close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тема 27. Нітратна кислота

код для вставкиСкачать
Тема 27. Нітратна кислота
Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну
1. Укажіть речовини, при взаємодії яких утворюється жовтий осад:
A. Карбон(ІІ) оксид та кисень;
Б. Натрій нітрит та хлоридна кислота;
B. Натрій фосфат та арґентум нітрат;
Г. Кальцій карбонат та нітратна кислота.
2. Укажіть речовини, при взаємодії яких утворюється жовто-бурий газ:
A. Карбон(ІІ) оксид та кисень;
Б. Мідь та нітратна кислота;
B. Кальцій карбонат та нітратна кислота;
Г. Мідь та хлоридна кислота.
3. Позначте ступінь окиснення Нітрогену в нітратній кислоті:
A. -3;
Б. +3;
B. +4;
Г. +5.
4. Позначте твердження щодо реакції взаємодії нітроген(ІV) оксиду з водою:
A. Утворюється тільки один продукт реакції;
Б. Продуктами реакції є нітратна та нітритна кислоти;
B. Співвідношення кількості речовини оксиду, що прореагувала, та добутої нітратної кислоти дорівнює 1:1;
Г. Цю реакцію відносять до реакцій диспропорціонування.
5. Позначте продукт реакції нітратної кислоти з концентрованою сульфатною кислотою:
A. Нітроген(V) оксид;
Б. Нітритна кислота;
B. Нітроген(ІІІ) оксид;
Г. Нітросульфат.
6. Позначте роль, яку може відігравати нітратна кислота в окисно-відновних реакціях:
A. Окисник;
Б. Відновник;
B. Окисник і відновник;
Г. Ні окисник, ні відновник.
Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям
7. Позначте правильні твердження щодо нітратної кислоти:
1. Має густину меншу, ніж у води;
2. Виявляє окисні властивості;
3. У водному розчині є сильною кислотою;
4. Солі нітратної кислоти називають нітридами;
5. Не має запаху;
6. Не змішується з водою.
Варіанти відповідей:
A. 1, 4, 6;
Б. 2, 3, 5;
B. 1, 2, 5;
Г. 2, 4, 6.
8. Позначте продукти відновлення нітратної кислоти, які можуть утворюватися при взаємодії нітратної кислоти з металами:
1. Амоніак;
2. Нітроген(II) оксид;
3. Нітроген(ІІІ) оксид;
4. Нітритна кислота;
5. Нітроген(ІV) оксид;
6. Нітроген(V) оксид.
Варіанти відповідей:
A. 1, 2, 5;
Б. 3, 4, 6;
B. 2, 3, 6;
Г. 1, 3, 5.
Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках
9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:
10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:
Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання
11. Установіть послідовність добування речовин у виробництві нітратної кислоти:
A. NH3;
Б. N2;
B. NO2;
Г. NO.
Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей
12. При взаємодії амоніаку об'ємом 10,64 л (н. у.) з киснем у присутності каталізатора було одержано нітроген(ІІ) оксид масою 11,4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).
Відповідь:
Автор
123
12397   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
344
Размер файла
48 Кб
Теги
кислоты, тема, нітратна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа