close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вивчаємо мову охоче

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №5, 2013 Урок української мови у 2-му класі Автор: Наталія Опалко
5
2013
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Я — ШКОЛЯР
Адаптація
шестирічних
СХОДИНКИ до
ІНФОРМАТИКИ
Алгоритми
і виконавці
ІНОЗЕМНА
МОВА
Ефективні прийоми
навчання
ПРОЕКТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Природознавство,
2-й клас
ТЕЛЕ­ВИХО­ВАТЕЛІ
Вплив мультфільмів
на психіку дітей
КОНКУРС
ЗНАВЦІВ МОВИ
ОСНОВИ
ЗДОРОВ’Я
Уроктелепередача
Зустрілися радо погожої днини,
Історії подих з майбутнім країни
ПЕРЕДПЛАТА на 2014 рік РОЗПОЧАЛАСЯ!
Увага! З наступного року журнал “УПШ” виходитиме 10 разів на рік!
Поспішайте оформити передплату на сучасний, змістовний фаховий
журнал для педагогів початкової школи!
Журнал “УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ” — ваш незамінний помічник!
Читайте в наступному році:
4
2013
ОРГАНІЗАЦІя
НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
у 2013/2014
навчальному році
РОбОтА
з тЕкСтАмИ
Українська мова,
2-й клас
СюжЕтНІ
ЗАДАЧІ
у 2-му класі
ЛІтЕРАтУРНЕ
ЧИтАННя
Російська
мова навчання
ІНФОРмАтИкА
в мАЛюНкАХ
кОНтРОЛЬНІ
РОбОтИ
Математика,
2-й клас
ПОШУкОВІ
тАбЛИЦІ
ШкОЛА
СПРИяННя
ЗДОРОВ’ю
У змаганнях перемогу щоб здобути,
Треба визначити правильні маршрути
Індекс 89869
Вартість примірника
лише 26,78 грн!
99Рекомендації фахівців щодо впровадження нового Державного стандарту.
99Робота методичної служби різних рівнів: організація і проведення методичних об’єднань, консультаційно-інформаційна робота тощо.
99Система роботи з підготовки дітей до державної підсумкової атестації.
99Нормативно-правові документи.
99Розробки уроків з усіх навчальних предметів.
99Методика використання інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій
у навчально-виховному процесі.
99Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору початкової освіти: робота з дітьми, оформлення класних приміщень тощо.
99Робота з батьками: збори, консультації, поради фахівців.
99Розробки виховних заходів та конкурсів, сценарії свят.
Передплатити журнал “Учитель початкової школи” можна
на пошті або на сайті www.presa.ua
іше!
Разом вигідн
ь журнали
Передплатіт
плекті
ІЛЬ” у ком
М
Ж
Д
“
і
”
“УПШ
366,46 грн.
на рік лише за
4
Індекс 6860
“Джміль” — унікальний дитячий журнал:
розвиває творчі з­ дібності, виховує ерудовану, активну
і щасливу людину. Це саме те видання, що ­мудрий
учитель шукає для своїх учнів.
Кожна рубрика “Джмеля” —
це цілеспрямований розвиток
логічного та образного мислення;
чіткого доказового мовлення;
творчих здібностей;
пізнавальних інтересів;
уміння вчитися.
Журнал для дітей від 5 до 10 років,
їхніх батьків і педагогів
Досл
Розвивальн
іди
і ігри
Творчі завдання
і-уроки
н
арти
к
ї
і
ц
ми
одук
зду
Репр
о
р
ідиБес
Інтегровані мін
Вартість примірника — лише 18,63 грн!
Передплатити журнал “Джміль”
можна на пошті або на сайті www.presa.ua
Індекс 40295
5
№ 2013
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
ЗМІСТ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ
4 Ідеї Сухомлинського сьогодні
і в майбутньому
ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА
МОЯ ПРОФЕСІЯ — ВЧИТЕЛЬ
6 Галина СУХОРУКОВА
Творити людину
Педагогічна професія в контексті ідеалів
В. О. Сухомлинського
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
9 Оксана ДЕРКАЧ
Я — школяр
Формування внутрішньої позиції
шестирічних першокласників
12 Оксана ДЕРКАЧ
Букет для Учителя
Заняття для учнів 1-го класу
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ
15 Олексій АНДРУСИЧ, Ірина СТЕЦЕНКО
Алгоритми і виконавці: планування
та реалізація змістової лінії у 2-му класі
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПРИРОДОЗНАВСТВО
20 Марія БАРНА, Ольга ВОЛОЩЕНКО,
Олександра КОЗАК, Галина ШАБАТ, Надія ЩУР
Компетентнісний підхід
на уроках природознавства
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ІНОЗЕМНІ МОВИ
28 Аніта МАЙДАНЮК
Іноземна? — Не проблема!
Диференційовані завдання
на уроках англійської мови
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
33 Людмила СТАРЧЕНКО,
Ірина КАРИШКОВСЬКА-ІКАР
Полічи оne, two, three — нову казку створи
Інтегрований урок математики та англійської мови
у 1-му класі
В К Л А Д К А ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
Про затвердження орієнтовних вимог
оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін
у системі загальної середньої освіти
(Наказ МОН України від 21.08.2013 р. № 1222)
Орієнтовні вимоги оцінювання
навчальних досягнень учнів початкової
школи
(Додаток 1 до наказу МОН України
від 21.08.2013 р. № 1222)
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
МАТЕМАТИКА
36 Ольга РИБАК, Вікторія ГОСТЮНІНА
Математична подорож рідним краєм
Закріплення навичок ділення на 6 у 3-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Задумлива, усміхнена, мрійлива
Маленька україночка щаслива.
(Надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
40 Наталія ОПАЛКО
Вивчаємо мову охоче
Урок української мови у 2-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
43 Ельвіра ЗАХАРЧЕНКО
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
МИСТЕЦТВО
54 Світлана ТКАЧУК, Богдана ЖОРНЯК
Нам мікроби не страшні
Урок-телепередача у 3-му класі
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИРОДОЗНАВСТВО
46 Тетяна ГІЛЬБЕРГ, Тамара САК
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
УКРАЇНСЬКА МОВА
58 Наталя КАРПЕНКО
Проектна діяльність на уроках природознавства
ЕКОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
РОБОТА З БАТЬКАМИ
Батьківські збори —
форма педагогічної просвіти
51 Марина ШАРОВСЬКА
Мово українська, гордосте моя!
Конкурс знавців української мови
для учнів 3–4 класів
Досліджувати, пізнавати, творити
49 Марина ШАРОВСЬКА
Чарівне Музичне
Королівство та його мешканці
62 Катерина ЯВОРСЬКА
Добираємо рослини
для класної кімнати
Телевихователі
На 1-й сторінці обкладинки:
Батьківські збори
фото Л. Бондар, колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 5 (08), ЖОВТЕНЬ 2013
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Осадча, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: [email protected]
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 11.10.2013.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2661. Зам. 131516.
© Видавництво “Світич”, 2013
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 89869
Сучасні освітні технології Мови і літератури ВИВЧАЄМО МОВУ ОХОЧЕ
Урок української мови у 2-му класі
Наталія ОПАЛКО,
вчитель початкових класів,
ЗОШ № 32, м. Черкаси
Засвоєння мовних понять часто викликає труднощі у молодших школярів. Тому роботу над опануванням теми краще базувати не на заучуванні правил напам’ять, а на серії вправ, які допомагають учням краще і глибше зрозуміти зміст понять.
Подаємо зразок організації такої роботи з другокласниками на уроці української мови.
Те м а . Питальні речення. Засвоєння питальних
слів.
М е т а . Повторити вивчений матеріал про речен­ня.
Продовжувати ознайомлювати з типами речень
за метою висловлювання. Ознайомити з питальними
реченнями, їх оформленням інтонаційним і на письмі.
Розвивати комунікативні навички. Виховувати інтерес
до вивчення мови.
Т и п у р о к у — комбінований урок.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : підручник
“Рідна мова” (М. А. Білецька, М. С. Вашуленко);
“Тематичний словник школяра” (К. С. Прищепа,
В. Г. Лук’яненко); схема “Розповідне і питальне
речення”; картки з реченнями; мультимедійний
комплект; ватман, фломастери; аркуші з тестовими
завданнями (за кількістю дітей у групі).
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
ІІ. Актуалізація знань учнів (5–6 хв)
1. Прийом “Мозковий штурм”
Діти пригадують усе, що знають про речення.
2. Робота в групах
— Пригадайте основні правила роботи в групах. (Працювати організовано, не сперечатися,
думку доводити аргументовано тощо).
Завдання для І групи: дати відповіді на запитання тесту, виконати взаємоперевірку.
1. Речення виражає:
а) звертання; б) закінчену думку.
2. Речення складається з таких елементів:
а) слів; б) букв.
3. Перше слово в реченні пишеться:
а) з малої букви; б) з великої букви.
40
4. Слова в реченні пишуться:
а) окремо; б) разом.
5. У кінці розповідного речення ставиться:
а) знак питання; б) крапка або знак оклику.
Відповіді: 1 — б); 2 — а); 3 — б); 4 — а); 5 — б).
Завдання для ІІ групи: скласти асоціативний кущ
“Речення”. (Учні виконують завдання на ватмані).
окличні
закінчена думка
окремо
неокличні
слово
речення
велика буква
розповідні
. ! ? ...
3. Перевірка виконання завдань
Роботи учнів І групи вчитель збирає на перевірку.
Хтось із учнів ІІ групи біля дошки демонструє
складений асоціативний кущ, іще раз нагадує попередньо вивчений матеріал про речення.
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку (1–2 хв)
— Сьогодні ми продовжимо працювати над реченнями. Детальніше зупинимося на питальних реченнях. Розглянемо, які слова допомагають створити
питальне речення, як правильно його побудувати,
з якою інтонацією вимовляти.
ІV. Підготовка до сприйняття нового матеріалу
(6–7 хв)
1. Хвилинка каліграфії
— Відгадайте загадку і визначте, яке слово ми
писатимемо під час хвилинки каліграфії.
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Сучасні освітні технології Мови і літератури
Вірно людям я служу,
Їм дерева стережу.
Дзьоб міцний і гострий маю,
Шкідників ним добуваю.
(Дятел)
На мультимедійній дошці вчитель демонструє
кілька зображень дятла.
— Запишіть у зошиті:
3. Робота за схемою “Речення”
На мультимедійній дошці представлено схему
“Розповідне і питальне речення”. Спочатку вчитель
за схемою підсумовує набуті дітьми знання про
розповідні й питальні речення. Потім цю інформацію повторює хтось із дітей.
Речення
Дд дя те дятел
2. Робота з “Тематичним словником”
— Розшукаймо в словнику, що означає це слово.
За якою темою ми будемо шукати слово “дятел”?
(Птахи, с. 180). Які це птахи? (Дикі, с. 183). Прочитайте довідку.
3. Робота в зошиті
— Запишіть слова-родичі слова дятел. (Дятлик, дятленя). Який дятел? (Працьовитий, молодий, спритний, енергійний тощо). Дятел що робить?
(Живе, летить, виводить (пташенят), добуває (їжу),
лікує (дерева) тощо).
— Зробіть звуко-буквений аналіз слова.
Дятел — 5 букв, 5 звуків, 2 склади.
= – –
4. Гра “Буквоград”
yy Із букв, які є у слові “дятел”, утворіть нові слова.
(Теля, для).
yy Відшукайте ноту в слові “дятел”. (Ля).
5. Вправа “Склади речення”
— Зі словом дятел складіть і запишіть розповідні речення. Прочитайте їх.
V. Гімнастика для очей (1–2 хв)
Кожну вправу виконують 4–6 разів.
yy Рухи очима вправо–вліво.
yy Колові рухи очима.
yy Заплющення і розплющення очей у швидкому
темпі.
yy Зведення очей до носа.
Розповідне
Питальне
Розповідає
Запитує
. ! ...
? ?!
VІІ. Усвідомлення набутих знань (3–4 хв)
1. Вправа “Запитання-відповідь”
Робота в парах
— Запитайте одне одного про те, що вас цікавить, і дайте одне одному відповідь. (Учні усно
відпрацьовують вміння складати розповідні та питальні речення).
2. Бесіда
yy Як називається речення-запитання?
yy Який розділовий знак ставлять у кінці питального речення?
yy Як називають речення-відповідь?
yy Який розділовий знак ставлять у кінці розповідного речення?
yy Коли найчастіше використовують питальні
речення?
VІІІ. Фізкультхвилинка (казка “Колобок”) (2–3 хв)
Надворі сьогодні хмарно,
Та у класі тепло, гарно.
VІ. Ознайомлення з новим матеріалом
(7–8 хв)
1. Робота з підручником (с. 65, вправа № 133)
— Прочитайте вголос спочатку запитання,
а потім відповідь. Вимовляйте з більшою силою голосу виділені слова.
Запитання до вправи
yy Які питальні слова ви запам’ятали?
yy Для чого треба використовувати питальні
слова?
yy Де живе дятел?
yy Як називають дятла?
2. Ознайомлення з правилом
Речення, в якому про щось запитується, називають питальним. У кінці питального речення ставлять знак питання (?).
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
У групах ми завдання виконуєм активно —
І виростає в зошиті кущ асоціативний.
(Це та наступне фото надані автором)
41
Сучасні освітні технології Мови і літератури Варіант відповіді
Речення.
Розповідне, питальне.
Читаємо, розуміємо, складаємо.
Використовуємо їх у спілкуванні.
Думка.
2. Перевірка виконання завдань
Представники груп по черзі демонструють виконане завдання.
3. Робота з картками
Завдання: списати, поставити розділові знаки
у кінці речень.
Питальне речення вивчаю,
Та й інші види добре знаю
А тепер усі — мовчок,
Почитаймо “Колобок”.
Напекли баба з дідом колобків. А колобки взяли
та й втекли.
Дід дивується.
(Підняти плечі вгору, опустити — двічі).
Баба журиться.
(Виконати нахили голови вліво–вправо — двічі).
Колобки котяться.
(Руки зігнути в ліктях на рівні грудей, долоні повернуті вперед. Виконати колові рухи руками).
Зайці чеберяють.
(Крокувати на місці, високо піднімаючи коліна).
Ведмеді чвалають.
(Імітувати ходу ведмедя).
Вовки гасають.
(Бігти на місці з високим підніманням колін).
Лисиці глузують.
(Імітувати ходу лисиці).
Дід дивується.
(Підняти плечі вгору, опустити — двічі).
Баба журиться.
(Виконати нахили голови вліво–вправо — двічі).
ІХ. Узагальнення та систематизація знань (7–8 хв)
1. Робота в групах
Завдання для І групи: використовуючи різні питальні слова, складіть кілька варіантів питальних
речень до поданих розповідних.
Влітку Тарас поїхав до бабусі. (Що робив Тарас
улітку? Куди поїхав Тарас улітку? Коли Тарас поїхав
до бабусі?)
Мама зварила смачний борщ. (Хто зварив смачний
борщ? Що зварила мама? Який борщ зварила мама?)
Завдання для ІІ групи: складіть сенкан про розповідне і питальне речення.
42
4. Гра “Впізнай предмет, використовуючи
підказки”
Учитель загадує когось із персонажів казки “Колобок”; учні ставлять кілька запитань, на які можна
відповісти “так” або “ні”, намагаючись за допомогою них визначити характерні ознаки прихованого
персонажа.
Наприклад
Це людина? (Ні).
Це тварина? (Так).
Це велика тварина? (Ні).
Це хижа тварина? (Ні).
Це травоїдна тварина? (Так).
За кольором хутра ця тварина бура? (Ні). Руда?
(Ні). Сіра? (Так). Біла? (Так).
Ця тварина стрибає? (Так).
Відповідь: заєць.
Х. Підсумок уроку (2–3 хв)
yy З яким видом речення за метою висловлювання
ми сьогодні ознайомилися?
yy Які речення називають питальними?
yy За допомогою яких слів утворюють питальні
речення?
yy Який розділовий знак ставлять у кінці питальних
речень?
ХІ. Домашнє завдання (1–2 хв)
C. 66, впр. 134.
Педагог ділить учнів на групи, залежно від рівня
їхніх знань, і кожній групі дає диференційоване завдання.
І група: виконайте завдання 1, усно дайте відповідь на запитання, вміщені у завданні 2.
ІІ група: виконайте завдання 2, дайте письмові
відповіді на кожне запитання. l
Анонс
У ­наступному номері “УПШ” читайте про
розвиток творчих здібностей молодших
школярів на уроках читання.
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Фотоконкурс «УПШ»
Дружба з тваринами
збагачує дитину
Усі команди бездоганно
Мій пес виконує старанно.
Спілкування з тваринами відіграє величезну роль у
вихованні дитини. Це джерело життєдайних позитивних
емоцій і цінного досвіду, матеріал для розмірковування
про закони природи. Правильно організоване таке спілкування не лише радує і розважає, а й вчить мудрості,
терпіння, турботи про інших, оздоровлює душу дитини
та весь її організм.
Дружба з тваринами, турбота про них сприяють формуванню основ екологічної культури, яка є складовою
частиною духовності.
(Надіслала В. Глаз’єва,
СШ № 327, м. Київ)
Кінь тягнув у поле віз,
Нас із братиком підвіз.
Привітні, веселі і милі дельфіни,
Дарують захоплення й радість дитині.
(Надіслала В. Радченко,
гімназія № 178, м. Київ)
(Надіслав Б. Гешев, м. Вінниця)
Хоч страус — не Курочка Ряба, проте
Яєчко на фермі знесе непросте.
(Надіслала О. Юрченко, м. Конотоп)
Воли — і гарні, і міцні тварини —
Із давніх пір помічники людини.
(Надіслала А. Ляшенко,
м. Лубни, Полтавська обл.)
Фотоконкурс «УПШ»
У світі професій
Цікаву інформацію знайду —
Екскурсію для друзів проведу.
Як працюють лікарі, ми покажемо у грі.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Як побудовано скелет,
Розкаже лікар-ортопед.
Щасливої дороги, водії!
Безпека під контролем у ДАІ.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
(Надіслала Т. Магдюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Я сьогодні ще школяр,
А в майбутньому — гончар.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Хто із вогнем не завжди обережний,
Тих рятуватиме служба пожежна.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
(Надіслала Т. Магдюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
195
Размер файла
7 712 Кб
Теги
література, мова, освітні технології
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа