close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

метод проектів

код для вставкиСкачать
Використання проектних
Використання
технологій
проектних
технологій
на уроках художньої
на уроках
культури
образотворчого
мистецтва
Недостатньо лише
отримувати знання ― треба
знайти їм застосування.
Недостатньо тільки бажати ―
треба творити.
Й. В. Гете
Метод проектів виник в США
на початку XX століття і використовується у різних
сферах діяльності людини
З історії виникнення проектних технологій
Джон Дьюї
1859 -1952
Метод проектів, або « метод
проблем", виник у 20-ті роки ХХ
ст. у США .
Джон Дьюї - засновник методу
проектів.
Американский філософ і
педагог , представник
філософської течії прагматизму .
Автор більше 30 книг і 900
наукових статей.
80 % американців, обізнаних з
філософією, вважають Д’юї
кращим філософом Америки свого
часу .
Навчальне проектування у Росії
У 1905 р. під керівництвом педагога С. Шацького
невелика група вчителів намагалася активно
запроваджувати проектні методи у практику
викладання.
За радянської влади ідеї проектування
використовували до 1931 р.
У цьому ж році постановою ЦК ВКП(б) метод
проектів було заборонено .
Проектування — це особливий
тип інтелектуальної діяльності,
характерною особливістю якої
є перспективна орієнтація,
дослідження, яке має практичне
спрямування.
Мета проектів :
формувати інтелектуальні , спеціальні та
загальнокультурні знання, уміння учнів ;
розвивати логічне мислення, навички самостійного
планування , самоосвіти , комунікабельності ;
стимулювати рішучість, ініціативність , навички
співробітництва;
використовувати якнайповнішу
інформацію.
Метод проектів завжди припускає розв'язування деякої
проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання
різноманітних методів, засобів навчання, а з іншої,
інтегрування знань, умінь з різних галузей науки,
техніки, технології, творчих галузей.
Освоївши метод проектів, особистість
виявляється більш пристосованою до
життя,
яке
змінюється,
краще
орієнтуватися
в
різноманітних
ситуаціях, вміє працювати спільно в
різних колективах.
Класифікація проектів:
дослідницький ;
творчий ;
пригодницький ;
ігровий ;
практико – орієнтований ;
інформаційний і ін.
За характером контактів:
внутрішні (класні) ;
шкільні;
регіональні ;
міжнародні
За предметно-змістовою ознакою:
Моно проект (в рамках однієї області знання) ;
міжпредметний проект .
За кількістю учнів:
індивідуальний ;
парний ;
груповий .
За часом проведення:
короткостроковий ;
середньої тривалості;
довгостроковий ;
епізодичний .
Етапи роботи:
Занурення в проект (підготовчий етап).
Планування роботи.
Пошуково-інформаційна діяльність.
Результати та висновки.
Презентація (захист проекту).
Оцінювання процесу й результатів
роботи.
Критерії оцінки проектних робіт:
Важливість теми проекту, актуальність та значущість
теми.
Глибина дослідження проекту і повнота розкриття теми.
Оригінальність запропонованих рішень.
Самостійність роботи над проектом.
Якісність виконання продукту і як розкритий зміст
проекту в презентації.
Використання засобів наочності, технічних засобів.
Відповіді на питання.
Джерелом кожного великого
успіху у науці є зухвалість уяви.
Джон Дьюї
Автор
storhaj
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
137
Размер файла
2 264 Кб
Теги
метод, проектів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа