. 7.1 Алгоритм работи системи автомобільного годинника (продовження)
Проте заповнені регістри індикації ще не готові до виведення на індикацію - в них необхідно записати значення курсору. Якщо значення курсору - ненульовий (тобто він знаходиться в полі індикатора), то він вводиться в молодший розряд регістра індикації відповідного знакоместа.
Якщо курсор в поле індикатора відсутній, то обнуляється лічильник циклу запису, і першим імпульсом виводиться значення комою для N-го розряду. У принципі, кома в цьому пристрої необхідна тільки одна: для виділення десятих часток напруги, - проте підпрограма виведення на індикацію універсальна, і тому немає сенсу її змінювати. Значення ком заздалегідь записуються в позиційному коді в регістр коми (тобто якщо необхідно висвітити кому в п'ятому розряді індикатора, то записують одиницю в п'ятий розряд регістра). При цьому необхідно пам'ятати, що першими в імпульсної послідовності йдуть значення крайнього праворуч розряду.
Після виведення коми послідовно виводиться значення N-ro регістра, починаючи з молодшого розряду. Потім додається одиниця до лічильника циклів і, якщо його значення не дорівнює дев'яти, цикл виведення даних на індикатор повторюється з наступним регістром. Після виведення значення останнього регістру програма повертається до очікування установки прапора "Одна секунда" під час переривання.
Переривання організовано звичайним чином: за переповнення таймера TMR0. При частоті кварцового резонатора 32 768 Гц коефіцієнт розподілу предділителя становить 32, що разом з коефіцієнтом розподілу таймера, рівним 256, і циклом, рівним 4, дає одну секунду (4x32x256 = 32 768).
8 Економічний розділ
Економіка є суспільною наукою, до яких також відноситься історія, філософія, політологія, соціологія, психологія тощо. Вона вивчає взаємодію людей один з одним та із середовищем
Економіка як наука розвивається не ізольовано, а в тісній взаємодії з іншими науками, наприклад, філософією, правом, соціологією, математикою, інформатикою та іншими.
Економіка також має зв'язок з технічними науками, які конкретизують технічні деталі особливості того чи іншого виробництва. Як безпосередні результати виробництва можуть виступати виготовлена продукція та надані послуги (інформаційні, ремонтні, в галузі зв'язку та інші).
Першу групу складають продукти, тобто матеріально-речові блага. Вони мають натурально-речову форму і здатні задовольняти певні виробничі потреби, наприклад, потреби підприємств у матеріалах, обладнані, системах керування тощо. Для виробництва продуктів характерним є зміна натурально-речової форми та властивостей сировини і матеріалів, які підлягають обробці, і перетворення їх у продукт, здатний задовольняти нові у порівнянні з початковими матеріалами потреби.
До другої групи включаються послуги. У сфері матеріального виробництва до них відносяться: розфасування продукції, рекламування товару, надання консультативної допомоги у сфері маркетингу, управління, науки і т.д. Роботи, що виконуються підприємствами, також можуть розглядатися як послуги, наприклад, виконання ремонту, перевезення вантажів тощо.
Розроблена у даному дипломному проекті мікропроцесорна система являє собою продукт виробництва, який набув матеріальної форми і кількісно вимірюється в натуральному та грошовому виразах. Для реалізації спроектованої МПС потрібно встановити її ціну, яка обов'язково включає в себе планову повну собівартість і прибуток.
Під собівартістю проекту розуміють витрати на його виробництво, виражені у грошовій формі. Витрати в свою чергу групуються за економічними елементами та статтями калькуляції.
Прибутком у загальному випадку прийнято називати різницю між виручкою від реалізації продукції та витратами на її виробництво і реалізацію.
Собівартість розробленої мікропроцесорної системи контролю складається з наступних економічних елементів: - матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- інші операційні витрати.
Використовуючи економічні елементи, розрахувати собівартість одиниці продукції неможливо. Тому на рівні з групуванням витрат за економічними елементами застосовується також їх групування за статтями калькуляції. Статті калькуляції дозволяють виділити витрати, пов'язані з виробництвом окремих видів продукції, і тим самим розподілити всі витрати (матеріальні, витрати на оплату праці, амортизацію тощо) між собівартістю цієї продукції. Тобто статті калькуляції показують, як формується собівартість продукції, і дають можливість обчислити собівартість одиниці продукції.
8.1 Матеріальні витрати
Даний підрозділ нараховує лише одну калькуляційну статтю - "Матеріали". У дану статтю включаються матеріали, що безпосередньо утворюють основу, тобто тіло виробу.
Перелік матеріальних витрат в таблиці 8.1, на підставі витратних норм і цін.
Таблиця 8.1 - Матеріальні витрати
НайменуванняКількістьОдиниці виміруЦіна, грн.Вартість, грн.1. Основні матеріалиAT89C20511Шт..20,0020,00LCD DRIVERS КР1820ВГ12Шт..18,0036,00LCD DISPLAY GH11Шт..350,70350,70VOLTAGE REGULATOR 78051Шт..105,00105,00Remote Sensor SFH 5061Шт..120,00120,00DS 13021Шт..69,8569,85Транзистор KT31072Шт..0,400,80Діод 1N41489Шт..0,100,90Транзистор KT6601Шт..0,450,45Резистор МЛТ -10К7Шт..0,100,70Резистор МЛТ-4К72Шт..0,050,10Резистор МЛТ-5Е11Шт..0,050,05Резистор МЛТ-20К1Шт..0,050,05Резистор МЛТ-1КО1Шт..0,050,05Резистор МЛТ-2К21Шт..0,050,05Резистор МЛТ-22К1Шт..0,050,05Конденсатори
КМ-5б-Н90-0,1мкФ±10%9Шт..0,203,40КМ-5б-Н90-0,047мкФ±10%1Шт..0,200,20Резонатор кварцовий
10M Hz 1Шт..0,500,50Резонатор кварцовий
32768 KHz1Шт..0,800,802. Допоміжні матеріалиПродовження таблиці 8.1Припій ПОС - 610,1Кг23,002,30Каніфоль0,03Кг18,000,54Флюс F50,04Л50,002,00Композит0,25м220,005,00Склотекстоліт0,012м285,006,00Свердла 10Шт.1,0010,00Корпус1Шт. 14,5014,50Хлорне залізо0,125Кг10,001,25Шлейф проводів 34 4М5,0020,003.Всього770,544.Транспортно-заготівельні витрат 10%77,0545.Разом847,594 8.2 Витрати на оплату праці з відрахуванням на соціальні заходи
В цьому підрозділі розглядатимуться наступні статті калькуляції:
- основна заробітна плата;
- додаткова заробітна плата;
- відрахування на соціальні заходи.
Стаття "Основна заробітна плата" включає в себе витрати на виплату основної заробітної плати, обчисленої на основі тарифних ставок та відрядних розцінок для робітників, зайнятих виробництвом продукції. Розраховується за формулою:
(8.1)
де Смз - ставка мінімальної заробітної плати;
Кдн - кількість відпрацьованих днів у періоді;
Др - кількість робочих днів у місяці.
Ставка мінімальної заробітної плати за чинним законодавством становить 960 грн. за місяць. Місяць в свою чергу нараховує 21 робочих дня, а для виготовлення мікропроцесорного комплекту необхідно 41 день. На основі цих даних та за допомогою формули (8.1) можемо розрахувати розмір основної заробітної плати:
Стаття "Додаткова заробітна плата" (оплата відпусток, часу виконання державних обов'язків, доплати за виконання додаткових функцій тощо, робітників зайнятих виробництвом продукції) обчислюється у відсотках від основної заробітної плати:
(8.2)
де 0,1 - коефіцієнт додаткової заробітної плати (10%).
Знаючи розмір основної заробітної плати розраховуємо додаткову, за допомогою формули 8.2:
Стаття "Відрахування у єдиний соціальний внесок" включає в себе:
- відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування робітників, зайнятих виробництвом продукції;
- відрахування на обов'язкове соціальне страхування робітників, зайнятих виробництвом продукції;
- відрахування на загальобов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття робітників, зайнятих виробництвом продукції;
- відрахування на індивідуальне страхування та інші соціальні заходи робітників, зайнятих виробництвом продукції.
Відрахування у єдиний соціальний внесок який визначається за формулою:
(8.3)
Підставивши значення до формули 8.3 отримаємо:
8.3 Інші операційні витрати, собівартість продукції
В цьому підрозділі описуватимуться дві статті калькуляції: "Загальногосподарські витрати" і "Комерційні витрати". Також будуть сформовані виробнича та планова повна собівартості.
Стаття "Загальногосподарські витрати" - це витрати на обслуговування цеху та управління ним. До їх складу входить: витрати на управління виробництвом, витрати на оплату службових відряджень, витрати на амортизацію будівель, устаткування тощо.
Загальногосподарські витрати визначаються за формулою:
(8.4)
де 0,1 - коефіцієнт пропорційного розподілення загальногосподарських витрат.
Використовуючи формулу 8.4 розрахуємо загальногосподарські витрати:
В результаті зроблених розрахунків маємо можливість розрахувати виробничу собівартість розробленої мікропроцесорної системи контролю. Це досягається шляхом додавання всіх розрахованих калькуляційних статей, формула 8.5:
(8.5)
де МВ - матеріальні витрати.
Підставивши значення до формули 8.5 отримаємо:
Для визначення повної планової собівартості необхідно розглянути ще одну калькуляційну статтю - "Комерційні витрати". Вона пов'язана з витратами на вивчення ринку, рекламу, маркетингових досліджень тощо. Визначити розмір "Комерційних витрат" можна за формулою:
(8.6)
де 0,05 - коефіцієнт пропорційного розподілення витрат.
Підставивши значення отримаємо:
Коли всі калькуляційні статті розглянуті і розраховані, за допомогою формули 8.7 можемо визначити повну планову собівартість проекту:
(8.7)
Визначимо повну планову собівартість проекту, підставивши значення у формулу 8.7:
Отже розглянувши і розрахувавши всі необхідні калькуляційні статті визначили виробничу, а також повну планову собівартості. Результати всіх розрахунків приведені в таблиці 8.2.
Таблиця 8.2 - Статті калькуляції та собівартість МПСК
Статті калькуляціївитрати, грн.Матеріали847,594 Основна заробітна плата1847,28 Додаткова заробітна плата 184,728Загальногосподарські витрати 203,20Виробнича собівартість 4288,7Комерційні витрати 643,3Планова повна собівартість2701,81 8.4 Формування кінцевої ціни пристрою
Способи економічного обґрунтування і встановлення цін називаються методами ціноутворення. Умовно їх можна розділити на три основні групи:
- витратні, при їх використанні ціни формуються на основі витрат на виробництво та реалізацію продукції;
- ринкові, вони встановлюються виходячи головним чином з рівня попиту та пропозиції на товари;
- параметричні, передбачають виявлення залежності між техніко-економічними параметрами виробів та їх ціною.
В даному випадку найкраще буде використовувати витратні методи ціноутворення. Вони включають в себе декілька методів встановлення ціни, але ми оберемо найпоширеніший - метод повних витрат. При його використані ціна визначається як сума витрат і прибутку, який задається у вигляді націнки на собівартість в процентах. Розмір прибутку розраховується за формулою:
(8.8)
де Спов - повна планова собівартість продукції
Р - плановий відсоток прибутку.
Для не дуже високої ціни відсоток прибутку встановимо 8%. Маючи плановий відсоток прибутку і повну собівартість проекту в змозі визначити прибуток, для цього розв'яжемо формулу 8.11:
Розрахувавши прибуток можемо визначити ціну проекту. Вона визначається за допомогою наступної формули:
(8.9)
Зробимо розрахунок формули 8.11 для визначення ціни проекту:
Але для реалізації продукції ціни проекту недостатньо, оскільки всі товари, що продаються обкладені податком на додану вартість. Цей податок вилучає до бюджету держави частину доданої вартості, яка створюється на кожній стадії виробництва і обігу товарів. Він визначається по формулі:
(8.10)
де 0,2 - частина доданої вартості
За допомогою формули 8.12 розрахуємо розмір податку на додану вартість:
Ціна реалізації розробленої МПС визначається за формулою:
(8.11)
Отже дізнаємось скільки складає ціна реалізації розробленої МПС, розв'язавши формулу 8.13:
8.5 Розрахунок економічної ефективності від впровадження виготовлення пристрою
По оцінці закордонних фахівців в області автоматизації керування, автоматизація роботи службовців в умовах комерційних підприємств із напрямком роботи в інформаційні технології може скоротити загальні витрати на конторську діяльність приблизно на 25%. Однак, найбільш важливою метою автоматизації роботи службовців є підвищенняякості адміністративних рішень (якість виробленої інформації).
Джерелами економічної ефективності, що виникає від застосування пристрою, є:
1. При використанні автоматизованої системи "часів-термометра-вольтметра"для автомобіля можна уникнути купівлі поганого мікропроцесора,конденсаторів;
2. Використовуючи "часів-термометра-вольтметра"для автомобіля можна своєчасно замінити або відремонтувати зіпсовану частину автомобіля або двигуна і уникнути більш серйозних поломок автомобіля. При аналізі ефективності пристрою важливо враховувати, що кінцевий ефект від їхнього застосування зв'язаний не тільки з відшкодуванням витрат на покупку, монтаж і експлуатацію устаткування, а, у першу чергу, за рахунок додаткового поліпшення якості прийнятих рішень.
Економічна ефективність інформаційних процесів визначається співвідношенням витрат на технічні засоби і на заробітну плату працівників з результатами їхньої діяльності. Відомий ряд підходів до визначення основних складового ефекту інформаційної діяльності. В основу цих понять покладені поняття інформаційної продукції (різні види інформації), інформаційного ефекту, величини запобігання втрат, суспільно необхідного рівня інформативності й інші.
Витрати на розробку, закупівлю комплектуючих і монтаж пристрою носять одноразовий характер і при розрахунку ефективності враховуються разом з додатковими капітальними витратами.
При розрахунку може бути прийнята така модель упровадження пристрою - до впровадження проекту автоматизовані функції виконувалися програмістами вручну (у цьому випадку ефект досягається за рахунок збільшення продуктивності праці, зниження чисельності програмістів, зниження витрат на оренду приміщень для розміщення програмістів; необхідно зробити повні витрати на придбання комплекту технічних засобів).
Для визначення економічної ефективності втілення нового проекту застосовується два аспекти:
- економічна оцінка відповідних результатів;
- економія витрат (собівартості) вирішення визначених задач за рахунок скорочення часу на виконання відповідних робіт, застосовуючи новий виріб.
Економічна оцінка відповідних результатів здійснюється бальним методом. В зв'язку з застосуванням нового виробу, соціальний результат нового інноваційного продукту виявляється в тому, що під час його використанні покращуються:
- дозволяюча можливість;
- точність;
- діапазон сприйняття;
- надійність;
- скорочується час пошуку в n раз;
- знижується похибка;
- збільшується точність отримання сигналу, його швидкодію;
- функціональність;
- надійність функціонування;
- зручність функціонування ;
- супроводжуванність; - мобільність.
Враховуючи ці параметри, за допомогою існуючої методики складається таблиця бальних оцінок для створення сприятливих умов роботи нового виробу в таблиці 8.3
Таблиця 8.3 - Бальна оцінка умов роботи нового виробу
* Перелік визначених параметрів* Величина в балах * * До втілення * після втілення * Дозволяюча спроможність12* Точність21 Продовження таблиці 8.3* Діапазон сприйняття11* Надійність21* Скорочується час пошуку в n раз21* * Знижується похибка27
* Перелік визначених параметрів* Величина в балах * * До втілення * після втілення * Збільшується точність отримання сигналу, його швидкодію 11* Функціональність 21* Надійність функціонування11* Зручність функціонування21* Супроводжуваність21* Мобільність 21 Середній бал усіх визначених параметрів, які характеризують оптимальні умови роботи нового виробу, згідно формул складає:
- до втілення , (8.12)
де - сума балів до втілення ;
n - Кількість визначених параметрів.
- після втілення
, (8.13) де - сума балів після втілення ;
n - Кількість визначених параметрів
Звідси - інтегральна оцінка категорії якості роботи нового виробу:
До втілення (8.14)
після втілення (8.15)
Вплив параметрів на умови роботи нового виробу визначається за формулою 8.16:
, (8.16)
Прискорення роботи за допомогою нового виробу за сприятливих умов визначається за формулою 8.17:
, (8.17)
Автоматизована система "часи-термометр-вольтметр" для автомобіля можна використовуватиу будь яких сферах пов'язаних з комп'ютерною технікою та її обслуговуванням. Його ефективність полягає у тому, що цей пристрій не тільки перевіряє чи заряджается акомуляторна батарея, але і температуру в двигуні, салоні автомобіля та за його межами. Висновок: під час виконання економічного розділу були розраховані наступні витрати: матеріальні витрати - 847 грн.; розмір основної заробітної плати - 184 грн.; повну планову собівартість проекту - 2701 грн.; розмір податку на додану вартість - 1056 грн.; ціна реалізації розробленої МПС становить - 6382 грн.
Можна вважати впровадження даного пристрою економічно ефективним.
9 Охорона праці
9.1 Правила охорони праці під час експлуатації електронно - обчислювальних машин
Згідно наказу Держнаглядохоронпраці від 10 лютого 1999 р. №21, "правила та вимоги щодо охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин поширюються на всі підприємства, установи, організації, юридичні особи, незалежно від форми власності, відомчої належності, видів діяльності та фізичних осіб, які здійснюють розробку, виробництво та застосування персональних електронно - обчислювальних машин (ПЕОМ), у тому числі й на тих, які мають робочі місця, обладнані ПЕОМ, або виконують обслуговування, ремонт та налагодження ПЕОМ".
Охорона праці та безпека роботи пристрою "Кишеньковий мікрокомп'ютер " пов'язані з виконанням організаційних та технічних заходів як при проектуванні пристрою, так і при його виготовленні та експлуатації.
Робітник під час виконання роботи завжди повинен дотримуватись інструкцій з охорони праці:
Інструкція по охороні праці №59 для електромеханіка по ремонту й обслуговуванню засобів обчислювальної техніки
1. Загальні вимоги безпеки.
1.1. до самостійної роботи в якості електромеханіка по ремонту й обслуговуванню засобів обчислювальної техніки допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, підготовлені за фахом, ознайомлені з охороною праці, засвоїли безпечні методи роботи.
1.2. пам'ятайте, що при виконанні робіт з ремонту й обслуговування ЗОТ можливий прояв наступних небезпечних і шкідливих факторів:
- електричний струм і електрична дуга;
- підвищена температура металевих частин електропаяльника, крапель розплавленого припою;
- шматочки дроту, що відлітають, при його відкушуванні від резисторів, конденсаторів і ін.;
- можливе загоряння при застосуванні легкозаймистих рідин, а також від нагрітих частин паяльника.
1.3. з метою забезпечення пожежної безпеки.
1.3.1. повідомляйте про усі випадки іскріння в силовій і освітлювальній мережі чи інших несправностях, що можуть привести до загоряння, своєму начальнику.
1.3.2. зберігайте легкозаймисті рідини на робочих місцях у кількостях, що не перевищують змінну потребу.
1.4. при виникненні загоряння (пожежі).
1.4.1. вимкніть устаткування і прилади, відключите електроенергію і вентиляцію, запозбавивши ввімкненим електроосвітленням.
1.4.2. повідомити про пожежу в міську пожежну службу 01.
1.4.3. приступайте до гасіння загоряння (пожежі) наявними засобами пожежегасіння (вогнегасники, пісок й ін.)
1.4.4. повідомити про те, що трапилося, начальнику по закінченні участі в гасінні загоряння (пожежі).
2. спеціальні вимоги до безпеки.
2.1. перед початком роботи.
2.1.1. вивчите уважно принципову схему устаткування, що обслуговується, його пристрій і виявите, які місця схеми і деталі можуть знаходитися під напругою.
2.1.2. перевірте:
- справність захисного заземлення пристрою ЗОТ, приладів.
- відсутність тріщин, осколків і надщерблених місць у бокорізів, ножиців, пінцетів і ін.
- відсутність зламів і ушкодження ізоляції живильних проводів відкритих струмоведучих частин у ЗОТ і їхніх пристроях.
2.2 під час роботи.
2.2.1. установіть тумблери і кнопкові вимикачі приладів і пристроїв перед підключенням їх до мережі в положення "вимкнено".
2.2.2. робите усі приєднання (від'єднання) кабелів живлення, заміну блоків, типових елементів заміни, електрорадіоелементів, запобіжників, відключення блокувань, зняття кожухів, усунення несправностей у блоках тільки при відключеному живленні і після зняття залишкових зарядів з обкладок електричних конденсаторів, анодів електронно-променевих приборів інших елементів за допомогою ручного розрядника. 2.2.3. при зборці і розбиранні механічних вузлів і механізмів:
2.2.3.1. робіть зазначені операції відповідно до технічного опису інструкції з експлуатації.
2.2.3.2. стежте, щоб від'єднанні деталі і вузли не могли упасти чи зміститися і заподіти травму. 2.2.4. при виконанні пайки виробів сплавами, що містять свинець:
2.2.4.1. укладайте пальник у спеціальну металеву підставку.
2.2.4.2. розташовуйте тару з легкозаймистою рідиною осторонь від паяльника.
2.3 при аварійних ситуаціях.
2.3.1. зупиніть роботу, знеструміть устаткування і прилади, якщо сформована ситуація дозволяє це зробити.
2.3.2. повідомте про те, що трапилося начальнику.
2.3.3. зробіть постраждали першу швидку допомогу.
2.4. по закінчені роботи.
2.4.1. поставте в положення вимкнено усі кнопкові і тумблерні вимикачі блоків, приладів і пристроїв, з якими ви працювали.
2.4.2. докладіть начальнику про всі несправності, виявлені під час робіт і про вжиті заходи їхнього усунення.
До загальних вимог у виробничих приміщеннях необхідно віднести облаштування робочих місць, обладнаних відео терміналами (моніторами), яке повинно забезпечувати:
- належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність відблисків;
- оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації повітря);
- належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця.
Облаштування робочих місць повинно враховувати такі небезпечні і шкідливі фактори:
- наявність шуму та вібрації;
- м'яке рентгенівське випромінювання;
- електромагнітне випромінювання;
- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання;
- електростатичне поле між екраном і оператором;
- наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації.
Для споруд та приміщень, в яких експлуатуються відео термінали та ПЕОМ, повинна бути визначена категорія з вибухопожежної та пожежної безпеки відповідно до ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности". Робочі місця з ПЕОМ у приміщеннях з джерелами шкідливих виробничих факторів повинні розміщуватись в ізольованих кабінах з обладнаним повітрообміном. Стіни кабін виготовляються з негорючих матеріалів. У кабіні мусить бути оглядове вікно (вікна). Розташування приміщень для роботи з ПЕОМ у підвалах та цокольних поверхах є неприпустимим. Площу приміщень, в яких розташовують ПЕОМ, визначають згідно з чинними нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце, обладнане ПЕОМ: площа - не менше 6,0 м2, обсяг - не менше 20,0 м3, з урахуванням максимальної кількості осіб, які одночасно працюють у зміні. Підлога всієї зони, в якій відбувається виготовлення електронних пристроїв має бути вкрита діелектричними килимками. Крім того, приміщення, в яких проводяться паяння, повинні відповідати вимогам СП 952-72 "Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец". Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях(батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику. У приміщеннях з ПЕОМ необхідно проводити щоденно вологе прибирання. До санітарно - гігієнічних вимог відносять:
а) Вимоги освітлення. Природне світло повинно проникати крізь бічні світло прорізі, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (КПО) не нижче 1,5%.
Штучне освітлення приміщення з робочими місцями, які обладнані ПЕОМ, має бути обладнане системою загального рівномірного освітлення (додатково до загального освітлення встановлюються світильники місцевого освітлення). Загальне освітлення повинне бути виконане у вигляді суцільних або переривчатих ліній світильників, що розміщуються збоку від робочих місць (переважно зліва) паралельно лінії зору працівників. Застосування світильників без розсіювачів та екранних сіток забороняється.
Як джерело світла при штучному освітленні повинні застосовуватися, як правило, люмінесцентні лампи типу ЛБ, але й також допускається застосовувати у світильниках місцевого освітлення лампи розжарювання.
б) Вимоги до рівнів шуму та вібрації.
Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обґрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками. Шумопоглинальними засобами повинні бути негорючі або важкогорючі спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц, або інші матеріали аналогічного призначення, дозволені для оздоблення приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
в) Вимоги до вентиляції, опалення та кондиціонування мікроклімату приміщень з ПЕОМ.
Приміщення з ПЕОМ повинні бути обладнані системами опалення, кондиціонування повітря або припливно-витяжною вентиляцією. Для підтримки допустимих значень мікроклімату та концентрації позитивних та негативних іонів необхідно передбачати установки або прилади зволоження та/або штучної іонізації, кондиціонування повітря. г) Вимоги щодо рівня неіонізуючих електромагнітних випромінювань, електростатичних та магнітних полів.
Рівні електромагнітного випромінювання та магнітних полів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.006 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля". Рівні інфрачервоного випромінювання не повинні перевищувати граничних відповідно до ГОСТ 12.1.005 та СН № 4088-86 з урахуванням площі тіла, яка опромінюється, та ДСанПіН 3.3.2-007-98. Рівні ультрафіолетового випромінювання не повинні перевищувати допустимих відповідно до СН № 4557-88 "Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях". Гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях не повинна перевищувати рівнів, наведених в ГОСТ 12.1.045 "ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля". Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати 0,1 мг на куб. м; вміст оксидів азоту - 5 мг на куб. м; вміст пилу - 4 мг на куб. м.
д) Вимоги електробезпеки передбачають наступне:
ПЕОМ, периферійні пристрої та інше устаткування (апарати управління, контрольно-вимірювальні прилади, світильники тощо), еле -
ктропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту мають відповідати класу зони за ПВЕ, мати апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших режимів. Лінія електромережі для живлення ПЕОМ, периферійних пристроїв та іншого устаткування виконується як окрема групова три провідна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого та нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник використовується для заземлення пристроїв. Використання нульового робочого провідника замість нульового захисного провідника забороняється. Нульовий захисний провід прокладається від стійки розподільчого щита до кожної з розеток у приміщенні. Не допускається підключення на щиті до одного контактного затискача нульового робочого та нульового захисного провідників. Усі провідники повинні відповідати номінальним параметрам мережі та навантаження, умовам навколишнього середовища, умовам розподілу провідників, температурному режиму та типам апаратури захисту, вимогам ПВЕ.
Якщо в приміщенні, де одночасно експлуатуються більше п'яти ПЕОМ, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електроживлення в приміщенні, крім освітлення.
Персональні ЕОМ, периферійні пристрої, та інше устаткування повинні підключатися до електромережі тільки з допомогою справних штепсельних з'єднань і розеток заводського виготовлення. При цьому, штепсельні з'єднання та розетки для напруги 5 В та 12 В, за своєю конструкцією повинні відрізнятися від розеток з живленням 220 В. Розетки та штепсельні з'єднання, які мають різні номінали напруг, повинні відрізнятися також і різним кольором. Силові кабелі, які призначені для живлення пристроїв у приміщенні необхідно прокладати в спеціальних металевих трубах по центру приміщення або з країв під підлогою. В такому випадку необхідно біля під -логи, або під підлогою встановити систему пожежної сигналізації та систему автоматичного пожежегасіння. Металеві труби та гнучкі металеві рукави повинні бути заземлені. Необхідно забезпечити відведення з покриття підлоги статичних зарядів.
Неприпустимим є наступне:
- експлуатація кабелів та провідників з пошкодженою ізоляцією, залишення провідників та кабелів під напругою без ізоляції;
- користування пошкодженими розетками, розгалужувальними коробками, перемикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення та випинання;
- підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- використання електроапаратури та приладів в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виготовлювачів.
9.2 Вимоги до обладнання
Відео термінали, персональні ЕОМ, периферійні пристрої та інше електронне устаткування повинні відповідати вимогам чинним в Україні стандартів та нормативних актів з охорони праці. Вище перераховані пристрої закордонного виробництва додатково повинні відповідати вимогам національних стандартів держав-виробників і мати відповідну позначку на корпусі, в паспорті або іншій експлуатаційній документації.
За способом захисту людини від ураження електричним струмом ПЕОМ, периферійні пристрої та інше електронне устаткування повинні відповідати Першому класу захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" та ГОСТ 25861-83 "Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний" або повинні бути заземлені відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98.
Є неприпустимим використання клем функціонального заземлення для підключення захисного заземлення.
9.3 Основні вимоги до розміщення устаткування та організації робочих місць
Площа, виділена для одного робочого місця з відео терміналом або персональною ЕОМ, повинна складати не менше 6 кв. м, а обсяг - не менше 20 куб. м. Робочі місця з ПЕОМ відносно світлових прорізів повинні розміщуватися так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. При розміщенні робочих місць з ПЕОМ необхідно дотримуватись таких вимог:
- робочі місця з ПЕОМ розміщуються на відстані не менше 1 м від стін зі світловими прорізами;
- відстані між бічними поверхнями відео терміналів має бути не меншою за 1,2 м;
- відстані між тильною поверхнею одного відео термінала та екраном іншого не повинна бути меншою 2,5 м;
- прохід між рядами робочих місць має бути не меншим за 1 м.
Устаткування розміщується на приставному столі, переважно з лівого боку від основного робочого столу. Кут між поздовжніми осями основного та приставного столів має бути 90 - 140 град.
Екран відео термінала та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розмірів алфавітно-цифрових знаків та символів. Відстань від екрана до ока працівника повинна складати:
- при розмірі екрана по діагоналі 35/38 см (14"/15") - 600 - 700 мм;
- 43 см (17") - 700 - 800 мм;
- 48 см (19") - 800 - 900 мм;
- 53 см (21") - 900 - 1000 мм.
Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спеціальній, регульованій за висотою, робочій поверхні окремо від столу на відстані 100 - 300 мм від краю, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури повинен бути в межах 5 - 15 град. Організація робочого місця з використанням ПЕОМ для управління технологічним обладнанням, повинна передбачати:
- достатній простір для людини-оператора;
- вільну досяжність органів ручного управління в зоні моторного поля: відстань по висоті - 900 - 1330 мм, по глибині - 400 - 500 мм;
- розташування екрана відео термінала в робочій зоні, яке забезпечувало б зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом плюс-мінус 30 град. від лінії зору оператора, а також зручність використання відео термінала під час коригування керуючих програм одночасно з виконанням основних виробничих операцій;
- можливість повертання екрана відео термінала навколо горизонтальної та вертикальної осі.
10 Наукова організація праці
10.1 Організація робочого місця електронщика
Трудовий процес - це сукупність дій, які направлені на виробництво матеріальних благ. Трудовий процес є основою будь-якого промислового виробництва, тому його раціоналізація займає одну із ведучих місць в числі направлень наукової організації праці. Робоче місце - це первинна і основна ланка виробництва. Саме тут відбувається з'єднання основних елементів виробництва, тому раціональна організація і обслуговування робочого місця впливають на ефективність використання робочого часу і виробничого обладнання, визначає психологічні навантаження на робітника і ступінь привабливості праці. * Організація робочого місця - це система заходів по його оздобленню заходами і предметами праці та їх розміщенню в певному порядку.
* Оздоблення робочого місця - це система його укомплектовування основним і допоміжним технологічним устаткуванням, а також робочою документацією в кількості необхідній для ефективного виконання виробничого завдання.
* Планування робочого місця - це взаємне просторове розміщення на відведеній виробничій площі основного та допоміжного обладнання, технологічного та організаційного оснащення, засобів зв`язку предметів праці та працюючого.
Планування робочого місця повинно вирішувати наступні задачі:
- найбільш економічне використання виробничої площі і скорочення відстані переходів робітників і транспортування матеріалів ;
- раціональне розміщення обладнання і оснащення на робочому місці в співвідношенні з послідовністю технологічного процесу, щоб забезпечити робітнику зручну позу і можливість використання передових прийомів та методів праці ;
- забезпечення економії руху і сил працюючого шляхом раціонального розташування матеріалів та інструментів в шафах та шухлядах , планшетах і т.п.;
- ізоляція робочого місця в шкідливих умовах праці від інших робочих місць.
* При аналізі планування робочого місця враховуються наступні показники :
- санітарні норми площі, згідно з якими на кожного робітника повинно приходити не менше 4,5 кв.м. виробничої площі, та не менше 15м3 об'єму виробничого приміщення;
- раціональність використання виробничої площі;
- відповідність антропометричним показникам: розташування робочої площини, виробничої меблі, розташування засобів керування, оргтехоздоблення, які забезпечують фізіологічно доцільну робочу позу; - відповідність розташування обладнання і оснащення нормам техніки безпеки та умовам праці.
Безпосередньо електромеханіку доводиться мати діло з приладами, пристроями, і інструментами, більшість з яких живляться від змінної напруги, займається складанням схем, креслень деталей, монтажними і збірними роботами.
Характер виконуваної роботи визначає вимоги до поліпшення лабораторії, вона повинна бути сухою, освітленню і добре провітреною. Радіатори та труби центрального опалення повинні бути загородженні дерев'яними ґратами, щоб попередити контактні електротравми. При паянні повітря лабораторії парами каніфолі та припою, тому робоче місце треба обладнати витяжкою чи вентиляцією. Крім загальних підвісних ламп, здійснюючих рівномірне освітлення, на робочому місці повинні бути настільні лампи з відбивачами світла, покриті білою фарбою чи емаллю.
Бажано, щоб при лабораторії було приміщення для збереження приладів, матеріалів, деталей, інструментів та інших предметів, які використовуються кожен день.
* Уздовж стін треба передбачити місце для настільного свердлильного верстату та різне обладнання для виконання різних допоміжних операцій. На стіні біля обладнання вивісити правила безпеки при роботі на цьому обладнанні.
* В групу інструментів необхідних для роботи електромеханіка входять:
- паяльник електричний потужністю до 40 Вт;
- паяльник електричний потужністю більше 40Вт;
- плоскогубці 2 шт.;
- круглогубці 2 шт.;
- кусачки торцеві і бокові 2 шт.;
- пінцети 2 шт.;
- монтажні або перочинні ножі 2 шт.;
- набір викруток; - затискачі ручні, настільні та слюсарні;
- дриль ручна або електрична з набором свердел;
- запильники та надфілі різних розмірів і форм;
- пилка слюсарна ручна;
- керн для визначення місць свердлення;
- лінійки металеві;
- штангенциркуль;
- мікрометр;
- коловорот.
Забезпечення лабораторії матеріалами і деталями визначається плановою кількістю праці на рік. Необхідний деякий резерв матеріалів і деталей для запланованих конструкцій, передбачити які не завжди вдається перед новим роком. Найбільш ходовими матеріалами є: припій ПОС 61 і технічна каніфоль, папір для креслення, міліметрівка, калька, клей БФ2 або момент, дріт обмоточний марок ПЕВ-1, або ПЕВ-2, листовий гетинакс і склотекстоліт. Окремі матеріали з цього орієнтованого переліку можуть бути взаємозамінними.
Робота сучасного електромеханіка неможлива без використання замірювальних приладів. Вимірювальна апаратура необхідна для того щоб знайти несправну деталь, і полагодити прилад.
В лабораторії електромеханіка повинні бути:
- осцилограф типу Н313, ОМЛ-2М, ОМЛ-76-2 або інші;
- цифровий або стрілочний тестер;
- генератор типу Г4-1а.
В наш час майже всі електромонтажні з`єднання здійснюються пайкою. Технологічний процес включає в себе плавлення ізоляції і луження.Операції пайки, луження та опалювання ізоляції, супроводжуються забрудненням повітряної середи парами свинцю, олова, та інших елементів, які входять у склад припою. Пари попадаючи в повітря робочого приміщення, конденсуються і перетворюються в аерозоль такої конденсації, залишки якої по своїй небезпечності приближуються к димам.
Промислова естетика - це галузь про чарівне в сфері промисловості. Промислова естетика відіграє значну роль при створенні сприятливих умов праці. Її впровадження сприяє підвищенню ефективності виробництва. * При розробленні кольорового оформлення робочого місця виконувати слідуючи рекомендації:
- кольорове оформлення повинно відповідати характер у виробничого процесу, умовам праці і позитивно впливати на робітників;
- кольорове оформлення використовується і як засіб інформуван-ня та орієнтування в промислових умовах і обладнанні;
- промисловий одяг повинен бути: зручним, практичним в роботі відповідати естетичним вимогам працівника.
Необхідно враховувати зручне розташування предметів праці на робочому місці, забезпечення раціонального положення робітника у всіх позиціях. Розрізняють зовнішнє і внутрішнє планування робочих місць. Раціональне зовнішнє планування передбачає доцільне розміщення на робочому місці технологічного і допоміжного обладнання, інвентарю і організаційної оснастки. Раціональне внутрішнє планування робочого місця представляє собою найкраще розташування технологічного оснащення і інструменту в інструментальних шафах і тумбочках, заготовок і деталей на робочому місці, яке забезпечує максимальну економію трудових рухів.
На рисунку 10.1 зображено розташування предметів праці на робочому столі електромеханіка * 5 6 полка
4 7
3
8
1 * 2 * * * Рисунок 10.1 - Робоче місце електромеханіка 1 - тестер;
2 - стілець;
3 - осцилограф;
4 - ящик для інструментів;
5 - лампа;
6 - технічна документація;
7 - припій;
8 - паяльник
10.2 Організація робочого місця і режиму роботи оператора ЕОМ
Яку б тривогу не викликали деякі зі звітів статистичних даних, варто мати на увазі що багато хвороб, зв'язані з роботою на персональному комп'ютері, можна запобігти. Ознайомивши з найбільш розповсюдженими причинами комп'ютерних "напастей" можна уникнути їх, докорінно змінивши пристрій робочого місця і звичний ритм роботи.
Сьогодні фахівці в області ергономіки вже зрозуміли, що не можна знайти ідеальне положення, у якому можна перебувати і працювати протягом усього дня. Для більшості людей комфортабельним робочим місцем повинне бути таке, котре можна пристосувати не менш чим для 2 позицій. При цьому положення крісла, монітора і клавіатури повинні щораз відповідати характеру виконуваної роботи, антропологічним даним і звичкам працівника і виключати незручні пози і тривалі напруги. Наприклад, багато хто вважають, що для роботи на комп'ютері більше всього підходить вертикальне положення зі злегка нахиленим уперед сидінням.
10.2.1 Розташування дисплею
Положення тіла звичайно відповідає напрямку погляду. Дисплеї, розташовані занадто низько чи під неправильним кутом, є основними причинами появи сутулості. Рівень зору повинний приходитися на центр екрана. Лінія погляду повинна бути перпендикулярна центру екрана, і оптимальне її відхилення у вертикальній площині повинне знаходитися в межах 5 град, допустиме 10 град. Оптимальний огляд у горизонтальній площині від центральної осі екрана повинний бути в межах 15 град, припустимий 30 град. При розгляданні інформації, що знаходиться в крайніх положеннях екрана, кут розглядання, обмежений лінією погляду і поверхнею екрана, повинний бути не менш 45 градусів. Чим більше кут розглядання, тим легше сприймати інформацію з екрана і менше будуть утомлюватися очі. Для тих, хто носить окуляри, кут між напрямком прямого погляду і погляду на дисплей може бути більше. Відстань від дисплея до очей повинна лише небагато перевищувати звичну відстань між книгою й очима, тобто оптимально 60-70 см, припустимо не менш 50 см.
Наприклад, для режиму 25 рядків по 80 символів на екрані монітора персонального комп'ютера ІВМ PC XT/AT при S=3 мм мінімальна відстань L повинна бути 51.6 см.
10.2.2 Властивості крісла
Крісло повинне мати підлокітники і підйомно-поворотний пристрій для регуляції висоти сидіння і спинки, а також кута нахилу спинки. Бажано, щоб рельєф спинки крісла повторював форму спини. Висота поверхні сидіння повинна регулюватися в межах 40-50 см., кут нахилу спинки - у межах 90-110 град. Ширина сидіння повинна бути 40 см, глибина не менш 38 см. Висота опорної поверхні спинки - не менш 30 см., її ширина - не менш 38 см.
Крісло варто встановлювати на такій висоті, щоб не відчувалося тиску на куприк (це може бути при низькому розташуванні крісла) чи на стегна (при занадто високому). Фахівці з ергономіки вважають, що кут між стегнами і хребтом повинний складати 90 град.
Працюючий за терміналом повинний сидіти прямо, спираючи в області нижніх вузлів лопаток на спинку крісла, не сутулячи, з невеликим нахилом голови вперед (до 5-7 град.). Передпліччя повинні спиратися на поверхню столу, знімаючи тим самим статична напруга плечового пояса і рук.
10.2.3 Розташування клавіатури
Руки повинні розташовуватися так, щоб вони знаходилися на відстані декількох десятків сантиметрів від тулуба. Крісло і клавіатура встановлюються так, щоб не приходилося далеко тягтися. При зміні положення тіла (наприклад, з вертикального на похиле) обов'язково варто перемінити і положення клавіатури. При цьому зручно скористатися регульованою підставкою клавіатури, але можна поставити клавіатуру і на коліна.
10.2.4 Параметри робочого стола
Довжина столу (зліва направо) повинна бути не менш 70 см., ширина повинна забезпечувати місце перед клавіатурою (не менш 30 см.) для розташування записів, тексті, програм та ін. Поверхня столу, на якій розташовуються клавіатура і записи, повинна мати нахил 12-15 град.; допускається і горизонтальна поверхня столу. Висота краю столу, зверненого до працюючого за відеотерміналом, чи крісла стільця над підлогою і ширина простору для ніг під столом повинні прийматися відповідно до росту програміста. Ширина простору для ніг під столом повинна бути не менш 50 см., глибина - не менш 45 см. Зручна висота столу особливо важлива в тому випадку, коли на ньому розташовується клавіатура. Якщо стіл занадто високий і його висоту не можна змінити, а в клавіатури відсутня чи недостатньо висока підставка, варто вище підняти сидіння крісла, а під ноги підставити щось. Якщо стіл занадто низький, потрібно що-небудь підкласти під його ніжки.
10.2.5 Ритм роботи оператора ЕОМ
Згідно "Тимчасовим санітарним нормам і правилам для працівників обчислювальних центрів" при введенні даних, редагуванні програм, читанні інформації з екрана безупинна тривалість роботи з відеотерміналом не повинна перевищувати 4-х годин ( при 8 - годинному робочому дні). Для зниження напруженості праці необхідно по можливості рівномірно розподіляти навантаження і раціонально чергувати характер діяльності.
Через кожну годину роботи має бути перерва на 5-10 хвилин, а через 2 години - на 15 хвилин. Один чи декілька раз у годину необхідно виконувати серію легких вправ на розтягування, що можуть зменшити напругу, що накопичується в м'язах при тривалій роботі на комп'ютері.
З метою профілактики й усунення перевтоми і перенапруги бажано після закінчення робочого дня і під час великих перерв проводити сеанси психофізіологічного розвантаження і зняття утоми.
11 Висновок
У даному дипломному проекті розроблено пристрій - електронний годинник-вольтметр-термометр. Розроблено схему електрична принципова цього пристрою і програма для мікроконтролера. У результаті ассемблирования отримана прошивка програми для пам'яті мікроконтролера. Застосування мікроконтролера дозволило спростити принципову схему і розширити функціональні можливості мікроконтролера, так як для зміни функцій пристрою достатньо внести зміни в програму мікроконтролера. * Список використаних джерел
1 Голубцов М.С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному Москва. Солон- пресс 2003.
2 http://www.atmel.ru/ - описание AVR микроконтроллеров, русскоязычный сайт.
3 http://www.dontronics.com/atmel.html - программные проекты по AVR.
4 http://www.gaw.ru/, http://www.cec-mc.ru - информация о МК фирмы ATMEL
5 Справочник по цифровым и логическим элементам. Авторы разработчики ПО: Шульгин О.А., Шульгина И.Б., Воробьев А.Б.
6 Щелкунов Н.Н., "Микропроцессорные средства и системы" -М.: Радио и связь, 1989.
7 Белов А.В. "Самоучитель по микропроцессорной технике"
8 Боборыкин А.В. "Однокристальные микроЭВМ" - М.: МИКАП, 1994.
9 Проектування мікропроцесорних систем, В. П. Малахов, Д. П. Яковлев; Одеса: Астропринт, 2002.
Додаток А Лістинг програми
; ------ Processor: ATMEL AT89C2051 PC24 ------
; ------ Code is timed for 10 MHz clock ------
.INCLUDE LIBREG.ASM;8051 SFR set
; ------ Constantes ------
STACK.EQU 056H;stack location
;SYS.EQU 01EH;RC5 system
SYS.EQU 0H;RC5 system
VMIN.EQU 100;/10 V min limit
RTCVL.EQU 0E6H;20mS timer load value
RTCVH.EQU 0BEH
V1S.EQU 50;program timer RTPCS value 1S/20mS=50
INDLTMV.EQU 4;x1S indication timer value
CYCSTMV.EQU 25;x20mS cycle timer
CNTSTMV.EQU 50;x20mS control timer
SNDSTMV.EQU 10;x20mS sound timer
ALSTMV.EQU 5;x20mS alarm sound timer
; ------ Ports ------
SER.EQU INT0;RC-5 Line
THERM1.EQU P1.4;1-Wire thermometer 1
THERM2.EQU P1.3;1-Wire thermometer 2
THERM3.EQU P1.2;1-Wire thermometer 3
THERM4.EQU T0;1-Wire thermometer 4
DATA.EQU RXD;Serial Port Data
CLK.EQU TXD;Serial Port Clock
CS1.EQU P1.7;LCD-Driver 1 CS Line
CS2.EQU P1.6;LCD-Driver 2 CS Line
RST.EQU INT1;Real Time Clock RST Line
COMP.EQU P3.6;Comparator Out
RC.EQU P1.5;RC Network
SND.EQU T1;Sound Beeper Line
; ------ Variables ------
; Bit addressing memory
RTPC.EQU 020H;Real time program counter
T040M.EQU M_20H.0;40mS period bit
T080M.EQU M_20H.1;80mS period bit
T160M.EQU M_20H.2;160mS period bit
T320M.EQU M_20H.3;320mS period bit
T640M.EQU M_20H.4;640mS period bit
T1S28 .EQU M_20H.5;1.28S period bit
T2S56.EQU M_20H.6;2.56S period bit
T5S12.EQU M_20H.7;5.12S period bit
RTPCS.EQU 021H;Real time program counter (1S part)
DPS.EQU 022H;decimal points
DP1.EQU M_22H.0;decimal point 1
DP2.EQU M_22H.1;decimal point 2
DP3.EQU M_22H.2;decimal point 3
DP4.EQU M_22H.3;decimal point 4
DP5.EQU M_22H.4;decimal point 5
DP6.EQU M_22H.5;decimal point 6
DP7.EQU M_22H.6;decimal point 7
DP8.EQU M_22H.7;decimal point 8
CNT1.EQU 023H;control byte for LCD driver 1
SEG1.EQU M_23H.0;segment 1
SEG2.EQU M_23H.1;segment 2
SEG3.EQU M_23H.2;segment 3
SEG4.EQU M_23H.3;segment 4
CNT2.EQU 024H;control byte for LCD driver 2
SEG5.EQU M_24H.0;segment 5
SEG6.EQU M_24H.1;segment 6
SEG7.EQU M_24H.2;segment 7
SEG8.EQU M_24H.3;segment 8
MINUS.EQU M_25H.0;minus temperature
SEC.EQU M_25H.1;second bit
BIT_LK.EQU M_25H.2;bit LOCK
EDBEG.EQU M_25H.3;begin edit flag
TOV.EQU M_25H.4;T overflow flag
ALENB.EQU M_25H.5;alarm enable flag
ALS.EQU M_25H.6;alarm sound flag
VCLK.EQU M_25H.7;voltmeter clock
ED_FLAGS.EQU 026H
ED_TM.EQU M_26H.0;timer edit flag
ED_AL.EQU M_26H.1;alarm edit flag
ED_CL.EQU M_26H.2;clock edit flag
VMF.EQU M_27H.0;voltmeter min flag
; Internal data memory
DIG1.EQU 030H
DIG2.EQU 031H
DIG3.EQU 032H
DIG4.EQU 033H
DIG5.EQU 034H
DIG6.EQU 035H
DIG7.EQU 036H
DIG8.EQU 037H
CODE.EQU 038H
INDPH.EQU 039H;indication phase (0-T1,1-T2,2-T3,3-TM,4-VOLT)
POS.EQU 03AH
CL1.EQU 03BH
CL2.EQU 03CH
CL3.EQU 03DH
CL4.EQU 03EH
TM1.EQU 03FH
TM2.EQU 040H
TM3.EQU 041H
TM4.EQU 042H
AL1.EQU 043H
AL2.EQU 044H
AL3.EQU 045H
AL4.EQU 046H
VL1.EQU 047H
VL2.EQU 048H
VL3.EQU 049H
CTMV.EQU 04AH
VCNT.EQU 04BH
VH.EQU 04CH
VL.EQU 04DH
HR.EQU 04EH
INDLTM.EQU 04FH
CYCSTM.EQU 050H
CNTSTM.EQU 051H
SNDSTM.EQU 052H
; ------ Vectors Area ------
.ORG 0000H;reset vector
LJMP INIT
.ORG 0003H;INT0 vector
LJMP RC5
INIT:MOV SP,#STACK
SJMP INIT1
.ORG 000BH;INT TIMER 0 vector
LJMP RTC
; ------ Main Program ------
INIT1:CLR RST
CLR CLK;clock line init
CLR A
MOV VH,A
MOV VL,A
MOV R37,A
MOV CODE,A
MOV VCNT,A
MOV INDPH,A;set indication phase 0
MOV INDLTM,A;indication timer clear
MOV CYCSTM,A;cycle timer clear
MOV CNTSTM,A;control timer clear
MOV ED_FLAGS,A
CPL A
MOV CTMV,A
MOV HR,A
MOV R3,#99;set T limit
CLR BIT_LK;lock off
SETB ALENB;alarm enable
CLR ALS;clear alarm sound flag
LCALL GET_VOLT
CLR VMF;clear voltmeter min flag
; LCD clear
MOV A,#CH_BL
MOV DIG1,A
MOV DIG2,A
MOV DIG3,A
MOV DIG4,A
MOV CNT1,#0F0H
MOV DIG5,A
MOV DIG6,A
MOV DIG7,A
MOV DIG8,A
MOV CNT2,#0H
MOV DPS,#0H
LCALL LCD
SETB DP3
LCALL GET_CL
; Get alarm values from RTC
MOV A,#11000001B
LCALL SHRD
MOV AL1,A
MOV A,#11000011B
LCALL SHRD
MOV AL2,A
MOV A,#11000101B
LCALL SHRD
MOV AL3,A
MOV A,#11000111B
LCALL SHRD
MOV AL4,A
; Get timer values from RTC
MOV A,#11001001B
LCALL SHRD
MOV TM1,A
MOV A,#11001011B
LCALL SHRD
MOV TM2,A
MOV A,#11001101B
LCALL SHRD
MOV TM3,A
MOV A,#11001111B
LCALL SHRD
MOV TM4,A
LCALL START_T1
LCALL START_T2
LCALL START_T3
MOV TMOD,#11H ;timer 0 and timer 1 init
CLR TR0 ;timer 0 stop
CLR TR1 ;timer 1 stop
MOV TL0,#RTCVL ;timer 0 load
MOV TH0,#RTCVH
MOV RTPC,#0H ;program counter load
MOV RTPCS,#V1S ;1S value load
SETB PX0 ;high INT0 priority
SETB IT0 ;fall INT0 activating
SETB EX0;enable INT0
CLR PT0 ;timer 0 int low priority
SETB ET0 ;timer 0 int enable
SETB TR0 ;timer 0 start
SETB EA ;interrupts enable
MAIN: CLR EX0;RC int disable
MOV A,R37;command code load
ANL R37,#0C0H;clear com. bits
SETB EX0;RC int enable
MOV R0,A
ANL A,#3FH;control bits clear
JNZ PRESS
SJMP MAIN1;no press or unused code
PRESS:MOV A,R0
CJNE A,CODE,DIF;jump if new command
SJMP MAIN1
DIF:MOV CODE,A;new press, store code
ANL A,#3FH;control bits clear
MOV R7,A
LCALL SOUND
;Control Functions Analysis and Processing
CJNE R7,#COD_EN,LB2
ACALL ENTER;enter function
SJMP LB1
LB2:JNC LB1
ACALL NUM;0..9 functions
LB1:CJNE R7,#COD_ES,$+5H
ACALL ESCAPE
CJNE R7,#COD_BK,$+5H
ACALL BACK
CJNE R7,#COD_LK,$+5H
ACALL LOCK
CJNE R7,#COD_LS,$+5H
ACALL LIST
CJNE R7,#COD_AL,$+5H
ACALL ALARM
CJNE R7,#COD_TM,$+5H
ACALL TIMER
CJNE R7,#COD_TC,$+5H
ACALL TCLEAR
CJNE R7,#COD_AD,$+5H
ACALL ALDS
CJNE R7,#COD_CL,$+5H
ACALL CLOCK
MAIN1: JNB VCLK,SKIPV
CLR VCLK
MOV A,VCNT
JZ SKIPV
; Analog to digital conversion
CLR A
CLR RC
MOV R0,#10
DJNZ R0,$
V_UP:INC A
JZ OUTOFR
JB COMP,V_UP
OUTOFR:DEC A
SETB RC
ADD A,VL
MOV VL,A
MOV A,VH
ADDC A,#0H
MOV VH,A
DEC VCNT
SKIPV:MOV A,CYCSTM
JNZ MAIN3
MOV CYCSTM,#CYCSTMV;cycle timer load
MOV A,INDLTM
JNZ SPHASE
MOV INDLTM,#INDLTMV;indication timer load
MOV A,INDPH
JB BIT_LK,PHM5
INC A
CJNE A,#5H,PHM5
CLR A
PHM5:MOV INDPH,A
SPHASE:CLR DP5
JB ED_TM,IDTM
MOV A,ED_FLAGS
JNZ MAIN2
MOV A,INDPH
JZ IDT1
DEC A
JZ IDT2
DEC A
JZ IDT3
DEC A
JZ IDCL
IDVL: SETB DP5
MOV A,#CH_BL
MOV DIG1,A
MOV DIG2,#CH_U
MOV DIG4,VL1
MOV DIG5,VL2
MOV DIG6,VL3
MOV DIG7,A
MOV DIG8,A
SJMP MAIN2
IDCL:CPL SEC
MOV DIG1,#CH_C
MOV DIG2,#CH_L
MOV DIG4,CL1
MOV DIG5,CL2
MOV DIG6,#CH_MN
JB SEC,INDCL1
MOV DIG6,#CH_BL
INDCL1:MOV DIG7,CL3
MOV DIG8,CL4
SJMP MAIN2
IDT3:ACALL INDT3
SJMP MAIN2
IDT2:ACALL INDT2
SJMP MAIN2
IDT1:ACALL INDT1
SJMP MAIN2
IDTM:ACALL INDTM
MAIN2: LCALL LCD
MAIN3:MOV A,CNTSTM
JNZ MAIN4
MOV CNTSTM,#CNTSTMV
CLR TOV
MOV R3,#55;set T1 limit 55
LCALL READ_T1
MOV R3,#99;set T2,T3 limits 99
LCALL READ_T2
LCALL READ_T3
LCALL GET_VOLT
LCALL GET_CL;get time from clock
LCALL TINC;timer INC and alarm check
MAIN4: JNB ALS,MAIN5
MOV A,SNDSTM
JNZ MAIN5
MOV SNDSTM,#ALSTMV
SJMP DOSND
MAIN5: MOV C,TOV
ORL C,VMF
JNC MAIN6
MOV A,SNDSTM
JNZ MAIN6
MOV SNDSTM,#SNDSTMV
DOSND:CLR A
LCALL SOUND
MAIN6:LJMP MAIN
; ------ Subroutines Area ------
; ------ Keys Functions ------
; Numeric keys
NUM: MOV C,ED_CL
ORL C,ED_AL
JNC NUM1
MOV R00,R7
DEC R0;perform digit value
MOV A,POS;position check
DEC A
JZ ND1
DEC A
JZ ND2
DEC A
JZ ND3
DEC A
JZ ND4
JB EDBEG,NUM1
SETB EDBEG
MOV DIG6,#CH_BL
MOV A,#CH_MN
MOV DIG4,A
MOV DIG5,A
MOV DIG7,A
MOV DIG8,A
MOV POS,#1H
ND1: MOV A,R0;POS=1
ADD A,#0FDH
JC NUM1;jump if R0>2
MOV DIG4,R0
SJMP NUME
ND2: MOV A,DIG4;POS=2
XRL A,#2H
JNZ ND21;jump if DIG4<2
MOV A,R0
ADD A,#0FCH
JC NUM1;jump if DIG4=2 and R0>3
ND21:MOV DIG5,R0
SJMP NUME
ND3: MOV A,R0;POS=3
ADD A,#0FAH
JC NUM1;jump if R0>5
MOV DIG7,R0
SJMP NUME
ND4:MOV DIG8,R0;POS=4
NUME:INC POS;next position
NUM1:MOV CYCSTM,#0H;display changes
RET
; Clock set function
CLOCK: MOV A,ED_FLAGS
JNZ CLRET
SETB ED_CL;set clock edit flag
CLR EDBEG
MOV DIG1,#CH_P;perform DIGs
MOV DIG2,#CH_C
MOV DIG3,#CH_BL
MOV DIG4,CL1
MOV DIG5,CL2
MOV DIG6,#CH_MN
MOV DIG7,CL3
MOV DIG8,CL4
MOV POS,#5H
MOV CYCSTM,#0H;display changes
LCALL SET_CL
CLRET:RET
; Alarm time set function
ALARM: MOV A,ED_FLAGS
JNZ ALRET
SETB ED_AL
CLR EDBEG
MOV DIG1,#CH_P
MOV DIG2,#CH_A
MOV DIG3,#CH_BL
MOV DIG4,AL1
MOV DIG5,AL2
MOV DIG6,#CH_MN
MOV DIG7,AL3
MOV DIG8,AL4
MOV POS,#5H
MOV CYCSTM,#0H
ALRET:RET
; Backspace function
BACK:MOV C,ED_CL
ORL C,ED_AL
JNC BRET
SETB EDBEG
MOV DIG6,#CH_BL
MOV A,POS
DEC A
JZ BRET;jump if POS=1
DEC POS
DEC A
JNZ BPN2
MOV DIG4,#CH_MN
BPN2:DEC A
JNZ BPN3
MOV DIG5,#CH_MN
BPN3:DEC A
JNZ BPN4
MOV DIG7,#CH_MN
BPN4:MOV DIG8,#CH_MN
MOV CYCSTM,#0H;display changes
BRET:RET
; Enter function
ENTER:JBC ED_TM,ENTM
MOV A,POS
CJNE A,#5H,ENRET
JBC ED_CL,ENCL
JBC ED_AL,ENAL
ENRET:RET
ENCL:MOV CL1,DIG4
MOV CL2,DIG5
MOV CL3,DIG7
MOV CL4,DIG8
LCALL SET_CL;set clock
MOV CYCSTM,#0H
MOV INDLTM,#0H
RET
ENAL:MOV AL1,DIG4
MOV AL2,DIG5
MOV AL3,DIG7
MOV AL4,DIG8
SET_AL:MOV R0,AL1;save alarm values in RTC
MOV A,#11000000B
LCALL SHWR
MOV R0,AL2
MOV A,#11000010B
LCALL SHWR
MOV R0,AL3
MOV A,#11000100B
LCALL SHWR
MOV R0,AL4
MOV A,#11000110B
LCALL SHWR
SETB ALENB
SETB DP3
ENTM:MOV CYCSTM,#0H
RET
; Escape function
ESCAPE: JBC ED_TM,ES1
JBC ED_AL,ES1
JBC ED_CL,ES1
RET
ES1:MOV CYCSTM,#0H
RET
; Timer function
TIMER: SETB ED_TM
MOV CYCSTM,#0H
RET
; Timer clear function
TCLEAR: JNB ED_TM,TCRET
SET_TM: MOV R0,CL1;save timer values in RTC
MOV TM1,R0
MOV A,#11001000B
LCALL SHWR
MOV R0,CL2
MOV TM2,R0
MOV A,#11001010B
LCALL SHWR
MOV R0,CL3
MOV TM3,R0
MOV A,#11001100B
LCALL SHWR
MOV R0,CL4
MOV TM4,R0
MOV A,#11001110B
LCALL SHWR
MOV CYCSTM,#0H
TCRET:RET
; Alarm disable function
ALDS:CLR ALENB
CLR ALS
CLR DP3
RET
; Lock function
LOCK:CPL BIT_LK
MOV CYCSTM,#0H
RET
; List function
LIST: CLR BIT_LK
MOV CYCSTM,#0H
MOV INDLTM,#0H
RET
; ------ End Of Keys Functions ------
; T1 indication
INDT1: ACALL INDT
MOV DIG2,#1
LCALL READ_T1
ACALL INDTA
LCALL ST_T1;start T1 conversion
RET
INDT2: ACALL INDT
MOV DIG2,#2
LCALL READ_T2
ACALL INDTA
LCALL ST_T2;start T2 conversion
RET
INDT3: ACALL INDT
MOV DIG2,#3
LCALL READ_T3
ACALL INDTA
LCALL ST_T3;start T3 conversion
RET
INDTA:JNC FAIL
JNB MINUS,TPL1
MOV DIG4,#CH_MN
TPL1:MOV DIG5,R2
MOV DIG6,R1
RET
FAIL:MOV DIG4,#CH_BL
MOV DIG5,#CH_F
MOV DIG6,#CH_A
MOV DIG7,#CH_I
MOV DIG8,#CH_L
RET
INDT:MOV DIG1,#CH_T
MOV DIG4,#CH_BL
MOV DIG7,#CH_GR
MOV DIG8,#CH_C
RET
INDTM:MOV DIG1,#CH_BL
MOV DIG2,#CH_C
MOV DIG6,#CH_MN
CLR C
MOV A,CL4
SUBB A,TM4
JNC IDMT1
SUBB A,#5H
ANL A,#0FH
SETB C
IDMT1:MOV DIG8,A
MOV A,CL3
SUBB A,TM3
JNC IDMT2
SUBB A,#9H
ANL A,#0FH
SETB C
IDMT2:MOV DIG7,A
MOV A,CL2
SUBB A,TM2
JNC IDMT3
SUBB A,#5H
ANL A,#0FH
SETB C
IDMT3:MOV R0,A
MOV A,CL1
SUBB A,TM1
JNC IDMT4
SUBB A,#0CH
ANL A,#0FH
SWAP A
ORL A,R0
ADD A,#094H
DA A
MOV R0,A
ANL A,#0FH
XCH A,R0
SWAP A
ANL A,#0FH
IDMT4: MOV DIG5,R0
MOV DIG4,A
RET
; ------ 1-Wire thermometers support ------
; Start conversion in 1-wire thermometer DS1821.
; 1-wire port line called as THERM1.
; Calls TRESET1, TOUCHBY1
START_T1:LCALL TRESET1;Issue reset pulse.
JNC ACSRET1 ;Fail if no part on bus.
MOV A,#0CH;Write status command.
LCALL TOUCHBY1;Send command byte.
MOV A,#00H;Continuously conversion.
LCALL TOUCHBY1;Send command byte.
ST_T1:LCALL TRESET1;Issue reset pulse.
JNC ACSRET1 ;Fail if no part on bus.
MOV A,#0EEH;Start convert command.
LCALL TOUCHBY1;Send command byte.
SETB C
ACSRET1:RET
; This procedure transmits the Reset signal to the 1-Wire
; device and watches for a presence pulse. On return,
; the Carry bit is set if a presence pulse was detected,
; otherwise the Carry is cleared. The code is timed for
; an 10 MHz crystal.
TRESET1:MOV A,#4 ;Load outer loop variable.
CLR THERM1 ;Start the reset pulse.
MOV B,#200 ; 2. Set time interval.
DJNZ B,$ ;400. Wait with Data low.
SETB THERM1 ; 1. Release Data line.
MOV B,#6 ; 2. Set time interval.
CLR C ; 1. Clear presence flag.
WAITL1:JB THERM1,WH1 ;Exit loop if line high.
DJNZ B,WAITL1 ;Hang around for 3360
DJNZ ACC,WAITL1 ;us if line is low.
SJMP SHORT1 ;Line could not go high.
WH1:MOV B,#101 ;Delay for presence detect.
HL1:ORL C,/THERM1 ;202. Catch presence pulse.
DJNZ B,HL1 ;202. Wait with Data high.
SHORT1:RET ;Return.
; This procedure sends the byte in the accumulator
; to the 1-Wire device, and returns a byte from the
; 1-Wire device in the accumulator. Note that the NOPs
; in the following code are intended to give the
; optimum performance when using a 10 MHz crystal.
TOUCHBY1:PUSH B ;Save the B register.
MOV B,#8 ;Setup for 8 bits.
B_LOOP1:RRC A ;1. Get bit in carry.
LCALL TOUCHB1 ;2. Send bit.
DJNZ B,B_LOOP1 ;2. Get next bit.
RRC A ; Get final bit in ACC.
POP B ;Restore B register.
RET ;Return to caller.
TOUCHB1:CLR THERM1 ; 1. Start the time slot.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
MOV THERM1,C ; 2. Send out the data bit.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
MOV C,THERM1 ; 1. Sample input data bit.
PUSH B ; 2. Save B register.
MOV B,#16 ; 2. Delay until the end
DJNZ B,$ ;32. of the time slot.
POP B ;Restore B register.
SETB THERM1 ;Terminate time slot.
RET ;Return to caller.
; Read temperature from 1-wire thermometer DS1821.
; Returns C=1 in case of valid code, else C=0.
; Returns R1=DIG1, R2=DIG2, MINUS of themperature (-55..99).
; 1-wire port line called as THERM1.
; Calls TRESET1, TOUCHBY1
READ_T1:LCALL TRESET1;Issue reset pulse.
JNC RT1;Fail if no part on bus.
MOV A,#0AAH;Read temperature command.
LCALL TOUCHBY1;Send command byte.
MOV A,#0FFH;perform read
LCALL TOUCHBY1;Read temperature.
LCALL TCONV;HEX to BCD conversion
SETB C
RT1:RET
; Start conversion in 1-wire thermometer DS1821.
; 1-wire port line called as THERM2.
; Calls TRESET2, TOUCHBY2
START_T2:LCALL TRESET2;Issue reset pulse.
JNC ACSRET2 ;Fail if no part on bus.
MOV A,#0CH;Write status command.
LCALL TOUCHBY2;Send command byte.
MOV A,#00H;Continuously conversion.
LCALL TOUCHBY2;Send command byte.
ST_T2:LCALL TRESET2;Issue reset pulse.
JNC ACSRET2 ;Fail if no part on bus.
MOV A,#0EEH;Start convert command.
LCALL TOUCHBY2;Send command byte.
SETB C
ACSRET2:RET
; This procedure transmits the Reset signal to the 1-Wire
; device and watches for a presence pulse. On return,
; the Carry bit is set if a presence pulse was detected,
; otherwise the Carry is cleared. The code is timed for
; an 10 MHz crystal.
TRESET2:MOV A,#4 ;Load outer loop variable.
CLR THERM2 ;Start the reset pulse.
MOV B,#200 ; 2. Set time interval.
DJNZ B,$ ;400. Wait with Data low.
SETB THERM2 ; 1. Release Data line.
MOV B,#6 ; 2. Set time interval.
CLR C ; 1. Clear presence flag.
WAITL2:JB THERM2,WH2 ;Exit loop if line high.
DJNZ B,WAITL2 ;Hang around for 3360
DJNZ ACC,WAITL2 ;us if line is low.
SJMP SHORT2 ;Line could not go high.
WH2:MOV B,#101 ;Delay for presence detect.
HL2:ORL C,/THERM2 ;202. Catch presence pulse.
DJNZ B,HL2 ;202. Wait with Data high.
SHORT2:RET ;Return.
; This procedure sends the byte in the accumulator
; to the 1-Wire device, and returns a byte from the
; 1-Wire device in the accumulator. Note that the NOPs
; in the following code are intended to give the
; optimum performance when using a 10 MHz crystal.
TOUCHBY2:PUSH B ;Save the B register.
MOV B,#8 ;Setup for 8 bits.
B_LOOP2:RRC A ;1. Get bit in carry.
LCALL TOUCHB2 ;2. Send bit.
DJNZ B,B_LOOP2 ;2. Get next bit.
RRC A ; Get final bit in ACC.
POP B ;Restore B register.
RET ;Return to caller.
TOUCHB2:CLR THERM2 ; 1. Start the time slot.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
MOV THERM2,C ; 2. Send out the data bit.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
MOV C,THERM2 ; 1. Sample input data bit.
PUSH B ; 2. Save B register.
MOV B,#16 ; 2. Delay until the end
DJNZ B,$ ;32. of the time slot.
POP B ;Restore B register.
SETB THERM2 ;Terminate time slot.
RET ;Return to caller.
; Read temperature from 1-wire thermometer DS1821.
; Returns C=1 in case of valid code, else C=0.
; Returns R1=DIG1, R2=DIG2, MINUS of themperature (-55..99).
; 1-wire port line called as THERM2.
; Calls TRESET2, TOUCHBY2
READ_T2:LCALL TRESET2;Issue reset pulse.
JNC RT2;Fail if no part on bus.
MOV A,#0AAH;Read temperature command.
LCALL TOUCHBY2;Send command byte.
MOV A,#0FFH;perform read
LCALL TOUCHBY2;Read temperature.
LCALL TCONV;HEX to BCD conversion
SETB C
RT2:RET
; Start conversion in 1-wire thermometer DS1821.
; 1-wire port line called as THERM3.
; Calls TRESET3, TOUCHBY3
START_T3:LCALL TRESET3;Issue reset pulse.
JNC ACSRET3 ;Fail if no part on bus.
MOV A,#0CH;Write status command.
LCALL TOUCHBY3;Send command byte.
MOV A,#00H;Continuously conversion.
LCALL TOUCHBY3;Send command byte.
ST_T3:LCALL TRESET3;Issue reset pulse.
JNC ACSRET3 ;Fail if no part on bus.
MOV A,#0EEH;Start convert command.
LCALL TOUCHBY3;Send command byte.
SETB C
ACSRET3:RET
; This procedure transmits the Reset signal to the 1-Wire
; device and watches for a presence pulse. On return,
; the Carry bit is set if a presence pulse was detected,
; otherwise the Carry is cleared. The code is timed for
; an 10 MHz crystal.
TRESET3:MOV A,#4 ;Load outer loop variable.
CLR THERM3 ;Start the reset pulse.
MOV B,#200 ; 2. Set time interval.
DJNZ B,$ ;400. Wait with Data low.
SETB THERM3 ; 1. Release Data line.
MOV B,#6 ; 2. Set time interval.
CLR C ; 1. Clear presence flag.
WAITL3:JB THERM3,WH3 ;Exit loop if line high.
DJNZ B,WAITL3 ;Hang around for 3360
DJNZ ACC,WAITL3 ;us if line is low.
SJMP SHORT3 ;Line could not go high.
WH3:MOV B,#101 ;Delay for presence detect.
HL3:ORL C,/THERM3 ;202. Catch presence pulse.
DJNZ B,HL3 ;202. Wait with Data high.
SHORT3:RET ;Return.
; This procedure sends the byte in the accumulator
; to the 1-Wire device, and returns a byte from the
; 1-Wire device in the accumulator. Note that the NOPs
; in the following code are intended to give the
; optimum performance when using a 10 MHz crystal.
TOUCHBY3:PUSH B ;Save the B register.
MOV B,#8 ;Setup for 8 bits.
B_LOOP3:RRC A ;1. Get bit in carry.
LCALL TOUCHB3 ;2. Send bit.
DJNZ B,B_LOOP3 ;2. Get next bit.
RRC A ; Get final bit in ACC.
POP B ;Restore B register.
RET ;Return to caller.
TOUCHB3:CLR THERM3 ; 1. Start the time slot.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
MOV THERM3,C ; 2. Send out the data bit.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
INC DPTR ; 2.
MOV C,THERM3 ; 1. Sample input data bit.
PUSH B ; 2. Save B register.
MOV B,#16 ; 2. Delay until the end
DJNZ B,$ ;32. of the time slot.
POP B ;Restore B register.
SETB THERM3 ;Terminate time slot.
RET ;Return to caller.
; Read temperature from 1-wire thermometer DS1821.
; Returns C=1 in case of valid code, else C=0.
; Returns R1=DIG1, R2=DIG2, MINUS of themperature (-55..99).
; 1-wire port line called as THERM3.
; Calls TRESET3, TOUCHBY3
READ_T3:LCALL TRESET3;Issue reset pulse.
JNC RT3;Fail if no part on bus.
MOV A,#0AAH;Read temperature command.
LCALL TOUCHBY3;Send command byte.
MOV A,#0FFH;perform read
LCALL TOUCHBY3;Read temperature.
LCALL TCONV;HEX to BCD conversion
SETB C
RT3:RET
; Themperature HEX to BCD conversion
; Input A=0..0C9H
; Returns R1=DIG1, R2=DIG2, MINUS of themperature (-55..99).
TCONV: JNB ACC.7,TPL
SETB MINUS
CPL A
INC A
MOV R2,A
SJMP L99
TPL: CLR MINUS
MOV R2,A
CLR C
SUBB A,R3
JC L99
SETB TOV;set T overflow flag
MOV R02,R3;if R2>R3 then R2=R3 (R3=99 OR 55)
L99: MOV A,R2
MOV B,#10;HEX to BCD conversion
DIV AB
MOV R1,B
MOV R2,A
RET
; ------ 3-Wire Clock support ------
SET_CL: MOV A,#10001110B;CONTROL
MOV R0,#00000000B
LCALL SHWR
MOV A,#10010000B;TRICKLE CHARGER
MOV R0,#10101011B;8K, 2 DIODES
LCALL SHWR
MOV A,CL1
SWAP A
ORL A,CL2
MOV R0,A
MOV A,#10000100B;HR
LCALL SHWR
MOV A,CL3
SWAP A
ORL A,CL4
MOV R0,A
MOV A,#10000010B;MIN
LCALL SHWR
MOV A,#10000000B;SEC
MOV R0,#00H
LCALL SHWR
RET
GET_CL:MOV A,#10000101B;HR
LCALL SHRD
MOV R0,A
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV CL1,A
MOV A,R0
ANL A,#0FH
MOV CL2,A
MOV A,#10000011B;MIN
LCALL SHRD
MOV R0,A
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV CL3,A
MOV A,R0
ANL A,#0FH
MOV CL4,A
RET
;Data read into serial port
;Input: A = address, Out: A = data
SHRD: SETB RST
MOV R1,#8H;bit counter load
SHRD1:RRC A
MOV DATA,C
SETB CLK
CLR CLK
DJNZ R1,SHRD1
MOV R1,#8H;bit counter load
SHRD2: MOV C,DATA
RRC A
SETB CLK
CLR CLK
DJNZ R1,SHRD2
CLR RST
RET
;Data write via serial port
;Input: A = address, R0 = data
SHWR: SETB RST
MOV R1,#8H;bit counter load
SHWR1:RRC A
MOV DATA,C
SETB CLK
CLR CLK
DJNZ R1,SHWR1
MOV R1,#8H;bit counter load
MOV A,R0
SHWR2: RRC A
MOV DATA,C
SETB CLK
CLR CLK
DJNZ R1,SHWR2
CLR RST
RET
; Timer INC
TINC:MOV A,CL4
CJNE A,CTMV,DOTINC
RET;return if CTMV=CL4
DOTINC:MOV CTMV,A
MOV A,CL1
SWAP A
ORL A,CL2
CJNE A,HR,DOBEEP
SJMP GOON
DOBEEP:MOV HR,A
CLR A
LCALL SOUND;beep per HR
GOON:SETB ALS
JNB ALENB,NOAL
MOV A,AL1
CJNE A,CL1,NOAL
MOV A,AL2
CJNE A,CL2,NOAL
MOV A,AL3
CJNE A,CL3,NOAL
MOV A,AL4
CJNE A,CL4,NOAL
CLR ALS
NOAL: CPL ALS
RET
; Get volmeter value
GET_VOLT:MOV A,VCNT
JNZ GVR;ret if voltmeter not ready
MOV VCNT,#16
CLR VCLK
MOV A,VL
SWAP A
ANL A,#0FH
MOV R0,A
MOV A,VH
SWAP A
ANL A,#0F0H
ORL A,R0
CJNE A,#VMIN,GV1
GV1:MOV VMF,C
MOV B,#100
DIV AB
MOV VL1,A
MOV A,B
MOV B,#10
DIV AB
MOV VL2,A
MOV VL3,B
CLR A
MOV VH,A
MOV VL,A
GVR:RET
;LCD driver load
;Input: DIG1..DIG8, CNT1, CNT2
LCD: MOV DIG3,#CH_BL
JNB BIT_LK,NOLK
MOV DIG3,#CH_L
NOLK:MOV DPTR,#FONT
CLR CS1
CLR CS2
MOV A,DIG1
MOVC A,@A+DPTR
LCALL SHIFT
MOV A,DIG2
MOVC A,@A+DPTR
LCALL SHIFT
MOV A,DIG3
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,DP3
MOV ACC.0,C
LCALL SHIFT
MOV A,DIG4
MOVC A,@A+DPTR
LCALL SHIFT
MOV A,CNT1
LCALL SHIFT
SETB CS1
SETB CS2
NOP
CLR CS2
MOV A,DIG5
MOVC A,@A+DPTR
MOV C,DP5
MOV ACC.0,C
LCALL SHIFT
MOV A,DIG6
MOVC A,@A+DPTR
LCALL SHIFT
MOV A,DIG7
MOVC A,@A+DPTR
LCALL SHIFT
MOV A,DIG8
MOVC A,@A+DPTR
LCALL SHIFT
MOV A,CNT2
LCALL SHIFT
SETB CS2
RET
;Data shift into serial port
;Input: A = data
SHIFT:MOV R1,#8H;bit counter load
SH1:RRC A
MOV DATA,C
SETB CLK
CLR CLK
DJNZ R1,SH1
RET
SOUND:CLR EA ;makes sound with freq. from A
CPL A
ANL A,#0FH
RL A
RL A
ADD A,#060H
MOV R1,#0AFH
SO1:MOV R0,A
DJNZ R0,$
CPL SND
DJNZ R1,SO1
SETB SND
SETB EA
RET
; ------ Interrupt Holders ------
; TIMER 0 Interrupt
; System clock 20mS
RTC:PUSH PSW
PUSH ACC
CLR TR0 ;timer 0 stop
MOV TH0,#RTCVH ;timer 0 load for 20 mS
MOV TL0,#RTCVL
SETB TR0 ;timer start
INC RTPC ;Real Time Program Counter INC
DJNZ RTPCS,RTC1
MOV RTPCS,#V1S
; 1S program counters
MOV A,INDLTM
JZ RTC1
DEC INDLTM
; 20mS program counters
RTC1:MOV A,CYCSTM
JZ RTC2
DEC CYCSTM
RTC2:MOV A,CNTSTM
JZ RTC3
DEC CNTSTM
RTC3:MOV A,SNDSTM
JZ RTC4
DEC SNDSTM
RTC4: SETB VCLK
POP ACC
POP PSW
RETI
; ------RC5 Program Decoder------
; RC5 program decoder is interrupt holder.
; Input - bit SER (interrupt line), low active level.
; Out - byte R37 (register R7 in bank 3),
; D0-D5 - command bits
; D6 - control bit of local keyboard
; (D6 does not change)
; D7 - control bit RC
; Uses register bank 3
RC5:PUSH PSW;RC5-code program decoding
PUSH DPH
PUSH DPL
SETB RS0
SETB RS1;bank 3
MOV R5,A
MOV R6,#1H
MOV R2,#2H
MOV R3,#4H
WLOW:JNB SER,WLOW
MOV R0,#1AH
MOV R1,#0F6H
SAMPLE:MOV A,R6
NOP
JB ACC.1,THIGH
JNB SER,TRANS
NOTRAN:DJNZ R1,SAMPLE
NORC5: MOV A,R5
POP DPL
POP DPH
POP PSW
RETI
THIGH:JNB SER,NOTRAN
TRANS:XRL A,#2H
MOV R6,A
MOV A,R1
ADD A,#46H
JC NORC5
MOV A,R1
ADD A,#87H
MOV A,R6
JNC T2
XRL A,#1H
MOV R6,A
MOV R1,#0F4H
JB ACC.0,SAMPLE
STDATA:CLR C
CPL C
JB ACC.1,DAT1
CLR C
DAT1:MOV A,@R0
RLC A
MOV @R0,A
MOV R1,#0F3H
JNC SAMPLE
INC R0
MOV A,R0
CPL A
MOV R1,#0F2H
JB ACC.2,SAMPLE
WLW:JNB SER,WLW
MOV R0,#0FAH
TERM:JNB SER,NORC5
INC DPTR
INC DPTR
INC DPTR
NOP
DJNZ R0,TERM
MOV A,R2;system nom. and control bit in R2
ANL A,#1FH
CJNE A,#SYS,NORC5;system number check
MOV DPTR,#RCTAB;table address load
MOV A,R3;command code load
MOVC A,@A+DPTR;recoding
MOV R3,A;new code store
MOV A,R2;system nom. and control bit in R2
ANL A,#20H;control bit separating
RL A
RL A;D7-control bit RC
ORL A,R3;combine command code and control bit
MOV R7,A;store
SJMP NORC5;go to return
T2:JB ACC.0,NORC5
SJMP STDATA
;RC Recoding Table
RCTAB .DB COD_TM;key code 000H, key function - TIMER
.DB COD_CL;key code 001H, key function - CLOCK
.DB COD_AL;key code 002H, key function - ALARM
.DB COD_LK;key code 003H, key function - LOCK
.DB 000H;key code 004H, key function - none
.DB 000H;key code 005H, key function - none
.DB 000H;key code 006H, key function - none
.DB 000H;key code 007H, key function - none
.DB COD_7;key code 008H, key function - 7
.DB COD_8;key code 009H, key function - 8
.DB COD_9;key code 00AH, key function - 9
.DB COD_LS;key code 00BH, key function - LIST
.DB 000H;key code 00CH, key function - none
.DB 000H;key code 00DH, key function - none
.DB 000H;key code 00EH, key function - none
.DB 000H;key code 00FH, key function - none
.DB COD_4;key code 010H, key function - 4
.DB COD_5;key code 011H, key function - 5
.DB COD_6;key code 012H, key function - 6
.DB COD_ES;key code 013H, key function - ESCAPE
.DB 000H;key code 014H, key function - none
.DB 000H;key code 015H, key function - none
.DB 000H;key code 016H, key function - none
.DB 000H;key code 017H, key function - none
.DB COD_AD;key code 018H, key function - ALARM DISABLE
.DB 000H;key code 019H, key function - none
.DB COD_TC;key code 01AH, key function - TIMER CLEAR
.DB 000H;key code 01BH, key function - none
.DB 000H;key code 01CH, key function - none
.DB 000H;key code 01DH, key function - none
.DB 000H;key code 01EH, key function - none
.DB 000H;key code 01FH, key function - none
.DB COD_0;key code 020H, key function - 0
.DB 000H ;key code 021H, key function - none
.DB COD_BK;key code 022H, key function - BACKSPACE
.DB 000H;key code 023H, key function - none
.DB 000H;key code 024H, key function - none
.DB 000H;key code 025H, key function - none
.DB 000H;key code 026H, key function - none
.DB 000H;key code 027H, key function - none
.DB COD_1;key code 028H, key function - 1
.DB COD_2;key code 029H, key function - 2
.DB COD_3;key code 02AH, key function - 3
.DB COD_EN;key code 02BH, key function - ENTER
; Functions codes
COD_NO.EQU 000H;UNUSED
COD_0.EQU 001H;0
COD_1.EQU 002H;1
COD_2.EQU 003H;2
COD_3.EQU 004H;3
COD_4.EQU 005H;4
COD_5.EQU 006H;5
COD_6.EQU 007H;6
COD_7.EQU 008H;7
COD_8.EQU 009H;8
COD_9.EQU 00AH;9
COD_EN.EQU 00BH;ENTER
COD_TM.EQU 00CH;TIMER
COD_CL.EQU 00DH;CLOCK
COD_AL.EQU 00EH;ALARM
COD_LK.EQU 00FH;LOCK
COD_LS.EQU 010H;LIST
COD_ES.EQU 011H;ESCAPE
COD_BK.EQU 012H;BACKSPACE
COD_TC.EQU 013H;TIMER CLEAR
COD_AD.EQU 014H;ALARM DISABLE
;Font table
; ABCDEFGH
FONT.DB 11111100B;code 00H, character 0
.DB 01100000B;code 01H, character 1
.DB 11011010B;code 02H, character 2
.DB 11110010B;code 03H, character 3
.DB 01100110B;code 04H, character 4
.DB 10110110B;code 05H, character 5
.DB 10111110B;code 06H, character 6
.DB 11100000B;code 07H, character 7
.DB 11111110B;code 08H, character 8
.DB 11110110B;code 09H, character 9
.DB 00000000B;code 0AH, character blank
.DB 00000010B;code 0BH, character -
.DB 11000110B;code 0CH, character Gr
.DB 10011100B;code 0DH, character C
.DB 00011110B;code 0EH, character t
.DB 10001110B;code 0FH, character F
.DB 11101110B;code 10H, character A
.DB 00001100B;code 11H, character I
.DB 00011100B;code 12H, character L
.DB 01111100B;code 13H, character U
.DB 11001110B;code 15H, character P
; Characters Codes Table
CH_BL.EQU 00AH;character blank
CH_MN.EQU 00BH;character -
CH_GR.EQU 00CH;character Gr
CH_C.EQU 00DH;character C
CH_T.EQU 00EH;character T
CH_F.EQU 00FH;character F
CH_A.EQU 010H;character A
CH_I.EQU 011H;character I
CH_L.EQU 012H;character L
CH_U.EQU 013H;character U
CH_P.EQU 014H;character P
.TEXT DEVICES
.END
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
928
Размер файла
1 072 Кб
Теги
forma
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа