close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бюджетний менеджмент в Франції

код для вставкиСкачать
Київ -2014
1
2
Загальнодержавні фінанси
Місцеві фінанси
Ланки фінансової системи:
- центральний (державний) бюджет
- місцеві бюджети
- спеціальні фонди
- фінанси державних підприємств
Бюджетний процес у Франції регулюється Конституцією, а також численними законами,
декретами, що регламентують функції центральних і регіональних органів влади,
причетних до бюджетного процесу. Період від початку підготовки проекту бюджету до
складання звіту про виконання бюджету у Франції займає більше трьох років, а сам
бюджетний рік збігається з календарним.
У бюджетних відносинах головну роль
відіграють
Президент
Уряд
Спеціальні державні
установи
Міністерство
економіки і фінансів
Національна кредитна
рада
Банківська контрольна
комісія
Економічна і соціальна
рада
Парламент
Проект бюджету подається до законодавчого органу влади до
першого вівторка жовтня наступного року, тобто за три місяці до початку
року.
Бюджетна система країни заснована на чотирьох класичних
принципах: складання бюджету на рік; єдність; універсальність; спеціалізація.
Принцип єдності бюджетної системи означає, що всі фінансові операції
держави відображають у єдиному законодавчому документі, який затверджує
парламент. Однак специфіка Франції полягає в тому, що деякі фінансові
операції або оформляють у вигляді додатка до загального, або враховують
окремо від державного бюджету. Універсальність передбачає окреме
відображення доходів і витрат в абсолютній сумі, однак із низки статей
державного бюджету відображають лише чисте сальдо. Спеціалізація
бюджетної системи полягає в цільовому використанні бюджетних кредитів
без права переводу їх з однієї статті на іншу.
1.Складання проекту бюджету — контролюється Міністерством економіки і
фінансів. При цьому використовуються переваги програмно-цільового методу, який
у Франції називають процедурами раціоналізації бюджетного вибору. Протягом
дев'яти місяців кожне міністерство і відомство формують власний кошторис, які
потім узгоджуються у єдиному проекті.
2.Ухвалення бюджету — триває близько трьох місяців. Проект бюджету розглядається у
фінансовій комісії кожної палати парламенту. Спочатку проходить обговорення проекту в
нижній палаті, після чого проект передається у верхню палату. Якщо проект бюджету
після двох сумісних обговорень в обох палатах парламенту не отримає схвалення,
президент має право своїм указом оголосити бюджет законом.
3.Виконання бюджету. Касове виконання здійснюється через систему
казначейських кас, які мають рахунки в Банку Франції і проводять розрахунковокасові бюджетні операції. На всій території країни діє мережа спеціальних
агентств казначейства (бухгалтерій). Узагальнені дані про виконання бюджету за
рік надаються в Рахункову палату для аналізу і складання декларації про
відповідність даних центрального обліку в окремих організаціях.
4.Складання Міністерством економіки і фінансів звіту про виконання бюджету
бюджету.
Види контролю за
виконанням бюджету:
- адміністративний
ведеться за ієрархічною структурою, коли
бухгалтери вищого рівня контролюють
бухгалтерів нижчого ріння.
- судовий
здійснюється Рахунковою палатою, яка
перевіряє правильність ведення обліку
і звітності у певній організації.
- парламентський
здійснюється в ході обговорення й
ухвалення закону про виконання
бюджету
на
підставі
звітних
документів,
доповіді
Рахункової
палати і загальної декларації про
рахунки окремих міністерств, що
виконували бюджет.
Місцеві бюджети є основним фінансовим інструментом
адміністративних одиниць
Франція поділена на 22 регіони, 96 департаментів і
близько 36 тис. комун.
Адміністративно-територіальні одиниці мають власну
систему
виборчих
органів
самоврядування:
регіональних, генеральних і муніципальних рад, які
затверджують відповідні бюджети. Бюджетна політика
департаменту є компетенцією Генеральної ради, а в
окремих випадках — комісара Республіки і регіональної
рахункової палати. Безпосереднє бюджетне управління
здійснює казначей департаменту, який призначається
міністром економіки і фінансів за рекомендацією
представника Генеральної ради.
Місцеві бюджети в частині видатків складаються з двох основних розділів:
бюджети поточної діяльності (функціональний) та бюджети нового
будівництва (інвестування). Джерела доходів поділяються на внутрішні
(доходи від муніципальної власності, місцевого господарства, податкові) та
зовнішні (дотації, кредити, як державні, так і приватні).
При формуванні бюджету Франція орієнтується на так звані Маастрихтські
критерії рівня економічних показників країн ЄС
Невиконання Маастрихських критеріїв призводить до попередження або навіть
накладення фінансових санкцій на цю країну з боку рівних органів ЄС. У 20002009 роках такі санкції крім Франції було застосовано до Німеччини, Італії.
З розробки в 2001 р. проекту Органічного (конституційного) закону про державні
фінанси (закон LOLF (Loi Organique relative aux Lois des Finances)), який набув
чинності з 1 січня 2006 р. відбувся перехід до застосування програмно-цільового
методу в бюджетному процесі Франції Закон LOLF ввів у законодавство Франції
поняття «результативність бюджетних видатків» та закріпив основні принципи
програмно-цільового методу. При складанні проекту бюджету стали формулюватися
цілі і показники результативності. Так, в 2006 р. відбулася принципова зміна процесу
складання бюджету: перехід від логіки відстеження видатків до логіки відстеження
результатів діяльності державних служб.
Щорічний проект бюджету, поданий в парламент Франції, містить цілі
кожної програми (3-4 цілі для кожної програми) і показники їх досягнення
(2-3 показника для кожної цілі), а також докладні обґрунтування виділення
бюджетних коштів. Так, у Франції проект бюджету на 2011 рік включав 32
місії, що відповідають основним напрямам державної політики, 123
програми і приблизно 600 підпрограм.
Показники результативності програм відображають динаміку досягнення
затверджених цілей програм. Методика розрахунку по кожному показнику
також наводиться в проекті бюджету. Такі показники повинні бути:
актуальними (корисними) – пов’язаними з метою програми та достатніми
для досягнення цих цілей; зрозумілими кожен громадянин повинен мати
можливість зрозуміти методику розрахунку показника; надійними
заснованими на достовірних даних.
Починаючи з 2009 р., в проекті бюджету Франції наводиться інформація не
лише по показникам результативності програм, але й по показникам
результативності місій.
Дякую за увагу!
Автор
sashabortnik23
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
203
Размер файла
390 Кб
Теги
бюджетний, франції, менеджмент
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа