close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

урок

код для вставкиСкачать
10 клас
Алгебра
задач і вправ
Тема уроку: Розв'язування
на побудову графіків
тригонометричних функцій
Мета уроку: удосконалювати навички побудови графіків тригонометричних
функцій числового аргументу, використовуючи перетворення графіків
функцій; розвиток вмінь вказувати властивості даних функцій; розвиток
абстрактного мислення учнів, здатність аналізувати та досліджувати
Тип уроку: урок формування та вдосконалення вмінь і навичок
Обладнання: мультимедійний проектор, персональний комп'ютер, програма
GRAN
Хід уроку
І. Організація класу
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Вчитель перевіряє наявність домашнього завдання в зошитах учнів,
відповідає на запитання учнів, які виникли при виконанні домашнього
завдання
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку
ІV. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності
Багато залежностей у фізиці, астрономії, математиці описуються за
допомогою тригонометричних функцій. Наприклад, спостерігаючи картину
руху сонця по небесній сфері та фіксуючи залежність моменту заходу сонця
від дати календаря, отримують картину, яка нагадує графік функції синус
V. Перегляд комп'ютерної презентації
(підготовлену учнями). Додаток 1.
про
історію
тригонометрії
VІ. Актуалізація опорних знань учнів
Питання до класу:
1) Яка з тригонометричних функцій є парною?
2) Чому дорівнює найменший додатній період функції y=tgx?
3) Яка область визначення та множина значень функції y=sinx?
4) Як побудувати графік функції y=-f(x), якщо відомо графік функції y=f(x) ?
5) Як побудувати графік функції y=k*f(x), якщо відомий графік функції
y=f(x) ?
6) Знайдіть найменше і найбільше значення функції y=2-3sinx
7) Знайдіть множину значень функції y=5cos(x-3)
VІІ. Робота з комп'ютером
Учні діляться на пари. Один з учнів пари займає місце за ПК, інший
залишається за робочим столом. Пара отримує однакове завдання. Учень за
комп'ютером будує графік за допомогою програми GRAN, інший учень – у
зошиті. По закінченню виконання завдання, здійснюється взаємоперевірка.
Завдання.
Побудувати графік функції, вказати її властивості (область визначення,
множину значень, парність(непарність), зростання(спадання), набуває
додатних(від'ємних значень), нулі функції, найбільше(найменше) значення
функції):
1) y tg x 2
2) y 2 cos(x ) 1
2
VІІ. Самостійна робота
В-1
Середній рівень
1. Значення виразу sin y 2 cos y , якщо y 300 , дорівнює
а) 2
б) 1 3
в) 3
г) 0
2. Найменший додатній період функції y cos 3 дорівнює:
а) 2
б)
2
3
x
5
в) 10
г) Достатній рівень
3. Область визначення функції y 5 sin 2x
а) 5;5
б) 1;1
в) ;
г) 2;2
Високий рівень
4. Побудувати графік функції
y 2 cos x 1
В-2
Середній рівень
1. Значення виразу cos y 3sin y , якщо y 450 , дорівнює
а) 4 2
б) 2
в)
1
3
г) 2 2
2. Найменший додатній період функції y 2tg 4 дорівнює:
а) 7
б)
2
x
4
в) г) 4
Достатній рівень
3. Область визначення функції y 3 cos7 x
а) 7;7
б) 1;1
в) ;
г) 3;3
Високий рівень
4. Побудувати графік функції
y 2 sin x 1
VІІІ. Підведення підсумків уроку
IX. Домашнє завдання
Учні обмінюються варіантами самостійної роботи
Автор
tussya62
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
75
Размер файла
80 Кб
Теги
урок
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа