close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичний вісник Червень 2014

код для вставки
Методичний вісник
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
М І С Ь К И Й М Е ТОД И Ч Н И Й К А Б І Н Е Т
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
С Е Л И Д І В С Ь КО Ї М І С Ь КО Ї РА Д И
ВИ П УС К
У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
№
1 1
Ч ЕР ВЕ НЬ
2 01 4
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
На порозі дорослого 1
життя...
Проект «Погляд у
2-17
майбутнє»
з розвитку творчої
компетентності молодших школярів. Із
досвіду роботи
Стрельник О.А.
Уроки. Із досвіду 17-33
роботи
Балуєвої
О.В.
Пам’ятка для учасників зовнішнього
незалежного оцінювання 2014 року
34
Ось і настав цей незвичайний день. День святковий, радісний, веселий і
сумний водночас. День розставання зі школою, рідними, затишними стінами, гомінкими коридорами, щирими друзями, добрими наставниками, люблячими батьками, рідною домівкою. Тільки вчора останнім акордом шкільної симфонії закінчився
навчальний рік. Залишились позаду і казково-незвіданий світ пізнання, і щире спілкування, і до болю знайома мелодія останнього шкільного дзвінка. Все це - позаду.
А попереду самостійне життя. Радісно розправляти крила і боляче лишати такі рідні місця, де пролетіло 17 трепетних, неповторних літ.
Школа і навчання в ній
поволі відпливає у минуле. І, чим
тривалішою буде відстань, тим
чарівнішими й милішими серцю
здаватимуться її обриси. Адже у
стінах школи ви були і Менделєєвими, і Рафаелями. І перша буква,
схована у магії слова, і перша цифра, пробуджена у нескінченному
ряді математичних знаків, і перше
кохання, і перша невдача - все це
творило із вас найдовершенішу
суть самої природи, ім'я якій - Людина.
Людина... У це слово вкладено світлу гармонію життя і нерозгадану тайну
душі. Віднайти, відкрити в собі людину, зуміти стати нею - прагнення багатьох поколінь. Щоб досягти цієї мети, потрібно відродити найкращі поривання та якості,
зберегти собор власної душі . Хай вічна Книга мудрості супроводжує вас як доленосна зірка!
Дорогі випускники Селидового! Ми щиро вітаємо Вас із
закінченням школи. Бажаємо
знайти своє місце в житті. Хай
же воно буде сповнене радістю,
щастям, творчою працею. Досягти цього буде нелегко, адже від
сьогодні кожен піде своїм власним шляхом, не оглядаючись, не
чекаючи підказок, кожному доведеться самостійно шукати відповіді на безліч запитань.
Хай Вам щастить!
Випуск № 11
Проект «Погляд у майбутнє»
з розвитку творчої компетентності молодших школярів
Анотація
Проект «Погдяд у майбутнє» дозволяє учителю організувати навчально
– виховний процес з розвитку творчої компетентності школярів; сформувати
усвідомлене цілеспрямоване використаннятворчого мислення особистості; оновити форми і методи роботи з розвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учня.
Сформовані етапи реалізації проекту, тривалістю на 5 років, які спрямовані на інформаційну та науково - методичну роботу, діагностику; створення
навчально – методичного забезпечення проекту;модернізацію матеріально – технічної бази навчального кабінету; розкритоінформаційно та науково - методичну роботу; організація роботи психологічної служби; організація розвитку творчих здібностей унавчально – виховній роботі, у позакласній діяльності; організація роботи з батьками щодо розвитку творчої компетентності молодших школярів; стимулювання та посилення соціального статусу дітей.
Реалізація проекту дає можливість створити умови для інтелектуального
розвитку і творчої саморегуляції учнів, досягти бажаного результату з розвитку
творчої компетентності молодших школярів, підвищити інтерес учнів до навчання.
Ключові слова:особистість, розвиток, творча компетентність, творчі
здібності, проект, інновації, учень, учитель, школа, навчання, виховання.
СТОР.2
Пояснювальна записка
Перед нашою країною, школою, вчителями, батьками постає надзвичайно важливе завдання: прагнути, щоб наші діти виросли не тільки здоровими, але
і обов’язково ініціативними, здатними творчо розглядати будь – яку справу.
Творчо обдарованих дітей значно більше, ніж гарних поетів, музикантів,
художників. Це свідчить про те, якими можливостями починає життя кожна людина!
Торкнувшись однієї із таємниць природи – тайни виникнення і розвитку
здібностей, люди навчаться «вирощувати» таланти!
Природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями розвитку.
І кожен малюк може досягнути значних висот творчої діяльності. Але в житті
ми спостерігаємо зовсім інше. Чимало труднощів зазнають діти у навчанні. Багато років вважали, а дехто і в наш час вважає, що здібності обумовлені генетично.
Генетики Н.П.Дубінін та Ю.Г.Шевченко стверджують, що духовний розвиток не записується в генах. Він фіксується в соціальному середовище, що передається шляхом виховання, ускладнюється і розвивається з кожним новим
поколінням.
Практика показує, що труднощів у навчанні не знають ті діти, які уже в
дошкільному віці мають високий рівень розвитку.
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.
Творча діяльність дозволяє повною мірою розкрити природні здібності,
знайти своє місце в житті, ставити значущі цілі і досягати їх. Ранній початок занять з розвитку творчих здібностей робить усе подальше навчання в школі і
ВНЗі усвідомленим, вибір фахового шляху невипадковим, обдуманим, виробляє
потребу у творчій і дослідницькій роботі.
Тому виникла потреба у створенні проекту з розвитку творчої компетентності молодших школярів «Погляд у майбутнє».
1.Актуальність проекту
Актуальність проекту «Погляд у майбутнє» визначається, по-перше, соціальним замовленням. Проблема оцінювання й відстеження результату діяльності педагога в напрямі розвитку творчих здібностей, обдарованості особистості сьогодні – одна з ключових проблем освіти. .
Випуск № 11
По – друге,розвиток і вдосконалення творчого мислення, особливо в період серйозних соціальних змін у нашій країні, дозволить школяру виробити
навички знаходити ефективні рішення для будь – яких проблем. Усвідомлене
цілеспрямоване використання свого творчого мислення дає можливість особистості досягати бажаного результату, самореалізуватися.
2.Ідея
Основна концептуальна ідея – розробка проекту «Погляд у майбутнє»для розвитку творчої компетентності молодших школярів
3.Гіпотеза
Проект спрямований на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки
та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.
4.Мета
Створення умов для розвитку творчої компетентності учнів
5.Мета проекту реалізується через систему пріоритетних завдань:
задовольнити потреби суспільства у становленні й розвитку творчих, діяльних, обдарованих учнів;
впроваджувати у навчально – виховний процес особистісний, гуманістичний, диференційований підхід до розвитку творчих здібностей молодших
школярів;
оновити зміст, форми і методи роботи з учнями шляхом нових освітніх
технологій;
забезпечити можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, виявити і реалізувати її творчий потенціал;
залучити учнів до систематичної пошукової, науково – дослідницької,
експериментальної, самоосвітньої роботи;
формувати у школяра вміння бачити проблеми, шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, планувати та організовувати свою діяльність;
створити атмосферу заохочення, підвищити мотивацію навчальної діяльності, стимулювати пізнавальний інтерес учнів;
об’єднати зусилля навчальних закладів, позашкільних установ, різних
соціальних і громадських організацій, батьків у створенні оптимальних
умов для розвитку та творчої реалізації дітей.
6.Типологія проекту
Практично – орієнтований, міжпредметний, колективний, зовнішній.
7.Термін реалізації проекту
2011-2015навчальні роки
8. Об’єкт, суб’єкт, предмет дослідження
Об’єкт – учні 1-4 класів, навчально – виховна діяльність вчителів з дітьми.
Суб’єкт – навчально – виховний процес, взаємозв’язок усіх його структурних компонентів, колективи: школи І-ІІІ ступенів №6 м.Селидове, відділу
освіти, методичного кабінету, будинку дитячої та юнацької творчості, палацу
спорту, музичної школи, міської дитячої лікарні, міської бібліотеки.
Предмет – умови розвитку творчої компетентності молодших школярів
через впровадження проекту «Погляд у майбутнє».
9.Методи дослідження
Теоретичні: метод теоретичного аналізу та синтезу.
Емпіричні:
педагогічний експеримент;
аналіз уроків і занять, гуртків;
вивчення результатів виконання дитячих робіт, якості знань учнів 1-4 класів;
анкетування вчителів, батьків і бесіди з ними;
вивчення літератури з проблеми дослідження;
визначення педагогічних умов для реалізації творчого потенціалу кожної
дитини;
СТОР.3
Випуск № 11
спостереження за практичною роботою дітей і діяльністю педагога, спрямованою на формування навчальних інтересів, творчих здібностей учнів.
У процесі спостереження і анкетування:
- вивчалися і аналізувалися досвід та результативність роботи вчителів,
вихователів, психологів на предмет формування інтересу до навчальної діяльності, розвитку творчої компетентності учнів;
- спостерігалися вміння вчителів визначити шляхи формування навчальних інтересів.
Спостереження сприяли збагаченню педагогічного досвіду, виявлення
недоліків і труднощів у виборі вчителем шляхів формування творчих здібностей
дітей.
Основним методом дослідження були моніторингові спостереження:
психолого- педагогічної діагностики учнів під час адаптаційного періоду
протягом 2010 - 2011 років;
якості знань, вмінь і навичок учнів 1-4 класів;
участі школярів у предметних тижнях, олімпіадах, конкурсах, змагань
(шкільних, міських, Всеукраїнських).
10.Нормативно – правова база створення проекту
Закони України «Про освіту»;
Закони України «Про загальну середню освіту»;
Закони України «Про дошкільну освіту»;
Закони України «Про позашкільну освіту»;
Закон України №2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань
загальної середньої та дошкільної освіти»;
«Державний стандарт початкової школи»;
«Базовий компонент дошкільної освіти»;
Наказ Кабінету Міністрів України № 1111 від 23.11.2010р. «Про впровадження
програми розвитку старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
11.Фінансове забезпечення проекту
Джерелом фінансування є спонсорські та благодійні внески. За рахунок
цих надходжень буде здійснюватися матеріальне стимулювання вчителів початкових класів, задіяних у реалізації проекту «Погляд у майбутнє». Як матеріальна
винагорода можуть бути запропоновані:творча відпустка.
12. Направленість проекту
Здійснення особисто орієнтованого підходу до навчально – виховного
процесу з врахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей.
Формування особистості, здатної використовувати отриману інформацію,
творчо мислити, приймати рішення, адаптуватися в різних умовах.
Формування свідомого ставлення до навчання.
Ознайомлення учнів із методами та прийомами саморозвитку, саморегуляції, самовдосконалення; з творчими та дослідницькими методами роботи.
Створення навчально – методичного забезпечення процесу формування
творчої компетентності молодшого школяра.
Підвищення рівня навчальних досягнень на підставі впровадження системи формування творчих умінь учнів.
13. Етапи реалізації проекту
СТОР.4
Випуск № 11
14. Сфера реалізації проекту
15.Очікувані результати
Створення умов для інтелектуального розвитку і творчої саморегуляції
учнів.
Активізація творчих здібностей та реалізація творчого потенціалу кожної
дитини.
Підвищення у школярів інтересу до знань.
Збільшення кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.
Впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання
щодо розвитку творчої компетентності молодших школярів; підвищення
рівня професійної компетентності педагогів.
Стимулювання співпраці усіх суб’єктів освітнього процесу; навчальних
закладів, установ і організацій у роботі з обдарованими дітьми щодо удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки здібних та обдарованих
дітей.
Висновок
Сучасне життя вимагає удосконалення, доповнення, модифікації напрацьованих форм, методів і прийомів роботи з здібними, обдарованими та талановитими дітьми .
Не талановитих дітей – не буває. Тому саме проект «Погляд у майбутнє»
дає змогу допомогти дитині розвинути в собі здібності до реалізації та самореалізації; можливість виявити та реалізувати творчий потенціал кожного учня; забезпечує індивідуальний всебічний розвиток особистості, вирішує проблеми
СТОР.5
Випуск № 11
креативних та обдарованих учнів; сприяє збереженню здоров’я, емоційного добробуту школярів; не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до цієї складної та самостійної роботи, соціально адаптуватися до життя.
Реалізація проекту
№
Зміст діяльності
1.
Інформаційна та
науково - методична робота
Знайомство з
критеріями
оцінювання
розвитку
творчих здібностей учнів,
методиками й
технологіями
розвитку
творчої компетентності
молодших
школярів.
Серпень
Учитель
Оволодіння
методиками й
технологіями
розвитку
творчої компетентності
молодших
школярів.
Самоосвітня робота
учителя
2.
Діагностика
Відслідкування творчого
потенціалу
кожної дитини.
Прогнозування шляхів
та способів їх
реалізації
Серпень Вересень
Учитель,
учні,
батьки
Готовність
учителя, учнів, батьків
до впровадження проекту «Погляд
у майбутнє» з
розвитку
творчої компетентності
молодших
школярів.
Аналіз
отриманих
даних.
Впровадження сучасних
педагогічних
технологій
навчання і
виховання
щодо розвитку творчої
компетентності молодших
школярів;
підвищення
рівня професійної компетентності
педагогів.
Методичні
посібники:
«Творчі
ігри під
час уроку»;
«Психолог
ічний вісник творчості дитини»
1.
СТОР.6
Створеннянавчально – методичного забезпечення
проекту
Основна мета
Термін
УчасниОчікуваний
виконанки
результат
ня
Підготовчий етап (серпень – вересень 2011)
Проективний етап (вересень 2011)
Оновлення
Вересень
Учитель
змісту, форм і
методів роботи з учнями
шляхом нових освітніх
технологій
Результати аналізу
Створення
портфоліо
учня
Планування виховної роботи
щодо розвитку
творчої
компетентності
учнів
Випуск № 11
Практичний етап (жовтень 2011-грудень 2014 )
1.Модернізація матеріально – технічної бази навчального кабінету
1.
1.
Модернізувати обладнання класу (придбати
ТЗН, телевізор, комп’ютер)
Методично забезпечити навчально – виховний процес (придбати
необхідну літературу,
зошити, наочні та дидактичні посібники)
Створити
умови для
розвитку
творчої
компетентності молодших школярів
Вересень
20112014
Учитель,
батьки
2.Інформаційна та науково - методична робота
2.
1.
Поповнити банк психодіагностичних методик
Забезпечити
можливості
постійного
духовного
самовдосконалення
особистості,
виявити і
реалізувати
її творчий
потенціал
Протягом року
20112014
Учитель,
психолог
Впровадження
сучасних
психодіагностичнихм
етодик,
спрямованих на виявлення та
розвиток
творчих
здібностей
дітей
Методична збірка
«Виявлен
ня творчих здібностей
учнів»
2.
2.
Організовувати семінари, семінари – практикуми, круглі столи,
майстер – класи для
вчителів
Обмін досвідом з
питань інноваційних
методів
роботи з
розвитку
творчої
компетентності учнів
На засіданнях
МО, пед.
радах
Учитель
Сформовано передовий педагогічний досвід.
Засідання
ШЦК
2.
3.
Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів, якості знань,
вмінь і навичок
Відслідкування інтересів та
запитів
учнів
На протязі
20122014 рр.
Учитель
Зацікавленість учнів
у навчально
– виховному процесі
Графік
відвідування
гуртків,
секцій,
факультативів учнями
Об’єднати
зусилля
навчальних
закладів,
позашкільних установ, різних
соціальних і
громадських організацій, батьків у створенні оптимальних
умов для
розвитку та
творчої
реалізації
дітей
СТОР.7
Випуск № 11
3.Організація роботи психологічної служби
3 Провести дослідження
Відслідку.
особистісних рис учня,
вати твор1 міжособового спілкування чий потен.
в учнівському колективі,
ціалу кожмотивації навчання учня,
ної дитини.
індивідуальних здібносВиявити
тей, соціального простору
рівень емота профорієнтації учня
ційної врівноваженос
ті учня,
агресивність, відповідальніс
ть; стан
просторової уяви,
рівень самооцінки,
сили характеру; ставлення учнів до школи, класу,до себе,
учителя.
На початку
року
20112014
Учитель,
психолог
Прогнозувати шляхи
та способи
реалізації
творчого
потенціалу
учнів на
основі
досліджень.
Дослідити
здібності
учнів; слухову , логічну, механічну пам'ять;
обдарованість учня
4. Організація розвитку творчих здібностей у навчально – виховній роботі
Оновити
4 Проводити нестандартні
ПротяУчитель, Підвищенформи уроків (семінар, дослізміст, форми
.
гом
учні,
ня у шкоі методи
1 дницькі, суд, диспут, прес –
2011батьки,
лярів інтеконференція, теле- радіоперероботи з
.
2014 рр. психоресу до
дача, екскурсія, брейн – ринг,
учнями
лог, пезнань.
репортаж, мандрівка, розслішляхом
дагог
Зацікавлендування, змагання, турнір,
нових освіторганіза- ня навчальогляд знань, казка, засідання
ніх технолотор
ним предКВК, есе)
гій, методів
Застосовувати інтерактивні
та прийомів
метом.
методи, технології
роботи
Створення
(«Обговорення», «Аналогія»,
ситуації
«Сімейні історії»,
«успіху»
«Колективна взаємодія»,
для кожної
«Уявні предмети»,
дитини
«Вузлики», «Важкі ситуації»,
«Коло знань», «Асоціативний
кущ», «Мозковий штурм»,
«Божевільні ідеї», «Банани»,
«Криголами», «Склади квітку», «Прес», «Мікрофон»,
«Карусель», «Акваріум»,
«Ажурна пилка»,
«Незакінчені речення»,
«Дерево вирішень»; симуляції, імітаційні ігри, рольова
гра, драматизація, робота в
парах, в малих групах)
Проводити нестандартні
виховні заходи (свята, вечорниці, ранки, зустрічі з цікавими людьми, з лікарями, правоохоронцями, пожежними,
учасниками бойових дій)
СТОР.8
Аналіз
отриманих данних
Методичний посыбник
«Дослідж
ення
творчої
компетентності
молодшого
школяра
»
Вплив
нестандартних
форм
роботи
на якість
знань
учнів.
Розробки
нестандартних
уроків
Випуск № 11
Проводити творчі ігри
4.
2.
Забезпечити проведення інтелектуально –
творчих конкурсів,
вікторин:
(класні, загальношкільні, між школами)
Всеукраїнський конкурс знавців українськ о ї
м о в и
ім.ПетраЯцика,
Всеукраїнський конкурс «Патріот».
Олімпіад з базових
дисциплін:
математика,
українська мова,
природознавство,
художня праця
Тренувати
творчу уяву, розвивати творчі
здібності,
формувати
знання про
навколишній світ,
сприяти
самопізнанню
Протягом
20112014 рр.
Створити
умови для
інтелектуального розвитку і творчої саморегуляції учнів
Протягом
20112014
Сприяти участі дитячого колективу в обласних, Всеукраїнських
та міжнародних фестивалях і конкурсах:
«Кенгуру» - конкурс
юних математиків;
«Русскиймедвежонок»
- конкурс з російського
мовознавства
Впровадити в практику
Інтернет – олімпіади,
Інтернет – конкурси,
Інтернет - форуми
СТОР.9
Учитель,
учні,
батьки,
адміністрація
школи
Виявити і
реалізувати
творчий
потенціал
кожної дитини.
Забезпечити
можливості
постійного
духовного
самовдосконалення
особистості.
Збільшити
кількість
призерів
олімпіад,
конкурсів,
інтелектуальних змагань
Якість результатів
участі в
конкурсах,
вікторинах,
олімпіадах.
Підвищити
у школярів
інтерес до
знань, своїх
здобутків і
досягнень
Конкурси творчості
(малюнків, саморобок,
вишиванок, писанкарства)
Організовувати та проводити інтелектуальні
турніри, змагання:
«Найрозумніший»,
«Що? Де? Коли?»
Організовувати та проводити конкурси:
читців – декламаторів;
виконавців (народної)
естрадної пісні;
на кращий вірш;
прозовий твір;
свята хореографії;
фестивалю театрального мистецтва
Учитель,
учні
Впроваджувати сучасні
педагогічні
технології
навчання і
виховання
щодо розвитку творчої
компетентності молодших школярів
20122014
Листопад грудень
Індивідуально –
корекційнаробота
з учнями
Методичний посібник
«Творчі
ігри для
дітей»
Високі
показники
в інтелектуально –
творчих
конкурсах, олімпіадах.
Активність учнів
Випуск № 11
4.
3.
Диференціювати завдання під час уроку
( домашні, контрольні і
самостійні роботи)
4.
4.
Продовжити практику
проведення предметних
тижнів:
з математики;
української мови;
природознавства;
Я і України;
мистецтва;
з правил дорожнього
руху.
Проводити Дні науки
4.
5.
Організовувати виставки персональних робіт
учнів, класу
Створити
індивідуальний підхід
розвитку
творчої компетентності
молодших
школярів
Формувати
у школяра
вміння бачити проблеми, шукати
шляхи їх
подолання,
генерувати
ідеї, планувати та організовувати
свою діяльність
Стимулювання пізнавального
інтересу
учнів
20122014
Учитель,
учні
20112014
Учитель,
учні
Щомісяця 20112014
Учитель,
учні
Включати в
тексти контрольних,
самостійних
робіт завдання проблемно –
творчого
характеру
щодо виявлення та
розвитку
умінь логічно мислити
та орієнтуватися у
нестандартних ситуаціях.
Залучити
учнів до
систематичної пошукової, науково
– дослідницької, експериментальн
ої, самоосвітньої роботи
Самоосвітня робота
Підвищити
мотивацію
учнів до
навчання.
Щомісяця
випускати
стінгазету
«Школяри
к» з рубриками
«Зіроньки
», «Світ
очима
дітей»,
«Цікавинк
и»
Активізуватитворчі
здібності та
реалізувати
творчий
потенціал
кожної дитини
Високі
показники
якості
знань учнів
Проводити корекційно –
розвиваючу роботу
з учнями
Активна
участь
учнів у
предметних тижнях
Випустити альманах дитячих малюнків і віршів
«Місто,
яке я
знаю, і в
яке я вірю»
5.Організація розвитку творчих здібностей у позакласній діяльності
5. Здійснювати монітоСтворити
На почаУчи1. ринг інтересів та запиоптимальні
тку натель,
тів учнів з метою удоумови для
вчальног
учні,
сконалення мережі
розвитку та
о року
батьки
гуртків, секцій, які дітворчої реа2011ють як на базі навчальлізації дітей
2014
них закладів, так і при
позашкільних установах
СТОР.10
Об’єднати
зусилля
навчальних
закладів,
позашкільних установ,
різних соціальних і
громадських
організацій,
батьків.
Залучення
усіх дітей
згідно їх
інтересів
до гурткової роботи
на базі
навчальних закладів, при
позашкільних
установах.
Випуск № 11
5.
2.
5.
3.
5.
4.
Відвідати день відчинених дверей у:
палаці спорту,
будинку дитячої та
юнацької творчості,
музичній школі,
дитячій бібліотеці
Залучення
дітей до
діяльності в
позашкільних дитячих
установах
Проводити навчально –
виховні екскурсії на
підприємства:
Хлібокомбінат
«Селидівськийкаравай
»,
навчальна шахта при
Селидівському гірничому технікумі,
пожежна частина
Ознайомлення з різновидами та
значенням
професії
людей
Під час
навчальних екскурсій
Протягом року
20112014
Учитель,
учні,
батьки,
керівники установ
Під час
навчальних екскурсій
Протягом року
20112014
Учитель,
учні,
батьки,
керівники установ
Співпраця з
суб’єктами
освітньої
діяльності.
Задовольнити потреби
суспільства
у становленні й розвитку творчих,
діяльних,
обдарованих
учнів
Мотивація
знань, вмінь,
навичків
учнів
Організувати та відвіРозвиток
2012УчиВсебічний
дати:
інтересу до
2014
тель,
розвиток
музей бойової слави культури
учні,
дитини
м.Селидове,
батьки,
краєзнавчий музей
керівни- Підвищити
м.Красноармійськ,
ки устау школярів
краєзнавчий музей
нов
інтерес до
м.Донецьк,
знань
планетарій м.Донецьк,
театр опери й балету
м.Донецьк,
драматичний театр
м.Донецьк,
кінотеатр м.Донецьк,
х уд о ж н ю г а л е р е ю
м.Донецьк,
цирк
«Космос»
м.Донецьк,
з о о п а р к «С а ф а р і »
м.Бердянськ;
виставочний центр
Донбас;
Святогірська лавра;
муз е й П ро коф ’ є ва
с.Красне
тощо.
6.Організація роботи з батьками щодо розвитку творчої компетентності молодших школярів
6. Організувати батьківсь- Згуртування
На почаУчиСплануваколективу
тель,
ти роботу
1. кий комітет класу
тку року
Зацікавлекласу навкобатьківсьбатьки
ність батьків кого коміло проблему 20112014
тету щодо
класу
пошуку,
розвитку
та реалізації творчого потенціалу учнів
СТОР.11
Випуск № 11
6.
2.
Здійснювати нетрадиційні індивідуальні,
групові форми роботи
з батьками щодо розвитку творчої компетенції молодших школярів:
Батьківський всеобуч
Протягом року
20112014
нетрадиційні батьківські збори(лекції,
семінари, конференції, диспути,
круглі столи, тренінги, усні журнали);
Учитель,
батьки,
психолог,
адміністрація
школи
Педагогічно
– психологічна допомога батькам.
Створити та
оновлювати
батьківський куточок, папки –
пересувки з
питань розвитку творчих здібностей дітей
батьківські заняття
сумісно з психологом, логопедом,
лікарем, правоохоронцем;
аукціон батьківських
ідей ;
Робота
батьків з
дітьми у
«Клубі за
інтересами»
Надати
батькам
рекомендації,
пам’ятки,
інструкції
щодо
розвитку
творчого
потенціалу дитини
Активність
та зацікавленість батьків
батьківські педагогічні
ринги (спільне
розв’язання педагогічних задач);
батьківські педагогічні
«табу» (спільне
обговорення шляхів виходу із кризових ситуацій)
6.
3.
Проводити родинні
свята, народні світлиці
Проводити діагностику
взаємовідносин в родині учня та особистостей його батьків
Вивчення
індивідуальних психологічних
особливостей дитини
Вивчення
сімейних
відносин,
рівень батьківського
впливу
На початку року
20112014
Учитель
Відвідувати
сім ї вдома.
Згуртованість дитячого колективу та батьків
анкета
«Вплив
родинної
атмосфери на успішність
дитини»;
анкета
«Методи
виховання
дитини»;
анкета
«Життя
дитини в
родині»;
тест
«Наші
захоплення»;
тест
«Вивченн
я творчого потенціалу дитини»;
СТОР.12
Випуск № 11
6.
4.
Ознайомити батьків із
новинками педагогічної, психологічної,
методичної літератури
Педагогічна
допомога
батькам
20112014
6.
5.
Організувати дні довір’я (у визначений день
батьки – юристи, батьки – лікарі, батьки –
службовці проводять
консультації для бажаючих у рамках класу)
Створення єдиного
інформаційного простору для батьків в мережі Інтернет
Надання
індивідуальної допомоги батькам
Наприкінці семестру
20112014
Надання
педагогічної, психологічної
допомоги
батькам
Наприкінці семестру
20112014
6.
6.
7.Стимулювання та посилення соціального статусу дітей
7. Заохочувати учнів за
Створити
Травень
1. особливі досягнення в
атмосферу
2012галузі науки, освіти,
заохочення
2014
мистецтва і спорту
Учитель,
батьки,
психолог
Учитель,
батьки
Зацікавленість , обізнаність
батьків
Батьківський всеобуч
Співпраця
батьків,
взаємодопомога
Дні довір’я
Учитель,
батьки,
психолог
Співпраця
усіх суб’єктів освітньої
діяльності
Активна
робота
батьків на
форумі
власного
сайту
учителя.
Учитель
Підвищити
мотивацію
навчальної
діяльності,
стимулювати пізнавальний інтерес учнів
Похвальні
грамоти,
листи
Книга
Пошани
для талановитих і
обдарованих дітей
Оздоровл
ення талановитих
та обдарованих
дітей у
ДОТ
«Антошка
»
Червень
– Серпень
20122014
Аналітико – корекційний етап ( січень – березень 2015 рік)
1.
1.
СТОР.13
Аналіз результативності проекту та корекція
недоліків
Аналіз реСічень –
УчиПрогрес у
зультатів
березень
тель,
творчому
проекту
2015
учні,
розвитку
після впробатьки
учнів
вадження,
Розвиток
корекційна
освіченості
робота над
учнів
виявленими
недоліками
Узагальнювальний етап (березень - червень2015)
Узагальнення отримаВисвітлення Березень
УчиПопулярирезультати– чертель,
зувати творних результатів
вності, підвень
учні,
чі здобутки
сумків, пербатьки,
дітей через
2015
спектив в
адмінісмісцеві ЗМІ,
засобах
трація
видавати
масової
школи,
збірки творпсихочих робіт
інформації
лог
учнів
Аналіз
діяльності
учнів ,
вчителя і
батьків.
Публікація творчих робіт
дітей у
дитячих
журналах,
газетах
Висвітлення
результативності,
підсумків,
перспектив в
засобах
масової
інформації, на
сайті МО
учителів
початкових класів.
Випуск № 11
Результативність проекту 2011-2014 н.р.
За 2011-2014 н.р. проект «Погляд у майбутнє» на практичному етапі має
ряд позитивних моментів та творчих успіхів в навчально – виховній роботі з учнями.
1.Модернізація матеріально – технічної бази навчального кабінету:
придбані додаткові підручники, мультимедійні посібники, укладені та систематизовані творчі завдання, картки; ведуться щоденники читача та зошити з самоосвіти; оновлюється портфоліо, папки самоосвіти та творчості учнів.
2.Інформаційна та науково - методична робота:
впроваджую сучасні психодіагностичні методики, спрямовані на
виявлення та розвиток творчих
здібностей дітей;
здійснюю моніторинг інтересів та
запитів учнів, якості знань, вмінь і
навичок;
об’єдную зусилля навчальних
закладів, позашкільних установ,
різних соціальних і громадських
організацій, батьків у створенні
оптимальних умов для розвитку та
творчої реалізації дітей.
3.Організація роботи психологічної служби:
виявляю рівень емоційної врівноваженості учня, агресивність, відповідальність; стан
просторової уяви, рівень самооцінки, сили характеру; ставлення учнів до школи, класу, до
себе, учителя.
досліджую здібності учнів; слухову , логічну, механічну пам'ять, обдарованість учнів
4. Організація розвитку творчих здібностей у
навчально – виховній роботі
проводжу нестандартні форми уроків
математичний КВК, «Зоряна година», «Брейнринг»;
СТОР.14
Випуск № 11
застосовую інтерактивні методи, технології;
диференціюю завдання під час уроку ( домашні, контрольні і самостійні
роботи);
проводжу нестандартні виховні заходи : «Найрозумніший», «Діло майстра величає», змагання «Нумо, хлопці!», «Козацькі перегони», свято
«Як сонечко, рідна матінка», святкова година «Немає кращої землі, ніж
та, що зветься рідним краєм» Т.Г.Шевченко, інтелектуальна гра
«Хрестики - нулі»;
організовую творчі ігри, інтелектуально – творчі конкурси, вікторини,
влаштовую виставки та презентації
власних робіт учнів «Місто веселих
майстрів», створюємо проекти.
Проект «Осінній калейдоскоп» складається з власних віршів та творів учнів на осінню тематику, малюнків, виробів з природного матеріалу, збірок з творчими завданнями
та вправами, кросвордами, ребусами.
Проект «Прийшла чарівниця зима!»
складений із загадок про зиму, кращих аплікацій «В гостях у Сніговому царстві», містить аудіо записи та листи з побажаннями до Св. Миколая «Любий
Отче Миколаю, щиро я тебе благаю» .
Проект «Вийди, вийди сонечко!»
містить результати та аудіо записи конкурсу читців віршів, прози «Дивосвіт»,
«Пісня наша солов’їна»; малюнки
«Перші весняні квіти», «Буду я природі
другом»;результати акції «Первоцвіт»,
творчі наробки дітей у власних міні збірках.
Проект «Відомі люди України» складається з доповідей про українських
письменників, спортсменів, музикантів,
відомих діячів України, дитячих відгуків.
Проект «Українські народні свята та обряди» містить
особливості українських народних свят, традицій, обрядів; твори , вірші, малюнки дітей.
5.Організація розвитку творчих здібностей у позакласній діяльності
здійснюю моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, секцій, які діють як на базі навчальних закладів, так
і при позашкільних установах;
проводжу навчально – виховні екскурсії: поїздки до м.Донецьк, відвідування цирку «Космос», дельфінарія «Немо», кінотеатру «Зіронька»,
піцерії, Макдональдса, парк Щербакова
СТОР.15
Випуск № 11
6.Організація роботи з батьками щодо розвитку
творчої компетентності молодших школярів
здійснюю нетрадиційні індивідуальні,
групові форми роботи з батьками щодо розвитку творчої компетенції молодших школярів;
проводжу діагностику взаємовідносин
в родині учня та особистостей його
батьків;
ознайомлюю батьків із новинками педагогічної, психологічної, методичної
літератури;
залучаю батьків до співробітництва.
Зведена таблиця результативності проекту «Погляд у майбутнє» з
а 2011-2014 н.р. на міському рівні
Розвиток творчих здібностей
Розвиток інтелектуальних
здібностей
2011-2012 н.р.
Друкування робіт у журналі «Развівашка»
Путій І., Савула Д, Карпіка Р., Тихомиров Т.,
Іщун А.
Міський конкурс «Таємниці народних ремесел»:
2 місто Клевцов В., Путій І.,
3 місто Тихомиров Т., Путій І.
2012-2013 н.р.
Перемога у міському конкурсі для дітей з обмеженними можливостями «Ми усе можемо»
Савула Д.
Перемога в міському конкурсі «Звичайне диво.
Країна Мультляндія»
1 місто – Іщун А.,
2 місто – Путій І.,
3 місто –Форова А.
Перемога в міському конкурсі «Дитячі фарби
Донеччини»
1 місце – Путій І.,
2 місто – Петров С.
«Олімпійське лелеченя »
1 місце – Форова А.
Міський конкурс «Вернісаж. Рідний край»
2 місце – Шаблевська С.,
Петров С.
Міський конкурс «Збережи ялинку»
1 місце-Путій І., Петров С.
2 місце – Клевцов В.
Змагання з футболу серед загальноосвітніх шкіл
м.Селидового
1 місце – Майборода О., Тихомиров Т., Савула
Д,
Петров С.
Великі досягнення з карате має Майборода
О.,який зайняв 1 місце у відкритому чемпіонаті
України з карате .
Тихомиров Т.зайняв 1 місце у турнірі найсильніших кікбоксерів України, також Донецької області.
СТОР.16
Кенгуру – 11 чоловік
(призери -8).
Русскиймедвежонок 16 чоловік
(призери - 10).
Колосок – 18 чоловік
(призери -13 учнів).
Лукоморье – 7 чоловік
(призери - 5).
Патріот – 11 чоловік
(призери – 9).
Випуск № 11
2013-2014 н.р.
Друкування робіт у журналі
Кенгуру – 6 чоловік
«Развівашка»
(призери – 2).
Путій І., Савула Д, Карпіка Р., ТихоРусскиймедвежонок 8 чоловік (призери
миров Т., Іщун А.
– 4).
Міський конкурс «Таємниці народних
Колосок – 7 чоловік
ремесел»:
(призери – 3).
2 місто Петров С.,
Лукоморье – 2 чоловік
3 місто Куцмедова А.
(призери – 2).
3 місце у міському конкурсі для дітей з
Патріот – 2 чоловік
обмеженими можливостями «Ми усе
(призери – 2).
можемо»
Соняшник – 7 чоловік
Савула Д.
(призери – 3).
Міський конкурс «Дитячі фарби ДонеМіський конкурс мовознавців
ччини»
ім.П.Яцика
3 місце – Путій І.
1 місце –Іщун А.,
Міський конкурс «Вернісаж. Світ фен- Міські олімпіади
тезі»
з української мови
2 місце – Петров С.
1 місце – Іщун А.,
Міський конкурс «Донбас заповідний»,
з математики
«Друге життя речей»
1 місце –Горкавий А.,
2 місце – Савула Д., Іщун А.
з природознавства
Міський конкурс «Збережи ялинку»
2 місце – Форова А.,
3 місце – Крилов О.
з малювання
2 місце – Путій І.
Міський конкурс творчих робіт «Мій
рідний край» 1 місце Іщун А.
Із досвіду роботи Стрельник О.А.,
вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Урок літератури в 10 класі
Робота опублікована в журналі
«Відкритий урок: розробки, технології, досвід» №12/2013
ТОВ «Видавництво «Плеяди»
грудень 2013
Тема. Урок-диспут:
«Чи виправдане зло в ім'я добра» (за романом
Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)
Мета: перевірити розуміння учнями змісту роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», здатність логічно мислити; ознайомити з правилами
ведення дискусії; розвивати мовлення, навички вести бесіду на задану тему, аргументувати власну думку, застосовувати вміння аналізувати; формувати здібності відстоювати власну точку зору; виховувати толерантність, повагу до оточуючих.
Обладнання: підручник, ілюстративний матеріал, пам'ятки.
Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення
Хід уроку
Оголошення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності.
Епіграф:
Зробив добро - не кайся,
зробив зло – зла й сподівайся.
Народне прислів'я
СТОР.17
Випуск № 11
Невмируща істина стара:
хто робить зло –
нехай не жде добра
Народна творчість
Засвоєння учнями нових знань, формування вмінь та навичок.
Вступне слово вчителя.
Міняються життєві орієнтири, цінності, тільки таїна високого мистецтва
не підвладна часові. Воно є тим живим скарбом, що йде по землі, йде від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу. Ми, нащадки
третього тисячоліття, із захопленням гортаємо сторінки художніх творів на уроках літератури, які відрізняються з-поміж інших тим, що вивчають на них не
науку, а мистецтво слова, прекрасну й дивну його красу і силу, оригінальність
світобачення митця слова, його здатність відтворити життя в художніх образах,
розкрити злободенні проблеми через доленосні вчинки персонажів, через розкриття характерів діючих осіб. Так у творі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як
ясла повні?» вдало та реалістично змальовано вплив суспільства на долю людини, перетворення звичайного селянського хлопця-правдошукача на жорстокого
та холоднокровного вбивцю. І однією із найбільш важливих проблем, які порушує автор твору, є проблема добра і зла, проблема вибору життєвого шляху.
Справді, хто не жалів Чіпку, не співчував його загубленій силі? Але, виходячи з
позицій народної моралі, якої дотримувався, до речі, і письменник, якою керуємося і ми, добро завжди прекрасне, а зло - потворне, огидне, бридке, хто б його
не вчинив.
Отож сьогодні на уроці ми спробуємо здійснити психоаналіз особи Нечипора Вареника, бо саме цей персонаж дає змогу нам, сучасним читачам, психологічно увиразнити причини трагедії особистості, саме в його душі так відчайдушно борються добро і зло.
Словникова робота
Диспут (від лат. Disputare міркувати, сперечатися) — це активне обговорення проблеми, що цікавить його учасників, палка суперечка, викликана бажанням якомога глибше розібратися у питаннях, що обговорюються.
Ознайомлення з правилами ведення дискусії з елементом екскурсу в минуле.
Учитель. Ми любимо повторювати за древніми, що у «суперечці народжується
істина». Однак для того, щоб відшукати цю істину, слід навчитися вести диспут
правильно, дотримуючись основних загальноприйнятих правил ведення дискусії. Основи етикету суперечки склалися історично. У книзі професора С.І. Поварніна «Мистецтво дискусії», яка була вперше видана в 1918р., викладені деякі
правила етикету суперечки.
Цитуємо основні їх положення (учнівська доповідь):
«…перший обов'язок і одна з найважливіших властивостей хорошого суперника у суперечці – вміти їх (протилежні докази) вислухати, точно зрозуміти і
оцінити.
… Вміння слухати – вміння важке: без нього – хороший супротивник у
дискусії немислимий.
…Це фундамент мистецтва суперечки.
Важлива умова справжньої чесної дискусії – повага до переконань і поглядів суперника, якщо м бачимо їх щирість.
Манера вважати людину з іншими поглядами на життя ідіотом або мерзотником – ознака некультурного, нерозвиненого розуму, вузького кругозору.
Велике значення у дискусії має манера її вести. Тут теж є багато різновидів та відтінків. Одні сперечаються «по-джентельменськи», «по-лицарські»; інші
– за принципом: «на війні як на війні»»; треті – просто «по-хамськи»…
Джентльменське дискутування – це найвища форма у цій драбині форм
суперечки. У такій дискусії не допускаються ніякі не дозволені прийоми. Супротивники поважають думки один одного, ніколи не опускаючись до висміювання,зневажливого тону, грубощів чи недоречних дотепів. Суперники намагаються гідно оцінити точку зору один одного.
СТОР.18
Випуск № 11
Це форма ведення дискусії для якої необхідні і розум, і душевна рівновага…
Надзвичайно важливо, як ми ведемо дискусію: спокійно врівноважено чи
збуджено, схвильовано, навіть розлючено. Тут можливо сказати, що існує правило: якщо умови суперечки приблизно рівні, то виграє її завжди і незмінно холоднокровніший суперник».
Учитель. Російський професор В. Т. Лісовський, який багато років займався
методикою диспутів, склав «Пам'ятку учаснику дискусії», в якій сформулював
оснівні правила ведення полеміки (пам'ятки лежать на партах):
Перед тим, як сперечатися, подумайте, про що ви будете говорити.
Сперечайся чесно і щиро, не перекручуючи думок і слів товаришів.
Починаючи дискусію, ясно і чітко сформулюйте положення, котрі будете
відстоювати, доводити. Ці тези повинні залишатися незмінними протягом усієї
дискусії.
Пам'ятайте, що найкращим доказом чи спростовуванням є точні і незаперечні факти.
Доводячи і спростовуючи, говоріть ясно, чітко, точно. Намагайтеся говорити своїми словами.
Якщо доведено хибність думки, майте мужність визнати правоту свого
«противника».
Закінчуючи виступ, підведіть підсумки, сформулюйте висновки.
Пам'ятайте, що головне в дискусії – аргументи, логіка доведення. Міміка,
жести, вигуки як аргументи не приймаються.
Питання, що висуваються для дискусійного обговорення.
Учитель. З давніх-давен люди замислюються над одвiчним питанням: що
є добро, а що – зло?
Чого у свiтi більше, i що, врешті-решт, перемагає? За душу людини протягом усього ïï життя сходяться у смертельному поєдинку сили добра i зла. I
тільки людина здатна зробити власний вибір, який вирішить результат цього
двобою. Та це дуже непросто, бо їй, цій людині, властиво помилятися, вчитися
на власних помилках, відшукуючи дорогу до правди.
Саме такий пошук змальовує у своєму романі «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?» корифей украïнськоï літератури Панас Мирний. З його сторінок постає
перед нами страшне зло, таке сильне й всюдисуще, що підкоряє собі навіть сміливих, гордих, волелюбних людей, які могли б віддати свої сили високій меті.
Що таке добро? Що таке зло?
Якщо зло всесильне і вічне, чи варто з ним боротися?
Якщо зникне зло, то чи зникне добро?
Чи завжди будуть існувати добро і зло, як прототип один одному?
Яких людей більше у світі – добрих чи злих?
Хто, на вашу думку, людина – вовк чи вівця? Вона є уособленням добра чи
зла?
Якщо більшість людей – вівці, то чому вони ведуть життя, яке не відповідає
їхній сутності?
Чи робить добро людину і весь світ прекраснішим?
Людина від народження добра чи зла?
Вчитель. Панас Мирний поставив персонажів свого роману в однакові життєві
умови, але одні чинять гріх, не спокутують свою вину, а другі борються до останку. Що ж є тією силою, яка поставила цих людей по обидва боки вибору?
Панас Мирний допомагає нам самим знайти вiдповiдь, створюючи яскраві й переконливі образи роману. Головний з них - Чіпка, за душу якого ціле життя боролися добро i зло.
Творче завдання (Чіпка Вареник: аргументи «за» і «проти»)
Вчитель. Уявіть себе прокурорами та адвокатами Чіпки (завдання в групах).
Спробуйте знайти обвинувачення та аргументи на захист головного героя роману. Адже найбільша цінність на землі – людина, і позбавляти її життя – тяжкий
злочин.
СТОР.19
Випуск № 11
Очікувані відповіді учнів
Захист
Народна мораль перенесла гріх батьки на матір і дитину. Починаючи з дитячого «байстрюк», громада зневажала його і в дорослому житті. Коли Чіпка став безземельним, жодна душа не стала його боронити.
Обвинувачення
Перший нерозкритий злочин породжує новий. З'явилась впевненість, що його
не піймають, бо Чіпка не
Фактор спадковості: батько – людина з темним минулим, щось кримінальне передалось і синові.
Нестаток уваги від найближчої людини – матері. Вироблена, з постійною думкою про нестатки, Мотря не
займалась вихованням сина.
Чіпку поступово кидають всі близькі люди. Самотність – страшна річ. Вона породжує думки про власну
неповноцінність.
Чи є такі люди, кому немає
чого бажати?
А чи є серед нас такі, кого
не ображали близькі люди?
Алкогольна залежність, постійне вживання оковитої
затьмарило здоровий глузд чоловіка та реальне світосприйняття. Злочини коїлись у стані сп'яніння.
Відсутність допомоги церкви зі своїми заповідями:
«Не укради! Не убий!»
Чіпка підняв руку на іншу
людину не для захисту, а з
власної користі.
Чи завжди у невдачах звинувачуємо себе, а не шукаємо винуватців?
Чи не впадаємо в такий
відчай, що не хочеться жити? Чи не буваємо такі без-
Отже, не можна виправдовувати злочин важким дитинством, нелюбов'ю
до себе людей тощо.
Підбиття підсумків уроку.
Складання «асоціативного куща»
Добро і зло – це різні поняття. Доберіть зараз до слова «добро» слова –
асоціації. (На дошці написано слово «добро»)
Добро – чесність, ввічливість, щастя, совість, світло, любов, гуманізм, радість, щастя, приємні відчуття тощо.
Узагальнювальне слово вчителя.
Доброта проявляється саме у вчинках людей, а не в словах. Найкращі поради, як ми сьогодні ще раз переконалися, знаходимо у Біблії. «Стався до людей
так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе, і ніколи не роби іншим того, чого не
хотів би, щоб робили тобі». Бо не всякими шляхами можна дійти праведного
діяння. Думай і думай, як, борючись проти зла, не скоїти ще більшого і непоправного лиха. Пам'ятай: «Межа між світлом і тінню - ти» (Станіслав Їжаки Лец).
Домашнє завдання. Підготуватись до написання контрольного твору.
Урок літератури в 10 класі
Розміщено на порталі
«Учительський журнал он-лайн»
видавничої групи «Основа»
www.teacherjournal.com.ua
07. 02. 2012 року
Тема. Урок – інсценізація: «Лісова пісня» Лесі Українки – шедевр української драматургії. Джерела твору, багатство змісту. Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини.
Мета: розкрити тему, ідею, проблематику твору, його джерела, багатоплановість художнього змісту, ідейний зміст образів поеми; розвивати в учнів
творчу уяву, самостійність мислення, навики аналізу твору, вміння визначити
його підтекст, образи-символи; виховувати активну життєву позицію, патріотичні почуття учнів, гуманістичні ідеали, любов до природи і бережне ставлення до
неї.
СТОР.20
Випуск № 11
Обладнання: підручник, ілюстративний матеріал, комп'ютерна презентація, костюми для інсценізації, фонозапис «Голоси природи».
Тип уроку: розвиток мовлення, інсценізація уривків драми-феєрії.
Перебіг уроку
Оголошення теми, мети, визначення завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.
Епіграф до уроку:
Сильніше за любов злоба горить,
Сильніше за красу вражає бридь,
Але життя росте лишень з любові.
Лишень краса людей навчає жить!
Д. Павличко
Прокоментуйте даний епіграф?
Чи співзвучний він змістом твору Лесі Українки «Лісова пісня»?
Отже, давайте визначимося в завданнях уроку, висловимо свої очікування
від заняття.
«Лісова пісня» – прекрасна казка про любов і зраду, про силу лісову та
водяну. Вона приваблює людей глибоким філософським змістом, закликом до
гармонії буття, до миру з власною душею.
Актуалізація опорних знань учнів
Вступне слово вчителя.
«Лісова Пісня» – добре знаний улюблений читачами драматичний твір Лесі Українки. На час його написання вже була поставлена на сцені психологічна
драма «Блакитна троянда», створені такі шедеври, як «Кассандра», «В катакомбах», «У пущі», «На руїнах», «Камінний господар», «Адвокат Мартіан». Це ті
твори, які дають право поставити ім'я Лесі Українки в один ряд з найвидатнішими драматургами світу.
І раптом – «Лісова пісня» – драма-казка, твір нібито найлегший для сприймання й розуміння. Написала його Леся в 1911 році, коли прогресуюча хвороба
забирала останні сили, а натхнення не давало спокою, кликало до творчості, неначе поспішало видобути з її серця «те, що не вмирає». Це була творчість на межі життя і смерті. Праця допомагала боротися «з виснаженням, високою температурою та іншими пригнітаючими інтелект симптомами» (з листа Лесі). «Юрба
образів не дає мені спати по ночах, мучить, як нова недуга,– отоді вже приходить демон, лютіший над всі недуги, і наказує мені писати, а потім я знову лежу
як порожня торбина. Отак я писала «Лісову пісню» і все, що писала останнього
часу»,– розповідала письменниця про стан, який переживала, створюючи драмуфеєрію.
Сама ж історія написання п'єси нерозривно пов'язана з так званим грузинським періодом життя поетеси (1908 – 1913). Під впливом розлуки з рідним краєм Леся Українка, не маючи змоги через хворобу відвідати дорогу її серцю Волинь, згадала свої ліси і «затужила за ними». Саме ця туга, за словами самої
поетеси, і була справжнім імпульсом до створення «Лісової пісні». П'єсу написано в небачене короткі строки – за дванадцять днів липня.
Із листа Лесі Українки до сестри: «Писала я її недовго, 10 – 12 днів, і не
писати ніяк не могла, бо такий уже був непереможний настрій».
Учень робить доповідь про джерела написання твору.
Образи драми поселилися в душі Лесі Українки ще в дитинстві. Вони прийшли до неї з волинських лісів, поліських озер та боліт, з легенд та міфів, яких
наслухалася від волинян. Очевидно, «батьківщиною» «Лісової пісні» була мила
її серцю Ковельщина, що подарувала їй силу-силенну дитячих вражень, хоч
уперше про мавку Леся почула в Жабориці на Звягельщині.
Одна з найпам'ятніших подій дитинства – поїздка з матір'ю у Скулин до
дядька Лева на прізвище Бас. Після перепочинку з дороги Косачі вирушили на
урочище Нечемне неподалік віл Скулина. Шість разів відвідувала Леся береги
лісового озера, а дядьків небіж Ярмило, вже парубок, катав її по озеру на човні.Спогади Ольги Косач-Кривинюк про відвідини цих місць найяскравіше розкривають джерела драми-феєрії «Лісова пісня»: «Побули ми трохи в Скулині,
СТОР.21
Випуск № 11
а потім з своєю господою пішли до лісу, туди, куди дядько Лев вибрався з
бидлом на літо. То було урочище Нечемне з великим лісовим бездонним, як говорили тамтешні люди, озером. З одного боку озера був смарагдово-зелений дерновий облудний берег, що йшов хвилями під ногами і, прориваючись, не давав
приступитися до самої води, з інших боків берега були зарослі очеретом та різними хащами. Кругом озера був старий густий великий листяний ліс, з одного
боку він підходив до поля, а з другого переходив у старезний сосновий бір, що
тягся на багато верстов.
У дядька Лева в Нечемному була хатина і шопа на сіно з трьома стінами і
стріхою. З четвертого боку шопа була відкрита якраз у бік озера. У тій шопі
на сіні ми начували, тоді саме були місячні ночі, і Леся навіть вночі мала перед
очима той краєвид з «Лісової пісні», який був би найдокладнішою декорацією до
неї, коли б я була малярем, то намалювала б його, як пам'ятаю досі…
У дядька Лева ми пробули три дні і три ночі, ходили геть скрізь по лісі, в
бір коло озера. Дядько Лев не палив у хаті, а клав огнище на дворі… раз у раз
наглядаючи свого бидла. Ходячи по лісі та коло озера, надто ж сидячи біля огнища, почули ми багато-багато оповідань про той ліс, про озеро, про всяку
«силу» водяну, польову та про їхні звичаї і відносини між собою і людьми.
Коли перечитують «Лісову пісню» або дивлюся на неї на сцені, зараз мені
в уяві стає Нечемне з його краєвидом, з тими людьми, що були там з нами…
У Лесиній «Лісовій пісні» нема ні одного персонажа, ні одного повір'я, ні
одної мелодії, щоб були мені незнайомі, – все то мої давні знайомі поліські…»
Про себе письменниця казала, що має «лісову натуру», а Олена Пчілка
зауважувала, що Леся добре засвоїла волинську говірку й часто використовувала її у своїй мові. Ця говірка є і в «Лісовій пісні». Вона додає драмі своєрідного
волинського колориту.
«Лісову пісню» вперше було надруковано в «Літературному віснику» за
1912 рік. Окремим виданням твір вийшов у 1914 році. За життя поетеси драма
не була поставлена на сцені. Вперше її поставили у 1918 році.
Вчитель. Чому ж Леся так довго не торкалася цієї, такої близької її серцю
теми? Чому приступила до неї вже тоді, коли була автором з великим письменницьким досвідом?
«Лісова пісня» – не така вже й проста річ, як здається на перший погляд.
Це бездонна криниця з живою водою, яку п'єш і не нап'єшся вдосталь, її треба
читати протягом усього життя, і кожне прочитання буде відкривати новий зміст,
нову мудрість, приноситиме незмінну радість зустрічі з мистецьким шедевром.
Для юних читачів «Лісова пісня» – прекрасна казка про любов і зраду, про силу
лісову та водяну. Людей з життєвим досвідом драма приваблює глибоким філософським змістом, кличе до гармонії буття, до згоди з власною душею. А для
науковців-фольклористів, народознавців цей твір є цілою лабораторією пізнання
народної поезії і міфології.
Тому «Лісову пісню» не можна ні читати, ні осмислювати похапцем, бо
десь на узбіччі залишаться непоміченими справжні золоті розсипи. Хочеться,
щоб цей твір не лише збагатив кожного духовно, а й спонукав замислитися над
людськими цінностями і своїм життям.
І, зглядаючись на все вищесказане, ми проведемо сьогодні урок з елементами інсценізації, але перед цим повторимо відомості з теорії літератури:
Драматична поема – переважно невелика за розміром віршована, п'єса, в
якій зливаються драматичне й ліричне розкриття теми, виклад матеріалу відзначається лаконізмом, відсутні широкий фон подій і зовнішня інтрига, а вся увага
зосереджена на розкритті ідейного конфлікту між основними противниками в
момент його найбільшого загострення.
Феєрія – театральна чи циркова вистава, побудована на фантастичноказковому сюжеті, в якій з метою вразити глядача використовуються різноманітні сценічні ефекти.
Драма-феєрія – п'єса, з казково-фантастичним сюжетом і персонажами.
ІІІ. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
СТОР.22
Випуск № 11
(Основну частину уроку варто провести на фоні музики
(«Голоси природи»)
Учитель. Якщо драма названа «піснею», то пролог можна з певністю назвати заспівом, який з першого слова вводить нас у поетичний світ одухотвореної природи. Перед очима постає «Старезний густий предковічний ліс на Волині…» (ремарка читається до слів: «На озері туман то лежить пеленою, то
хвилює од вітру, то порозривається, одкриваючи блідно-блакитну воду»)
Хто є учасниками заспіву?
Які дійства видаються вам найпоетичнішими?
Що уявляється вам під час читання про «Того, що греблю рве», Лісовика
та Водяника, про іншу лісову та водяну «силу»?
Лісові та водяні істоти розмовляють, тішаться, гніваються, люблять і розважаються. А ми бачимо перед собою картини живої природи. Яким же треба
бути чутливим і спостережливим, як любити навколишній світ, щоб почути мову джерела й дерев, озерних хвиль та жучків-світлячків! Ось і Мавка, лісова красуня, каже про це Лукашеві згодом: «Німого в лісі в нас нема нічого». Отож треба тільки навчитися слухати природу, як музику, як живу істоту.
Які цінності для міфічних персонажів найголовніші?
Воля. Життя без неї для них неможливе. Тут цінується краса, якою все й
виміряється. Русалка і «Той, що греблі рве» захоплюються зовнішньою вродою.
Мавка, бажаючи побачити Лукаша, скаже; «Він, мабуть, гарний». І всі вони люблять яскраві шати (вбрання), порядок у лісі й на озері. Однак тільки на перший
погляд видається, що у природі кожен сам по собі. Насправді тут панує взаємозв'язок і злагода, а «як цар морський покличе – треба слухать. На те є служба…».
Учитель. Якщо згадати, що характери цих казково-міфічних персонажів
створювалися Лесею під впливом розповідей волинських селян, то можна лише
подивуватись, яким багатим і образним було світосприймання нашого народу.
Поступово заспів переходить у пісню, яка на повний голос зазвучить у Першій дії. На березі лісового озера з'являються люди.
Хто вони?
Які ваші перші враження від дядька Лева й Лукаша?
Яку характеристику дає дядькові Леву Лісовик?
(Учні словесно змалюють зовнішність персонажів, охарактеризують дядька Лева як чудового знавця природи народних повір'їв, друга лісу, відзначать у
Лукаша хист сопілкаря, що чує навіть голос дерева, це свідчить про мистецькі
здібності парубка).
Учитель. Аж тепер на зелену весняну сцену виходить головна героїня
драми-феєрії – Мавка.
Як вона з'являється?
Яка мавка на вроду?
А вдачею?
Зовнішність і одяг переконують – перед нами справжня лісова пісня. Вдача у мавки – вільна, чутлива до звуків, лагідна. Це розкривається в діалозі з Лукашем під час першої зустрічі.
(Звучить інсценізований уривок від слів:
«Не руш! не руш! Не ріж! Не убивай!»
до – «Бачиш, і ти, немов той ясень, розмовляєш»)
Що приваблює вас у поведінці і словах Лукаша?
Що свідчить про те, що Мавка духовно багатша, а Лукаш приземленіший?
Чим розповідь Лукаша подивувала Мавку, а чим – захопила?
( Учні розкривають ставлення молодих героїв драми до одруження і прочитають відповідні уривки з тексту).
Учитель. З'являється Перелесник образ відомий вам з поезій Лесі Українки. Зверніть увагу на його розмову з Мавкою. Тут повна свобода почуттів – мешканці лісу не обтяжені ні умовностями, ні земними турботами. Мавка не приймає любов Перелесника, і той перетворюється на червоний захід сонця,
СТОР.23
Випуск № 11
СТОР.24
поволі щезає, на зміну йому приходить білий вечірній туман…
(мальовнича картина. Недарма ж Леся мріяла в дитинстві писати вірші й малювати, як Тарас Шевченко).
Що ж діється поміж персонажами, які прийшли у драму з реального, людського світу?
Дядько Лев звідусіль оточений лісовими силами, з якими добре вміє співіснувати. Знання лісу і його законів допомагають йому скрізь. Він знає, коли треба бути поблажливим, а коли й суворим. Крім того, дядько – неабиякий оповідач, знає безліч казок, легенд,– точнісінько так, як Лесин знайомий Лев Скулинський у її далекому дитинстві.
Вечоріє, і дядько Лев засинає, а сільський хлопець і лісова дівчина в цю
прекрасну весняну ніч поєдналися душами, до них прийшло кохання.
Які слова і вчинки персонажів про зародження ніжного почуття?
Лукаш не лише хоче зігріти Мавку в обіймах, а й готовий захистити її,
заквітчати. Він іде шукати для неї прикраси – яскравих світлячків, не думаючи
про небезпеку. Коли ж хлопець потрапляє у трясовину, Мавка рятує його, нагнувши вербу. А які слова промовляють закохані! Той перший поцілунок – чистий, ніжний – Мавка порівнює з зорею, що впала в серце.
Чи відчувають закохані гармонію душ?
Так. Зігріті коханням, Лукаш з Мавкою переживають свої найкращі хвилини, коли говорять не лише вуста, а й душі, їх єднає мистецтво. Розлука закоханих така ж ніжна і щира, як і зустріч.
(Учні читають в особах уривок від слів:
«Я буду ждати!» до кінця першої дії з ремаркою включно).
Підсумкове слово вчителя. Нічна тиша покриває ліс, а в наших душах, у
пам'яті знову оживає зустріч напровесні сільського парубка Лукаша з лісовою
красунею і звучать тривожні Мавчині слова:
«Що ж мені суджено – щастя чи мука?»
(Ставлю учням дане проблемне питання, на яке маємо відповісти протягом уроку)
Друга дія.
Як змінився пейзаж у другій дії?
Що свідчить про присутність людей у лісі?
То що ж: щастя чи мука судилися головній героїні?
Чи справедливо ставиться мати Лукаша до Мавки?
Чи б змогла б узагалі Мавка догодити їй?
Як поводиться тепер Лукаш?
Чи схожий він на того замріяного, схвильованого парубка, якого ми бачили в І дії?
(Учні читають діалог від слів: «їм невістки треба, бо треба помочі»
до – «Чому я маю сеє пам'ятати?»)
Якими тут виявляють себе Мавка і Лукаш?
Чи зберегли вони гармонію душ і почуттів?
Мавка така ж, як і раніше,– щира й одухотворена. Вона вірить, що любов
може подолати всі перешкоди, намагається викликати на щирість Лукаша. Не
хоче погодитись з тим, що його чиста співуча душа стала черствою і холодною.
Лукаш дуже змінився. З ніжного, чутливого, закоханого парубка він перетворився в буденного, грубого, приземленого селянського сина, що гризеться з
Мавкою, злостиво докоряє та насміхається з неї. Перед нами безвольна людина,
не здатна захистити свої почуття. Лукашева мова нагадує мову його сварливої
матері. Він зовсім не розуміє піднесених, високих Мавчиних слів. На противагу
Лукашеві Мавка розкривається високого внутрішньою красою і духовним багатством. Вона має «серце не скупе, що скарбів воно своїх не криє», не боїться говорити відверто про своє кохання, бо це – не сором, а найкращий цвіт душі людської. В її словах так багато любові, муки і мудрості, що вони примушують читачів замислюватись над власними почуттями і вчинками. Учні шкодують, що
між Лукашем і Мавкою зникло порозуміння, а отже й гармонія душ. У п'єси є не
тільки до Лукаша, а взагалі до кожного з нас спрямовані слова, які варто записати у книжку своєї пам'яті:
Випуск № 11
«Не зневажай душі своєї цвіту…»,
зумій «своїм життям до себе дорівнятись».
Як ви розумієте ці вислови?
Скривджена Мавка йде з серпиком, як звичайна сільська дівчина, на поле,
несучи в очах біль і сум.
Що відтворює картина зустрічі Мавки з Русалкою Польовою?
Якою тут бачимо Мавку?
Який вислів у цьому епізоді є афористичним? («Що ж, хіба крові не варта краса?»)
З'являється Килина. Вона прийшла на запрошення Лукашевої матері.
Як її схарактеризувала Мавка?
Чому вона застерігає Лукаша, невже тільки з ревнощів?
Душа Мавки вміє розпізнавати людей. Розкотистий сміх Килини, її облесливість і грубі жарти сказали Мавці багато що. Вона розуміє, що Килина не пара
Лукашеві, не рівня йому по душі, що він з нею не буде щасливим. Це ще більше
посилює Мавчину муку.
Лукаш зрадив, проміняв світлу душу Мавки на простакуватість і невибагливість дебелої вдовиці Килини. Саме цей момент Леся Українка вплітає у зміст
поетичну розмову Мавки з Русалкою.
Навіщо це робить поетеса?
Який настрій створює ця розмова?
З ким ви погоджуєтесь (з Русалкою чи Мавкою) в думці про кохання?
Як сприймає Мавка докори Лісовика?
Прочитайте цитату «Не всі вінки погинули для тебе…» і скажіть, з чим
контрастує ця картина?
Барвиста, святкова картина осені сповнена краси і багатства кольорів. Вона є таким контрастом до чорно-білого, засмиканого клопотами буденного життя людей!
Чому ж Мавка страждає за цим життям? Можливо, їй хочеться додати
йому тої злагоди і краси, якої там не вистачає…
При яких обставинах звучать знамениті слова:
«Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає!»
Як ви розумієте ці слова?
Що символізує образ «Того, що в горі сидить»?
Чому Мавка все-таки йде в його царство?
«Той, що в скелі сидить», очевидно, смерть, яка одночасно позбавляє і
мук, і радощів життя. Зрада наносить смертельний удар коханню Мавки. Зневажливі останні слова Лукаша «Яка страшна! Чого ти хочеш?» були отруйною
стрілою у груди. Мавка до останку бореться за своє кохання і Лукашеву душу,
але… даремно. Лукаш голосно, щоб Мавка чула заявляє матері, що буде свататися до Килини. Це штовхає Мавку в западню.
Третій розділ.
Учитель. І втретє природа змінила свої шати. Прийшла пора осіння, смутна, вітряна.
Що сталося за цей час з персонажами драми?
Яким виявилися плоди життя Килини, Лукашевої матері, самого Лукаша?
Аналізуючи учнівські відповіді, доходимо висновку, що наприкінці дії персонажі ніби розплачуються за свої помилки, одержують по заслузі і за добро, і за
зло.
Якою насправді виявилась Килина?
Чи мала рацію Мавка, називаючи її лукавою та хижою?
Так Крім того, Килина ще й зажерлива, ліс для неї – лише місця наживи.
Віддяка не забарилося: Килина замість вимріяного багатства пожинає злидні й
сімейні чвари.
СТОР.25
Випуск № 11
СТОР.26
Лукашева мати згадала добрим словом Мавку («було таке покірне, добре,
хоч прикладай до рани») і пошкодувала, що Лукаш колись проміняв її на Килину.
Та пізно. Замість спокійної старості, якої вона так прагнула, ця темна, спрацьована жінка має одні гризоти та лайку з невісткою. Врешті-решт гине від вогню і хата, побудована дядьком Левом.
А Лукаш? Його Лісовик перетворив у вовкулаку, йде додому, але не тому,
що поспішає до сім'ї, а має надію зустріти Мавку, яку колись зрадив. На Волині
існує багато міфів. З одним з них, вовкулака – це не той, хто має вовчу подобу, та
почувається людиною і хоч боїться людей, але водночас і тягнеться до них. Мавка, звільнивши його від чар, розповідає Лісовикові:
…Він у подобі людський упав мені до ніг, мов ясень втятий… І з долу в гору він до мене звів такий болючий погляд, повний туги і каяття палкого, без надії… Людина тільки може так дивитись!...
Який зміст вклала тут Леся Українка у слово «людина»?
Очевидно, вона мала на увазі не подобу, а суть. Адже і зовні нормальна людина може мати звірячі інстинкти, бути цинічною у становленні до оточуючих,
безкультурною й бездуховною.
Мавка побачила в очах Лукаша розуміння скоєного ним гріха і не помилилася. Лукаш потоптав доброту свого серця, зневажив чисте кохання Мавки, зрадив її… Розплата була немилосердною, за нею прийшло каяття, але вже «без надії». Пригадаймо, як жорстоко розмовляв він з Мавкою. Послухаймо тепер ще
один дуже промовистий діалог
Лукаша й Килини – (Учні читають в особах уривок від слів:
«Таки явився! Де тебе носило так довго?» до – «Цить! Цить! Не говори! Мовчи!»)
Чим він нагадує діалог Лукаша з Мавкою?
Килина так само не розуміє Лукаша, як він колись не захотів зрозуміти Мавки, безпідставно докоряє йому і звинувачує.
Чи знає Килина свого чоловіка?
Ні, зовсім не знає, до його душі ніколи не прислухалася, здається навіть не
задумувалася над тим, що є в людей ще й духовний світ. Вона міряла життя іншими мірками.
Чому Лукаш нічого не пояснює, не виправдовується?
Тому що Килина все одно його не розуміє. Недарма він каже: «я бачу жінко,
те що ти не бачиш…Я мудрим став…»
Чи можливе було взагалі кохання між Лукашем і Килиною?
Обґрунтуйте свої міркування?
Що ж розумів Лукаш?
Він збагнув, що помилився і що найвищою життєвою цінністю є душа людини, сповнена любові. Тому й чекав нової зустрічі з Мавкою. А коли сталося пожежа, то не рятував «добра», що пожирає вогонь, бо думав: «А може, там згорить і лихо?» Отже все матеріальне – тлінне, духовні ж набутий істинно невмирущі.
Ми бачимо, що погляди авторки перегукуються з християнськими засадами,
за якими людина не повинна занадто піклуватися тим, що стане тлінним, а думати
про духовне.
А як же Мавка?
Чому вона знову приходить у ліс, розбудивши свою приспану муку?
Навіть з небуття повертається Мавка, коли відчуває, що з коханим сталося
лихо. Я збагнула, що забуття не суджено мені»,– каже вона. Ці слова переконують нас у силі слова, «що й озвірілих: в люди повертає». Слово має велику енергію, але не кожен може нею оволодіти. Треба дуже любити людину, і тоді знайдуться ті чарівні слова, що відвернуть страждання. Мавка любить, жертвує собою, шукає стежки до оселі коханого, бо інакше вона не може. Чому сопілка заговорила в руках Лукаша голосом Мавки?
Бо любов не вмерла, адже сопілка повторило слова, промовлені Мавкою в
найщасливіші хвилини її життя. Кохання жило в Мавці завжди: коли вона була
лісовою царівною, безтілесною тінню, плакучою вербою, навіть сивим попільцем.
Любов незнищенна, як незнищенна природа і все, що народилося для добра і
Випуск № 11
краси. Ці мотиви всепереможно звучать в останніх акордах «Лісової пісні». Послухаймо!
(Інсценізація останнього епізоду драми
від слів: «Заграй, заграй, дай голос мому серцю!» до кінця твору)
IV. Підсумок.
Запитання до учнів.
1. Визначити тему «Лісової пісні». (Оспівування поетесою духовного багатства рідного народу, його великих творчих можливостей, нездоланності потягу
людини до високого і прекрасного.)
2. Яка ідея твору? (Утвердження краси вічного незалежного духу, кохання і
мрії, змістовного, гармонійного, як сама природа, людського життя.)
3. Чого навчає нас твір Лесі Українки? (Любити природу, пізнавати її закони,
по-хазяйськи ставитись до й багатств. У п'єсі природа постає як джерело
творчості й натхнення. Показано також, як мистецтво облагороджує людину.)
4. В чому особливості композиції твору? (Складається з прологу і трьох частин. Зовнішньою композиційною особливістю драми є відсутність поділу активів на яви. Весь твір складається з прологу і трьох дій. Пролог являє собою самостійну драматичну сцену, прямо не зв’язану з розвитком сюжету. Він вводить читача у світ природи, знайомить із фантастичними історіями, які заселяють волинські хащі та лісове озеро. У пролозі окреслюється недобре, вороже
ставлення «водяного роду» до людини. (Згодом воно позначиться на подальшому розвитку подій, природа – повноправна дійова особа п'єси.)
Тож що було суджено головній героїні драми: щастя чи мука?
(Думки учнів будуть неоднозначними, отже пропоную глибше замислитись над цим питанням, і вдома скласти твір-речення..)
Чи змогли ми виконати поставлені задачі уроку?
Чи справдилися ваші очікування?
V. Домашнє завдання.
Підручник, опрацювати теоретичний матеріал, с.286-291;
*** скласти твір – речення, використовуючи цитату: «Що ж Мавці суджено, щастя чи мука?»
підготуватися до характеристики образів «Лісової пісні»;
вивчити напам'ять останній монолог Мавки.
Урок української літератури в 10 класі
Опубліковано на блозі
«У професіоналізмі – дія»
kuropyatnik.blogspot.com
березень 2013
СТОР.27
Тема. Урок-діалог. Постать лідера (за оповіданням Володимира
Винниченка «Салдатики!»)
Мета: Ознайомити учнів із багатогранністю творчості Володимира Винниченка; розкрити зміст та ідейно-тематичну спрямованість оповідання
«Салдатики!»; домогтись необхідності усвідомлення дітьми своїх дій і думок у
певних соціальних ситуаціях, зміцнення позитивних якостей особистості вихованців, набуття ними навичок адекватної поведінки; вдосконалювати комунікативно-організаторські здібностей учнів. Розвивати усне мовлення школярів, їх
вміння пов'язувати літературний процес з історичними умовами, добирати матеріал для характеристики персонажів, подій, будувати виступи. Формувати високі ідеали, любов до літератури, а також стратегію дій лідера, соціальні, полікультурні, комунікативні компетенції. Виховувати інтерес до українських митців
слова, патріотичні почуття, активну громадянську позицію.
Випуск № 11
Обладнання: підручник, ілюстративний матеріал, комп'ютерна презентація, пам'ятки, кольорові капелюшки.
1 Тип уроку – розвиток зв'язного мовлення.
2 Перебіг уроку
3 Оголошення теми, мети, визначення завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.
4 Вступне слово вчителя.
5 Нова суспільно-політична ситуація, в яку вступає наша країна, інноваційні зміни в сучасній державній системі висувають нові вимоги до особистості лідера будь-якої формації. Формування особистісних якостей успішного
лідера передбачає не тільки здобуття знань, а й перенесення набутих навичок
спочатку – у середовище ровесників, потім – у суспільство загалом. Багатим матеріалом, який може послугувати цьому є твір Володимира Винниченка
«Салдатики!», над змістом якого будемо працювати на уроці.
Робота з епіграфом.
Я – старшокласник!
Я – особистість творча.
Я – думаю, замислююсь.
Я – аналізую, висловлюю свої судження.
Прокоментуйте поданий епіграф, визначте задачі нашого заняття.
Виходячи з теми, задач, визначте очікувані результати нашої роботи
(«Дерево очікувань»).
Буду знати….
Буду вміти визначати…
Зможу використати…
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Підготовлений учень робить невеличке повідомлення(за матеріалом попереднього уроку).
Винниченко – літератор, політик, філософ. Його творчість – яскраве і неповторне явище української літератури. «Кого у нас читають? Винниченка.
Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Про
Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка», - говорив М. Коцюбинський.
Одну з найкращих сторінок його творчої спадщини становлять оповідання – гостросюжетні, яскраві за своєю художньою формою, пластичні, глибоко
проникливі в людську психологію, розмаїті характеристиками.
Автор устами своїх героїв говорить про те, що накипіло, що вистраждано.
Він володіє талантом суворого спостерігача та оповідача. Сюжети для своїх творів письменник брав із життя українських революційних сил, торкався вічного і
болючого питання про громадський обов'язок і особисте життя.
Адже почав він художню творчість в епоху соціальних потрясінь – на початку ХХ століття. У літературі того часу теж ішли активні пошуки нового шляху до художнього осмислення дійсності. Реалізм уже не задовольняв вимогливого читача. «… імпресіонізм, примітивізм, натуралізм, чорт-біс, все, що може
найкраще обкреслити людину, давайте все сюди!» – устами свого героя Олафа Стефензона заявляє В. Винниченко. І справді, ознаки всіх цих стилів наявні у
творах письменника, а найголовніша з них,– психологізм. Автор намагається
проникнути в найглибші закутки людської душі, показати складність та неоднозначність характерів, причини вчинків. В оповіданні "Салдатики!" (1903) письменник-політик показав, як з простого й непримітного селянина народжується
ватажок, розкриває психологію його лідерства.
Слово вчителя.
А що ж таке лідерство? Словник дає таке визначення:
Лідерство – це об’єктивне явище, що характеризує стосунки між людьми в групі. Воно може виявлятися по-різному, але в кожній соціальній групі завжди є людина, яка користується особливим авторитетом і довірою більшості або
всіх членів групи. Ця довіра виникає в результаті особистих людських якостей,
кваліфікації, ставлення до справи і людей. Людина, яка має такий статус називається лідером.
СТОР.28
Випуск № 11
Мозковий штурм (робота в парах: один – генератор ідей, інший – критик.)
«Лідер – це ...»
1 Учні працюють над продовженням речення «Лідер – це...». Висловлюють свої думки, яким має бути сучасний лідер, доповнюють висловлювання, остаточний варіант записується в зошити.
2 Лідер – один з членів соціальної групи, який користується найбільшим авторитетом і довірою, на основі людських якостей, кваліфікації, ставлення
до справи і людей.
3 ІІІ. Основний зміст роботи.
Слово вчителя.
1 Саме у творах, присвячених соціальним зрушенням у свідомості селянства, напередодні першої російської революції 1905 року, Володимир Винниченко досліджує феномен метаморфози особистості, психологію лідерства,
взаємини особистості й маси та інші аспекти поведінки як колективу, так і окремих людей. Автор показує не яким є герой, а що він відчуває і чому, тобто подає
«портрет душі» героя, або готує до сприйняття та оцінки його іншими героями,
читачем. Тим самим у кожному традиційному засобі зображення підкреслює
психологічні моменти. Щоб пересвідчитись у цьому, розглянемо композицію
оповідання «Салдатики!», охарактеризуємо героїв.
Повідомлення учнів.
1. Винниченко, як і багато інших відомих письменників, не оминув теми
визвольного руху на початку століття. В оповіданні «Салдатики!» показано типову картину придушення селянського повстання. Оповідання «Салдатики!»
вперше вийшло окремим виданням за кордоном царської Росії в Чернівцях під
псевдонімом В. Деде. В цьому виданні твір не був датований а відсутність рукопису у вітчизняних архівах не дає можливості точно встановити час написання
оповідання.
2. Володимир Кирилович надав особливого значення поширенню
«Салдатиків!» серед народу. Твір нелегально привозили в Росію. Друге видання
здійснене 1906 року в Санкт-Петербурзі під тим же псевдонімом, а значно пізніше друкувалося під прізвищем автора у Києві-Харкові в 1917 році, у Відні в 1919 році та включалося до видань творів різних часів.
Бесіда:
1 Чому раптово збунтувалося село?
2 Який колір, на вашу думку, автор обрав для написання оповідання?
(сірий).
3 Ось ранок: «…сірий, холодний, мартовський ранок. Хмари темним, густим
димом навили над селом і незграбними величезними клубками низько повзуть
кудись далеко-далеко. Січе пронизуючий, тонкий дощик і сріблястим порохом
вкриває хати і землю, і жовто-зелену травичку, що з’явилася з-під снігу.»
Створення таблиці «Композиція твору «Салдатики!» В. Винниченка
(індивідуальне завдання для сильних учнів); для решти – характеристика образів оповідання (робота в малих групах).
І група. Селяни – «худі, бліді лиця їх похмурі і болісно-сердиті, очі дивляться
кудись у поле…», «бліді лиця поблідли ще більше, засвітилися мукою, груди
важко, глибоко зітхають, мов на всіх навалилася якась непосильна вага!!!».
ІІ група. Солдати – «…всі напружено дивляться на щось сіре і довге, що повзе зза лісу по чорному зораному полю»; «А сіре повзло та повзло, мов велика гадюка, то скручуючись по дорозі, то розтягаючись у довгу, рівну низку». У солдатів
«червоні, заляпані грязюкою лиця».
ІІІ група. Офіцер – «білявенького офіцерика в сивій шинелі» «жовте, безвусе,
прищувате обличчя. Потім, бачачи непокору солдат, офіцерик з червоного зразу
зробився білий, як крейда і для чогось став витягати дрижачими руками шаблю,
яка як на те не виймалася чогось».
Композиція твору: (зачитується)
Експозиція (початок оповідання)
Зав’язка (розмова селян про солдат).
СТОР.29
Випуск № 11
Розвиток подій (селяни чекають каральний загін, викликаний поміщиком. І ось зійшлися солдатська шеренга і селяни).
1 Кульмінація (офіцер рубає шаблею Явтуха, а його убиває селянин Микола).
2 Розв’язка (останні два абзаци).
3 Бесіда за Сократом. (Учням ставляться питання проблемного характеру,
діти шукають шляхи їх розв'язання)
4 Що вас найбільше вразило в оповіданні?
5 Хто з героїв найбільше запав у душу? Чому? (Явтух, «якого мало навіть і
примічали в селі», став у відповідальну для односельців хвилину ватажком? Винниченко поволі, поступово змальовує перед нами шлях цього
перетворення. Автор переконує нас, читачів, що саме Явтух заслуговує
на місце лідера селянського гурту. Для цього письменник, змальовуючи
його портрет, наголошує на одних і тих самих деталях).
6 Дайте характеристику селянину. (Явтух – «Невеличкий, сухенький чоловік у рудій, рідкій свиті» з «доброю, ясною усмішкою», «твердим, ясним
поглядом», «щось таке тверде, ненарушене ніби світиться на його маленькому, гостренькому лиці», мокрий ранок не може зігнати з Явтухового
лиця «того спокою й твердої віри, що світиться в маленьких, сіреньких
очах». У нього «рідке русяве волосся. Бліде, зморене голодом і тяжкою
роботою лице його було гостро-спокійне і тверде»).
7 Учитель. Так, це свідчить про велику віру селянина-ватажка в справедливість своїх переконань та дій — і дає право на лідерство.
8 На вашу думку, лідером народжуються чи стають?
9 Давайте визначимо, які риси характеру мають належати справжньому
лідеру?
10 Орієнтовна відповідь
11 добропорядність (обов’язковість, якщо пообіцяв — зроби);
12 поважність (культура, повага до людей);
13 наполегливість (не боїться труднощів);
14 оптимізм (ніколи не засмучується);
15 впевненість (і люди тому вірять, довіряють).
16 Учитель. Але не можна пов’язувати лідерство тільки з індивідуальними особливостями людини — це явище групової діяльності. Лідерство залежить від:
17 виду діяльності групи (організації);
18 умов, в яких діє група;
19 соціально-психологічної структури групи;
20 від організації спільної діяльності.
21 Само лідерство не має певної структури в системі влади, але являє
собою певну владу над людьми.
Творча робота.
Учням пропонується (на вибір) розробити і записати в зошити:
Пам'ятку «Риси лідера» або кодекс поведінки лідера.
Символічно зобразити «Емблему лідерства» на малюнку (своє бачення лідерства).
Пам'ятка «Риси лідера»
Вольовий, здатний переборювати перепони на шляху домети;
наполегливий, вміє розумно ризикувати;
ініціативний, хоче працювати без дріб'язкової опіки;
психічно врівноважений;
добре пристосовується до нових умов і вимог;
самокритичний, тверезо оцінює не лише успіхи, а й невдачі;
вимогливий до себе та інших;
критичний, здатний бачити у привабливих ситуаціях слабкі боки;
надійний, тримає слово, на нього можна покластися;
витривалий, може працювати в умовах інтенсивних навантажень;
оптимістичний, ставиться до труднощів як до переборних перешкод;
здатний міняти стиль поведінки, може і вимагати, і підбадьорити.
СТОР.30
Випуск № 11
Кодекс поведінки лідера
Діяти і доводити справу до кінця.
Пропонувати зміни, аргументуючи їх.
Зосереджуватися на результатах, не наголошувати на своїх заслугах.
Ніколи не відступати перед складними завданнями.
Постійно спілкуватися, надихаючи, впливаючи, за потреби критикуючи.
6 Вміти слухати інших.
7 Не ображати молодших і слабших.
8 Учні читають написане, аналізують виступи однокласників, дискутують; захищають емблеми, пояснюють, чому саме такі художні елементи включено в зображення. За бажання можна придумати і девіз.
9 IV. Рефлексія.
10 Метод «Рюкзак»: які знання, уміння можна використати на інших уроках, у
житті?.. (достатній рівень).
11 Метод «Різнокольорові капелюшки» (високий рівень):
12 Червоний колір – настрій, емоції, здібності:
13 Мені сподобалось…
14 Мій настрій…
15 Я досяг успіху, тому що….
16 Синій – важливість уроку:
17 Урок важливий, тому що…
Вправа «Очікування». Співставлення виголошених на початку уроку очікувань з
реально виконаними.
Учитель. Тепер, коли ви вже зрозуміли, кого називають лідером, які якості він має, які лідери бувають, спробуйте оцінити свої власні лідерські якості,
намагайтеся розвивати їх у собі, бо нашій державі потрібні справді сильні керманичі. А допоможуть вам у цьому оповідання В. Винниченка, які цікаві не стільки несподіваним розвитком дії та закінченням, сюжетними перипетіями, скільки заглибленням у найпотаємніші закутки людської душі, дошукуванням причин тих чи інших вчинків, поясненням їх із психологічної точки зору. В цьому
письменник виявив себе великим майстром, адже майже через століття читаються його твори з неослабним інтересом.
...І мені здається, що лідерам сучасності, які прагнуть влади, не завадило б
перечитати Винниченкове оповідання «Салдатики!»
ІV. Домашнє завдання
Учні отримують завдання скласти словесну Формулу лідерства, або
сенкан на тему: «Лідер».
1
2
3
4
5
Урок літератури в 11 класі
Робота опублікована в журналі
«Відкритий урок: розробки,
технології, досвід» №1/2014
ТОВ «Видавництво «Плеяди»
січень 2014
Тема. Письмовий твір-роздум. «Чи завжди людина має вибір?»
(за новелою Миколи Хвильового «Я – Романтика»)
Мета: розвивати навички писемного мовлення, повторити основні вимоги
до побудови твору-роздуму; навчати грамотно формулювати тези, добирати аргументи, аналізуючи твір, робити висновки; розвивати логічне й образне мислення учнів, формувати комунікативну компетентність; виховувати культуру
письма; спонукати учнів до роздумів над життєвими проблемами.
Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення, застосування навичок і вмінь.
Обладнання: вислови на дошці, пам’ятки.
СТОР.31
Випуск № 11
Перебіг уроку
Життя - це низка виборів.
Нострадамус
Справа не в дорогах, які ми вибираємо,
а в тому, що всередині нас змушує обирати цю дорогу.
О. Генрі
Жодна людина не вибирає зло, тому що це зло,
вона лише помилково приймає його за щастя і добро,
до якого вона прагне.
Мері Уолстонкрафт Шеллі.
Пам'ятайте: у людини немає іншого вибору –
вона повинна бути людиною.
Станіслав Єжи Лец
Хоча ми вільні у виборі наших дій,
ми не вільні у виборі наслідків наших дій.
Стівен Р. Кові
Ми можемо намагатися уникати робити вибір,
нічого не роблячи, але це вже є вибір.
Гері Коллінз
Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчання.
Вчитель. Відомо, думка починається там, де починається дійсність, Дійсність поза думкою неможлива. Микола Хвильовий, захищаючи мислячу людину,
одночасно захищав правду і вічні цінності, що не залежать від суспільних обставин, існують попри них. Для письменника мистецтво і дійсність завжди були рівноцінними категоріями. Так, у статті «Думки проти течії», він писав: «Як бачите,
наша основна вимога – це уміти думати і почувати»; тож проблеми, яких торкався
письменник слід розглядати крізь призму першочергового авторського постулату
– постулату розсудливого аналізу, постулату «мислі».
Впродовж декількох уроків ми опрацьовували біографію Миколи Хвильового, оповідання «Мати», новелу «Я – Романтика», робили узагальнення про вияв
слабкодухості чи сили волі автора й персонажів... Але маю впевненість, що творчість Хвильового викликала у кожного особисте ставлення до порушених тогочасних проблем. Цікаво дізнатися, як молодь XXI століття, коли світосприймання
будується на матеріальних благах, розуміє і вирішує для себе психологічну проблему роздвоєння особистості, можливість здійснення вибору будь-якій критичній ситуації. Сьогодні ми спробуємо вирішити життєву дилему: «Чи завжди людина здатна зробити правильний вибір, чи взагалі існує можливість вибору у певній ситуації?». А висловимо свої міркування у письмовому творі. Головне, пам’ятайте народне прислів’я: не кажи – не вмію, а кажи – навчуся. Упевнена, ви зможете впоратися з поставленим перед вами завданням, якщо протягом уроку будете старанно працювати.
Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу
Підготовка до роботи над власним висловлюванням.
Повторення вивченого про вимоги до композиції та змісту твору-роздуму,
словникова робота (парна форма роботи з опорою на друковану пам'ятку – додається).
Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу
Підготовка до роботи над власним висловлюванням.
Повторення вивченого про вимоги до композиції та змісту твору-роздуму,
словникова робота (парна форма роботи з опорою на друковану пам'ятку – додається).
СТОР.32
Випуск № 11
Критерій
Теза
Аргументи
Приклад
Висновок
Зміст
Формулювання тези роздуму.
Навести два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези. Аргументи передують прикладам.
2 – 3 яскравих приклади із літератури чи життя, що ілюструють думку,
роблять її переконливішою.
Органічно випливає з аргументів і
прикладів та об'єднує попередні
міркування.
Словесний вияв
На мою думку…;
Я вважаю…;
Я переконаний (а), що…;
Я хочу спростувати…;
Я не погоджуюся з тим, що…
Незаперечним доказом цього є…;
Це засвідчує…;
Це доводить…;
Оскільки…
Яскраво ілюструє мою думку той
факт, що…;
Це питання обговорювалось…;
Не можна не згадати…;
Повертаючись до думки, що…
Отже …; відтак…;
Таким чином…;
Висновком може слугувати…;
Насамкінець хочу зауважити…
Вчитель. Пригадаємо епіграф минулого уроку «Я – чекіст, але я й людина». У цьому трагічному афоризмі – суть тих суперечностей, що краяли душу
письменника.
Відомо, тема роздвоєння людської особистості не нова в літературі. Пригадаймо Лукаша з «Лісової пісні» Лесі Українки, батька-митця з новели «Цвіт
яблуні» Михайла Коцюбинського тощо. Одначе у творчості Хвильового Я і анти
-Я – це не лише символи добра і зла, мудрості і глупства, свободи і рабства. Це
образ людини, яка проміняла справжні цінності життя на фальшиві, позбавилась
людської моралі в ім'я «великої» мети.
Людина завжди стояла перед проблемою вибору, боролася зі своїм
«хазяїном» – звірячим інстинктом – за право називатись людиною. За це право
бореться і главковерх чорного трибуналу комуни (з новели Хвильового «Я – Романтика»). Він служить благородній справі, високій ідеї: його кличе загірна комуна – країна щастя і благодаті для всіх голодних, спраглих, окрадених духом,
кличе саме безсмертя. Проте насправді герой іде в нікуди, спиняється в цілковитій безвиході. Чому? Може, неправедним був його вибір? Чи був вибір у нього
взагалі?
Практичне застосування нових знань, умінь і навичок
Вчитель. Щоб робота була цікавою й оригінальною, скористайтеся декількома порадами:
Не судіть про мистецтво з підозрілою легкістю та готовністю.
Остерігайтеся стати пихатим суддею геніїв. Пам'ятайте про дистанцію
між ними й нами.
Уникайте безглуздих фраз.
Дотримуйтесь обов'язкового правила культури письма: використовуючи
чужу думку, назвіть автора, зробіть посилання на його працю.
Недоречним є часте вживання особового займенника у вставних конструкціях.
Не бійтесь сумнівів: можливо, здається, ймовірно — ці слова підкреслюють ваші роздуми.
Написання роботи на чернетці. Редагування твору і переписування начисто, самостійна перевірка написаного.
Метод рецензії
Прорецензуй свій твір з позиції читача і внесіть необхідні корективи.
Підсумок заняття. Так, не існує людини без сумнівів та вагань. Але є
речі, які не вибирають, які є справжнім мірилом істинності.
Яка з морально-етичних проблем, порушених на уроці, змусила вас задуматися над власними вчинками?
Домашнє завдання. Біографія Григорія Косинки, прочитати новелу «В
житах».
Із досвіду роботи Балуєвої О.В., вчителя української мови та
літератури Гірницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17
СТОР.33
Випуск № 11
Пам’ятка для учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року
Що необхідно взяти на тестування
Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) учаснику необхідно мати при
собі:
Сертифікат учасника ЗНО, що був отриманий після реєстрації.
Документ, на підставі якого відбувалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання,
і серія та номер якого зазначені в сертифікаті, це може бути паспорт або свідоцтво про
народження.
Запрошення-перепустку, що була надіслана учаснику зовнішнього незалежного оцінювання поштою. Запрошення-перепустку можна також роздрукувати з інформаційної сторінки
учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Важливо! Ці документи є обов’язковими для участі в зовнішньому оцінюванні, а відсутність хоча б одного з них унеможливить вхід до пункту тестування.
Крім цих документів учаснику необхідно мати при собі кулькову або капілярну ручку чорного кольору для заповнення бланку відповідей. Учасник ЗНО також має право взяти із
собою маленьку прозору пляшку із питною водою.
Пункт тестування
Адреса пункту, де буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання, а також дата і час його
початку зазначається в запрошенні-перепустці, а також на інформаційній сторінці абітурієнта.
Важливо! Допуск до пункту тестування припиняється за 10 хвилин до початку зовнішнього незалежного оцінювання.
Пам’ятайте, що будь-яке запізнення унеможливить проходження тесту, тому рекомендується заздалегідь відвідати пункт тестування та перевірити маршрути доїзду до нього, для того, щоб запобігти випадковому запізненню. На пункт тестування бажано з’явитися за 30
хвилин до початку тесту, тоді у учасника тестування буде час для спокійного входу до аудиторії.
Тестування
Безпосередньо перед початком виконання тесту, інструктор в аудиторії повинен ознайомити учасників із правилами виконання тестового завдання, а також повідомити їм про права
й обов’язки.
До початку роботи над тестом ви маєте право поставити інструктору будь-які запитання
щодо технології виконання тесту та процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Під час виконання тесту дотримуйтесь вимог інструкції щодо роботи у тестовому зошиті та
заповнення бланків відповідей. Будьте особливо уважні, позначаючи номер тестового зошита в бланку відповідей.
Пам’ятайте, що протягом виконання тесту абітурієнт не має права заважати іншим учасникам, спілкуватися з ними та передавати їм будь-які предмети.
Під час тестування абітурієнт може на деякий час покинути аудиторію з дозволу інструктора. Пам’ятайте, що ваш вихід з аудиторії не є підставою для продовження часу на виконання тесту.
Після завершення роботи над тестом абітурієнт має здати інструктору бланк або бланки
відповідей та надати уповноваженій особі сертифікат зовнішнього оцінювання для проставлення відмітки про складання тесту.
Важливо! Без відмітки у Сертифікаті про складання тесту результати зовнішнього оцінювання вважаються недійсними.
Якщо абітурієнт виявив порушення процедури проведення тестування, що може негативно
вплинути на його результати, він має право до моменту виходу з пункту тестування звернутись до уповноваженої особи з апеляційною заявою.
Через 30 хвилин після завершення тестування абітурієнти мають право отримати свій тестовий зошит із власними записами.
Результати тестування
Результати кожного учасника публікуються на персональній сторінці абітурієнта на сайті
Українського центру оцінювання протягом 19 червня – 8 липня 2014 року.
Результати тестування абітурієнтам не надсилаються. Після оголошення результатів тестування з усіх предметів абітурієнт має самостійно роздрукувати спеціальну Інформаційну
картку з отриманими результатами з персональної сторінки на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти. Ця картка є додатком до Сертифіката учасника зовнішнього незалежного оцінювання та подається до вищих навчальних закладів України при вступі.
За матеріалами http://osvita.ua/test/advice/29317/
СТОР.34
Автор
Методист
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
165
Размер файла
1 984 Кб
Теги
июнь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа