close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация листи щастя

код для вставкиСкачать
Науково–дослідницька робота з теми:
«Ігрові та магічні листи в сучасному
підлітковому та
молодіжному фольклорі»
Відділення: філології та
мистецтвознавства
Секція: фольклористика
Автор: Cтойкова Єлизавета,
учениця 10-А класу
Веселівської районної
різнопрофільної
гімназії с.м.т. Веселого
Науковий керівник:
Посмітна Олександра Василівна,
вчитель світової літератури,
вчитель вищої категорії
Актуальність
проблеми:
Поява різних типів листів і нових форм
комунікації.
Специфічний жанр письмового фольклору,
який належить до числа нових об'єктів
вивчення фольклористики.
Чимало прогалин у вивченні цього явища.
Відсутність
спеціальних
досліджень
побутування листів ігрового та магічного
характеру серед учнів та їхніх батьків нашого
навчального закладу.
Все це вимагає уважного вивчення та глибокого
осмислення. Тому дослідження
вважаємо
актуальним.
2
.
3
Ідея вивчення листів ігрового і магічного
характеру як
невід'ємної
частини
сучасної
підліткової
та
молодіжної
субкультури зумовлює цілі й завдання
нашої роботи
Мета дослідження:
комплексне вивчення ігрових та магічних
листів як різновидності епістолярних
фольклорних текстів у сучасному
підлітковому та молодіжному фольклорі;
аналіз нових форм їх побутування.
Завдання дослідження
1.
Здійснити глибокий аналіз основних досліджень
вчених з даної проблеми.
2.
Виявити специфіку ігрових та магічних листів як
фольклорного явища.
3.
Вивчити історію жанру.
4.
Дослідити багатожанровість листів, їх функціональну
прагматику.
5.
Дослідити нові форми побутування ігрових та
магічних листів.
6.
Шляхом анкетування і тестування дослідити і
порівняти традицію побутування листів ігрового та
магічного характеру серед учнів гімназії та їхніх
батьків.
7.
Обгрунтувати використання листів ігрового і
магічного характеру як невід'ємної частини сучасної
підліткової та молодіжної субкультури.
4
.
.
Предмет
дослідження :
традиція побутування ігрових
магічних листів у сучасному
підлітковому та молодіжному
фольклорі;
та
ціннісно-смислові домінанти даного
жанру фольклору.
Об’єкт дослідження :
сучасні тексти листів ігрового і
магічного характеру;
електронні повідомлення, які
сходять до фольклорної традиції і
отримали широке розповсюдження
у фольклорі підліткової та
молодіжної субкультури.
5
6
теоретичнокритичний
аналіз наукової
літератури
структурнофункціональний
аналіз
матеріалів та
узагальнення
досягнень
анкетування,
тестування,
інтерв’ю
пошуковий
Наукова новизна роботи - обрана тема
7
раніше не була предметом спеціального
дослідження, яке полягає у вивченні
проблеми побутування листів ігрового
та магічного характеру як епістолярних
форм серед учнів гімназії
Практичне значення :
використання матеріалу і теоретичних
висновків дослідження вчителями
української, російської словесності та
народознавства на уроках літератури,
факультативних заняттях, спецкурсах при
вивченні міського та дитячого фольклору,
письмових фольклорних форм, традицій
сучасних субкультур
8
В.Ф.Лур'є . «Святые письма» как явление традиционного фольклора»
(вказує на давнє походження «магічних і святих листів» та їх розповсюдження )
А. А. Панченко. «Ускользающий текст: пророчество и магическое письмо»
(розглядає як явище сучасного міського фольклору )
Пономарьова О.Н «Эпистолярные формы в фольклоре современной
подростковой и молодежной субкультуры в современном подростковом и
молодежном фольклоре», «Почтовые игры школьниц», «Магические письма
современных школьников»
(осмислює нові епістолярні форми молодіжного фольклору в світлі попередніх
фольклорних традицій )
Борисов С. Б. Субкультура девичества : Российская провинция 70 - 90-х гг. ХХ в.
(розглядає листи як «постфольклорні практики, які мали місце в XX столітті в
Росії» )
В. П. Рукомойнікова «Самодеятельное творчество пользователей сети Интернет
как явление постфолькора»
(поряд з усними, «письмові способи передачі інформації стають
рівноправними комунікативними типами в сучасному постфольклорному
суспільстві» )
9
«Магічний лист» або «лист щастя»
(англ. сhain letter) - термін, що
позначає повідомлення, нерідко
релігійно-містичного змісту, в тексті
якого міститься адресована
отримувачу вказівка розмножити
його і розіслати копії. На підставі
такого визначення в групу «листів
щастя» включаються, крім власне
«листів щастя» у вузькому сенсі,
також «святі листи», «поштові ігри
школярок», фінансові «піраміди»
тощо.
Становлення і розвиток жанру
10
•Коріння в III-I ст. до н.е – апокрифічна книга
Єноха
• Стародавній Єгипт - «Книга мертвих»
папірус «Ам Дуат»
•VIII століття и- буддійські сутри з
вказівками копіювати тексти дхарані
«Книга мертвих»
•XYIII століття -«небесні» або «святі листи»(наприклад, польські modlitewki)
•США 1935 році- «листи збагачення» , перший з яких мав назву «Вишли
монетку»
•Кінець XX- початок XXI століття утвердлися як форма письмового
фольклору.
Функцїї листів
11
Створення нової соціальної реальності, «спільноти
переписувачів»; компенсує соціальні і культурні кризи,
пережиті суспільством (О.О.Панченко)
Розширення кола спілкування і реалізація особистісних
потреб самовираження
Комунікативна функція, яка служить засобом
загальнодоступності і поширення інформації між людьми
(С. Б.Борисов)
магічна функція (часто згадуються магічні дії)
розважальна функція
Різновиди ігрових і магічних листів
12
Електронні листи
13
У зв'язку з перенесенням тексту «листа щастя» в
електронну форму змінилися характеристики цієї
практики:
- зовнішня форма листів (у них з'являються
поетичні елементи, графіка, звукові ефекти);
- зміст (з'являються поради, попередження,
рекомендації, набори афоризмів, тести і т.д.);
- окремі елементи листів (зникають загроза
нещастя, а також свідчення про принесене
листом щастя чи нещастя. З'являються нові
механізми поширення, наприклад, посилання
на зміцнення дружніх зв'язків).
14
У другому розділі роботи відображені
результати нашого дослідження з данної
проблеми, проведеного шляхом анкетування,
опитування, інтерв`ю.
Анкетування
15
МЕТА: дослідити традицію побутування ігрових
та магічних листів серед учнів гімназії, виявити їх
відношення до цього явища
Респонденти - 100 учнів Веселівської районної
різнопрофільної гімназії віком від 10 до 17 років.
Опитування
16
МЕТА:
виявити відношення батьків до
ігрових та магічних листів ;
дізнатися,
чому, на їхню думку,
традиція існує досі
Респонденти - 50 батьків різного віку
17
Порівняльна діаграма
Висновок:традиція надсилання листів ігрового та
магічного характеру існує
2) Назвіть види листів, які
ви отримували
18
листи-замовляння
листи-жарти
«святі листи»
0
2
4
6
8
10
12
14
Порівняльна діаграма
Висновок: електронних листів 20-30 років назад не існувало.
ХХІ століття – вік електронних листів
19
3) Ваше відношення до листів?
позитивне
забобонне
дратівливе
0
5
10
15
20
25
30
Які чинники забезпечували та зараз забезпечують
стійку популярність листів у підлітковому та
молодіжному середовищі.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Бали
20
Інтерв`ю
21
Мета: виявити погляди і судження батьків,педагогів,
старшокласниць відносно традиції побутування
ігрових і магічних листів
ВИСНОВКИ:
Практика використання ігрових та магічних
листів є невід'ємною частиною сучасної шкільної субкультури.
Ігрові та магічні листи - це цілий культурний
пласт, особливий літературний жанр, емоційна зброя впливу
на людину, її душу. Їх можна вважати специфічним жанром
письмового фольклору.
Поява фольклорних епістолярних текстів у
контексті ігрових і магічних практик в сучасній міській
культурі відбувається, з одного боку, під впливом фольклорних
традицій, а з іншого - відповідно до потреби тих чи інших
підліткових та молодіжних спільнот.
Листи виконують різноманітні функції: магічну,
комунікативну, розважальну тощо.
22
ВИСНОВКИ:
Відбувається еволюція листів. Вони є новими
формами побутування епістолярних фольклорних текстів у
сучасному молодіжному соціумі. Віртуальні листи.
•
Традиція побутування листів ігрового та
магічного характеру має місце серед учнів гімназії з різним
відношенням до неї. На початку ХХІ ст. учасники цієї
практики стали використовувати електронну пошту. У
зв'язку з цим змінився склад учасників за віком, статтю.
23
24
Автор
alexa16
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
43
Размер файла
17 398 Кб
Теги
щастя, презентация, листи, Стойкова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа