close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Патент USA US2548591

код для вставки
April 10, 1951
P_. L. CHELLE
2,548,589 . I
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
2d Sheets-Sheet 1 _
-
22
(9
19
f
I
.
r
Jw
‘ _‘\
F.E-W.I _ m
la 9m‘ .I.
.6
v
m
z.
7/
am
. 3D
r.’
||||~|
”
5
7.
w,
//
i
5
\
16
4
/(.\
\mwj
_I=_
I,. . , 6.
,
/J_
1 - In
April 10,1951
2,548,589
P. L. CHELLE
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
2O Sheets-Sheet 2
Klg
{4
ll
I
a
a
allA,_ i; \__
T
April 10, 1951
'
'
P. L. CHELLE
2,548,539
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
'
‘
2o Sheets-Sheet a
April 10, 1951
P. L. CHELLE
2,548,589
FILLING momma FOR GASEOUS mums
Filed Nov. 25, 1947
20 Sheets-Sheet 4
FTC-3.5.
60
Jim
4%
I'
April 10, 1951
_
P. L. CHELLE
2,548,589
~7 FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, ‘1947
v20 Sheets-Sheet 5
liar/‘twsging
H67.
I4
@419,‘
4
105
0
L
I
.
SET!
47
£67V14
z
km
162
April 10, '1951
P. L. CHELLE
2,548,5 89
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS‘
Filed Nov. 25, 1947
A.A\\\
\V/ ,/MI//~7____
20 Sheets-Sheet 6,
a
m.
W
April 10, 1951
P. L. CHELLE
2,548,589 _
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
20 Sheets-Sheet 7
‘Fie.1 0..
l n. '
___.
Wm.
__‘ -
/
' ,April- 10, 1951 .
‘
P. L. CHELLE
2,548,589 ’
FILLING MACHINE FOR GASEOUS' LIQUIDS
Filed'Nov. 25, 1947 "
20 Sheets-Sheet 8
' Fiefl].
z
i.
I.
__
1.
;
v
‘April 10, .1951
P. |_. CHELLE
_ FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25 ,
1947
Q
200
' fie. 12
2,548,589
April 10, 1951
2,548,589
P. L. CHELLE
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
2o shee‘tsL-sheet 10
'56. 73
A>XY
J.x>>
.v_
,.
wk“
.\.
MXXnl/k
IH_..
z
m
.,
_
<
x,i...
m»\
UHXE
..
e
H
.a
_
2. 4,
I!\I‘\ l-
1uH-,.123;
FIN
m
-L. (I|V,_l|...
4:
M,
. 1|XXUL,
n
4
3
M
.
w“
7/2
m4. 70
/
2
._
.
m
_
/
_
\,
\
_
.
~
.
242,“
April 10, 1951
2,548,589
P. L. CHELLE
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Ndv. 25, 1947
20 Sheets-Sheet 11'
2/2
21/
70:
205
245
\“ .\
227
228
\\\
_
_
ME
M _
p?
M
v
0
W
April 10, 1951 .
P. |_. CHELLE
2,548,589 '
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
>20 Sheets-Sheet l2
4
7:0.
/
‘r
1
'
..
I
April 10, 1951 ,_
2,548,589 :
P. L. CHELLE
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
20' Sheets-Sheet 13
Fm W
m
.
1_ .3w? LIiFP.LIJ
H3 a,
l.’I
April 10, 1951
Filed Nov. 25, 1947
P. L. CHELLE
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
2,548,589
20 Sheets-Sheet 14
April 10, 1951“
- P. L. CHELLE
2,548,589
F‘ILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
2O Sheets-Sheet 15
2 24/
/ : ;¢ , .
0
April 10, 1951
P. L. CHELLE
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
2,548,589 _
2d Sheets-Sheet 16
.
Em\»?
2a
~/.1
A
{I/1
April 10, 1951
P. |_. CHELLE
2,548,589 ;
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25 ,
1947
20 Sheets-Sheet 17
5'6. 21
203
03
5
///.,
// /
April 10, 1951
P. |_. CHELLE
2,548,589 ‘
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov.’ 25, 1947
2'35
23
-
20 Shégts-Sheei; 18
April 10, 1951
P. |_. CHELLE
2,543,589
FILLING MACHINE FOR GASEOUS LIQUIDS
Filed Nov. 25, 1947
.
_
2O Sheets-Sheet l9
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
2 276 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа