close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Чому діти не вміють читати

код для вставкиСкачать
Чому діти не вміють читати
Вчитель – логопед логопедичного пункту управління освіти і
науки м. Білої Церкви Малярчик Н. М.
Порушення читання спричинені
недорозвиненням фонематичної системи
Фонематична дислексія пов'язана з недорозвиненням функцій
фонематичного розпізнавання, мовного аналізу і синтезу.
Перша група – порушення читання, пов'язані з недорозвиненням
фонематичного сприймання ( розрізнення фонем), яке
проявляється в труднощах засвоєння літер, зумовлених
нечіткістю слухо – вимовних уявлень про звуки, а також у замінах
звуків, схожих за акустичними та артикуляційними ознаками.
Друга група – порушення читання, зумовлених недорозвиненням
функції фонематичного аналізу.
Найпоширеніші помилки
Труднощі спричиненні недорозвиненням процесів
фонематичного аналізу:
1) упізнавання наявності звуку в слові;
2) виокремлення першого і останнього звуку зі слова;
3) визначення послідовності, кількості та місця звуку у слові;
Найпоширеніші помилки спричиненні недорозвиненням
фонематичного сприймання:
1) заміни букв, що відповідають близьким за акустико –
артикуляційними ознаками звукам, трапляються в середині
таких фонематичних груп: глухі – дзвінкі, свистячі – шиплячі,
тверді – м'які, африкати та їх складові, голосні звуки;
2) помилки на: пропуски букв, вставляння букв, перестановку
букв та складів;
Причини, що зумовлюють помилки при
виконанні завдань
1. Порушення слухо – вимовної диференціації проявляються в тому, що
в процесі аналізу структури слова одні звуки замінюються іншими,
подібними акустично та артикуляторно.
2. Труднощі перенесення, виконання дій подумки, труднощі
формування фонематичних уявлень. Це проявляється в тому, що дітям
важко дається фонематичний аналіз, якщо слово не було промовлено
вголос.
3. Невміння розчленувати склад на звуки, внаслідок чого при аналізі
слова замість звуку часто називають склад.
4. Характер і ступінь складнощів аналізу звукової структури слова
визначається не тільки формою фонематичного аналізу, але й рівнем
складності мовленнєвого матеріалу.
5. Є діти з вибірковим порушенням фонематичного сприйняття і
фонематичного аналізу. У них порушена диференціація лише деяких,
подібних фонетично, опозиційних фонем, а також недорозвинені певні
складні форми фонематичного аналізу.
Корекційна робота з подоланні
фонематичної дислексії
1. Поглиблене обстеження усного та писемного мовлення,
виявлення індивідуальних особливостей учнів.
2. Виправлення вад звуковимови ( у разі потреби).
3. Робота над мовним аналізом та синтезом:
- Розвиток аналізу структури речення;
- Розвиток складового аналізу та синтезу;
- Розвиток фонематичного аналізу та синтезу;
4. Формування фонематичного сприймання ( диференціація
фонем).
Аналіз структури речення
1. Визначення межі речення в надрукованому без крапок тексту.
2. Придумування речення за сюжетною картинкою, визначення
кількості слів у ньому.
3. Придумування речень з певною кількістю слів.
4. Поширення речення, збільшуючи кількість слів.
5. Складання речення із слів, розміщених в довільному порядку.
6. Складання речення за кількома картинками, на яких зображений
один і той самий предмет у різних ситуаціях.
7. Придумування речення з певним словом.
8. Складання графічної схеми речення.
9. Визначення місця звуку в реченні.
10. Піднесення карточки з цифрою, яка відповідає кількості слів у
реченні.
1. Визначення межі речення в надрукованому без
межі тексті
Гостя
Діти вирішили зробити для білочки столик Вони
клали на нього шматочки хліба сухі грибки, горішки
іноді все це вони заривали в глибокий сніг у білочки
гарне чуття вона лапками розгрібала сніг і брала
приготовлену для неї їжу діти спостерігали за
білочкою раділи за неї
2. Придумування речень за сюжетною картинкою,
визначення кількості слів у ньому
3. Придумай речення
1.
2.
3.
Придумай речення з заданою кількістю слів.
Придумай речення, збільшуючи кількість слів.
Придумай речення з словом, з певним словом.
4. Скласти речення із слів, розміщених в певному
порядку
Андрійко, рубати, дрова, сокира.
Всі, копати, картопля, гостра, лопата.
Косарі, косити, трава, гострі, коси.
Мама, прасувати, білизна, новий, праска.
Учні, обкопувати, саджанці, дерева, лопатами.
Влітку, ми, любити, мандрувати, на, пароплаві, по,
Чорне, море.
Летіти, білі, птахи, та, сидіти, на, земля.
5. Визначити кількість слів в реченні. Обвести
відповідну цифру. Скласти графічну схему речення.
2 4 6 3
СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ
Скласти розповідь за
малюнками
Розвиток складового аналізу та синтезу
1.
2.
Виділяти голосний звук із складу: назвати тільки голосний
звук у складі; вказати букву, якою позначається голосний у
складі; придумати склад з відповідною голосною буквою;
визначити місце голосного у складі, показати відповідну
букву.
Визначення голосних звуків із слова: визначити голосний у
слові та його місце ( початок, середина, кінець).
Визначити які букви є в словах, закреслити зайві
мгрлиак
гктолра
мгрлиак
гктолра
всіилр
уочста
хгпріипб
зсатмокг
фвзулоик
лготпатда
гриахк
свлион
Визнач правильну послідовність звуків
СШ
ШС СШ
ШС
ЛР
РЛ ЛР
РЛ
СШ
ШС СШ
ШС
ЛР
РЛ
ЛР
РЛ
СШ
ШС СШ
ШС
ЛР
РЛ
ЛР
РЛ
Пригадай і назви слова з заданими звуками.
Відшукай слова з цими звуками на картинках
1. Скільки овочів зображено на
малюнку?
10 12 13 6 9
2. В назвах яких овочів є звук У?
3. В назвах яких овочів звук У відсутній?
1. Як називається людина, яка пасе
тварин?
Гончар Пастух Бджоляр
2. Скільки тварин зображено на
малюнку?
3 4 5 6
3. Який голосний звук зустрічається в усіх
назвах тварин?
А У О Е И І
Відшукай місце звуку в словах
Лабіринт: Визначити який голосний є в словах И чи І
Відшукати картинки, в назвах яких є звук А
Для закріплення навичок виділення голосних
1.Назвати голосні звуки у словах, вимова яких не відрізняється
від написання.
2.Записати за схемою тільки голосні вказаного слова :
парта - _ А _ _ А.
3.Виділити голосні у слові, дібрати відповідні букви з розрізної
азбуки.
4.Розкласти картинки під відповідними буквами ( картинки з
односкладовими словами).
5.Розкласти картинки під відповідними графічними схемами, на
яких вказані тільки голосні.
Вправи на визначення наголошеного складу у слові
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Назвати наголошений склад.
Довше протягнути наголошений склад.
Скласти графічну схему складового аналізу, визначити
наголос.
Дібрати слова до схем двоскладових слів із різним
наголосом.
Розкласти картинки під схемами.
Записати слова по складах, підкреслити наголошений
склад.
Придумати трискладові слова з наголосом на 1 – 3-у складі.
Розвиток фонематичного аналізу та синтезу
Послідовність набуття навичок звукового аналізу та синтезу
1. Виділення звуку на фоні слова, тобто визначення звуку у
слові.
2. Визначення звуку на початку і в кінці слова.
3. Встановлення послідовності звуків у слові.
4. Виділення кількості звуків у слові.
5. Визначення місця звуку щодо інших звуків.
Орієнтуємось в просторі. Відшукуємо місце
звуку П в словах.
1.
2.
3.
Павучок спускається з
даху. Розфарбуй товсту
паличку, тонку.
Мишка заховала сосиски.
Кіт з'їв сосиску що під
платтям. Розфарбуй
предмет, який висить
вище всіх.
Розфарбуй клітинки, що
відповідають місцю звуку
П в словах павук, пальто,
плаття.
Орієнтуємось в просторі. Відшукуємо місце
звуку Т в словах
1.
2.
3.
Бабуся несла 2 сумки.
Розфарбуй фрукти, які
знаходяться в сумці що
справа.
Розфарбуй парасольку,
яка в лівій лапці котика.
Зафарбуй клітини, що
відповідають місцю звуку
Т в словах кіт, бант,
трава, тапочки.
Орієнтуємось в просторі. Відшукуємо місце
звуку Д в словах.
1.
2.
3.
Розфарбуй однакові
будинки. Домалюй на
будинках віконечка.
Розфарбуй сірим
кольором доріжку, по якій
іде дівчина до тварини, в
назві якої є звук Д.
Зафарбуй клітинку, що
відповідає місцю звуку Д
в словах дім, ведмедик,
верблюд.
Орієнтуємось в просторі. Відшукуємо місце звуків П –
Б в словах
1.
2.
3.
Розфарбуй вікна під
дахом, під балконом.
Закінчи візерунки на
балконах.
Розфарбуй клітинки, що
відповідають місцю звуків
П – Б у словах собака,
черепаха, борсук, папуга.
Ігрові вправи
Розглянути малюнки.
Визначити кількість звуків
у слові. З'єднати малюнок
з відповідною цифрою
3 4 5
Дібрати схему до малюнка
=.-
-.–
Ігрові вправи
Розглянути малюнок.
Визначити перший або
останній звук у слові.
Записати відповідну букву.
_____
______
Розглянути малюнки.
Порахувати кількість
звуків у назві кожного з
малюнків. Написати
відповідну цифру.
______
_____
Формування фонематичного сприймання
1 етап:
1. Уточнення артикуляції звуку з опорою на звукове, слухове,
тактильне сприймання, кінестетичні відчуття.
2. Виділення звуку на фоні складу.
3. Формування вміння визначати наявність звуку у слові.
4. Визначення місця звуку і слові.
5. Виділення слова з певним звуком.
2 етап
Проводиться робота з формування тісного взаємозв'язку між
буквою і звуком. З цією метою використовуються вправи для
читання складів і слів з заданою буквою.
Диференціація твердих та м'яких приголосних
1. Диференціація твердих та м'яких приголосних на слух та при
вимові.
2. Засвоєння м'якості приголосних Я,Ю, Є, І.
3. Позначення м'якості приголосних на письмі за допомогою
букв Я, Ю, Є, І, ЬО, Ь.
План роботи з диференціації твердих та м'яких приголосних
1. Диференціація ізольованих звуків.
2. Диференціація у складах, словах, реченнях.
3. Диференціація у зв'язному мовленні.
Послідовність логопедичної роботи з
диференціації звуків С - Ш
1.
Диференціація ізольованих звуків С – Ш.
Визначення звуків за беззвучною артикуляцією. Можна
використовувати схеми
С
З
Ц
_
_
_
Ш
Ж
Ч
0
0
0
Диференціація С – Ш у складах
Викласти відповідну букву, яка прозвучала у складі.
Ш
С
Вправи на практичне розрізнення звуків
Визначити місце звуку в слові, піднявши
відповідну цифру ( спочатку з звуком С, потім –
Ш):
Син, сонце, миска, ніс, пісок, ліс.
Шуба, дошка, душ, машина, мишка.
2. Зафарбувати відповідну смужку
( використовувати слова з попереднього завдання)
1.
З'єднай предметні малюнки з буквами, які є в їх назві
С
Ш
Ш
Склади словосполучення
сильний
стигла
гостре
чистий
солодкий
синя
вишня
шило
аркуш
шум
волошка
шоколад
Диференціація звуків
1.
2.
3.
С-Ш
За сюжетною картинкою придумати речення з словами, в
назвах яких є звуки С – Ш.
Повторити речення. Визначити місце кожного звуку в слові.
Доповнити речення словами, в яких є звуки С - Ш
Диференціація С – Ш в зв'язному мовленні
Шишки на сосні,
Шашки на столі.
У Соні – шашки,
У Сими – шишки.
Мишка Наташка
З'їла всю кашку.
Сумно без каші
Миші Наташі.
Список літератури
1.
Барищук Г. С. Усунення вад письма. – Тернопіль: Богдан, 2003
2.
Ефименкова Л. Н., Садовникова И. Н. Исправление и
предупреждение дисграфии у детей. – Просвещение, 1972
3.
Лалаева Р. И. Нарушение чтения и пути их коррекции у младших
школьников. – СПб: Союз, 1998
4.
Легопедия/ под редакцией Л. С. Волкова. – М.: Просвещение,
1998
5.
Момот Т. Л. Грамотійко. Логопедичний зошит для розвитку усного
та писемного мовлення в учнів початкових класів – Тернопіль:
Богдан, 2006
6.
Заєць С. Корекція фонематичних дисграфій в учнів початкових
класів – Дефектолог, квітень 4( 28) 2009
7.
Ребенкова Л. Чому діти не вміють читати. Фонематичні дислексії.
– Дефектолог, липень 7 ( 67) 2012.
Автор
InnеsaLogo
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
288
Размер файла
34 358 Кб
Теги
діти, чому, вміють, читать
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа