close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

fillertext

код для вставкиСкачать
fillertext
corruptiƒimas ceteror . viciƒcitudines , qu , ab antiqua ƒeaturigine defecerunt, & vel in compt. tem elegantiam vergerunt , vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt . Quod ƒi h. uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfuum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua polit. nat. alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad. far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum . quod quemad . dú . ris†us tr . phantis . cleƒiæ caput e†, ita necear . ƒequitur al. quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni refrag . ur reƒpežu . reticorum q . bus nulla cum ƒ . žis vita funžis com . nio, nec ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent, nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe ƒeparãt à ca . lica corporis . cleƒia†ic . eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput . i†us eƒt ƒic & eor . Diabolus . Abƒit autem vt tal . de no†ra . leƒia fat . mur quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil . Nos enim in tide ƒie ad . ƒcimus,v vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ commune & inƒeparab . vincu- lum . ritatem e prote†em . , qua beat . illius ƒedis incol . cum ƒidel . ri†iano rum animis iunguntur, ƒub communicapite . ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis , cup . ntque pari . atitudine cos fore parri- cipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn . meris g . tiarum ažioni- bus . um laudamus , eò quod tanta co . ratribus no†ris operator . neficia, néve ingrato ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij my†er . fre-quenter recorda . Quapropt . ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus paginis dix us , hæc fœdè vituperari ab hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific . in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanžorúmque interceƒs . nem non minore precio haberi apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ faža e† . atio per . po†olos pro multis, per . ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per . nturionem pro filio, per batisƒsimam . rginem pro conuiuantibus in . ana . alli -le . erat enim tune temporis ƒupremus no†er med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re. mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat . s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet . p†olus, & manus pedéƒq . terebratos latuƒque confi - xum o†endens, pat. torum preces maximi ee p . deris quas modo ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui . us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis fitus in lucem emiƒit .gduni. Cum ergo auiuntep . copi hoc nominee . um in-facris liter . appellari . current in-primis vt. nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq; ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide, vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint ornari: D . feant quiƒn .ƒit hoc loco e. ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmo- dum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it . †uder ex. rinare ƒic æbeato . iƒcopo didendum eƒt qui cogi . ione arque al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- Quot enim ƒunt in vna ƒola .Ilia ƒermonum altera . o -cula-, barbariem trá†ata ƒunt . Quod enim ƒunt in vna ƒola . intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua polit. nat. alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad. far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum . quod quemad . dú . ris†us tr . phantis . cleƒiæ caput e†, ita necear . ƒequitur al. quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni refrag . ur reƒpežu . reticorum q . bus nulla cum ƒ . žis vita funžis com . nio, nec ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent, nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe ƒeparãt à ca . lica corporis . cleƒia†ic . eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput . i†us eƒt ƒic & eor . Diabolus . Abƒit autem vt tal . de no†ra . leƒia fat . mur quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil . Nos enim in tide ƒie ad . ƒcimus,v vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ commune & inƒeparab . vincu- lum . ritatem e prote†em . , qua beat . illius ƒedis incol . cum ƒidel . ri†iano rum animis iunguntur, ƒub communicapite . ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis , cup . ntque pari . atitudine cos fore parri- cipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn . meris g . tiarum ažioni- bus . um laudamus , eò quod tanta co . ratribus no†ris operator . neficia, néve ingrato ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij my†er . fre-quenter recorda . Quapropt . ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus paginis dix us , hæc fœdè vituperari ab hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific . in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanžorúmque interceƒs . nem non minore precio haberi apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ faža e† . atio per . po†olos pro multis, per . ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per . nturionem pro filio, per batisƒsimam . rginem pro conuiuantibus in . ana . alli -le . erat enim tune temporis ƒupremus no†er med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re. mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat . s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet . p†olus, & manus pedéƒq . terebratos latuƒque confi - xum o†endens, pat. torum preces maximi ee p . deris quas modo ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui . us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis fitus in lucem emiƒit .gduni. Cum ergo auiuntep . copi hoc nominee . um in-facris liter . appellari . current in-primis vt. nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq; ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide, vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint ornari: D . feant quiƒn .ƒit hoc loco e. ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmo- dum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it . †uder ex. rinare ƒic æbeato . iƒcopo didendum eƒt qui cogi . ione arque al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- Quot enim ƒunt in vna ƒola .Ilia ƒermonum altera . o -cula-, barbariem trá†ata ƒunt . Quod enim ƒunt in vna ƒola . corruptiƒimas ceteror . viciƒcitudines , qu , ab antiqua ƒeaturigine defecerunt, & vel in compt. tem elegantiam vergerunt , vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt . Quod ƒi h. uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfuum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua polit. nat. alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad. far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum . quod quemad . dú . ris†us tr . phantis . cleƒiæ caput e†, ita necear . ƒequitur al. quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni refrag . ur reƒpežu . reticorum q . bus nulla cum ƒ . žis vita funžis com . nio, nec ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent, nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe ƒeparãt à ca . lica corporis . cleƒia†ic . eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput . i†us eƒt ƒic & eor . Diabolus . Abƒit autem vt tal . de no†ra . leƒia fat . mur quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil . Nos enim in tide ƒie ad . ƒcimus,v vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ commune & inƒeparab . vincu- lum . ritatem e prote†em . , qua beat . illius ƒedis incol . cum ƒidel . ri†iano rum animis iunguntur, ƒub communicapite . ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis , cup . ntque pari . atitudine cos fore parri- cipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn . meris g . tiarum ažioni- bus . um laudamus , eò quod tanta co . ratribus no†ris operator . neficia, néve ingrato ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij my†er . fre-quenter recorda . Quapropt . ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus paginis dix us , hæc fœdè vituperari ab hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific . in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanžorúmque interceƒs . nem non minore precio haberi apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ faža e† . atio per . po†olos pro multis, per . ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per . nturionem pro filio, per batisƒsimam . rginem pro conuiuantibus in . ana . alli -le . erat enim tune temporis ƒupremus no†er med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re. mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat . s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet . p†olus, & manus pedéƒq . terebratos latuƒque confi - xum o†endens, pat. torum preces maximi ee p . deris quas modo ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui . us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
2. . thaginenf . & preca . nis meminit nominat . A-
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis fitus in lucem emiƒit .gduni. Cum ergo auiuntep . copi hoc nominee . um in-facris liter . appellari . current in-primis vt. nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq; ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide, vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint ornari: D . feant quiƒn .ƒit hoc loco e. ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmo- dum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it . †uder ex. rinare ƒic æbeato . iƒcopo didendum eƒt qui cogi . ione arque al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
2. . thaginenf . & preca . nis meminit nominat . A-
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
2. . thaginenf . & preca . nis meminit nominat . A-
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- Quot enim ƒunt in vna ƒola .Ilia ƒermonum altera . o -cula-, barbariem trá†ata ƒunt . Quod enim ƒunt in vna ƒola . intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua polit. nat. alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad. far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum . quod quemad . dú . ris†us tr . phantis . cleƒiæ caput e†, ita necear . ƒequitur al. quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni refrag . ur reƒpežu . reticorum q . bus nulla cum ƒ . žis vita funžis com . nio, nec ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent, nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe ƒeparãt à ca . lica corporis . cleƒia†ic . eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput . i†us eƒt ƒic & eor . Diabolus . Abƒit autem vt tal . de no†ra . leƒia fat . mur quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil . Nos enim in tide ƒie ad . ƒcimus,v vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ commune & inƒeparab . vincu- lum . ritatem e prote†em . , qua beat . illius ƒedis incol . cum ƒidel . ri†iano rum animis iunguntur, ƒub communicapite . ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis , cup . ntque pari . atitudine cos fore parri- cipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn . meris g . tiarum ažioni- bus . um laudamus , eò quod tanta co . ratribus no†ris operator . neficia, néve ingrato ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij my†er . fre-quenter recorda . Quapropt . ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus paginis dix us , hæc fœdè vituperari ab hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific . in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanžorúmque interceƒs . nem non minore precio haberi apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ faža e† . atio per . po†olos pro multis, per . ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per . nturionem pro filio, per batisƒsimam . rginem pro conuiuantibus in . ana . alli -le . erat enim tune temporis ƒupremus no†er med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re. mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat . s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet . p†olus, & manus pedéƒq . terebratos latuƒque confi - xum o†endens, pat. torum preces maximi ee p . deris quas modo ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui . us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis fitus in lucem emiƒit .gduni. Cum ergo auiuntep . copi hoc nominee . um in-facris liter . appellari . current in-primis vt. nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq; ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide, vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint ornari: D . feant quiƒn .ƒit hoc loco e. ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmo- dum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it . †uder ex. rinare ƒic æbeato . iƒcopo didendum eƒt qui cogi . ione arque al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- Quot enim ƒunt in vna ƒola .Ilia ƒermonum altera . o -cula-, barbariem trá†ata ƒunt . Quod enim ƒunt in vna ƒola .
corruptiƒimas ceteror . viciƒcitudines , qu , ab antiqua ƒeaturigine defecerunt, & vel in compt. tem elegantiam vergerunt , vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt . Quod ƒi h. uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfuum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . nes in varias vit . ru, ƒpecies interloq . ndum di†ražæ ƒunt, quo minus ab aliis qui vernaculi rat . nem non habent intelligantur . Quidam aŽ. ežant . vt bleƒa lingua bland . res videantur, alij ƒpecus latebris . aut fortaƒsis po†remas mbiunt , multi lab . ƒmo abundant . In non paucis ežant . damnamus quum vel dedužis . ucibus & veulte ë caui ƒpec . latebris æqué receŽu oris refonat Quid . †ridulos habét pron . ciatonis hiatus , ƒunt qui diž . num feces manducant , qu . am captia contondunt, multi po†remas omnes ƒ. labas accuunt. A† fermo facer omn . us cum adipiƒci cup . ntibus ƒeƒe purus, terƒus, or- duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua polit. nat. alis compon. , & idcir . in his . rdinibus ad. far . propoƒit . nis ratio verƒat . vt autum . quod quemad . dú . ris†us tr . phantis . cleƒiæ caput e†, ita necear . ƒequitur al. quodÞ . militáti pr . fici, nec h .c opin . ni refrag . ur reƒpežu . reticorum q . bus nulla cum ƒ . žis vita funžis com . nio, nec ideo vn . s Eccle- ƒi . captiti reƒp . dent, nam veluti membra putrida & re- bell . ƒeƒe ƒeparãt à ca . lica corporis . cleƒia†ic . eco nom . & q . madmodum . ƒdem caput . i†us eƒt ƒic & eor . Diabolus . Abƒit autem vt tal . de no†ra . leƒia fat . mur quæ phrenetici ad . ƒariorum ƒpi . tus ƒugil . Nos enim in tide ƒie ad . ƒcimus,v vtrioƒque tr . mphan- tis & mil . ntis . leƒiæ commune & inƒeparab . vincu- lum . ritatem e prote†em . , qua beat . illius ƒedis incol . cum ƒidel . ri†iano rum animis iunguntur, ƒub communicapite . ri†o, eor mque compat. tur in-firmit . ibis , cup . ntque pari . atitudine cos fore parri- cipes, & reciproca pijamoris viciƒsit . dine nos b . torum cong. tulamur fœlicitati & inn . meris g . tiarum ažioni- bus . um laudamus , eò quod tanta co . ratribus no†ris operator . neficia, néve ingrato ƒilentio tantæ g . titudi- nis ƒepe . tur memoria, nos e . ƒdem tum precib . , tum orat . nibus, & in ipƒius ƒacroƒanži ƒacriƒicij my†er . fre-quenter recorda . Quapropt . ƒi memine ris corum quæ ƒuper . ribus paginis dix us , hæc fœdè vituperari ab hæretic . comperies , no† . qu ƒacrific . in†ruž auƒpi- cia . udabis , ƒanžorúmque interceƒs . nem non minore precio haberi apud . ri†u quâm quæ eide . lluris inco- læ faža e† . atio per . po†olos pro multis, per . ananeam pro filia à dæmonio vex. ta, per . nturionem pro filio, per batisƒsimam . rginem pro conuiuantibus in . ana . alli -le . erat enim tune temporis ƒupremus no†er med . tor interceƒ . nis, æ vnicus re. mptionis æquè ac nunc, ad dextram pat . s fedens, vbi interpellat pro no . s, vt docet . p†olus, & manus pedéƒq . terebratos latuƒque confi - xum o†endens, pat. torum preces maximi ee p . deris quas modo ƒacr . ƒcripturæ probat . nibus vindicaui . us du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á poƒst long . temporis fitus in lucem emiƒit .gduni. Cum ergo auiuntep . copi hoc nominee . um in-facris liter . appellari . current in-primis vt. nom . is ƒui d. nitatem tucantur vigilantiq; ƒtud . ad gregis ƒalutem incumbant fide, vita, qu. omni calpa vacet doc inaq; ƒint ornari: D . feant quiƒn .ƒit hoc loco e. ƒcopus nuncupatus omniq; ratione ill. s imaginem †udeant pr ƒeƒerre. Q . madmo- dum enim qui reg. .m imitat. imagin.in-eo quod pre- clarum eƒt imitari conat. , illan it . †uder ex. rinare ƒic æbeato . iƒcopo didendum eƒt qui cogi . ione arque al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum min.t,. iƒcopatum oža . ,ƒupremoq. ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi nis eƒt tam . ordo,hoc eƒt, dign . as & gradus alt . r facer-dotio . c . eminent . ra oie . ƒunt ann. Sedan . ta- men ƒunt vtr . ƒque contro . rƒiæ dubia & cred . dum non ƒolum Ar . pagitæ ƒent . .tiæ verumet m . ipƒ . s Concilij decr . tis T. denti habitis Seƒs. ne vigeƒi . atertia ca quarto & can ƒext . vbi & . dinis & gradus H. rarchiæ facer . mus dieitur, non enim fi dig . tas & gr. tis e† ƒupe rior ƒupb . de ƒit . conƒeq . ns vt ƒit no . m ƒacram . turn
al . qui eadem rat .. ne arc. piƒcopatus & . patus eent noua . ramenta Ne quem . tem id fallat dum no†ri fe-ptem numer. ordines, ipƒsum . cerd . tium ƒupremum fac . nt,cum vero rem non ƒac . mento . ƒed pota† . rerer- min . t, . iƒcopatum oža . , ƒupremoq . ço con†itmunt. Verum lle magn . reopagita ita perƒpie . rem hane tradit & conƒenta . ad can 2 . ¤ . . thaginenƒis . ncilij q . . rui,vt obƒtupeƒcere p . s animu non fatis q . at . E†i- igitur fac . mentum, nam ee eƒ cacem, & †ifieatricem hane in . iationem di . mus al s, & mox di . uri ƒumus . At vero ep copum bene precarii tiando, degree idem cano .
zeopagita, N. inis . iƒcopi tantus eƒt titulus . decorvt eo inƒini . ƒuper. . omn . m ƒuper . tendens vol . rit apud Iob . m dicente Sophat . hæc pars . hominis imp & po ƒsio bonorum quæ ƒunt illi ab piƒeopo , id eƒt á du, & hac ratione . iƒcopatus non eƒt lac . mentum ordi duis plag . lingu. atinè . thoritas ƒacris mini†er. ve - luti omn . m famigeratiƒsima, & amp . ƒsime prop . ginis fa mul . etur . Cu . s celƒitudo non ƒol . m in leg.bus conden dis fulgebat , verumet . m in om. bus quæ gen . alem or - bis notit . m amb . bant , ad . vt veriƒimile ƒit primos om- nes . ngel . & fidei precones per latiƒsima . rope cli- mata hu . s linguæ axilio tanq . vƒitat . ris & celebr. ris apud omnes fermonis frew . ntia , . ri†iane ph . oƒophuæ tradidie rat - nem , quemadmodum & reliq . s duabus prbis partibus . ebraicæ & . ece lingue mendicabantur furagia Q. rum linguarum certo veluti quodam tri . o per orbem t . rarum proƒiciƒcebatur . ngelijmaie†as & ƒplendor . Adde quod nunq . tria hec inƒigniora Id. mata me . rie & æterni . ti cõƒecrata in exim . illo ƒalutifere at boris titular mutat . ni ƒubdita fuere, adeò vt nõ ƒequantur corruptiƒsimas ceteror . viciƒcitudines , que ab antiqua featurigine defecerunt, & vel in compt. rem elegantiam vergerunt, vel in rud . rem barbariem trá†ata ƒunt. Quod fi h . uƒcemodi ƒeležiorib . quantumuis ling . vfum recepi ƒacriƒicandi . cleƒia, confuƒa hæc varietas riƒum potius quám d. otionem exteris & peregrines dediet . Quot enim ƒunt in vna ƒola . Ilia ƒermonum altera . o - nes ? quot ƒunt ques in . cem nequeanti . elligi ? idem pro - ponitur de . ƒpanie , . alie & vtriuƒque . rmaniæ , tum . glie reg . nibus. E† enim vnuic . que innatus par . cula- ris id . matis nati . décor, ad quem profer . dum , pro- nunciat . non omnibus fauet . Sing . læ pariter nat . 4 NOVEM PORTIS
PORTA ______ 3
Автор
mila997
mila9971677   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Другое
Просмотров
52
Размер файла
110 Кб
Теги
fillertext
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа