close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация Microsoft PowerPoint

код для вставкиСкачать
Категорія – вища
Педзвання – старший викладач
Рік проходження атестації – 2008
Педагогічний стаж – 16 років
Нагороди – Грамоти обласного управління освіти і
методичного наукового центру, міського управління освіти
ПРАЦЮЄ НАД МЕТОДИЧНОЮ
ПРОБЛЕМОЮ:
Використання
інформаційних
технологій
навчання на уроках
української мови і
літератури
ФОРМИ РОБОТИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ
ЕЛЕКТРОННІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Важливим аспектом роботи у середовищі ІКТ являється
створення навчальних електронних презентацій, які
покликані візуалізувати інформацію та унаочнити
опрацьований матеріал.
Власний досвід створення та використання презентацій
у процесі вивчення української мови і літератури
дозволяє визначити низку факторів, які впливають на
ефективність навчально-виховного процесу:
зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки
значний обсяг інформації сприймається зоровими та
слуховими рецепторами одночасно;
полегшення розуміння і сприйняття поданого
матеріалу;
запам’ятовування навчального матеріалу на значний
період;
збільшення психологічної вірогідності прийняття
правильних висновків, суджень, узагальнень;
скорочення часу на розкриття проблеми.
НАВЧАЛЬНІ ФІЛЬМИ
Використовую у практиці роботи перегляди
фільмів або їх фрагментів за прочитаними
програмовими текстами, наприклад: «Тіні забутих
предків» за повістю М.Коцюбинського,
«Тигролови» за романом І.Багряного, «Мина
Мазайло» за комедією М.Куліша тощо.
Доцільно використовувати записи телепередач про
письменників, що вивчаються у програмному
курсі української літератури, наприклад, про
Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного,
Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла
Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя
Симоненка, Василя Стуса, Володимира Сосюру та
багатьох інших.
Мультимедійні уроки, зазвичай, будую за такою структурою:
1. Мотивація уроку – короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації
створюється проблемна ситуація за допомогою проблемного запитання.
2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.
3. Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з
поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію,
відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами (виклад
необхідної інформації з теми у вигляді слайдів).
Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж
на уроці без використання комп’ютера. Основна частина уроку може включати і
проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, творчий звіт з
виконанням індивідуального завдання. Звісно, використовуються і традиційні форми
роботи та методи і прийоми навчання.
4. Підбиття підсумків уроку включає рефлексію почуттів (наприклад, що
сподобалося на уроці найбільше), способів діяльності учнів (для прикладу, чи
раціональними були види діяльності, завдання, що використовувалися під час
заняття) та відтворення учнями основних понять уроку з демонстрацією слайдів з
текстовими фрагментами.
Автор
allashchegelska
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
83
Размер файла
1 575 Кб
Теги
powerpoint, презентация, microsoft
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа