close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЕРЕЛ К ПИТАНЬ ДО ЗАЛ КУ

код для вставкиСкачать
 1. Автоматизована інформаційна система.
2. Класифікація інформаційних систем.
3. Класифікація інформаційних систем за ступенем автоматизації інформаційних процесів.
4. Класифікація інформаційних систем за типом зберігання даних.
5. Класифікація інформаційних систем залежно від сфери застосування.
6. Класифікація інформаційних систем залежно від рівня керування.
7. Класифікація процесів. 8. Процесне моделювання і процедурний контроль.
9. Референтна модель бізнес-процесу. 10. Комплект документів, що звичайно надається до початку робіт з обстеження організація.
11. Проведення передпроектного обстеження підприємств. 12. Методика проведення інтерв'ювання і анкетування.
13. Методика проведення функціональної діагностики організаційних структур.
14. Результати передпроектного обстеження.
15. Методика проведення обстеження організації. 16. Звіт про обстеження.
17. Структурний підхід до розробки ПЗ.
18. Структурна модель предметної області.
19. Об'єктна структура.
20. Функціональна структура.
21. Структура керування.
22. Організаційна структура.
23. Технічна структура.
24. Функціонально-орієнтовані і об'єктно-орієнтовані методології опису предметної області.
25. Основні поняття методології IDEF0.
26. Можливості програми BPWIN. Інструментальне середовище програми.
27. Функціональна методологія IDEF0. Принципи побудови моделі ІDEF0. 28. Угоди малювання діаграм в ІDEF0. 29. Функціональна методологія IDEF0. Діаграми ІDEF0. Контекстна діаграма. Роботи.
30. Функціональна методологія IDEF0. Стрілки. Типи стрілок.
31. Функціональна методологія IDEF0. Часові рамки моделі, область моделювання, мета моделювання. 32. Функціональна методологія IDEF0. Точка зору, джерело інформації, статус моделі.
33. Інструментальне середовище Bpwіn. Каркас діаграм.
34. Основні прийоми побудови діаграми моделі ІDEF0.
35. Функціональна методика потоків даних.
36. Методологія IDEF3.
37. Діаграми дерева вузлів та FEO. 38. Злиття і розщеплення моделей.
39. Інструментальне середовище Bpwіn. Створення діаграм декомпозиції. Створення та редагування словників. 40. Вартісний аналіз. 41. Створення звітів Model Report, Diagram Report, Diagram Object Report. 42. Створення звітів Activity Cost Report, Arrow Report, Data Usage Report, Model Consistency Report. 43. Тунелювання стрілок. 44. Реінжиніринг процесів. 45. Інструментальне середовище Erwin. 46. Створення логічної моделі даних. Рівні логічної моделі. 47. Створення логічної моделі даних. Сутності і атрибути. 48. Створення логічної моделі даних. Зв'язки. 49. Створення логічної моделі даних. Типи сутностей і ієрархія спадкування. 50. Створення логічної моделі даних. Ключі. 51. Створення логічної моделі даних. Нормалізація даних. 52. Створення логічної моделі даних. Домени. 53. Створення фізичної моделі даних. Правила валідації і значення за замовчуванням. Індекси. 54. Зв'язування моделей процесів та моделей даних.
55. Генерація бази даних за допомогою Erwіn.
56. Збережені зображення.
57. Індексація бази даних. 58. Пряме і зворотне проектування.
59. Генерація схеми бази даних. 60. Проектні шари. 
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
24
Размер файла
34 Кб
Теги
зал, питань, перед
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа