close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тема 20. Кальцій

код для вставкиСкачать
Тема 20. Кальцій
Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну
1. Позначте символ хімічного елемента Кальцій:
A. К;
Б. Ка;
B. Са;
Г. С.
2. Позначте число протонів, що містить ядро атома Кальцію:
A. 20;
Б. 30;
B. 10;
Г. 27.
3. Позначте, що має статися з атомом Кальцію, щоб утворився іон Са2+:
A. Віддати 2 електрони;
Б. Прийняти 1 електрон;
В. Віддати 3 електрони;
Г. Прийняти 2 електрони.
4. Позначте формулу кальцій гідроксиду:
A. КОН;
Б. СаО;
B. Са(ОН)2;
Г. К(ОН)2.
5. Укажіть масову частку Кальцію в кальцій карбіді СаС2:
A. 79%;
Б. 62,5%;
B. 75%;
Г. 40%.
6. Позначте атомну масу Кальцію:
A. 112;
Б. 40;
B. 27;
Г. 56.
Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям
7. Позначте хімічні властивості кальцію:
1. За звичайних умов інертна речовина;
2. На повітрі не окислюється;
3. Реагує з водою;
4. Не реагує з мінеральними кислотами;
5. Реагує з хлором за звичайних умов;
6. Відновлює неактивні метали з оксидів.
Варіанти відповідей:
A. 1, 3, 6;
Б. 2, 3, 5;
B. 3, 5, 6;
Г. 4, 5, 6.
8. Позначте фізичні властивості кальцій карбонату:
1. За звичайних умов рідка речовина;
2. Проводить електричний струм;
3. Не має запаху;
4. Біла кристалічна речовина;
5. Плавиться з розкладанням;
6. Надзвичайно токсичний.
Варіанти відповідей:
A. 1, 2, 3;
Б. 2, 3, 4;
B. 3, 4, 5;
Г. 4, 5, 6.
Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках
9. Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:
Назва речовини
1. Кальцій;
2. Гашене вапно;
3. Негашене вапно;
4. Гіпс.
Формула
A. СаО;
Б. Са;
B. СаСО3;
Г. Са(ОН),;
Д. СаSО4 ∙ 2Н2О.
10. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:
Реагенти
1. Са + Р4;
2. Са + О2;
3. СаО + Н2О;
4. Fе2О3 + Са.
Продукти реакції
A. СаО;
Б. Са3Р2;
B. СаО + Fе;
Г. СаН2;
Д. Са(ОН)2.
Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання
11. Установіть сполуки у послідовності збільшення в них масової частки Алюмінію:
A. СаСO3;
Б. СаСl2;
B. Са(ОН)2;
Г. СаО.
Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей
12. У крейді на кожні 25 атомів Кальцію приходиться 25 атомів Карбону та 75 атомів Оксигену. Складіть молекулярну формулу крейди та вкажіть у відповіді число атомів в одній формульній одиниці.
Відповідь:

Автор
123
12397   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
250
Размер файла
32 Кб
Теги
кальцій, тема
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа