close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичний вісник Травень 2014

код для вставки
Методичний вісник
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
М І С Ь К И Й М Е ТОД И Ч Н И Й К А Б І Н Е Т
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
С Е Л И Д І В С Ь КО Ї М І С Ь КО Ї РА Д И
ВИ П УС К
У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
Зі святом
1
Школа зростання
2-6
Майстер-клас
6-32
“Формування ціннісних ставлень особистості учнів в системі виховної роботи”
Урок з української 32-35
мови в 4 класі. Із
досвіду роботи Богуславської І.М.
Урок-гра
35-38
«Математичний
супермаркет».
Із
досвіду роботи Бровко
№
1 0
ТР АВ ЕН Ь
20 1 4
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
Початок травня місяця багатий на свята. У першій його декаді — Першотравень і День Перемоги. Вітаємо наших читачів із травневими святами з побажанням
натхнення, спокою, злагоди і миру. Хай нам усім щастить.
Історія… Історія… Історія!
Вже довгі роки День Перемоги відзначають усі без винятку громадяни України та інших країн колишнього СРСР. Але чи багато ми знаємо про
свято?
Не перетворилося воно у простий символ, який не несе абсолютно
ніякого сенсу для більшості? Свято, яке, ми дуже на це сподіваємося, ще довгий час буде нагадувати молодим поколінням про страшні дні війни і героїзм радянських солдатів.
Перше повноцінне святкування на честь перемоги у Великій Вітчизняній війні відбулися лише 24 червня 1945 року, хоча ще до цього по радіо
було оголошено про те, що 9 травня оголошується офіційним Днем Перемоги. Початок знаменної події, яке увійшло в світову історію, ознаменувався
парадом, командував яким Костянтин Рокоссовского. Приймав же парад Георгій Костянтинович Жуков, один із найзнаменитіших військових командувачів 20 століття. Закінчився парад знаменитим виходом 200 знаменостей,
кожен з яких кинув прапор німецького війська до мавзолею, тим самим продемонструвавши остаточність і масштабність перемоги радянської армії та
радянського народу. В інших містах на честь великої дати були проведені
святкові вечірні салюти.
В 1947 році це знамените свято було визнано звичайним робочим
днем, що автоматично відміняло паради та інші масштабні заходи. І лише у
1965-му, в рік двадцятирічного ювілею перемоги радянських військ, день 9
травня був відновлений в правах загальнонародного свята. У багатьох регіонах проходили власні паради, а завершувався день звичним салютом.
Варто згадати про всіх тих, хто захищав нашу країну в ті страшні роки. Точних даних про загиблих немає до цього часу, а приблизні цифри жахають. Різні історики називають цифри від 15 і до 28 мільйонів жертв тільки
з боку військових, не кажучи вже про неймовірні кількості мирних жителів.
Але зараз вже не настільки важливо, скільки людей загинуло під час Великої
Вітчизняної війни, тим більше, що точної інформації не буде ніколи.
Набагато важливіше пам'ятати про це свято не лише як про зайвий вихідний день, а як про День Перемоги 9 травня.
За матеріалами Інтернет видань
Випуск № 10
Школи зростання молодого вчителя
Тема: Учитель и проблемы дисциплины или как приемлемо отвечать на
неприемлемое поведение учеников
Заседание школы молодого учителя
13.05.2014 года
L/O/G/O
• Сохранение внутренней
свободы партнера по
общению.
• Свобода
ответственность.
www.themegallery.com
СТОР.2
Совместная работа и жизнь многих невозможны
без определенного порядка. Порядок есть
дисциплина. Еѐ задача – устройство личной жизни
образуемого в школе в согласии с жизнью других
образуемых… Дисциплина не может быть
предписываема, она может быть только
вырабатываема всем школьным сообществом.
П.Ф.Каптерев
В ряду теоретических понятий, которые обозначают примерно одно и то же: школьная среда, пространство детства, правовое пространство школы – существует и такое понятие как дисциплина школы, или школьная дисциплина. Это понятие воспринимается школьным сообществом сугубо на бытовом уровне, как данность, как температура тела, о которой нечего лишний раз думать, если она нормальна. С данной ценностью не хочется лишний раз целенаправленно работать… Пока ничего не случилось. Случится –
начинаем школьную дисциплину укреплять.
Проблеме дисциплины придавали первостепенное значение великие педагоги-практики: Шацкий, Сухомлинский, Макаренко. Да и сегодня любой учитель и родитель согласятся, что это понятие очень важно для характеристики школы. Это действительно температура тела школы, она сигнализирует о ее здоровье или болезни. Недисциплинированный ученик – беда всей школы, недисциплинированный работник не нужен работодателю.
И поэтому есть смысл поговорить о дисциплине, о ее сущности, месте и роли для школы и школьника и некоторых способах работы с нею.
Начнем с того, что у большинства людей слово «дисциплина» ассоциируется с запретами и наказаниями и потому вызывает отрицательные эмоции.
Я же полагаю, что дисциплину нужно рассматривать как общего беспристрастного и бескомпромиссного защитника всех жителей школы. Школьная дисциплина есть педагогическая ценность, и если мы, педагоги, не сформируем у школьника правильное отношение к школьной дисциплине, то есть опасность, что в обществе не вырастет законопослушная личность, значит, не появится правовое государство.
Приучить детей к дисциплине всегда считалось одной из основных задач педагогики.
Немного истории. Всего лишь несколько десятилетий назад дети не имели естественного для любого человека права непринужденно выражать свои мысли и чувства, что теперь мы позволяем им делать. Детям не разрешалось вмешиваться в
нашу жизнь, что они, хотя бы отчасти делают теперь. Прежде в большинстве случаев от них требовалось только быть на виду, но так, чтобы их не было слышно.
Тогда дисциплина означала лишь привычку к порядку и повиновению под угрозой наказания. Разумеется, бывали и исключения, но вообще в школах и семьях
все в один голос учили детей безропотно занимать свое крохотное и весьма незначительное место в этом мире.
Со временем меняются и представления о воспитании. Сегодня нам стали
более понятны многие особенности детской психики и мы уже не можем больше
применять прежние дисциплинарные крайности. К дисциплинарным крайностям
относятся:
1. Крики.
2. Авторитарный стиль общения.
3. Словесное оскорбление (унижение, высмеивание).
4. Рукоприкладство.
5. Выставление двоек за поведение.
Випуск № 10
Активная форма
Пассивная форма
- Прямые физические акты насилия.
- Отчужденное избегание.
- Непрямые физические акты насилия.
- Психологические акты насилия.
- Оскорбления действиями.
Причины:
1.Много насилия в мире за стенами школы.
2.Насилие на экране телевизора, в компьютерных играх.
3.Редко видят приемлемые способы переживания гнева и
обиды.
www.themegallery.com
1
2
3
Распознать истинный мотив проступка.
Выбрать способ вмешательства (техника экстренного
педагогического вмешательства).
Разработать стратегию к изменению
поведения ученика (стратегия поддержки).
www.themegallery.com
Закон 1
Ученики выбирают
определенное
поведение в
определенных
обстоятельствах
Закон 2
Поведение учеников
подчинено общей цели –
чувствовать себя
принадлежащим к
школьной жизни:
- интеллектуальная
состоятельность,
Закон 3
Нарушая дисциплину,
ученик осознает, что ведет
себя неправильно. Но
может не осознавать, что
за этим нарушением стоит
одна из четырех целей:
- привлечение внимания,
- коммуникативная,
- власть,
- состоятельность в
деятельности
- месть,
- избегание неудачи
www.themegallery.com
СТОР.3
6. Удаление из класса.
7. Вызов директора или завуча.
Хочется остановиться на первых трѐх пунктах, так как они более распространены, употребляемы учителями.
Если учитель ведѐт себя агрессивно (кричит, оскорбляет, угрожает, делает
враждебные замечания, категорически требует), то эта агрессия переходит учащемуся, как защита от нападок учителя.
Такая ситуация объясняется прежде всего склонностью детей перенимать и
копировать агрессивные речевые действия. В первую очередь это касается младших и отчасти средних школьников, чье поведение, как известно, характеризуется повышенной склонностью к подражанию. Поэтому, добиваясь сиюминутных целей послушания, поддерживания дисциплины на уроке, учитель невольно
вырабатывает у учащихся – жертв своей агрессии – ответную агрессивную реакцию.
Нарушая дисциплину, ученик осознает, что ведет себя неправильно, но может не осознавать, что за этим нарушением стоит одна их четырех целей: привлечение внимания, власть, месть, избегание неудачи.
Каковы бы ни были цели плохих поступков учащихся, мы должны как-то
взаимодействовать с ними. Если мы научимся идентифицировать цель нарушения поведения, мы сможем правильно строить общение с учеником, заменить
неконструктивный способ общения на правильный и эффективный. И так не
один раз, а все время. Правильная стратегия приводит к пошаговому уменьшению доли неприемлемого поведения и, наоборот, к постепенному построению
позитивного представления о себе и постепенному увеличению внутренней свободы. Наше педагогическое вмешательство - это только создание некоторых
условий, в которых дети могут принять решение изменить поведение, а могут и
не принять. Какое решение примет наш ученик во многом зависит от нас.
Характеристики поведения, направленного на привлечение внимания.
Привлечение внимания - некоторые ученики выбирают "плохое поведение", чтобы получить особое внимание учителя. Они все время хотят быть в
центре внимания, не давая учителю вести урок, а ребятам - понимать учителя.
При данном типе поведения ученики делают то, что отвлекает внимание учителя и класса, демонстрируют поведение ―в-час-по-чайной-ложке‖, т.е. все требуемые учителем действия выполняют очень и очень медленно.
Учитель раздражен и возмущен, делает словесные замечания, выговоры, угрозы.
Для привлечения внимания учеников учителю лучше минимизировать внимание, игнорировать демонстративное поведение, вести контакт глазами, становиться рядом, вставлять имя ученика в текст объяснения урока, посылать секретный знак, письменные замечания. Делайте неожиданности! Выключите
свет. Издайте музыкальный звук. Говорите тихим голосом. Измените голос. Говорите со стеной (или с портретом). Временно прекратите вести урок. Отвлеките
ученика. Задавайте прямые вопросы. Попросите об одолжении. Измените деятельность. Обращайте внимание класса на примеры хорошего поведения. Благодарите учеников. Пишите примеры учеников на доске. Пересаживайте учеников. Меняйте учеников местами. ―Стул размышлений‖.
Характеристики властолюбивого поведения.
Власть - некоторые ученики "плохо" ведут себя, потому что для них важно
быть главными. Они пытаются установить свою власть над учителем, над всем
классом. Часто они демонстрируют своим поведением: "Ты мне ничего не сделаешь" и разрушают тем самым установленный в классе порядок.
При данном типе поведения ученики идут на конфронтацию и нагнетают напряжѐнность, у них пассивное властолюбивое поведение либо ученики обещают
и вежливо отвечают нам, но продолжают делать своѐ.
Учитель в гневе, негодует, может возникнуть страх, немедленно прекращает
выходку с помощью физического воздействия (встряхнуть, ударить и т.п.).
Випуск № 10
Активная форма
-часто опаздывает,
-передает записки,
-вертится, разговаривает и др.
Пассивная форма
«Тихие саботажники»
- работают медленно
Причины:
- Родители и учителя больше внимания уделяют детям,
которые ведут себя плохо.
- Дети не научены просить или требовать внимания в
приемлемой форме.
- Чем меньше внимания дома, тем больше вероятность
поведения, направленного на привлечение внимания в школе.
www.themegallery.com
Активная форма
-Вспышки негодования.
- Словесное негодование:
хамство,«Синдром адвоката».
Пассивная форма
- Тихое непослушание.
- Оправдание ленью.
- Оправдание плохим
вниманием.
- Оправдание забывчивостью.
- Оправдание физическим
состоянием.
Причины властолюбивого поведения
Социальные установки изменились: от отношений господстваподчинения в ролевом обществе прошлого к отношениям
эмансипации и равных социальных прав.
Мода на «сильную личность» учит утверждению своей силы, а
не конструктивному подчинению.
www.themegallery.com
Стадия
«глухих
раскатов» ищите
изящный
уход
от конфликта
Стадия «взрыва
и извержения
лавы» используйте
технику удаления
Стадия
разрешения
конфликта –
установите
санкции, сделайте
выводы.
www.themegallery.com
СТОР.4
Для устранения данного поведения рекомендуется уходить от конфронтации
и снижать напряжѐнность, попытаться передать ученику часть своей организаторской власти.
Характеристики мстительного поведения
Месть - для некоторых учеников главной целью их присутствия в классе становится месть за реальную или вымышленную обиду. Мстить они могут комуто из учителей, ребят или всему классу.
Ученик вредит всеми силами учителю, игнорирует всякие дружелюбные попытки контакта. На что у учителя вызывает следующие эмоции: обиду, боль,
опустошение в дополнение к гневу, негодование и страх; немедленно отвечает
силой на действия ученика, как равному, (подавить) или уйти из ситуации
(убежать из класса).
Профилактикой мстительного поведения являются следующие принципы:
1.Строить отношения со всеми учениками по принципу заботы о них.
2.Учить учеников выражать душевную боль и страдания приемлемыми способами.
Меры экстренного педагогического вмешательства.
Ищите ―изящный уход‖: признайте власть ученика, уберите зрителей, переносите обсуждение вопроса, делайте записи, озадачивайте учеников, соглашайтесь
с учеником, меняйте тему, используйте удаление: удаление не выходя из класса,
удаление в другой класс, удаление в специальное помещение, изоляция в кабинет школьной администрации, устанавливайте санкции: лишение или отлагательство права заниматься чем-то, лишение или отлагательство права пользования предметами, лишение доступа в различные помещения школы, прекращение
взаимодействия с другими учениками, требование встречи с администрацией
школы, требование встречи с родителями, требование встречи с милицией, возмещение учеником убытков, починка, ремонт предметов, вещей, возвращение
вещей на место, замена на равноценные.
Характеристики поведения, направленного на избегание неудачи
Избегание неудачи - некоторые ученики так боятся повторить поражение,
неудачу, что предпочитают ничего не делать. Им кажется, что они не удовлетворяют требованиям учителей, родителей или своим собственным чрезмерно завышенным требованиям. Они часто мечтают, чтобы все оставили их в покое, и
остаются в изоляции, неприступные и "непробиваемые" никакими методическими ухищрениями педагога.
Форма данного поведения со стороны ученика выражена следующим образом: ученик теряет контроль над собой, когда давление ответственности становится слишком сильным, откладывает на потом, недоведение до конца, временная неспособность, официальные диагнозы.
Учитель чувствует себя профессионально беспомощным, пытается оправдаться и объяснить поведение ученика (с помощью специалиста).
Принципы профилактики
Поддержка ученика, чтобы его внутренняя установка ―Я не могу‖ изменилась
на ―Я могу‖. Помощь в преодолении социальной изоляции путѐм включения
ученика в отношения с другими людьми.
Меры экстренного педагогического вмешательства
Изменить методы объяснения. Учить позитивно, рассказывать о том, что ты
делаешь, и о себе. Формировать веру в успех. Подчѐркивайте любые улучшения, объявляйте о любых вкладах, раскрывайте сильные стороны учеников, демонстрируйте веру в своих учеников, признавайте трудность ваших заданий,
ограничивайте время ваших заданий.
Концентрируйте внимание учеников на уже достигнутых в прошлом успехах.
Стратегия и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтации:
Правило 1. Научитесь акцентировать внимание на поступках (поведении),
а не на личности ученика.
Правило 2. Займитесь своими негативными эмоциями.
Випуск № 10
Стратегии
Стратегия 1.
Стратегия 2.
Измените
восприятие
Оказывайте
ученикам
поддержку
Стратегия 3.
Стратегия 4.
Показывайте
ученикам,
что вы
заботитесь
о них
Действуйте
уверенно
www.themegallery.com
- Изменение методов объяснения,
- Коррекция требований
- Обучение умению позитивно
рассказывать о себе и о своей
деятельности
Формирование отношения к
ошибкам как к нормальным и
нужным явлениям
www.themegallery.com
- Формирование веры в успех
- Концентрация внимания учеников
на уже достигнутых в прошлом
успехах
Помощь в «материализации»
своего развития
www.themegallery.com
СТОР.5
Правило 3. Не усиливайте напряжение ситуации.
Правило 4. Обсудите проступок позже.
Правило 5. Позвольте ученику "сохранить лицо".
Правило 6. Демонстрируйте модели неагрессивного поведения.
Можно также вдруг начать говорить с каждым словом все медленней
и медленней — увеличивая паузы и растягивая гласные (в первую очередь, те,
что под ударением).
В любом случае смена звукового ряда вашей речи заострит слух учеников и
привлечет их внимание к вам.
3.Галерка — это прежде всего нерабочая атмосфера. Поэтому полезно время от
времени проводить коротенькие эстафеты на скорость. Чтобы за короткое время мобилизовать весь класс, условия таких эстафет должны быть очень простыми. По очереди вставать с места и называть, например, находящийся в комнате
предмет определенного цвета или качества (или с определенной буквой в названии). Можно называть любое слово: например, существительное женского рода,
имя литературного героя или город (даже на математике!). Повторяться, чур,
нельзя!
А можно провести эстафету с мелом у доски. Задание: написать любую букву или цифру — какой ряд быстрее? Чем проще задание, тем лучше.
Конечно, можно привязать эстафету и к нуждам урока (например, каждый выбегающий из ряда пишет на доске формулу по физике). Но будьте осторожны! Изза дидактичности задания может существенно снизиться мобилизация.
4. Организуйте объединение учеников в несколько рабочих команд.
Кто-то в команде все равно может выпасть из работы. Но в малой группе и проблемы тоже малые.
5. Двигательные упражнения налаживают рухнувший было (в том числе, из-за
галерки) ритм урока. Хорошо налаживают общий ритм работы упражненияразминки, связанные с одновременностью действий. Один из вариантов
«Дружного эха», «Руки-ноги», «Кто-о-о меня слышит…» или упражнение
«Выход ряда» поможет ученикам, по той или иной причине выпавшим из контекста урока, испытать азарт, а вместе с ним желание включиться в общую работу и понять суть происходящего.
6.В разгар неделового шума попробуйте четко произнести: «Все встали!» — и
встать самому. (Или наоборот: «Все сели!» — и сесть самому.) Если до этого вы
стояли, то предварительно сесть (и наоборот).
Действуйте не столько громким голосом, сколько мобилизацией собственного
тела. Треть класса поднимется — уже хорошо. За ними, глядишь, подтянутся и
остальные.
Следующая ваша реплика должна быть неожиданной, например: «Посмотрели
на потолок!» (варианты: улыбнулись, почесали в затылке, сели на корточки и
т.д.). При этом нужно обязательно и самому выполнить команду: посмотреть
на потолок, почесать в затылке и т.д.
7.Начните задавать «нарушителям» конкретные вопросы: «Хочешь выйти?
Выходи!» Но это надо делать абсолютно деловым тоном, не впадая в амбиции и
выяснение отношений.
Или: «Устал? Ну пойди, отдохни, поиграй на коврике…»
Или: «Давайте все послушаем, о чѐм это там говорят Петя и Вася. Наверное, о
чѐм-то важном?..»
Но помните, что эти варианты — какими бы элегантными они ни казались — в
конечном счѐте работают на запугивание. Выделить кого-то одного — чтоб ему
стало неловко — значит работать не на объединение класса, а на его разъединение.
Постскриптум
«Это все, конечно, хорошо, — может подумать кто-нибудь из наших читателей, — Но у меня программа. Мне некогда заниматься такими пустяками. Каждая минута на счету!»
Если это действительно так, то остается вам позавидовать. Ну а если каждая ми-
Випуск № 10
нута на счету только у вас? А дети маются в ожидании звонка на перемену?
Когда вы вдруг оглянетесь и увидите, что бежите во все лопатки, но, увы, в
одиночестве, вот тогда, может быть, наши игровые разминки не покажутся вам
такими уж пустяками. И вы отважитесь «в ущерб программе» использовать их
на своих уроках. И вы откроете в них такой дидактический потенциал, о котором и не мечтали, — возможность углубления в учебный материал. И тогда,
глядишь, добрую половину урока вы начнете строить на играх-разминках, которые в ваших творческих руках из незатейливых приемчиков превратятся в добротные дидактические приемы, позволяющие всему классу открывать в материале неожиданные глубины и проживать время урока насыщенно.
Суханова И.В., методист ГМК
Майстер-клас
Тема: Формування ціннісних ставлень особистості учнів в системі виховної
роботи
Мета: Презентувати перспективний досвід, продемонструвати його переваги;
показати результативність роботи з окресленої проблеми, зацікавити
педагогів ідеями та запропонувати їм ефективні шляхи творчої реалізації
провідних ідей досвіду;
сприяти підвищенню професійної майстерності педагогічних і керівних
кадрів;
забезпечити єдність теоретичних і практичних елементів визначеної проблеми;
викликати у слухачів потребу весь час вчитися, прагнення до самоосвіти
та вдосконалення, допомогти відчути радість творення нових зразків позакласних заходів та моральне задоволення від результатів власної творчості;
сприяти розвитку и збагаченню загальної педагогічної культури, морального та духовного світу особистості;
удосконалювати мистецтво комунікації
Учасники майстер-класу: заступники директорів з виховної роботи, педагогиорганізатори, класні керівники (з урахуванням інтересу цього контингенту до проблеми, досвід вирішення якої буде представлений керівником
майстер-класу)
Обладнання: фонозапис, заставки телевізійної гри «Що? Де? Коли?», уривок
фільму «Земля Санникова», відеопрезентація , набір карток «Креатив»,
пазли
Тезаурус: майстер-клас, особистість, система виховної роботи, ціннісне ставлення, компетентний випускник, конкурентоспроможна особистість
Обучать – значит вдвойне учиться
Ж. Жубер
План проведення
Візитна картка школи від директора школи Зацарної Жанни Борисівни.
Привітання учасників майстер-класу від вихованців гуртка «Веселка»
Модуль 1
Тренінг «Моральні цінності у життєвих орієнтирах»
Панасенко В.В., завідувач міським методичним кабінетом
СТОР.6
Випуск № 10
Модуль 2
Представлення керівником власної педагогічної системи з теми
«Формування ціннісних ставлень особистості учнів у системі виховної роботи»
теоретичні засади створення виховної системи школи
практична діяльність у створенні моделей випускників початкової,
основної і старшої школи
презентація ілюстративно-методичних матеріалів, які розкривають
впровадження даної проблеми
Д’яченко О.А., заступник директора з виховної роботи
Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
Модуль 3
Практична частина
«Пам’ятаємо минуле заради майбутнього», екскурсія до музею Бойової слави «Пам’ять»
Вихованці гуртка «Юні музеєзнавці», керівник Антюфеєва Т.М.
Групове відвідування виховних заходів
«Живе обличчя мої Землі», година спілкування
Гоменюк Є.Г., вчитель 4-А класу
«Дерево з коріння починається, а людина – із сім’ї», година спілкування
Піпоть Т.А., класний керівник 6-Б класу
«Обираєш професію – обираєш життя», засідання клубу старшокласників
Кривинець О.В., класний керівник 10 класу
Модуль 4
Самоаналіз, педагогічний аналіз відвіданих заходів, підведення підсумків. Домашнє завдання: підготувати міні-презентацію системи виховної роботи
вашого закладу. Рефлексія
Панасенко В.В., завідувач міським методичним кабінетом
Д’яченко О.А., заступник директора з виховної роботи
Курахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22
Модуль 1
Тренінг «Моральні цінності у життєвих орієнтирах»
Навчаючи – вчимося …
Шановні колеги!
Щиро вітаємо Вас на зустрічі в майстер-класі з проблеми «Формування
ціннісного ставлення особистості учнів у системі виховної роботи».
Щоб налаштуватися на плідне, результативне спілкування, пропоную
висловити свої асоціації – відношення чи ставлення до запропонованої проблеми через інтерактивну вправу «Креатив». «Інший погляд». Наприклад:
(всі учасники зустрічі обирають картку, знайомлять присутніх зі своїми асоціаціями, підкріплюючи думку ціннісного ставлення до життєвих орієнтирів)
Отже, на мою думку, ключовими словами нашої зустрічі є слова цінний,
ціна, цінувати.
Завдання. Робота в парах. Зібрати пазли, визначити синонімічні ряди
СТОР.7
Випуск № 10
слів, їх значення по відношенню до слова цінний.
Висновки: Зовнішнє коло – значення слова «цінний» визначено по відношенню
до речей: бажаний, важливий, суттєвий, корисний
Наприклад, цінна фотографія, цінна книга…
Але одна і та ж річ для різних людей може і має неоднакову цінність.
Тому, центральне коло – термін «цінний» має значення «моральної установки»: необхідний, моральний, еталонний, гармонічний
Я пропоную зупинитися на найвищій цінності людини – житті. І дати
відповідь на запитання: «Що є наше життя?»
(на фоні музичної заставки телевізійної гри «Що? Де? Коли?»)
Что наша жизнь … «Игра»
(відеофрагмент фільму «Земля Санникова)
Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь.
З цього ж приводу відомий російський письменник А.П. Чехов писав
«Життя – це мить. Його не можна прожити спочатку на чернетці, а потім переписати на чистовик».
Що є життя для Вас, колеги? Висловіть думку одним словом (пропозиції)
Стосовно нашої проблеми, мені б хотілося обрати слово надбання і у
практичний частині нашої зустрічі скласти з вами публічний виступ на тему
«Життя – це надбання».
Чому саме публічний виступ? Досвід виступів наших учнів свідчить про
те, що навички публічного виступу слід формувати. А ми з Вами до цього готові? Спробуємо себе.
А для початку я пропоную Вам скласти вправу з 11 слів. В чому її суть?
Це так званий вірш, який складається з п’яти рядків за схемою
Життя
1 рядок____________________ прикметник (1 слово): колір, якість
2 рядок _________ _________ прикметник + іменник (2 слова): про що пишуть
3 рядок_________
_________ ________ ( 3 слова): тема розширюється
4 рядок________ _______ ________ _______ (4 слова): своє ставлення до теми
5 рядок Надбання
Отже, початок і кінець заповнено. Починаємо працювати
Зразки виконаного завдання
Життя
Швидкоплинний
Яскравий час
Це не примха
Це подароване Богом благо
Надбання
Для опрацювання публічного виступу розділимося на дві групи (за люСТОР.8
Випуск № 10
бою ознакою).
Оратори. Складають текст публічного виступу, який повинен містити
доказові ствердження «Життя – це надбання»
Глядачі. Готують декілька провокаційних питань, котрі заперечують це
твердження.
(Обговорення)
Шановні колеги!
Ми намагалися впевнити один одного у тому, що життя – це цінне надбання, за допомогою якого реалізуються інші блага.
А поради щодо суті цього питання надасть нам продавець лавки із легенди «Семена и плоды»
Одному юноше приснилось, что он зашѐл в большую лавку. За прилавком стоял ангел.
- Что вы продаѐте? - спросил юноша.
- Всѐ, что желаете, - с почтением ответил ангел.
Юноша стал перечислять:
- Я хотел бы положить конец всем войнам, хотел бы справедливости для обиженных, терпимости и щедрости к чужеземцам, любви в семьях,
работы для безработных...и...
Ангел прервал его:
- Извините, сударь, вы меня не поняли. Мы не продаѐм плодов, а только семена.
То ж бажаю Вам шановні колеги, щоб зернятка, які ви посадите в
серцях і душах ваших вихованців проростуть гарними сходами.
Модуль 2
Представлення керівником власної педагогічної системи з теми
«Формування ціннісних ставлень особистості учнів у системі виховної роботи»
"...в наших руках найбільша з усіх цінностей світу — Людина.
Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка
мармуру:
десь у глибині цієї мертвої брили лежать
прекрасні риси, які потрібно добути, очистити від усього зайвого".
В. О. Сухомлинський
Зміни економічної ситуації в Україні, оновлення системи освіти ставлять
завдання виховання в розряд пріоритетних. Сучасна система освітнього процесу
вимагає нового підходу до виховання в галузі освіти, розробок і впровадження
нових педагогічних технологій, активізації ролі органів учнівського самоврядування, що сприятиме цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його
самореалізації.
Основний документ в організації ВР в школі – це національна програма виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», яка спрямована на реалізацію головної мети ВП –
«…формування морально-духовної життєво компетентної особистості,
яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал».
Згідно цієї програми основа сучасного виховного процесу - людина як найвища цінність.
Провідна тенденція виховання - формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля
Формування ціннісних ставлень у процесі виховної діяльності
1. Ціннісне ставлення особистоті до суспільства і держави: формується в
СТОР.9
Випуск № 10
процесі реалізації основних завдань національно-патріотичного, громадянського
(правового і політкультурного) виховання.
2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей: формується в процесі реалізації основних завдань родинного (родинно-сімейного та статевого) виховання.
3. Ціннісне ставлення особистості до природи: формується в процесі реалізації основних завдань екологічного виховання.
4. Ціннісне ставлення до мистецтва і культури: формується в процесі реалізації основних завдань художньо-естетичного виховання.
5. Ціннісне ставлення особистості до праці: формується в процесі реалізації основних завдань трудового, економічного виховання та профорієнтаційної
роботи.
6. Ціннісне ставлення особистості до себе:
Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я", формується в процесі реалізації
фізичного та превентивного виховання.
Ціннісне ставлення до свого психічного "Я", формується в процесі реалізації розумового та морально-духовного виховання.
Ціннісне ставлення до свого соціального "Я", формується в процесі реалізації громадянського виховання.
Мета Основних орієнтирів - створення цілісної моделі виховної системи в
навчальному закладі на основі громадянських та загальнолюдських цінностей
Що ж таке виховна система?
– це цілісний організм, який виникає в процесі інтеграції основних компонентів виховання, що сприяє духовному розвитку та саморозвитку особистості,
створення духу школи;
спосіб організації життєдіяльності та виховання всіх учасників навчальновиховного процесу;
сукупність взаємодіючих компонентів, що і сприяє розвитку особистості та
колективу.
Кожна школа, виходячи з особливостей свого соціального оточення, суспільного запиту та професіональної підготовленості педагогічного колективу, шукає
свої можливості, своє місце в цьому процесі, створює власну модель виховної
системи.
Саме на створення моделі виховної системи на засадах соціальноорієнтованого підходу, направленої на соціалізацію учнів, з урахуванням потенційних можливостей кожного школяра були спрямовані зусилля педагогічного
колективу нашої школи.
Визначено компоненти виховної системи школи:
мета, заради якої створюється система;
суб’єкти виховної діяльності;
середовище системи;
управління, що забезпечує інтеграцію всіх компонентів у цілісну систему.
Завдання виховної системи:
забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості;
взаємодія з усіма соціальними інститутами;
посилення ролі сім’ї у вихованні дітей;
розвиток учнівського самоврядування;
оптимізація змісту і форм виховного процесу;
збереження та покращення здоров’я учнів;
попередження негативних впливів факторів соціального середовища на
особистість.
Виховна система школи розроблена відповідно до Закону Україну «Про
загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи.
Основними ідеями, які лягли в основу цієї системи, є ідеї гуманізму, педагогіки
співробітництва, формування єдиного виховного простору.
Відповідно до Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів
1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України визначено основСТОР.10
Випуск № 10
ні принципи виховання, на яких базується дана виховна система:
єдність національного і загальнолюдського;
природовідповідність і культуровідповідність виховання;
демократизація, гуманізація, безперервність і наступність виховання;
єдність навчання і виховання;
диференціація та індивідуалізація виховного процесу;
гармонія родинного і суспільного виховання.
Виховна робота здійснюється за основними напрямами формування ціннісного ставлення:
до суспільства і держави
до людей
до природи
до культури і мистецтва
до праці
Виховання здійснюється у процесі:
навчально-виховної діяльності;
позаурочної та позакласної діяльності;
позашкільної освіти;
роботи органів учнівського самоврядування;
взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.
Система ВР нашої школи має декілька рівнів управління:
Стратегічний – директор школи, рада школи.
Тактичний – заступники, педрада.
Технологічний – класні керівники.
Оперативний – рівень керівництва, контролю.
Стратегічний рівень визначається нормативними актами про школу
(Закони, Постанови Верховної Ради, Укази Президента, нормативні
документи МОН України, органів місцевої влади і управління). На їх
основі директор розробляє свої пропозиції, напрями, засоби, кадровий
потенціал.
Ці матеріали розглядаються на тактичному рівні – заступниками, педрадою, розробляються конкретні цілі, напрями, проекти.
Після цього безпосередні виконавці – класні керівники, вчителі, бібліотекар, педагог-організатор, використовуючи дані моніторингу виховного процесу, впроваджують накреслене в життя, використовуючи
при цьому, технології ефективні для учнів конкретних класів
В ході виконання діє оперативний рівень управління виховною системою,
що зводиться до контролю, аналізу, корекції, вивчення і узагальнення досвід.
Згідно словника узагальнюючи поняття цінності, ціннісні орієнтації, ціннісні ставлення це - опосередковані культурою еталони бажаного і належного ставлення особистості до об’єктів матеріальної і духовної діяльності людей, до природи.
Розрізняють наступні групи цінностей:
Інтелектуальні (істина, знання, пізнання, творчість)
Соціальні (сім'я, етнос, Вітчизна, людство, дружба, спілкування)
Релігійні (святиня, таїнство, обряди, реліквії, віра)
Естетичні (краса, гармонія)
Матеріальні (потреба в харчуванні, одязі, житлі
Валеологічні (здоров'я, їжа, вода, повітря, сон, праця)
Сучасна психолого-педагогічна наука вважає джерелом моти-вації вчинків
людини, її поведінки систему та ієрархію внутрішніх цінностей. У психічноздоровоїлюдиниця система має три рівні:
- на нижчому рівні — особисті та матеріальні цінності (власні потре-би,
задоволення);
- на середньому — культурні цінності (мистецтво, наука, загальнонародні
надбання, правопорядок);
СТОР.11
Випуск № 10
- на вищому — духовні цінності (ідеали, ціннісні настанови, обов'язок перед сус-пільством).
Наше покоління людей - людей третього тисячоліття, живе в такому темпі
науково-технічного процесу, де кількість інформації кожні 3-5 років подвоюється. Темпи такого прогрессу ставлять перед системою освіти принципово новее
завдання: сформувати особистість, яка адекватно реагувала б на будь-які зміни
навколишнього світу. Успішність розв’язання цього завдання залежить від того,
хто формує молоду особистість, тобто від учителя. Тільки учитель-професіонал,
учитель-Людина з великої літери спроможний виховати сильну особистість. За
словами Костянтина Ушинського, тільки особистість може творити особистість,
тільки характер може виховувати характер.
На засіданнях МО класних керівників педколективом були вивчені всі теоретичні питання, нормативно-правові документи і згідно до вимог Основних
орієнтирів виховання розроблено моделі випускників початкової, основної та
старшої школи із сформованими відповідними ціннісними ставленнями.
Практична частина
Зараз я пропоную вам попрацювати в групах над складанням пазлів і створенням відповідних моделей. В результаті вказати, які виховні досягнення, ціннісні орієнтації ми повинні виховати в наших учнях конкретних вікових категорій.
(Робота в групах, оформлення дошки, презентація виконаної роботи) (Додаток
1)
Звісно, що для кожної вікової категорії дітей прийнятними є використання
індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та
рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності (Додаток 2).
Як шлях модернізації виховної системи школи використовуємо інноваційні
технології в навчанні та вихованні.
Зміст виховання, а саме: система цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до ставлення до суспільства і держави, сім’ї, родини, людей, природи, культури і мистецтва, праці і
самої себе знаходить відображення в річному плані ВР, згідно якого класні керівники обираючи конкретні форми і методи діяльності у відповідності до вікових
категорій учнів ідуть до реалізації своїх моделей виховання, максимально розвиваючи кожну дитину, зберігаючи його неповторну особистість, намагаючись
розкрити її потенційні таланти.
Пропоную вам переглянути відповідні слайди. (у додатку 3)
З метою реалізації низки заходів профілактичного й корекційнорозвивального характеру, створення умов для всебічного й гармонійного розвитку учня здійснюється психологічний супровід навчально-виховного процесу.
Методи роботи, які використовуються в даному напрямку:
психологічна діагностика учнів, вчителів, батьків;
індивідуальні консультації, корегувальна та розвиваюча робота з учнями;
психологічна просвіта, виступи з аналізом діагностичних даних на
педрадах та батьківських зборах;
проведення тренінгів, участь у роботі предметних семінарів,
індивідуальні та групові бесіди;
Висновки
Сутність створеної виховної системи школи визначається цілісністю процесів, які в ній відбуваються, розвитком самої школи та всіх її суб’єктів.
Не викликає сумніву те, що виховання – одна із проблем сьогодення, яка
безпосередньо стосується інтересів молодого покоління, педагогів, вихователів,
батьків, усього суспільства. У зв'язку з цим освіта, а саме виховання, покликані
змінити ситуацію на краще, створити оптимальні умови для розвитку особистості учня, освоєння широкого кола соціального досвіду.
Ми вважаємо, що необхідними умовами ефективного функціонування
системи виховної роботи є:
СТОР.12
Випуск № 10
створення насиченого виховного простору;
формування високого рівня комунікативної культури;
організація життєдіяльності класних колективів з урахуванням вікових особливостей учнів;
скоординована робота учнівського самоврядування;
інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та
установ системи охорони здоров'я.
Модуль 3
Практична частина
Досвід - найкращий наставник
Овідій
«Живе обличчя моєї Землі»,
година спілкування, Гоменюк Є.Г., вчитель 4-А класу
Мета:ознайомити учнів із наслідками впливу діяльності людини на природу, екологічними проблемами, які необхідно розв’язувати на сучасному етапі;
розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати дбайливе ставлення до навколишнього світу.
Обладнання: Презентація про екологічні проблеми Землі, картки для роботи в групах.
Перебіг заходу
І. Вступне слово вчителя.
Нашдім – планета Земля! Ми знаємо планети Сонячної системи, та не
можна порівняти Землю із замороженим Марсом, Ураном,киплячою Венерою.
РАНОК 12 КВІТНЯ 1961року.
У цей день увесь світ дізнався про політ Ю.О. Гагаріна і перші слова його були: ‖Маленька, блакитна пташка‖. Виявляється, що нашу планету можна
облетіти всього за 108 хвилин.
Мозковий штурм
Що робить нашу планету такою прекрасною серед планет Сонячної системи?
(Життя)
- Звісно,життя. А без чого неможливе життя?
- Так! Життя неможливе без яскравого сонця, цілющої води, родючого ґрунту, чистого повітря.
(з’являються учні, які грають ролі Грунта, Води, Повітря, Лісу. )
Я - грунт, тіло Планети
Її опора, її міць
Життя всім рослинам тваринам даю,
Поживні речовини маю.
Учень. Грунт визначається як природний, пухких мінеральних або органічних
матеріалів на поверхні землі, яка здатна підтримувати ріст рослин. Грунт є синонімом слова «земля», слова, від якого наша планета отримала свою назву
А я – Вода! Я на планеті всюди!
Життя буяє, доки є вода.
Живуть рослини і тварини, й люди.
А зникну я – прийде до всіх біда.
Засохне ліс, загинуть море й річка.
Пустеля стане всюди й суховій.
Як є вода, то й казка оживає,
СТОР.13
Випуск № 10
Зелена вся планета і жива.
Росте травичка, квітка зацвітає.
Це справжнє диво, а не пусті слова.
Учень: Так, без води немає життя. Людина і більшість тварин складаються на
дві третіх з води, а деякі рослини - на чотири п’ятих . Води на Землі є багато.
Адже вона становить дві третини від усієї поверхні планети, а решта – суша.
3. А я – Повітря! Землю обіймаю,
Усю планету! Я повсюди є!
Усе живе я киснем напуваю,
А кисень всім-усім життя дає.
Без мене і хвилинки не прожити
Ні в небі, ні на суші, ні в воді.
Не міг би і комарик пролетіти,
Живе все опинилося в біді.
Хоч я невидиме, та всім потрібне.
Даю життя, тому я чарівне.
Я велетенське і газоподібне,
Рукою ж не відчуєш ти мене.
Учень: І якби раптом зникло повітря, то сталася би катастрофа:через кілька секунд вода на Землі закипіла б і випарувалася, а Сонце спалило б усе живе. Повітря дає життя всьому та ще захищає нашу планету від палючих і швидких променів Сонця.
Я - ліс, що є легенями Планети,
Який дарує всім життя
В лісі є кущі і квіти,
В нім сплели дерева віти.
Трави, ягоди й грибочки,
В нім чарівні є куточки.
Ліс – це друг всьому живому,
Звір і птах живе у ньому.
Ліс – то сила для людини,
Ліс – окраса всіх країн…
Ліс безсмертний, але ж люди
Берегти повинні ліс.
Учень. В даний час загальна площа лісів на планеті складає приблизно 38 млн.
кв. км (це близько третини площі суші), з яких 13% належать до природних територій, що охороняються.
Ліси – легені нашої планети, вони мають не оціненне екологічне, соціальне та економічне значення - беруть участь у формуванні клімату планети, забезпечують киснем, переробляють шкідливі викиди, зберігають водні ресурси, є
середовищем існування безлічі рослин і тварин, забезпечують їжу і здорове середовище для людей, допомагають зберегти родючість грунтів і ландшафти ...
Учитель. Досить часто ми чуємо слова: «несприятлива еколо-гія»,
«екологічна криза», «екологічна катастрофа».
Проблема екології сьогодні є найважливішою у світі. Як вижити? Яким
буде наше майбутнє? Ці питання постають перед кожною людиною. Адже ні-які
блага цивілізації не замінять чистого повітря, прозорої води та нешкідли-вого
харчування.
Саме від нас залежить, чи будемо ми дихати чистим повітрям, чи залишимо ми своїм нащадкам гарну зелену планету.
СТОР.14
Випуск № 10
Проблемне питання.
З розвитком цивілізації вплив людей на природу ставав що далі більш потужнішим і на сьогоднішній день став проблемою всіх людей на Землі. А чи існують
у світі екологічні проблеми?
Асоціативний кущ «Що таке екологія?»
Поява еколога
Добрий день, я – еколог, ми з моїми колегами вивчаємо стан води, землі,
повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людину, досліджуємо наслідки запуску космічних ракет, контролюємо діяльність
шкідливих виробництв, з'ясовуємо причини природних катаклізмів і
розробляємо шляхи найменшої дії людей на природу. І ми засмучені
результатами проведених досліджень .
Сьогодні перед людством постала низка екологічних про-блем:
забруднення ґрунтів і повітря;
забруднення водойм токсичними речовинами;
вимирання десятків видів рослин і тварин;
озонові діри та ін.
Учитель. Якими ви вважаєте ці проблеми: реальними чи надуманими?
Гості (по черзі):
Вода: Про вплив людства на довкілля свідчать факти: 1 000 людей умирають
від отруєння водою
Ліс: Щорічно зникають деякі види тваринного чи рослинного світу .
Грунт : знищуються тонни родючого грунту через неправильне його використання;
Повітря: в атмосферу виділяється тисячи тонн вуглекислого газу.
Вода: Кожен рік у водойми світу потрапляє стільки шкідливих речовин, що ними можна було б заповнити 10000 товарних поїздів.
Ліс:лісні угіддя забруднені сміттям
Грунт: Останнім часом порушуються фізичні і хімічні властивості грунту, розширюються площі деградованих земель, а також ерозія грунтів, засолення, нераціональне зрошення, забруднення стічними водами хімічними сполуками і радіонуклідами.
Повітря: близько 500 млн. автомобілів щорічно викидають в атмосферу Землі
сотні тисяч тонн свинцю;
Вода: Зменшується кількість запасів прісної води.
Ліс: Площа лісів Землі зменшилася майже на 65 %, а в Україні за останні 500
років – утричі.
Грунт: Більше 6 млн. га врожайних земель, пасовиськ і гірських луків щорічно у
світі перетворюються на пустелі.
Повітря: промислові підприємства, теплові електростанції, засоби авто та авіатранспорту щорічно спалюють понад 5 млрд. т. вугілля, нафти і більше трильйона кубів метрів газу.
Учитель. Отже, на нашій планеті глобальних проблем більше, ніж радісних моментів.
—
А чи людина значно впливає на те, що відбувається на планеті?
Еколог.Так, сааме людина є причиною різних екологічних криз.
Учитель. Отже, людина частково винна в екологічних проблемах, але все ж вона намагається виправляти свої помилки.
—
Благородними справами займаються вчені, досліджуючи різні природні
процеси. Чи повинні ми якось допомагати, чи, можливо, маємо просто стояти
осторонь?
СТОР.15
Випуск № 10
Еколог. Так, у 1948 р. було створено спеціальну комісію з охорони зникаючих
видів рослин і тварин, а згодом — Міжнародну Червону книгу. У 1982 р. в
Україні прийнято закон про Червону книгу, до якої занесено понад 800 видів
рослин і тварин.
Ще в Україні існують спеціальні території — заповідники, заказники,
ботанічні сади. Найбільший заповідник — Асканія-Нова.
Учитель. Природа — це джерело краси, природа викликає в нас різні почуття
— радість, здивованість, а іноді печаль. Коли вибачите взимку голодних пташок, зламану гілку, поранену тваринку, які виникають почуття? (Сум, жаль,
біль)
Отже, природа — джерело доброти. Будьте до неї уважнішими: вона вам обов'язково віддячить.
Робота в групах
Учитель. Розвиток науки і техніки потребує величезної кількості вугілля, нафти, деревини. Для розвитку сільського господарства освоюються все нові землі.
При зведенні гідроелектростанцій споруджуються греблі, змінюються русла річок, затоплюються великі території. За один рік у річки всього світу викидається
10 тонн сміття. Ми отримуємо світло і тепло, але при цьому губимо тисячі тварин і рослин. Заводи викидають в атмосферу десятки тисяч шкідливих речовин:
газів і пилу. Йдуть кисневі дощі. Людина викидає тони сміття.
Природа переробляє:
•
пластикову склянку — за 100 років;
•
телефонну карту — за 1000 років;
•
скляну пляшку — за 4000 років.
Природа з цим уже не може впоратися самостійно.
Кожен знає, як повинні виглядати робоче місце, прибрана кімната.
Гра «Якщо…»:
Якщо ви вважаєте, що треба економити воду, плесніть у долоні.
Якщо ви закриваєте воду, покичистите зуби, потупайте ногами.
Якщо ви несмітите на вулицях, встаньте. Ми аплодуємо вам.
Якщо вам не подобається запах сміттє звалища, помахайте руками.
Якщо ви вимикаєте світло, виходячи з кімнати, затуліть очі руками.
Якщо ви, помітивши комаху у своїй квартирі, допомагаєте їй вибратися,
а не вбиваєте її, крикніть: «Хай живе!».
Якщо, на вашу думку, оберігати навколишнє середовище – добра справа,
плескайте в долоні.
Якщо ви за активну життєву позицію…
За готовність до розв’язання екологічних проблем…
Разом. Нам з вами по дорозі!
Завдання для груп: перелічіть заходи підтримання порядку в довкіллі.
(пишуть на долоньках, потім прикріплюють Повітря, Вода, Грунт, Ліспідтримуючи Землю)
1-ша група. Охоронаповітря
Не вирубувати дерева.
Не викидатисміття.
Вихлопи машин.
Викид фабрик і заводів.
Аерозолі.
2-га група Охорона води
Економія води
СТОР.16
Випуск № 10
Сміття
Миття машин , прання.
Відходи заводів.
3-тя група Охорона природи
Не ламати дерева
Не рвати оберемками квіти
Не рвати гриби
Не брати до рук тварин і птахів
Не галасувати в лісі.
4-та група охорона ґрунту
Видобуток корисних копалин
Хімічні відходи
Сміття
Вогнища
Підсумок заходу
1.Щоб ліс ніколи не зникав
Повинен кожен знати.
Дерев, кущів бездумно не рубав
І молоді рослини насаджав.
6. Щоб фрукти й овочі для тебе.
Несли лиш чистий вітамін
Господарювати так нам треба,
Щоб грунт не знав шкідливих змін.
2. Щоб степ покритий був травою.
І різнобарв’ям квітів запашних.
Ти не розорюй все підряд сохою
А клаптик цілини лиши.
7. Набираю у груди повітря
І кричу, щоб почули усі,
На землі цій, в природі - ми діти
Ми без неї ніщо в цьому світі,
Ми без неї ніщо в цім житті!
3. Щоб річка чистою була
І рибою повною була
Ти не забруднюй джерела
І не розкидуй скрізь сміття.
4. Щоб птах у небі заспівав
І твою душу звеселяв
Ти не руйнуй йог огнізда
Щоб не померло пташеня.
5. Аби повітря було чистим
І в ньому не було шкідливих речовин
Постав фільтри і очисні споруди
Які знешкодять пил і дим.
8. Схаменіться люди добрі
Захистіть природу,
Як не буде річки й лісу,
Не буде й народу.
9. Ми вірим в те, що кожен з нас
усіх
Посадить сад, чи дерево, чи квіти
І на Землі буде щастя й сміх
І завжди тут здорові будуть діти.
Перегляд музичного кліпу Майкла Джексона «Пісня Землі» ( з російськими субтитрами )
«Дерево з коріння починається, а людина – із сім’ї»,
година спілкування Піпоть Т.А., класний керівник 6-Б класу
Мета заходу: виховувати в дітей почуття любові і поваги до своєї родини; дати
можливість відчути комфорт і радість від родинного оточення і
спілкування, учити взаєморозумінню, взаємоповаги; закласти в
учнів бажання виявляти увагу й повагу до рідних, творити добро,
нести красу в дім своїми думками й вчинками, сприяти розумінню необхідних міцних родинних зв’язків, важливості родинного
єднання.
Обладнання: картки з прислів’ями на тему родина, магнітофон, плакати, вислови про родину, притчі, караван на вишитому рушнику, фотоальбом.
СТОР.17
Випуск № 10
Перебіг заходу
«Родинне коло» - пісня у виконанні учнів.
Учитель. Добрий день, діти! Добрий день, дорогі гості, батьки. Дуже приємно,
що ми сьогодні зібралися в нашому родинному колі. Темою нашої години спілкування є «Дерево з коріння починається, а людина – з сім’ї».
1учень. Добрий день, люди добрі,
Що сидять в нашій господі!
Ми раді Вас вітати,
Щастя і добра бажати.
2 учень. Добрий день!
Правда, чудова ця фраза?
Вона зближує з вами одразу.
Сьогодні, гадаю все буде прекрасно
Щоб у всіх був дійсно чудовий настрій.
3 учень. «Родина, рід» - які слова святі!
Вони потрібні кожному в житті,
Бо всі ми з вами – гілочки на дереві,
Що вже стоять віки.
4 учень. Батьки і діти! Діти і батьки!
Нероздільне і довічне коло,
Ми засіваємо житейське поле,
І не на день минувший – на віки.
Батьки і діти… Діти і батьки…
Нам нічого ділить на спільнім полі.
5 учень. А нашому роду нема переводу,
Хай пісня єднає коріння святі,
Дай, Боже, нам віру і братню згоду
На довгі роки, на вічні роки.
6 учень. Наш отчий дім!
Ти дав усе мені
Моя Вкраїна піснею багата
Ввійшла у серце співом голосним
Як та любов, яку дарує мати.
7 учень. Гостей дорогих ми вітаємо щиро
Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром.
Хліб ясниться в хаті,
Сяють очі щирі,
Щоб жилось у правді,
Щоб жилось у мирі.
(Вручення короваю, звучить пісня).
Учитель. В Україні говорять: «З родини йде життя людини», «Без сім’ї немає
щастя на землі». Саме в сім’ї дитина робить свої найперші кроки і
виходить у широкий світ, навчається любові і добра, вчиться шанувати свій рід, свою землю. Родина – це не тільки родичі, це друзі,
наш клас, школа й увесь народ.
Батько й мати – найрідніші та найближчі кожному з нас люди,
це два гарячих сонця, що дарують тепло і надію. Мама – то ніжність, ласка, тепло, а батько – то впевненість, мужність, захисник,
сміливість. Образи батьків опоетизовані у віршах, оспівані в піснях, казках і легендах. Готуючись до нашої години спілкування ви
добирали легенди, притчи про родину, батьків. отже кожна група
презентує свою підготовлену легенду, казку, притчу. Інші висловлюють власну думку щодо прослуханого. Чому і чим привернув
цей твір увагу товаришів.
Учитель. Родинне тепло, родинні уроки життя – це те, що людина бере із собою
в доросле життя. Сім’я – джерело, водами якого живиться повновоСТОР.18
Випуск № 10
дна річка нашої держави. У сім’ї, образно кажучи, закладається
коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди. Батьківські слова то – святі скарби, то – вода жива, яблука – молодильні.
Ось на дошці родинне дерево, нам необхідно прикрасити його
плодами. Тягніть завдання:
Що я візьму із моєї родини в майбутню сім’ю.
Я буду таким, як мама, а саме…
Я буду таким, як батько, а саме…
Я хочу, щоб моя дитина була… (додаток 1).
Учитель. Родина зігріває вас протягом усього життя. Мати не тільки береже дітей, вона навчає їх, батькове слово – закон. Спокон віку діти слухались батьків, брали з них приклад. Виховна роль родини, родинних
стосунків покладені в основу багатьох наших «українських народних
прислів’їв» та приказок. Пропоную вам зібрати прислів’я, які у вас
на столах.
(Збирають прислів’я).
Учитель. Рідна сім’я – то велике щастя і радість. Стосунки, які в ній складаються, ми проносимо через усе життя. «Якщо в сім’ї лад, то не потрібен і
клад» - каже народна мудрість. Судячи з родинного дерева – стосунки в наших родинах теплі, порядні, людяні. За декілька хвилин згідно карток з завданнями складіть «Кодекс поведінки в родині, наказ
дітям» (додаток 2).
Учитель. Малі діти, як ясні зорі, - світять і радують темної ночі. І багато років
тому радували батьків так само, як сьогодні ваші діти радують вас.
На нашій годині спілкування присутні батьки. Отже хочу запропонувати взяти участь у сімейній грі «Чи знаю я тебе?» Правила гри такі:
і діти, і батьки відповідають на всі запитання письмово, потім звіряємо відповідь. Отже дізнаємося, як ви знаєте один одного. Питання
тягнуть батьки.
Питання батькам.
Яка позитивна риса вашої дитини?
Дитині.
Хто краще з батьків танцює?
Батькам.
Улюблена страва вашої дитини?
Дитині.
Який улюблений колір мами?
Батькам.
Улюблений навчальний предмет вашої дитини?
Дитині.
Яку пісню любить слухати мама?
Батькам.
Як би ваша дитина зловила золоту рибку, щоб вона загадала?
Дитині.
Хто голосніше розмовляє дома?
Батькам.
Чи знаєте ви друзів своєї дитини? Назвіть їх.
Дитині.
Найулюбленіша квітка мами?
Батькам.
Якщо дитина отримає повну свободу, чим вона займеться?
Дитині.
Яка традиційна страва вашої родини?
Учитель. Кожна сім’я – це маленький світ, маленька країна. В цій країні свої
закони, звичаї, і навіть кухня. На нашій годині спілкування присутні
мами, бабусі. Нарешті слово мають вони. Я не хвалюся, але пальчики
оближеш, покуштувавши нашу страву це… (презентація рецепту,
СТОР.19
Випуск № 10
який заздалегідь надруковано).
Отже, все колись закінчується, добігає кінця і наша година спілкування.
Учениця. Що є в світі наймиліше?
Як своя родина?
Любить рідних маму й тата
Кожная дитина
Ба ж хто є ще найдорожчий
Від батьків рідненьких?
Вони ж всіх нас доглядали
Немічних, маленьких.
Учень. Усім дітям треба знати
Заповідь четверту
Своїх батьків шанувати
До самої смерті.
Учениця. А в неділю, любі діти,
До святого храму
Йдіть до бога помолитись
За тата й за маму.
Учень. Ще – й за спокій у родині,
За Вкраїну-неньку,
За всіх ближніх просіть Бога
Всім своїм серденьком.
Учениця. Хай радість і сонце заглянуть у віконце
Відкриють двері для щастя й тепла
Хай сила прибуде, здоров’я зміцніє
На щедрі на довгі літа, многії літа.
Пісня «Чорнобривці для мами» у виконанні учнів
Учитель. Хай вам доброю згадкою буде
Цей шматок короваю святого
Про родину нашу шкільну
Про широкі наші дороги
І про наші родинні зв’язки –
Де у вузлик єдиний сплелися
Об’єднались навіки
Учні, вчителі і батьки.
Как стать счастливым?
Всякий знает – дети любят сласти,
Поэтому для каждого так просто
Взять и подарить кусочек счастья
Человеку маленького роста.
Ну, а взрослым? Им ведь тоже надо
Чтобы кто-то, раз уж боли много,
В жизни иногда дарил бы радость,
Пусть не часто, пусть не очень много!
Люди страдают от боли страсти,
Так нужны им ласка и участье!
Человек не может жить без счастья,
Человек не должен жить без счастья!
Если ты сегодня не умножил
Хоть на каплю чью-то радость в мире
То считай, что день напрасно прожил,
Как ленивый гость в чужой квартире.
Питання до гри.
Яка позитивна риса вашої дитини?
СТОР.20
Випуск № 10
Хто з батьків краще танцює?
Улюблена страва вашої дитини?
Який улюблений колір мами?
Улюблений навчальний предмет вашої дитини?
Яку пісню любить слухати мама?
Як би ваша дитина зловила золоту рибку, щоб вона попросила?
Хто голосніше розмовляє дома?
Чи знаєте ви друзів своєї дитини? Назвіть їх.
Найулюбленіша квітка мами?
Якщо дитина спізнилася з прогулянки на дві години. Що буде?
Яка традиційна страва вашої дитини?
Із моєї родини у майбутню сім’ю я б узяв…
Я буду такою, як мама, а саме…
Я буду таким, як батько, а саме…
Я хочу, щоб мої діти були…
Складіть «Кодекс поведінки в родині».
Складіть «Кодекс поведінки в родині».
Доповни наказ дітям.
Доповни наказ дітям.
Кодекс поведінки в родині
Не чинити…
Бути ввічливим і доброзичливим..
Завжди прислухатися до…
Поважати …
Допомагати…
Підтримувати …
Вести …
Пам’ятати …
Берегти…
Говорити …
Тримати …
Виконувати …
Наказ дітям.
Батько й мати дали тобі (
) і живуть для (
). Не завдавай
їм (
) прикрощів, страждань. Любити батьків означає приносити у дім
(
). Батьківська любов захистить і врятує (
) від (
).
Найбільше вражає серце батьків (
) дітей. Пам’ятайте, батьки не завжди будуть
(
).
То ж будьте (
) своїх батьків.
Будьте (
) та ( ). Пам’ятайте з якого ви (
)(
). Будьте ( ) своїх батьків.
Риси характеру особистості.
Емоційна, раціональний, чутлива, слухняна, похмура, впевнена,
образлива, сварлива, тривожна, товариський, суворі, холоднокровний, вперта,
вередлива, черства, балакуча, вдачлива, агресивна, обережна, чуйна, рішуча,
заповзята, активна, старанна, хазяйновита, мовчазний, охайний, горделивий, щирий, вірний, безпомічний, дбайлива, талановита, відкрита, добра, цілеспрямована, справедлива, мужня, людяна, смілива, любляча, ніжна, рухлива, спокійна,
практична, зла, заповзята, замкнутий, наполегливість, лінивий, строгий, вольовий, розумний, турботлива, наївний.
Характерні риси родини
Щирість, заздрість, невдоволення, толерантність, любов, порядність, відкритість, ненависть, байдужість, насилля, злість, відповідальність, поСТОР.21
Випуск № 10
чуття гумору, дружелюбність, чуйність, добропорядність, оптимізм, злагоду,
ворожнечу, незалежність, організованість, добродушність, самовпевненість,
життєрадісність, повагу.
«Обираєш професію – обираєш життя»,
засідання клубу старшокласників
Кривинець О.В., класний керівник 10 класу
Мета:сприяти всебічному та гармонічному розвитку особистості учнів, правильному вибору ними професій з урахуванням потреб регіону в кадрах, ознайомити учнів з умовами правильного вибору професії, розвивати індивідуально –
психологічні якості учнів, необхідні для оволодіння професією, розвивати творчу уяву та комунікативні якості учнів, розвивати навички групової взаємодії,
уміння вислухати й зрозуміти іншого, виховувати наполегливість, повагу до людей, толерантність
Обладнання: мультимедійна дошка, буклети «поради молоді», орієнтир «У світі професій», висловлювання К.Д. Ушинського: «Якщо ви вдало виберете професію і вкладете в неї свою душу, то щастя саме вас знайде», Є. Ренан «Праця –
найкращий шлях до того, щоб любити життя», професійні орієнтири: «Хочу,
можу, треба», роздавальний матеріал для колажу, пісня про професії «МЧС».
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
Привітання
ІІ. Вступна частина.
Слово вчителя
Сьогодні я хочу вам запропонувати на засідання клубу старшокласників обговорити питання з професійного самовизначення. Звичайно, ви всі вже давно замислюєтесь про своє майбутнє. Яке воно буде? Всі ми прагнемо бути щасливими.
Що ж нам для цього потрібно? Зараз дайте відповідь які асоціації у вас виникають коли ви чуєте слово «Щастя».
Прийом «Павучок»
ЩАСТЯ
БАТЬКИ
ЗДОРОВ'Я
РОБОТА
ДРУЗІ
ГРОШІ
Добре, отже у вас у кожного своя мрія, своя уява про щастя, давайте поміркуємо над епіграфом нашого засідання (слова К.Д.Ушинського «Якщо ви
вдало виберете професію і вкладете в неї свою душу, то щастя саме вас знайде»)
2. Відеоролік "з профорієнтації"
Отже перед вамимстоять важливі задачі:
Якою буде ваша майбутня професія?
Що визнаєте про сучасний світ професій?
Вчитель: А зараз я вам пропоную зануритися в комфортну атмосферу гри, і
спробувати з’єднати серйозність вирішення проблеми з вибору професії і вашого творчого потенціалу. Але спочатку згадайте і дайте відповіді на такі запитання:
Що таке професія? (рід трудової діяльності).
СТОР.22
Випуск № 10
У чому ж відмінність професії від інших видів діяльності? Що необхідно в
першу чергу, щоб отримати професію? (освіта)
Що таке посада? (це перелік обов’язків, які покладаються на певну людину)
Чим відрізняється професія від спеціальності? (спеціальність – вид заняття у
межах однієї професії. Наприклад: лікар-стоматолог, учитель математики…)
Як і типии професій визнаєте? (людина-людина; людина-техніка; людиназнакова система; людина-художній образ; людина-природа)
Вчитель: Молодці! Ми з вами повторили те, що вивчали раніше. Серед вас було
проведено анкетування з вибору професій. Пропоную ознайомитись із результатами анкетування учнів 10-11 класів. В анкетуванні приймали участь
25 учнів.
Дизайнер – 6
Вчитель фізкультури -1
Актор – 1
Хімік – технолог – 1
Лікар – 3
Кухар – 2
Автомеханік – 1
Програміст – 2
Вихователь в дитячому садку – 2
Менеджер з туризму – 2
Гірничиймайстер – 3
Перукар – 2
Водій – 1
Щовплинуло на вибірпрофесій?
Затребувана, має перспективи.
Творча, цікава професія.
За порадою батьків.
Мені подобається ця професія.
Вчитель: А зараз я пропоную перейти до гри.
Завдання 1. По одному учаснику від кожної групи підійти і обрати лист з літерою. За 2 хвилини ви повинні назвати найбільшу кількість професій як і починаються з цієї літери.
Завдання 2. ГРА "Вітгадай мелодію"
Завдання3.А зараз вам треба відповісти на питання з елементами гумору.
Назвіть найзеленішу професію (лісник, садовник, квітникар)
Назвіть найсолодшу професію (кондитер)
Назвіть найбільш дитячупрофесію (вихователь, няня, педіатр, вчитель)
Назвіть найсмішнішу професію(клоун, гуморист, комедійний актор)
Назвіть найволохатішу професію (перукар, перукар-тварин)
Назвіть найбільш товаристську професію (журналіст, тренер, психолог, вчитель)
Назвіть найнебезпечнішу професію (рятівник, сапер, шахтар, металург)
Назвіть найсерйознішу професію (суддя, лікар, юрист)
Завдання 4. Кожній групі надається по 2 професії написаних на листках. Учні
повинні за допомогою пантоміми показати ту чи іншу професію.
Завдання 5. На дошці вибачите набор літер. Знайдіть серед цих літер назви професій.
(ВіршДж. Родарі )
Вчитель: У світі налічується величезна кількість професій. Одні виникають,
інші никають з нашого суспільства. Отже граючись, ми освіжили пам'ять, згадали безліч професій. Зараз кожна группа прорекламує ту професію, яку обрали.
СТОР.23
Випуск № 10
І група: «Людина-природа»
Вимоги: спостережливість, терплячість, дбайливість, фізична витримка. Головним предметом праці є рослини, тварини, природа навколо нас (с/г, ветеринар,
лісник).
ІІ група. «Людина -знакова система»
Вимоги: гарна пам'ять, точність сприйняття, стійкість концентрованої уваги.
Головним предметом праці є умовні знаки, цифри, (програміст, секретар, економіст, бухгалтер тощо)
ІІІ група. «Людина-людина»
Вимоги: високі моральні якості, вміння налагоджувати взаємини з людьми.
Головним предметом праці є люди, колективи…( учитель, лікар, продавець).
Слово надається фармацевту ….. (виступає запрошена особа)
IV група. «Людина- техніка»
Вимоги: професії потребують від спеціаліста широкого використання різних
схем , креслень, графіків (електрик, токар, фрезерувальник, слюсар, водій тощо)
Слово надається командиру гірничо-рятувального загону ……… (виступає запрошена особа)
V група. «Людина-художній образ»
Вимоги: розвинений художній смак, художні і творчі здібності (актор, художник, модельєр, дизайнер)
Слово надається… (виступає запрошена особа)
Вчитель: Часто молодь обирає професію емоційно і необмірковано. Тому не
зайвими буде ознайомитися із соціальним попитом на обрану професію, й потребами ринку праці. До вашої уваги інтерв’ю спеціалістів Центру зайнятості
міста Селидове.
(на мультимедійній дошці демонструється інтерв’ю) .
ІІІ. Підсумок
Вчитель: Відомеприслів’я «Кожен коваль свого щастя». Обираючи майбутню
професію, ви, звісно, оцінюєте свій характер, інтереси та здібності, намагаєтесь
уявити собі, чи здатніви стати фахівцем високогорівня. Але це тільки перший
крок на шляху до видору професії.
Наступний – самовдосконалення для досягнення поставленої мети. Корисне спостереження зробили соціологи: майже всі роботодавці негативно оцінюють якості молодих працівників, а саме:
відсутність практичних навичок трудової діяльності й налагодження
взаємовідносин у колективі;
нестійкість поведінки;
зайва емоційність.
Тому, необхідно розвивати в собі комуникативність, дисциплінованість,
емоційну стійкість. Ось тут і доречне самовиховання…
Учні співають пісню " Лучшая профессия - быть человеком"
Слово вчителя: Притча
Модуль 4
Постійно зіставляючи теорію з практикою, педагог, який удосконалюється, ніби освітлює свій подальший шлях світлом теорії, в цьому полягає основа
його зростання і збагачення; осмислюючи досвід
учителя-майстра педагог бачить, що від чого залежить у власній практиці
В.О. Сухомлинський
СТОР.24
Випуск № 10
Самоаналіз проведених занять; педагогічний аналіз відвіданих заходів.
Підведення підсумків майстер-класу.
Домашнє завдання: підготувати презентацію системи виховної роботи
класу, школи «А я роблю так…».
Рефлексивна вправа «Мікрофон», у ході якої учасники майстер-класу
висловлюють свою оцінку щодо відвіданого заняття, свої професійні наміри,
користуючись початком «Незакінченого речення» на вибір:
«Я спробує використати…»
«Я мав можливість порівняти»
Завершуючи нашу зустріч, хочу навести слова відомої притчі
Вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на место каменистое, где немного
было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое
в шестьдесят, иное же тридцать.
Я бажаю Вам, щоб освітній простір ваших закладів мав добрий грунт і
результати педагогічної діяльності були плідними.
До побачення, до нової зустрічі!
Додаток 1
Молодша школа
СТОР.25
Випуск № 10
Основна школа
СТОР.26
Випуск № 10
Старша школа
СТОР.27
Випуск № 10
Додаток 2
Молодша школа
Форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, градраматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа,
колективне творче панно, бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень,
добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за
рослинами і тваринами..
Основна школа
Форми діяльності: година спілкування, класні збори, година класного
керівника, анкета думок, зустріч, відверта розмова, просвітницький тренінг, ярмарок солідарності, конкурс, гра-експрес, спартакіада народних ігор, родинне
свято, родинна вітальня, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та інше), проект, школа етикету, операція, виставка-конкурс, ведення літопису класного колективу, фестиваль, колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, акція
(милосердя, благодійна, екологічна та інші), екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, виставка творчих робіт, трудовий десант, конкурсінсценізація, конкурсна програма, інтелектуальна гра тощо.
Старша школа
Форми діяльності: диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг,
ярмарок професій, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування, екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, музична вітальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмітливих (КВК), шоупрограма, проект, благодійна акція, брейн-ринг, сократівська бесіда, телефон
довіри, філософський стіл, складання індивідуальних програм саморозвитку,
дебати, похід, екскурсія, бенефіс, колаж, бал, презентація, агітбригада, пресшоу, теле-ревю, аукціон, десант, експедиція (фольклорна, краєзнавча та інші),
вечір (поезії, пам 'яті та інші), круглий стіл, прес-конференція, фоторепортаж,
мобільний консультаційний пункт, презентація-захист, інтернет-форум, відкрита
кафедра, вернісаж:, творчий портрет, школа лідера, театральна вистава, мистецькі шкільні колективи (театральні, хорові, хореографічні), тематичний діалог,
конкурс творчих робіт, проектна діяльність, поетична вітальня, бал, самотестування, публіцистична вистава, волонтерський рух учнівської молоді, експедиція,
літопис класного колективу, конкурсна програма, вікторина, інтелектуальна гра,
трудові загони, табори праці та відпочинку, шкільні лісництва, учнівські виробничі бригади.
Додаток 3
СТОР.28
Випуск № 10
СТОР.29
Випуск № 10
СТОР.30
Випуск № 10
СТОР.31
Випуск № 10
Керівники майстер-класу
Панасенко завідувач ММК, Д’яченко О.А.,
заступник директора з ВР ЗОШ № 22
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 4 КЛАСІ
Тема: Спостереження за вживанням у мовленні прислівників
Мета: спостерігати за роллю прислівників у мовленні, формувати вміння визначати прислівники, виробляти вміння добирати прислівники синоніми і антоніми, використовувати їх у усному та писемному мовленні.
Розвивати мислення, спостережливість, культуру мовлення, вдосконалювати
уміння вживати образні вислови.
Виховувати любов і дбайливе ставлення до рідної мови.
Очікувані результати:
-бажання вдосконалювати мовленнєві уміння і навички;
-висловлювати свою думку та приймати власні рішення;
-практично застосовувати свої знання;
-усвідомлювати засвоєний матеріал;
-плідна співпраця в групах , парах.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Ми вам раді, люди добрі,
СТОР.32
Випуск № 10
І вітаєм щиро вас
І запрошуєм ласкаво
На урок в четвертий клас.
Сядьте зручно! Усміхніться! Заплющте очі, і тихо промовте: «Я вчусь. Я хочу
вчитися! Я працюю! Я готовий до праці!»
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Дерево міцне корінням, людина знаннями. Ви багато вже знаєте про прислівник, але як ще багато дізнаєтесь, бо прислівник вивчають у кожному класі, щоразу поповнюючи свої знання. Тому вони і повинні бути міцними, а щоб перевірити , як ви орієнтуєтесь у знаннях про прислівник, прошу вас протягом уроку
заповнювати карту власних досягнень.( викладаємо фішки різного кольору)
А зараз. Попрацюємо з «Вузликами» (різнорівневі завдання.) і визначимо:
- як нам буде працюватися на уроці каціво егкол (зелений вузлик)
- як ми будемо працювати на уроці певнонев тараснно (синій вузлик)
- тикноав зульревнотита. (червоний вузлик).
ІІІ. Актуалізація опорних знань
1. «Кубування» Різнорівневі завдання - запитання.
Яку частину мови називаємо прислівником?
З якою частиною мови найчастіше зв'язані прислівники?
Чому прислівники не мають закінчень?
Яким членом речення виступають прислівники?
2. Хвилинка каліграфії
Прислівники-дослідники
Питають: де? і як?
Куди? Коли? І скільки?
І як це сталось так?
- Запишіть, на які ще питання відповідають прислівники?
3. Оголошення теми і завдань уроку.
Сьогодні ми повторимо весь вивчений матеріал про прислівник, будемо добирати синоніми та антоніми до прислівників.
Отже, девіз нашого уроку:
Прислівник – це мови частина незмінна,
Вивчаємо, друзі, її ми сумлінно.
Прислівники влучно вчимось добирати,
Щоб точно нам думку свою передати.
Знайдіть прислівники в девізі нашого уроку.
4. Евристично-пошукова робота (з метою виді-лення і узагальнення основних
ознак прислівника).
«Дослідники». Робота в групах:
- Розберіть за будовою слово «прислівник» зробіть висновок про його значення. Вказівка. Не забудьте підібрати спільнокорене-ві слова.
(Діти розбирають прислівник за будовою і до-водять, що корінь слова «слів» (слово). А префікс «при» вказує, що прислівники завжди існують разом з якимись
словами (при слові) щоб допомогти краще висловити думку).
- Пізнаю сам. Записати речення і з′ясувати:
- З якими словами найчастіше зв'язуються? (З дієсловами)
- Якими членами речення найчастіше бува­ють? (Другорядними)
Учора ми закінчили вивчати дієслово, а сьогодні знайомимося з прислівником
Лінгвістична загадка для « зеленої групи ».
СТОР.33
Випуск № 10
5. Диференційоване завдання «Утвори новий прислівник»
 утворити прислівники- антоніми;
 утворити прислівники - синоніми;
 Утворити нові прислівники, використовуючи (-най) та з будь-яким скласти речення.
ГарноВдень Легко -
улітку –
багато –
важко -
6. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Показати, використовуючи, міміку та жести, значення прислівників:
Весело, сумно, швидко, повільно, страшно, вгору, вниз, широко, вузько.
7. Складання таблиці « Асоціативний кущ»
Незмінна ч.м.
Другор.член реч.
ПРИСЛІВНИК
У реч.зв′яз. найчастіше
з дієсловами
Виражає ознаку дії
або пояснює питання
8. ―Дівчатка - хлопчики, вперед!‖ Групова робота.
* Скласти літературний портрет одного із однокласників, використовуючи прислівники. Переможе команда тоді, коли члени іншої
команди відгадають, хто це такий.
9.. ―Відчуй себе вчителем‖ Синій – поглядаючи на дошку. Червоні – самостійно.
* У завданні, що виконав Петрик П’яточкін, є помилки.
Виправ їх, відредагувавши речення.
І команда: Вечером не горять фонарі.
Пройдете пішком два квартала.
Сад взимі припорошений сгігом.
ІІ команда: Мені неудобно сидіть.
Каса робить круглосуточно.
Літом поїдемо на отдих.
Зелені- в цей час виконують завдання
Зберіть плоди»
* Вся відповідальність у цьому завданні лягає на одного, адже саме від нього
залежить , чи всі члени команди будуть ситими.
Називаєте по черзі прислівники , записуєте і отримуєте яблучко.
VІ. Підведення підсумків уроку
Ось ми і закінчуємо наш урок. Згадайте, з якою частиною мови ми працювали
на сьогоднішньому уроці? Про що нове ви довідались?
Чи сподобався вам сьогоднішній урок? Чим?
СТОР.34
Випуск № 10
Яке завдання видалось вам найбільш цікавим? А яке найважчим?
Чи справдилися ваші очікування ? (долоньки)
Оцінювання
Молодці! Ви добре попрацювали. А тепер покладіть отримані кружечки на верхню частину парти.
На високому рівні працювали……
На достатньому…….
На середньому….
Домашнє завдання:
Індивідуальна картка: вибрати завдання за рівнем складності.
Додаток.
10. Запитання для кмітливих.
• Які прислівники однаково читаються зліва направо і справа наліво? (Зараз,
тут)
*У яких прислівниках є три-чотири приголосних і один голосний? (Вдень, вверх,
вниз)
• Які прислівники запитують про себе? (Щодня, щотижня, щогодини, щоденно…
• Який прислівник вживається з серцем? (Натщесерце)
Із досвіду роботи Богуславської І.М.,
вчителя початкових класів ЗОШ № 1
Урок – гра
« Математичний супермаркет »
Тема: Ділення двоцифрового числа на одноцифрове, перевірка ділення
множенням. Задача на знаходження суми двох добутків,складання оберненої задачі
Мета: Ознайомити учнів з прийомом перевірки дії ділення дією
множення; формувати вміння розв’язувати задачі на
знаходження суми двох добутків ;формувати обчислювальні
навички , логічне мислення; виховувати уважність ,
старанність, активність , дбайливе ставлення до свого
здоров’я.
Обладнання : таблиці , картки
Очікувані результати:
-здатність до самореалізації;
-бажання вчитися;
- міцне засвоєння учнями знань з матеріалів уроку;
-плідна співпраця у группах;
-наявність навичок культури спілкування ;
- розвиток особистих якостей.
План уроку
I Організація класу до роботи
Сіли рівно, підтягнулись,
Один одному всміхнулись.
II Мотивація навчальної діяльності на уроці
Математика - наука точна і серйозна і прожити нам без неї аж ніяк
не можна . Дехто вважає , що це суха і нецікава наука, але це не так. Математика - сувора і вимоглива і в той же час весела і жартівлива. Вона Була і є
СТОР.35
Випуск № 10
першою красунею серед наук- дієвий засіб творчості.
Чи потрібні сучасній людині міцні знання з математики?
Для чого ви вчитесь?( міркування дітей )
ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.
Діти, а чи любите ви ходити у супермаркет (відповіді дітей)
Люди яких професій працюють у супермаркеті?
Сьогодні на уроці ми відвідаємо супермаркет, але не звичайний, а
математичний. Я буду продавцем, а ви покупцями. Але тут гроші не потрібні, а
тільки знання з математики. А купувати ми будемо речі, необхідні для
збереження здоров’я (кошик здоров’я).
Як ви гадаєте, чи потрібні знання з математики, щоб бути добрим покупцем?
Щоб купити все, що потрібно, нам треба повторити вивчене на попередніх
уроках.
IV Актуалізація опорних знань
1 Каліграфічне письмо 3,6,9,12……….
2 Мозковий штурм :
Результат при додаванні чисел ( сума);
Результат при відніманні чисел( різниця);
Збільшити на ( додати );
Зменшити на ( відняти );
Збільшити у разів ( помножити );
Зменшити у разів ( поділити );
Щоб дізнатися на скільки одне число більше чи менше від іншого,
треба ( віл більшого відняти менше число)
Щоб дізнатися у скільки разів одне число більше чи менше від іншого,
треба ( більше число розділити на менше )
1 кг - це ? г , 1грн. ----? коп. , 1 дм .---- ? м , мм.
Найбільше двоцифрове число ?
Найменше трицифрове число ?
--Щобпомножити суму на число , треба….
- Помножити на 1( 10 ,100, 0 ) це…
V.Розвиток математичних знань.
Український філософ, письменник Г.С.Сковорода писав:
« Найкраща помилка та , яку допускають під час навчання»
1. Індивідуальна робота за тестовими завданнями ( група дітей )
1. 140+ 320=
а) 460, б) 442, в)360 .
2. 370- 110=
а)270, б) 260, в) 280.
3. 490+ 40=
а) 430, б)590, в) 530,
4 .700- 30 =
а) 670 , б)770,в) 400.
5 45 * 1 =
а) 1 , б) 45 , в) 450.
6 . 325 :1 =
а) 1 , б) 10. в) 325.
7 . 68 * 10 =
а) 680 , б ) 608, в) 68.
8 . 12 * 100 =
а) 120 , б) 1200 , в) 102.
9 , 0 * 825 =
а) 852 , б) 805 , в) 0.
10 Якщо робітник виготовив за день 260 деталей , а його учень – на 40 деталей менше , то за день вони разом виготовили ------- деталей.
а) 220, б) 300, в) 380, г) 480.
2Усний рахунок за таблицями і картками
420 + 240: 6 +40=
60 * 9 -60 *5=
520 : 52 :10 + 320 :80 =
240:4 – 240: 6=
190 – 90* 2=
280-( 120 + 80): 4=
150+ 100: 5=
(320- 320) : 8 : 4=
160: 4*2=
( 200 +0 )* 4 : 2=
70 *8 + 80 * 5=
96 – 36 : ( 12 -3)=
1 дм : 2 см
1м : 5 1 дм: 2см
Отримали в кошик здоров’я лимон.
Інформація дослідника про лимон
СТОР.36
Випуск № 10
Лимон вважають найбільш вірним засобом підтримки здоров’я ірадять кожному з’їдати по одному лимону в день . Наші бабусі недарма
дають нам пити чай з лимоном при застуді . Речовини ,які містяться в
ньому , відмінно допомагають при ангіні . Американські лікарі рекомендують спортсменам перед змаганнями з’їдати лимон , він мобілізує сили
вже через кілька хвилин після вживання.
3 Групова робота ( рівняння)
Відомий філософ Альбрехт Дюдер зазначав
« Необхідно, щоб той , хто щось уміє, навчив цього інших , які
мають в цьому потребу. »
Х - 240= 580
56 : х = 8
х : 6 =9
9 * х = 72
1000- х = 850
Придбали в супермаркеті мандарин.
Інформація дослідника про мандарини.
Мандарини дуже смачні і теж корисні . Цитрусові - джерело вітаміну С , що є відомим борцем за імунітет і здоров’я. Елементи, що є в
плодах , допомагають добре працювати серцю , зміцнюють судини , підвищують настрій і заряджають енергією. Мандарини допомагають від захворювань дихальних шляхів . Навіть малюкам корисно пити кілька
крапель мандаринового соку.
VIРелаксаційна пауза
VIIРозвиток математичних та вмінь.
1. Парна робота . Візьміть до уваги вислів :
Математику не можна вивчити, спостерігаючи, як це робить сусід.
Розв’язати приклади на ділення , зробити перевірку множенням .
51 : 3 =
81 : 3 =
98 : 2=
90 : 5 =
2. Різнорівневі завдання . Обчислити
Середній рівень
Достатній рівень
Високий рівень
18 * 3=
18 * 3 * 1= 1
8 * 3 + 25 : 5=
17 * 5=
17 * 5 - 20=
17 * 5 * 100 =
12 * 7=
12 * 7 * 0 =
12 * 7 +210=
36 : 3 =
36 : 3 + 100=
36 : 3 * 5=
Придбали в супермаркеті часник. Послухаємо дослідників .
Дуже часто дорослі вмовляють їсти нас часник , тому що в ньому
багато корисного. Він допомагає при лікуванні вірусних захворювань і для
зміцнення імунітету . Часник здатний перешкоджати розмноженню
збудників хвороб , укріпленню роботи серця.
3. Робота над задачею на знаходження суми добутків і складання
Оберненої задачі
У шкільну їдальню привезли 5 ящиків яблук по 18 кг і 3 ящика
груш по 25кг. Скільки фруктів привезли?
Яблук—5ящ. по 18кг
?
Груш – 3ящ по 25кг
Обернені задачі
1- спосіб
Яблук --5 ящ. по 18кг
165кг
Груш - ? ящ. по 25кг
Здавна говорять :
Покажи мені і я запам’ятаю ,
дай мені діяти самому - і я навчусь.
2- спосіб
Яблук --? ящ по18 кг 165кг
Груш --3 ящ по 25кг
3- й спосіб
Яблук --5 ящ по ? кг 165кг
Груш - 3ящ по 25 кг
СТОР.37
Випуск № 10
4-й спосіб
Яблук --5ящ по 18 кг 165кг
Груш -- 3ящ по ? кг
Купили мед у супермаркеті. Інформація дослідників.
Мед надзвичайно корисний для здоров’я . Він нормалізує роботу багатьох внутрішніх органів , покращує склад крові , підвищує імунітет , є сильним джерелом енергії , застерігає організм від передчасного старіння .
Мед має бактерицидні, лікувальні , дієтичні властивості . Завдяки цьому
його використовують і в народній , і в традиційній медицині.
4 Завдання на логічне мислення
а) У ставку плавало сім качок. Три пірнули . Скільки качок
залишилось у ставку?
б) На груші виросло 5 яблук , а на ялинці лише 2 . Скільки
всього яблук виросло ?
в) На ганку гралися 5 мишенят . Прибігла кішка і сіла на ганку.
Скільки звірів стало на ганку?
г) Шість штук картоплин зварилося у каструлі за 30 хвилин. За
Скільки хвилин зварилась картоплина?
д) У Петрика було два бідони об’ємом 2л і 7л . Як за допомогою
Цих бідонів набрати рівно 3 л води?
Придбали в’язку смачненьких , солоденьких лимонів.
Слово дослідникам
Банани є одним з найулюбленіших ласощів, особливо у дітей. Цей
тропічний фрукт є приголомшливим джерелом енергії. Банани чудово вгамовують почуття голоду. В ньому є калій , який необхідний для хорошої
роботи серця , печінки, мозку ,для зубів і кісток.
5. Самооцінка.
ТестиУсний рахунок –
Групова роботаПриклади—
Задача VIII. Домашнє завдання
1 група с.196 № 1214.
2 група с. 196 № 1217.
3 група с. 196 № 1216.
IХ Підсумок уроку «Закінчи речення »
Сьогодні на уроці ми повторили…
Я знаю…
Я вмію…
Із досвіду роботи Бровко В.А.,
вчителя початкових класів ЗОШ № 1
Думки в подарунок
Перед тим, як щось зробити, ви повинні зробити ще щось.
Закон Мерфі
Визначте мету. Розділяйте і пануйте. Визначте своє персональне
завдання, розповідайте людям про свої плани. Сфокусуйтеся на своїх пріоритетах. Не ускладнюйте своїх проблем. Навчиться спокійно працювати над
собою.
Закони Мерфі
СТОР.38
Автор
Методист
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
181
Размер файла
4 648 Кб
Теги
травень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа