close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

апостроф

код для вставкиСкачать
АПОСТРОФ
Завдання 1 Завдання 2
Завдання 3
Завдання 4
Завдання 5 Завдання 6 Завдання 7
Домашній тренажер
2 клас
1. Запиши букви, після яких
може ставитися апостроф.
д,
в,
т,
г, б, п,
л, ф, м,
р
Головна сторінка
Перевірка
б,
ф,
Головна сторінка
п, в,
м, р
2. Утвори за зразком слова з апострофом.
Зразок: Торф - торф'яний.
Хлопець - …
солома - …
камінь - …
риба - …
олово - …
дерево - …
Головна сторінка
Перевірка
Хлопець – хлоп'ячий
солома - солом'яний
камінь - кам'яний
риба - риб'ячий
олово - олов'яний
дерево - дерев'яний
Головна сторінка
3. Зроби звуко-буквений аналіз слів. Пригадай
правило написання слів з апострофом.
Сім'я – …
П'ють - …
В'є - …
Солов'ї - …
Головна сторінка
Перевірка
Сім'я – [ с' і м й а] – 4 б., 5 зв.,
2 скл.
П'ють - [ п й у т' ] – 4 б., 4 зв.,
1 скл.
В'є - [ в й е ] – 2 б., 3 зв., 1 скл.
Солов'ї - [ с о л о в й і] – 6 б., 7
зв., 3 скл.
Головна сторінка
4. За звуковими моделями прочитай і запиши
слова. Постав наголоси.
[мйакий], [п'ірйіна],
и
[бйут'], [Де мйанко],
и
[пйе], [че рвйак],
[роз'ібйеш], [вйун].
Склади два речення зі словами на вибір, підкресли
головні члени речення.
Головна сторінка
Перевірка
М'який, пір'їна,
б'ють, Дем'янко,
п'є, черв'як,
розіб'єш, в'юн.
Головна сторінка
5. Склади словосполучення, додаючи слова з
апострофом.
Гратися з … ; на … поверсі;
співають … ; перед … будинком;
з гусячого … ; … чай;
подарунок для … ; дружні … .
Слова для довідок: пір'я, п'ють, м'яч,
п'ятий, хлоп'ята, Мар'яна, кам'яний,
солов'ї.
Головна сторінка
Перевірка
Гратися з м'ячем ; на
п'ятому поверсі; співають
солов'ї ; перед кам'яним
будинком; з гусячого пір'я
; п'ють чай; подарунок
для Мар'яни ; дружні
хлоп'ята .
Головна сторінка
6. Спиши слова за алфавітом, вставляючи
апостроф, де це потрібно.
Здоров_я, цв_ях,
хом_ячок, в_ється,
гал_явина, моркв_яний,
реп_ях, кур_ ячий.
Головна сторінка
Перевірка
В'ється, галявина,
здоров'я, курячий,
морквяний,
реп'ях, хом'ячок,
цвях.
Головна сторінка
7. Дай повні відповіді на запитання, використовуючи
слова з апострофом.
Хто зимує в
Африці?
Головна сторінка
Автор
merists
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
108
Размер файла
216 Кб
Теги
апостроф
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа