close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Програма бібліотечних уроків

код для вставкиСкачать

План бібліотечно-бібліографічних уроків
5 клас
Тема 1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці. Книги, які прочитані за літо.
Бібліотеки, що обслуговують дітей, правила користування.
Поняття "читач", "абонемент".
Тема 2. Про книгу і бібліотеку. Книга - джерело знань.
Чому люди не можуть жити без книги?
Призначення бібліотеки.
Тема 3. Пригоди книжки. Як з'явилася на світ перша книга.
Про книги дерев'яні, глиняні і мідні.
Про книги, що "на болоті виросли, і які по полю телятами бігали".
Про білий папір. Як віддрукували першу книгу.
Хто такий укладач, друкар, палітурник.
Незвичайний веселковий край.
Тема 4. Про автора. Заголовок. Про що говорять ці дані.
Дуже коротко про книгу. І Перед основним словом. План книги. І Ілюстрації, історія їхнього виникнення.
Тема 5. Твій друг - підручник.
Види підручників, їх призначення.
Структура підручників, їхній довідковий апарат.
Доповнення до підручників (карти, атласи).
Тема 6. Твоє довідкове бюро
Типи, види, жанри, тематична розмаїтість енциклопедій, довідників, словників.
Способи користування довідковою літературою.
Тема 7. Домашня бібліотека. Особиста бібліотека - це твій портрет.
Як розташувати книги на полицях.
Довідкові видання в домашній бібліотеці.
Твоя бібліотека відкрита для друзів.
Тема 8. Запис про прочитане.
Відгук. Структура відгуку.
Практичне заняття.
Тема 9. Періодичні видання, адресовані дітям середнього віку. Журнали, газети. Використання періодики в навчанні.
6 клас
Тема 1. Скарби знань. "Аптека для душі". Перші книги на Русі. Веління Петра І.
Через усі перешкоди до народу.
Тема 2. Компас у книжковому світі. Перелік книг. Книжковий паспорт. Систематичний каталог.
З чого починати пошук. Ключ до каталогу. Алфавітний каталог.
Тема 3. Твої помічники. Які книги називаються енциклопедіями? Як побудована енциклопедія? Перша дитяча енциклопедія. Що таке? Хто такий?
Тема 4. Художня і науково-пізнавальна література.
Особливості художніх і науково-пізнавальних джерел.
Тема 5. Якщо подружитися з бібліографією. Що таке бібліографія?
З історії бібліографії.
Для чого потрібна бібліографія
Розвідники книжкових надр (бібліографи).
Тема 6. Талант читача, глядача, слухача. Брати з книги усе, що можна. Читати і перечитувати.
Різні книги читати по-різному.
Використання довідкового апарату книги, довідкової літератури. Обговорення прочитаного.
Загальні вимоги: установка на читання, зосередження, тиша, достатнє освітлення, зручне місце для роботи з книгою.
Тема 7. Помічники в підборі книг і інших джерел інформації. Бібліографічні посібники.
Правила пошуку і добору необхідних джерел за допомогою бібліографічних посібників.
Тема 8. Енциклопедичні словники. Словник юного техніка, юного літератора, юного астронома, юного фізика.
Практичне заняття.
Тема 9. Від берести до мікрофільму. Глиняні таблички. Зчитування з папірусу, шкіряні книги.
Першодрукарі. Як робити книги.
Книги майбутнього.
Тема 10. Записи про прочитане. Значення записів. Зразкова форма ведення записів.
Ціль записів при читанні.
Форма записів.
Практичне заняття.
Тема 11. "Клуб веселих і кмітливих". Підсумкове заняття.
7 клас
I.Книга і бібліотека Тема 1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Бесіда. Тема 2. Періодичні видання для юнацтва, їхнє використання в навчанні. Бесіда. Тема 3. Науково-популярні видання для юнацтва. Серія "Життя видатних людей". Бесіда. Тема 4. Використання енциклопедій при вивченні шкільної програми. Практичні заняття. II.Книга і читач Тема 5. Вибір книг для читання. Практичне заняття.
Тема 6. Складання індивідуального плану для читання. Практичне заняття.
Тема 7. Розвиток навичок творчого читання. • порівняння переказів одного твору;
• порівняння різних малюнків до одного твору;
• розповісти зміст твору від імені автора;
•скласти розповідь про улюбленого героя.
Практичне заняття.
Тема 8. Відомі люди - читачі бібліотеки. Бесіда. Тема 9. Якщо ти прийшов до бібліотеки. Бесіда. Тема 10. Складання відгуку про прочитану книгу. Практичне заняття.
Тема 11. Найпростіші навички ведення записів про прочитану книгу і періодичні видання. Практичне заняття.
Тема 12. Бібліографічна гра "Учися бути читачем". 8 клас
Тема 1. Історія давніх бібліотек. Виникнення бібліотек. Олександрійська бібліотека в Єгипті. Перша бібліотека Київської Русі, заснована Ярославом Мудрим.
Тема 2. Бібліотеки сучасності. Головні бібліотеки країни. Національна Парламентська бібліотека. Національна бібліотека ім. Вернадського.
Тема 3. Знайомство з дитячою бібліотекою. Бібліотека, її відділи. Правила користування бібліотекою.
Бібліотечний фонд - книги, періодичні видання, плакати, діафільми, їхня тематика. Бібліотекар - перший помічник читача.
Тема 4. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Система каталогів і карток у бібліотеці для учнів старшого віку. Довідкова література, її значення для самостійної роботи з книгою, для самоосвіти. Роль МБА для одержання матеріалу на ту чи іншу тему.
Тема 5. Бібліотечні каталоги і картотеки. Каталог - перелік книг. Каталогова картка - паспорт книги. Види каталогів. Систематичний каталог. Алфавітний каталог. Систематична картотека статей. Практичне заняття.
Тема 6. Енциклопедії. Енциклопедії: універсальні (БСЕ, МСЗ, ДЕ) і галузеві (історична, літературна, театральна і т. д.). Структура даних видань у цілому і кожному томі окремо, довідковий апарат. Правила користування енциклопедіями. Практичні заняття.
Тема 7. Словники, довідники, книги довідкового характеру. Словники - мовні, галузеві, довідкові, енциклопедичні для старших класів, що навчаються. Принципи роботи з довідковою літературою для додаткових занять, у громадській роботі.
Тема 8. Бібліографічні посібники. Роль бібліографії в сучасному суспільстві. Державна бібліографія країни. Типи бібліографічних посібників: покажчики, списки, бесіда про книги. Структура посібників, характер інформації, використання їх для добірки матеріалу при підготовці до занять. Інформаційні і тематичні списки в книгах, газетах, журналах.
Тема 9. Вибір книг у бібліотеці. Розміщення книг, їх відкритий доступ, книжкові виставки, тематичні полиці, рекомендаційні списки. Відмінність у розміщенні карток в каталозі і книг у сховищі.
Тема 10. Домашня бібліотека. Як збирати домашню бібліотеку. Розміщення книг на полицях. Домашня бібліотека, що відкрита для твоїх друзів. Тема 11. Записи про прочитане. Щоденник читача - спосіб систематизації інформації про прочитані книги, один з методів поглибленого вивчення художньої літератури. Форма ведення щоденника читача, його оформлення. Відгук на книгу - думки про книгу, спосіб розвитку мислення і письмової мови школяра. Ціль запису при читанні науково-популярної літератури; краще освоєння прочитаного, довідкового матеріалу з різних галузей науки і техніки, культури і т. д. Форма запису. Анотації, виписки. Підсумкове заняття. 9 клас
Тема 1. Суспільно-політична література. Специфіка публіцистики, її роль у житті суспільства, різниця між публіцистикою, художньою і науковою літературою.
Роль суспільно-політичних книг у формуванні світогляду.
Публіцистика. її жанри, автори суспільно-політичних книг.
Видавництва, у яких видаються публіцистичні і суспільно-політичні книги.
Використання суспільно-політичної літератури при підготовці до уроку, до додаткових занять тощо.
Відображення суспільно-політичної літератури в систематичному каталозі і бібліографічних посібниках.
Тема 2. Періодичні видання для старшої школи. Роль періодичної преси в житті країни. Різновиди періодичних видань для учнів 7-9 класів. Коротка характеристика молодіжних видань.
Суспільно-політичні і художні журнали для молоді. Технічні і спортивні журнали, їхня характеристика.
Необхідність регулярного читання газет і журналів. Методи роботи з періодичними виданнями, використання картотеки газетних і журнальних статей.
Тема 3. Науково-технічні книги. Своєрідність науково-технічних книг. Особливості їхнього значення, тематика науково-популярних книг, зв'язок їх зі шкільною програмою з фізики, хімії, біології.
Основні жанри і види книг про природничі науки і техніку. Відображення книг з науки і техніки в систематичному каталозі, бібліографічних покажчиках і їхнє місце на полицях відкритого доступу.
Тема 4. Книги з мистецтва. Види мистецтва. Жанрові і тематичні різновиди книг із мистецтва, їхня роль в естетичному вихованні.
Автори книг із мистецтва - письменники, журналісти, мистецтвознавці, композитори, актори.
Спеціальні серії різних видавництв, де видаються книги даної тематики для учнів.
Відображення книг з мистецтва в систематичному каталозі і бібліографічних покажчиках, їхнє місце на полицях відкритого доступу.
Тема 5. Методи самостійної роботи з літературою. Різновиди видів і методів самостійної роботи з книгою, статтею.
Види конспектів. Бібліографічне оформлення цитат і списків. Тема 6. Літературна критика. Літературознавство і літературна критика. їхня роль у вихованні учнів і роботі письменника. Види літературної критики, адресованої учням.
Відділ критики в журналах, серії літературно-критичних книг. Ціль читання літературознавчих книг: розширення знань в галузі історії літератури, глибоке ознайомлення з художнім текстом, підготовка до уроку, читацькі конференції і т. д.
Відображення книг з літературної критики в каталозі, картотеках, на відкритому доступі.
Тема 7. Видатні люди - читачі бібліотек. Тема 8. План читання. Поняття про самоосвітнє читання. Планове читання - можливість систематичного читання і можливість інтересу до предмета. Як скласти індивідуальний план читання.
Тема 9. Література рідного краю. Робота з краєзнавчою картотекою. Підсумкове заняття. Бібліографічна гра "Учися бути читачем".
10 клас
Тема 1. Книга. Роль книги в житті людини (лекція). Історичні долі книги (усний журнал).
Роль книги у виборі професії на сучасному етапі (огляд і виставка літератури). Словники, довідники, енциклопедії, їхня роль у розширенні кругозору читачів.
Гра-вікторина. Ілюстрація в книзі.
Практичне заняття (конкурс ілюстрацій улюблених книг). Тема 2. Бібліотека. Централізована бібліотечна система (ЦБС) - інформаційний центр (лекція). Бібліотека і її відділи (екскурсія). Універсальні і наукові бібліотеки. МБА і правила користування ним. Тема 3. Уміння вибрати книгу. Картотека періодичних видань по галузях знань
(лекційно-практичне заняття).
Бібліотечно-бібліографічні довідники (лекція). Практичне заняття (вибір книг із запланованої тематики).
Анотація до книги і читач. Презентація книги з життя українських письменників (забуті імена). 11 клас Тема 1. Книга. З історії друкарства (лекція). Українські письменники і книга (огляд літератури, оформлення виставок). Мій край, моя історія жива (книги про письменників рідного краю; огляд виставки). Під чужим іменем (письменники, що повернулися в Україну). Тема 2. Бібліотека.
З історії бібліотечної справи (лекція). Бібліотечна справа на сучасному етапі. Закон "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Екскурсія до обласної, міської чи дитячої бібліотеки з метою популяризації професії бібліотекаря. Практичне заняття.
Робота з бібліографічним апаратом.
Робота з написання тез, рефератів, наукових праць.
Підсумкове практичне заняття рекомендується провести у вигляді конкурсу на краще написання рефератів, наукових праць та ін. Тема 3. Уміння вибрати книгу. Характеристика відділів українознавства, народознавства в алфавітному і систематичному каталогах. Класики української літератури (складання анотації). Складання рекомендаційних списків і літератури за інтересами.
Підсумкове річне заняття рекомендується провести у вигляді конференції з питань бібліотечної справи (учасники конференції заздалегідь подають відповідні матеріали: тези, реферати, малюнки, плакати, проект бібліотеки майбутнього і т. д.). Використані при підготовці видання можна подивитись у списку використаної літератури.
Бібліограф І кат. Мелітопольської РЦБС Бондаренко А.Ю.
8
Автор
Biblioanna
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
617
Размер файла
112 Кб
Теги
бібліотечний, уроків, программ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа