close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

В дгцк

код для вставкиСкачать
ВІДГУК
на дипломний проект студента
Самчука Володимира Володимировича Спеціальність 7.01010008 Професійне навчання. Технологія автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні
1. Відповідність роботи завданню: Дипломна робота Самчука В.В. на тему: "Проект агрегатного свердлильного різьбонарізного напівавтомата для обробки деталі типу "Фланцева кришка" продуктивністю 195деталей на годину" повністю відповідає завданню на дипломне проектування.
2. Актуальність дипломного проекту: Робота є актуальною дивлячись на те, що розробка обладнання для крупносерійного виробництва є актуальною задачею.
3. Обґрунтованість технічних рішень та їх відповідність сучасному рівню розвитку науки: В роботі застосовані сучасні вузли, інструмент та методи проектування.
4. Практична цінність роботи: Дана робота може бути застосована у сучасному виробництві при модернізації з метою підвищення його продуктивності.
5. Якість оформлення: Зміст пояснювальної записки та графічна частина дипломного проекту виконанні відповідно до вимогам ДСТУ та ЄСКД.
6. Зауваження по роботі: У графічній частині роботи на деяких оброблюваних поверхнях деталі не вказано шорсткість. 7. Загальний висновок по роботі: Дипломний проект Самчука В.В. може бути допущенній до захисту в державній комісії з метою отримання кваліфікації спеціаліста. Робота заслуговує оцінки "відмінно", а Самчуку В.В. присвоєння кваліфікації інженер-механік, викладач дисциплін в галузі машинобудування.
Керівник дипломного проекту Мельниченко О.А.
(підпис)
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
24 Кб
Теги
дгцк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа