close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація вчителя

код для вставкиСкачать
ДПТНЗ “Кам’янець-Подільське ВПУ”
Проект: “Англійська мова і
фах :
за і проти”
Підготував: викладач іноземної мови
Фурман Василь Антонович
Тема та мета проекту
Тема: “Англійська мова і фах -
за і проти”
Мета:
-
-
Актуалізація професійної лексики учнів;
Збагачення фахового лексичного запасу учнів ;
Формування навиків перекладу технічних текстів;
Формування іншомовних технічних
компетентностей;
Орієнтування учнів на європейський рівень
опанування професією;
Формування здібностей до проектування.
Ключові питання проекту
Чи можна без знання іноземної мови опанувати професією?
Чи можна взагалі обійтися без знання іноземної мови?
Тематичні питання проекту
Що таке технічний переклад?
Як можна орієнтуватися у багатозначності слів в
англійській мові та їх правильно вживати у відповідному контексті?
Що таке professional vocabulary для вас?
Етапи проекту
1
ПІДГОТОВЧИЙ
2
АНАЛІТИКО-ПРАКТИЧНИЙ
3
ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ
4
РЕФЛЕКСІЯ
І етап
Підготовчий
Визначення форм
представлення
результатів: публікація,
презентація, web-сайт.
Ознайомлення з
темою проекту:
“ Англійська мова і
фах – за і проти ”
Обговорення
вірогідних джерел
інформації
Формування
груп
Складання
плану роботи
над проектом
ІІ етап
Аналітико-практичний
Пошук інформації
по темі
Систематизація
інформації
Превентивний аналіз
результатів
Синтез інформації в
практику роботи
Джерела
Іnternet-ресурси з даної теми:
http://osvita.ua/languages/article/5764
http://premiumstudy.com.ua/ispiti_za_kordonom_shkala_ocinki_znan.html
http://osvita.ua/languages/article/5594
http://www.translatorsbase.com/articles/60.aspx
http://www.asha.org/students/professions/
Друковані матеріали
1.Г.В. Барабанова Когнітівно-комунікативна модель навчання
професійно орієнтованого читання іноземною мовою в немовному вузі/Іноземні мови N1,2004-С.29-31.
2.John, Ann M. Text, Role and Context: Developing Academic Literacies.- NY: Cambrige University Press,
1977.-171p.
3.Полат Е.С. Метод проектов на уроке иностранного языка/ Иностранные языки в школе.М,2000 N 2 c.2526
4. Скалкін В.І. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення – К., 1978 – 127 с.
ІІІ етап
Захист проектів
Термін виконання
проекту 1 тиждень
Кожній групі для захисту проекту
відводиться 10 хвилин.
Далі: відповіді на запитання
присутніх
Буде оцінюватися:
Вміння користуватися словником;
Кількість нової інформації іншомовного походження за фахом;
Рівень компетенції щодо використаної інформації;
Креативність у відстоюванні своєї позиції;
Якість організації і проведення захисту проекту;
Практична доцільність результатів у подальшому опануванні
обраним фахом.
IV етап
Рефлексія
Викладач оцінює
роботу груп в
цілому
Групи оцінюють
роботу кожного
учасника
Good
Luck!
Автор
vasfurman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
29
Размер файла
1 107 Кб
Теги
вчителя, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа