close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

DIPLOM 3

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-6.01
РВНЗ "КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (М. ЯЛТА)
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕТСТВАПРА, МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТА ДИЗАЙНУ
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
(РОБОТА)
з дизайну
"Допущено до захисту"
Завідувач кафедри
____________ Гребенюк Г. Є.
"____" ___________ 2013 г. Реєстраційний № __________
"_____" ___________ 2013 р.УДК 7.038.532
на тему: СТВОРЕННЯ ФIРМОВОГО СТИЛЮ АРТ-СТУДІЇ "9 НЕБО"
Студента 4 курсу 41 ГД групи
галузі знань 0202 "Мистецтво"
напряму підготовки 6.020207 "Дизайн"
Довбиша Сергiя Сергiйовича
Науковий керівник: кандидат Історичних наук
Будзар М. М.
Національна шкала ____________
Кількість балів: __Оцінка: ECTS __
Члени комісії _________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
__________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
__________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
м. Ялта - 2013 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-6.01
РВУЗ "КРЫМСКИЙ ГУМАНИТАРНИЙ УНИВЕРСИТЕТ" (Г. ЯЛТА)
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ИСКУССТВ
КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИССКУСТВА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ДИЗАЙНА
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
(РАБОТА)
по дизайну
"Допущено к защите"
Заведующий кафедрой
____________ Гребенюк Г. Е.
"____" ___________ 2013 г. Регистрационный № __________
"_____" ___________ 2013 г.УДК 7.038.532
на тему: СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
АРТ-Студии "9 НЕБО"
Студента 4 курса 41 ГД группы
области знаний 0202 "Искусство"
направления подготовки 6.020207 "Дизайн"
Довбыша Сергея Сергеевича
Научный руководитель: кандидат исторических наук
Будзар М. М.
Национальная шкала ____________
Кол-во баллов: __Оценка: ECTS ___
Члены комиссии _________ _____________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
__________ _____________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
__________ _____________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
г. Ялта - 2013 г.
Документ
Категория
Разное
Просмотров
80
Размер файла
19 Кб
Теги
diplom
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа